Dr. Öğr. Üyesi LEYLA ŞAHİN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Fizyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-4361000
Dahili
:
1036
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 09:39:48
DÜZENLEME
:
2019-05-16 15:12:50
PUAN
:
14039
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 78
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS FİZYOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2004
DOKTORA FİZYOLOJİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Uyku yoksunluğu oluşturulan sıçanlarda elektrodermal aktivite ve davranış değişikliklerinin incelenmesi Danışman: Dr. Meral Aşçıoğlu, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. ERKEK YAVRU SIÇANLARDA SOSYAL İZOLASYON STRESİNİN ÖĞRENMEYE ETKİSİ Danışman: Dr. Meral Aşçıoğlu, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ETİK KURUL ÜYESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU 2016-01-11 - 2020-01-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9250
2019
13. Müsüroğlu, S.; şahin, L.; çevik, . Long-Term Treadmill Exercise Upregulated Hippocampal Learning-Related Genes Without Improving Cognitive Behavior In Social Isolated Rats. FOLİA MORPHOLOGİCA, 2019, , -. 1000 + 0
10.5603/FM.a2019.0018

12. şahin, L.; çevik, .; Koyuncu, D.; Kocahan, S. Caffeine as a potential arousal enhancer: altered NMDA subunit gene expression without improving cognitive performance in REM sleep deprived rats.. CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY (NOİSY-LE-GRAND, FRANCE), 2019, 65, 63-68. 950 + 0
2018
11. şahin, L.; çevik, .; Koyuncu, D.; Büyükafşar, K. Role of rho-kinase (ROCK) in tonic but not phasic contraction in the frog stomach smooth muscle. LIFE SCIENCES, 2018, 198, 46-55. 950 + 0
10.1016/j.lfs.2018.02.023

10. çevik, .; şahin, L.; Tamer, L. Long term treadmill exercise performed to chronic social isolated rats regulate anxiety behavior without improving learning. LIFE SCIENCES, 2018, 200, 126-133. 1000 + 0
10.1016/j.lfs.2018.03.029

2017
9. Türkseven, .; Büyükakıllı, B.; Ballı, E.; Yetkin, D.; Erdal, M.; Görücü yılmaz, .; şahin, L. Effects of Huperzin-A on the Beta-amyloid accumulation in the brain and skeletal muscle cells of a rat model for Alzheimer’s disease. LİFE SCİENCES, 2017, 184, 47-57. 200 + 0
10.1016/j.lfs.2017.07.012

2016
8. Taşkın güven, E.; Güven, C.; şahin, L.; Dursun, N. The Cooperative Effect of Local Angiotensin-II in Liver with Adriamycin Hepatotoxicity on Mitochondria. MEDİCAL SCİENCE MONİTOR, 2016, 22, 1013-1021. 750 + 0
10.12659/MSM.895845

7. Taskin , E.; Güven, C.; Sahin, L.; Dursun, N. The Cooperative Effect of Local Angiotensin-II in Liver with Adriamycin Hepatotoxicity on Mitochondria. MED SCİ MONİT, 2016, 21, 0-0. 750 + 0
10.12659/MSM.895845

2011
6. Suer, C.; Dolu, N.; Artis, A.; Sahin, L.; Aydogan, S. Electrophysiological evidence of biphasic action of carnosine on long-term potentiation in urethane-anesthetized rats. NEUROPEPTIDES, 2011, 45, 77-81. 600 + 25
https://dx.doi.org/10.1016/j.npep.2010.11.004


Alıntılanma Sayısı: 5
5. Süer, C.; Dolu, N.; Artış, A.; şahin, L.; Yılmaz, A. The effects of long-term sleep deprivation on the long-term potentiation in the dentate gyrus and brain oxidation status in rats. NEUROSCİENCE RESEARCH, 2011, 70, 71-77. 600 + 0
10.1016/j.neures.2011.01.008

4. Süer, C.; Dolu, N.; Artış, A.; şahin, L.; Aydoğan, S. Electrophysiological evidence of biphasic action of carnosine on long-term potentiation in urethane-anesthetized rats. NEUROPEPTİDES, 2011, 45, 77-81. 600 + 0
10.1016/j.npep.2010.11.004

3. Dursun, N.; Taskin, E.; Aycan, M.; Sahin, L. Selenium-mediated cardioprotection against adriamycin-induced mitochondrial damage. DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2011, 34, 199-207. 650 + 45
https://dx.doi.org/10.3109/01480545.2010.538693


