Prof.Dr. LEYLA SARAÇ
Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-507-9448885
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
16533
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
lsarac@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
lylsrc@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
lsarac@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 07:55:21
DÜZENLEME
:
2020-07-21 10:27:05
PUAN
:
25262
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 91.25000
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008
Doktora Tezi

1. Farklı öğretim yöntemlerinin (geleneksel, web-destekli, vaka destekli) öğrencilerin ilkyardım bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları üzerine etkisinin incelenmesi Danışman: Dr. Ahmet Ok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2008.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Hizmet-içi ve hizmet-öncesi beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinin etkinliğinin belirlenmesi Danışman: Dr. Sadettin Kirazcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2013-01-01
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7000
7. PARSAK, B.; SARAÇ, L. Turkish Physical Education Teachers’ Use of Teaching Styles: Self-Reported Versus Observed. JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION, , , -. 1000 + 0
https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0320

2017
6. Saraç, L.; McCullick, B. The life of a gay student in a university physical education and sports department: a case study in Turkey. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 22, 338-354. 1000 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2015.1036232

2015
5. Sarac, L. Relationships Between Religiosity Level and Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Among Turkish University Students. JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, 2015, 62, 481-494. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2014.983386

2013
4. Sarac, L. Exploring the Gender Differences in Sport Homophobia among Turkish Sport Sciences Students. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2013, 28, 364-376. 1000 + 0
2012
3. Sarac, L. The relationships between homophobic attitudes and religiosity among Turkish physical education teacher majors. PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY, 2012, 17, 277-287. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1080/17408989.2012.690380

2. Sarac, L. ATTITUDES OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY TOWARD LESBIANS AND GAY MEN. PSYCHOLOGICAL REPORTS, 2012, 111, 765-775. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.2466/11.06.21.PR0.111.6.765-775

2010
1. Sarac, L.; Ok, A. The effects of different instructional methods on students' acquisition and retention of cardiopulmonary resuscitation skills. RESUSCITATION, 2010, 81, 555-561. 1000 + 60
https://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2009.08.030


Alıntılanma Sayısı: 12
Uluslararası - Diğer 300
2018
3. Muştu, E.; Saraç, L. Comparison of Cardiopulmonary Resuscitation Skills of Physically Active and Inactive University Students. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2018, 9, 16-23. 100 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/psbd/issue/38077/321866

2. ÖZYAKAN, E.; SARAÇ, L. Comparison of cardiopulmonary resuscitation skills of physically active and inactive university students. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2018, 9, 16-23. 100 + 0
2017
1. SARAÇ, L.; TOPRAK, N. Sporcu kimliği ve homofobi ilişkisinin sporcu üniversite öğrencisi adayları örnekleminde incelenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 15, 79-84. 100 + 0
10.1501/Sporm_0000000311

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
1. SARAÇ, L. Effects of Augmented Feedback on Cardiopulmonary Resuscitation Skill Acquisition: Concurrent versus Terminal. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 72, 83-106. 300 + 0
10.14689/ejer.2017.72.5

Uluslararası - publications.sections.46 100
1. SARAÇ, L. The effects of feedback on the physical education majors’ acquisition of cardiopulmonary resuscitation skills. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 8, 29-47. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. Toprak, N.; Sarac, L. Sporcuların sosyal görünüş kaygısı ve kilofobi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 16, 111-118. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/599174

2017
1. Saraç, L. The effects of feedback on the physical education majors’ acquisition of cardiopulmonary resuscitation skills. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 8, 29-47. 200 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/5000188878

Ulusal - Diğer 955
10. Saraç, L.; Toprak, N. Sporcu Kimliği Ve Homofobi İlişkisinin Sporcu Üniversite Öğrencisi Adaylari Örnekleminde İncelenmesi. SPORMETRE, 2017, 15, 79-84. 100 + 0
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/2200/22837.pdf

2014
9. Saraç, L. Beden eğitimi öğretmen adaylarının eşcinsellere yönelik bilgileri, tutumları ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 77-91. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000201

8. Toprak, N.; Saraç, L. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavı’na başvuran kadın ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının karşılaştırılması. . PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 5, 35-47. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000199

2013
7. Saraç, L. Öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretim stillerini kullanım düzeyleri ile stillere ilişkin değer algılarının incelenmesi. PAMUKKALE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 4, 112-124. 100 + 0
http://psbd.pau.edu.tr/article/view/1062000173

2009
6. Saraç, L.; Ebem Rahim, Z. Sporda homofobi: Erkek ve kadın üniversite öğrencilerinin eşcinsel sporculara karşı tutumlarının karşılaştırılması. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 20, 104-116. 100 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:20isu:3

2008
5. Saraç, L. Sporda Homofobi Ölçeği: Türkçe'ye çevrilmesi ve adaptasyonu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 19, 238-249. 100 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:19isu:4

2006
4. Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Koçak, S. Öğrencilerin karma ve karma olmayan beden eğitimi dersine karşı tercihleri. EĞİTİM VE BİLİM, 2006, 31, 75-80. 100 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/archive

2005
3. Saraç, L.; İnce, M.; Kirazcı, S.; Çiçek, Ş. Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 10, 3-10. 95 + 0
2004
2. İnce, M.; Çiçek, Ş.; Saraç, L. Beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde soru yöneltme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 9, 63-70. 100 + 0
1. Çiçek, Ş.; İnce, M.; Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Yıldırım, A. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının sınıf organizasyonu ve ders zamanı kullanımı davranışlarının analizi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 15, 207-218. 60 + 0
http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/index.php?pid=1369&lang=tr&action=vol:15isu:4