Alıntılanma Sayısı: 9
2. Suer, C.; Dolu, N.; Artis, A.; Sahin, L.; Yilmaz, A.; Cetin, A. The effects of long-term sleep deprivation on the long-term potentiation in the dentate gyrus and brain oxidation status in rats. NEUROSCIENCE RESEARCH, 2011, 70, 71-77. 550 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2011.01.008


Alıntılanma Sayısı: 15
1. Dursun, N.; Taşkın güven, E.; Aycan, M.; şahin, L. Selenium-mediated cardioprotection against adriamycin-induced mitochondrial damage. DRUG AND CHEMİCAL TOXİCOLOGY, 2011, 34, 199-207. 650 + 0
10.3109/01480545.2010.538693

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Sahin, L.; Ascioglu, M.; Suer, C. The Electrodermal Activity in Rats with Sleep Deprivation. OMICS PUBLİSHİNG GROUP, 2015, 4, 2-5. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.4172/2161-0940.S4-003

Uluslararası - Alan endexleri 0
2019
4. Müsüroğlu, S.; Murat öztürk, D.; şahin, L.; Küçük, A. Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Dikkat Düzeylerinin İşaretleme Testi İle Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2019, 9, 73-79. 0 + 0
10.31020/mutftd.482648

2018
3. Keloğlan, S.; şahin, L.; Dolu, N.; ünlühizarcı, K.; Turan, M. Cognitive Functions in Hyperthyroid Patients: P300 and Working Memory. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH SCİENCES AND RESEARCH, 2018, 8, 185-191. 0 + 0
2. şahin, L.; ögenler, O.; çevik, .; Orekici temel, G.; Ergenoğlu, T. Individual Differences In Anxiety Factors Effects Autonomic Responses in Medicine Students. WORLD JOUNRAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2018, 2, 1-6. 0 + 0
2015
1. şahin, L.; Aşçıoğlu, M.; Süer, C. The Electrodermal Activity in Rats with Sleep Deprivation. ANATOMY PHYSİOLOGY, 2015, 4, 1-5. 0 + 0
10.4172/2161-0940.S4-003

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1090
2018
6. şahin, L. Akut REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda Uzun dönemIlımlı Egzersizin Depresif/Anksiyete Benzeri Davranış Üzerine Etkisi. TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2018, 6, 1640-1646. 200 + 0
5. Dolu, N.; Keloğlan, S.; şahin, L.; ünlühizarcı, K.; Turan, M. Research of the Effect of Hyperthyroidism on Reaction Time Using the Oddball Paradigm. KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 8, 35-38. 140 + 0
10.5505/kjms.2018.44274

4. şahin, L.; Ezgin, N.; çevik, . Edebiyat ve Tarih Dünyasından Fizyoloji ve Tıp Alanındaki Nobel Ödülüne: Eric R Kandel. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2018, 8, 13-22. 200 + 0
2013
3. şahin, L.; Aşçıoğlu, M. Uyku Ve Uykunun Düzenlenmesi. SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 22, 93-98. 200 + 0
2008
2. Koçyiğit, .; Artış, A.; şahin, L.; Aşçıoğlu, M. Yavru erkek sıçanlarda vitamin E uygulamasının öğrenme üzerine etkisi. SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 17, 46-53. 150 + 0
2005
1. şahin, L.; Aşçıoğlu, M. Erkek Yavru Siçanlarda Sosyal İzolasyon Stresinin Öğrenmeye Etkisi. SAĞLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 14, 52-56. 200 + 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 900

5. Musuroglu, S.; Sahin, L.; Cevik, O., ‘‘Effects of Treadmill Exercise on Hippocampal Dependent Learning and NMDA Subunit Gene Expression on Social Isolated Rats,’’. FEPS, 2017-09-12, 2017-09-15, Viyana, Avusturya, 2017. 250

4. Sahin, L.; Çevik, O.; Koyuncu, D.; Ezgin, N., ‘‘Effects of Chronic Caffeine Consumption on Cognitive Performance and Hippocampal Gene Expression on REM Sleep Deprived Rats,’’. FEPS, 2017-09-12, 2017-09-15, Viyana, Avusturya, 2017. 237

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Cevik, O.; Leyla, S., ‘‘Physical Exercise Performed to Chronic Social Isolated Rats Regulate Anxiety Behavior Without Improving Learning,’’ . FEPS, 2017-09-12, 2017-09-15, Viyana, Avusturya, 2017. 0

2. Sahin, L., The effects of emphaty level on electrodermal activity in medicine students. FEPS, 2016-06-29, 2016-07-01, Paris, Fransa, 2016. 250

1. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Early cranial irradiation alters epigenetics parallel to reduced hippocampal neurogenesis in adult mice,. FEBS, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 162

Uluslararası - Özet - Sözlü 195

2. KELOGLAN MUSUROGLU, S.; SAHIN, L.; CEVIK, O., EFFECTS OF TREADMILL EXERCIS E ON ELECTRODERMAL ACTIVITY IN SOCIAL ISOLATED RATS. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 2017-10-23, 2017-10-25, ADANA, Türkiye, 2017. 100

1. Sahin, L.; Cevik, O.; Koyuncu, D.; Ezgin, N., CHRONIC CAFFEINE CONSUMPTION CAUSE TO REDUCE NEUROGENESIS IN REM SLEEP DEPRIVATED RATS. INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 2017-10-23, 2017-10-25, ADANA, Türkiye, 2017. 95

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ŞAHİN, L.; Ezgin, N.; Çevik, Ö., EDEBİYAT ve TARİH DÜNYASI’NDAN FİZYOLOJİ ve TIP ALANI’NDAKİ NOBEL ÖDÜLÜ’NE: ERIC R KANDEL. X. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, 2017-05-17, 2017-05-18, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://www.cu.edu.tr/tr

Ulusal - Özet - Sözlü 220

6. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Epigenetic evaluation of the effects of cranial irradiation on mice brain . 13th Turkish Neuroscience Congress, 2015-04-30, 2015-05-03, Konya , Türkiye, 2015. 32

5. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N.; Öztürk, H., Epigenetic evaluation of the effects of cranial irradiation on mice brain . 13th Turkish Neuroscience Congress, 2015-04-30, 2015-05-03, konya , Türkiye, 2015. 32

4. Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Maraşlıgil, B., Olaya ilişkin standart P2 yanıtları birden fazla alt bileşen içerir?. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2013-09-10, 2013-09-14, Ankara, Türkiye, 2013. 50

3. Şahin, L.; Batur, Ö.; Koyuncu, D.; Büyükafşar, K., Kurbağa mide sirküler düz kas preparatında karbakol ile oluşturulan tonik kasılmalarda rho kinaz enzimin rolü. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2013-09-10, 2013-09-13, Ankara, Türkiye, 2013. 47

2. Taşkın, E.; Dursun, N.; Yerer Aycan, M.; Şahin, L., Adriyamisinle Oluşturulan Kalp Yetmezliğinde Selenyumun İyileştirici Etkisi ve Mekanizması. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2009-09-30, 2009-10-03, Ankara, Türkiye, 2009. 32

1. Süer, C.; Dolu, N.; Artış, S.; Aydoğan, S.; Şahin, L., Mediyal Perforan Yol - Dentat Girus Sinapslarında Uzun Süreli Etkinleşme Üzerine Karnozinin Etkisi. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2009-09-30, 2009-10-03, Ankara, Türkiye, 2009. 25

Ulusal - Özet - Poster 113

6. Türkseven, Ç.; Büyükakıllı, B.; Ballı, E.; Şahin, L., Effect of huperzine-A on the toxicity of amiloid beta in the brain and skeletal muscle cells. 13th Turkish Neuroscience Congress, 2015-04-30, 2015-05-03, Konya , Türkiye, 2015. 16

5. Dolu, N.; Süer, C.; Artış, S.; Aydoğan, S.; Şahin, L., Karnozinin perforan yol/dentat girus sinapslarında hipokampal öğrenme üzerine doz bağımlı etkisi. 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 2010-04-13, 2010-04-17, İstanbul, Türkiye, 2010. 12

4. Artış, S.; Şahin, L.; Çetin, A.; Dolu, N.; Süer, C., Uzun Süreli Paradoksik Uyku Yoksunlu¤unda Beyin Antioksidan Seviyeleri. 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 2010-04-13, 2010-04-17, İstanbul, Türkiye, 2010. 20

3. Şahin, L.; Taşkın, E.; Dursun, N., Adriamisinin vasküler toksisitesine selenyumun iyileştirici etkisi. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2009-09-30, 2009-10-03, Ankara, Türkiye, 2009. 25

2. Artış, S.; Süer, C.; Dolu, N.; Şahin, L.; Aşçıoğlu, M., Sıçanlarda Rem Uyku Yoksunluğu Modelinde Hipokampal Sinapslarda Kısa Ve Uzun Süreli Değişikliklerin İncelenmesi. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2009-09-30, 2009-10-03, Ankara, Türkiye, 2009. 15

1. Şahin, L.; Aşçıoğlu, M.; Taşkın, E., Kronik Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Genç Sıçanlarda Davranış Değişikliklerinin İncelenmesi. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2009-09-30, 2009-10-03, Ankara, Türkiye, 2009. 25

Ulusal - Yürütücü 500

5. Hipertiroidili Sıçanlarda Hipokampal Öğrenme ve Cdk5 Yolağının Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-2-AP4-3567, 34996 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Maternal Separasyona Maruz Kalan Erkek Sıçanlarda Zenginleştirilmiş Çevrenin Hipokampal Bağımlı Öğrenme ve Nörogenez Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2019-1-TP3-3342, 23995 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Sosyal İzolasyon Stresi Oluşturulmuş Sıçanlarda Egzersiz Uygulamasının Uzun Dönemli Güçlenme Yanıtı Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2217, 8100 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda Kafein Uygulamasının Etkisi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1313, 30000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Sosyal İzolasyon Stresi Oluşturulmuş Sıçanlarda Egzersizin Öğrenme ve Davranış Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2015-TP2-1225, 7000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Sosyal Izolasyon Olusturulan Sıçanlarda Egzersizin Uzun Süreli Ögrenme ve NMDA Reseptör Ekspresyonu Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: FMB-BAP- 15-0160, 30000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. özge selin batur, sosyal izolasyon stresi oluşturulmuş sıçanlarda egzersizin öğrenme ve davranış üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 25
1. 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 2010-04-13, İstanbul, Türkiye. 0
2. 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2015-05-03, Konya , Türkiye. 25
3. (IUPS) Union of Physiological Sciences , Üye No: 12151, İsveç, 2013-10-15-Devam ediyor.
2. (FEPS) The Federation of European Physiological Societies , Üye No: 13111, Çek Cumhuriyeti, 2012-11-12-Devam ediyor.
1. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği , Üye No: 138, Türkiye, 2004-09-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FİZ 201 Fizyoloji Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-1-3
Güz FZY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FZY 509 Sinir Sistemi Fizyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Güz FZY 609 İleri Sinir Sistemi Fizyolojis Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZY 609 İleri Sinir Sistemi Fizyolojis Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar FZY 509 Sinir Sistemi Fizyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI213 Genel Fizyoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz FİZ 201 Fizyoloji Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-1-3
Güz FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FZY 508 Endokrin Sistem Fizyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FZY 608 İleri Endokrin Sistem Fizyoloj Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Doktora ) 3-2-4
Güz FZY 508 Endokrin Sistem Fizyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 3-2-4
Güz FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI213 Genel Fizyoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz FZY 511 Fizyolojide Literatür Tarama v Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Güz FZY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FZY 601 İleri Hücre Fizyolojisi ve Vüc Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZY 608 İleri Endokrin Sistem Fizyoloj Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Doktora ) 3-2-4
Bahar FZY 509 Sinir Sistemi Fizyolojisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji ( Yüksek Lisans ) 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FZY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FZY 508 ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FİZYOLOJİ 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FZY 508 ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FİZYOLOJİ 3-2-4
Güz RPD103 Fizyolojik Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz FZY 509 SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FİZYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RPD103 Fizyolojik Psikoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
çevik, .; şahin, L.; Tamer, L. Long term treadmill exercise performed to chronic social isolated rats regulate anxiety behavior without improving learning. LIFE SCIENCES, 2018, 200, 126-133.
10.1016/j.lfs.2018.03.029
şahin, L.; çevik, .; Koyuncu, D.; Büyükafşar, K. Role of rho-kinase (ROCK) in tonic but not phasic contraction in the frog stomach smooth muscle. LIFE SCIENCES, 2018, 198, 46-55.
10.1016/j.lfs.2018.02.023
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
şahin, L.; ögenler, O.; çevik, .; Orekici temel, G.; Ergenoğlu, T. Individual Differences In Anxiety Factors Effects Autonomic Responses in Medicine Students. WORLD JOUNRAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2018, 2, 1-6.
Keloğlan, S.; şahin, L.; Dolu, N.; ünlühizarcı, K.; Turan, M. Cognitive Functions in Hyperthyroid Patients: P300 and Working Memory. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEALTH SCİENCES AND RESEARCH, 2018, 8, 185-191.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
şahin, L. Akut REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda Uzun dönemIlımlı Egzersizin Depresif/Anksiyete Benzeri Davranış Üzerine Etkisi. TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2018, 6, 1640-1646.
Dolu, N.; Keloğlan, S.; şahin, L.; ünlühizarcı, K.; Turan, M. Research of the Effect of Hyperthyroidism on Reaction Time Using the Oddball Paradigm. KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 8, 35-38.
10.5505/kjms.2018.44274
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)