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2015
1. BİÇER BAİKOĞLU, S.; SARAÇ, L. Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizliği Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 62-76. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. İnce, M.; Saraç, L.; Kılıç, K.; Demirhan, G. Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen, ISBN: 9786052415290, Pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 134 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 50
1. Yılmaz, L. Çağdaş Spor Yönetimi, ISBN: 9786054649174, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 4000, 520 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
http://www.akademisyen.com/index.php?route=product/product&path=160_176&product_id=3963
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2400

11. PARSAK, B.; SARAÇ, L., BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ UZAKLAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

10. ERDOĞAN, M.; SARAÇ, L., BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

9. UĞUR, F.; SARAÇ, L., BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE SINIF DEĞIŞKENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

8. SARAÇ, L.; PARSAK, B., BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SPORDA AHLAKTAN UZAKLAŞMA DÜZEYLERİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

7. SARAÇ, L.; PARSAK, B., Takım Sporlarında Sporcu Kimliği ve Obez Bireylere Yönelik Tutum İlişkisi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

6. SARAÇ, L.; ÖZYAKAN, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi/Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumları. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

5. PARSAK, B.; SARAÇ, L., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıp Yargıları. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

4. TOPRAK, N.; SARAÇ, L., Özel yetenek sınavına başvuran kadın adayların zayıflama haplarına yönelik tutumlarının incelenmesi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, ANTALYA, Türkiye, . 200

3. SARAÇ, L.; TOPRAK, N., Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencisi adaylarının obez bireylere yönelik inanç ve tutumlarının incelenmesi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 200

2. SARAÇ, L.; PARSAK, B., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor ve Spor Dışı Yaşamlarındaki Ahlaki Uzaklaşma Eğilimlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, KARS, Türkiye, . 200

1. PARSAK, B.; SARAÇ, L., Sporcu Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeyleri ve Obez Bireylere Yönelik Tutumlarının incelenmesi. 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, 2018-10-10, 2018-10-13, Kars, Türkiye, . 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. Pehlivan, Z.; Saraç, L., Spor kurslarına katılan kız ve erkek katılımcıları motive eden etkenler . International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 100

http://www2.ul.ie/pdf/366247653.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2325

24. PARSAK, B.; SARAÇ, L., Sporcu Öğrencilerin Sporcu Kimliği Düzeyleri ve Obez Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, KARS, Türkiye, . 100

23. SARAÇ, L.; PARSAK, B., The attitudes of physical education teachers towards multicultural education and individuals of different sexual orientations. ERPA International Congresses on Education 2018, 2018-06-28, 2018-07-01, İSTANBUL, Türkiye, . 100

22. PARSAK, B.; SARAÇ, L., Relationship among student athletes’ age, experience, athletic identity, and sexual prejudice levels. ERPA nternational Congresses on Education 2018, 2018-06-28, 2018-07-01, İSTANBUL, Türkiye, . 100

21. TOPRAK, N.; SARAÇ, L., Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Başvuran AdaylarınöBeden Şekline Yönelik Algıları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 100

20. ERGÜN, Ç.; SARAÇ, L.; ÖZYAKAN, E., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 100

19. PARSAK, B.; SARAÇ, L., Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri ve Uyguladıkları Öğretim Stilleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 100

18. Saraç, L.; Toprak, N., Sporcuların Homofobi Düzeyleri ve Sporcu Kimlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf

17. Toprak, N.; Saraç, L., Sporcuların Sosyal Görünüş Kaygısı ve Kilofobi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf

16. Coşkun, F.; Saraç, L.; Eroğlu, B., The relationship between anthropometric measures, self-perception, and preferences of same-sex versus coeducational PE class in lower secondary school students.. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference., 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100

http://aiesep2015.com/

15. Saraç, L.; McCullick, B., Cross-cultural analysis of physical education majors’ attitudes toward children: A comparison of Turkey and the United States.. International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100

http://aiesep2015.com/

14. Özyakan, E.; Saraç, L., The comparison of cardiopulmonary resuscitation skills of Turkish athlete and non-athlete university students. . International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference, 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100

http://aiesep2015.com/

13. Saraç, L.; Toprak, N.; Bozkurt, B., An examination of problem mobile phone use among physical education majors. . International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2015 Conference. , 2015-07-08, 2015-07-11, MADRID, İspanya, 2015. 100

http://aiesep2015.com/

12. Saraç, L., What is the life of the gay student in physical education and sports department like? A single case study. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 100

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

11. Muştu Özyakan, E.; Toprak, N.; Yılmaz, C.; Saraç, L., Beden eğitimi ve spor bölümü lisans öğrencilerinin kadınlara yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 65

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

10. Pehlevan, Z.; Yılmaz, C.; Dinç, Z.; Saraç, L., Türk beden eğitimi öğretmen adaylarının vücut ağırlıkları ve kilofobi düzeyleri arasındaki ilişki. International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 65

http://www2.ul.ie/pdf/670905653.pdf

9. Saraç, L., Beden eğitimi öğretmen adaylarının homofobik tutumları ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişki. International Association for Physical Education in Higher Education (AIESEP), 2011-06-22, 2011-06-25, Limerick, İrlanda, 2011. 100

http://www2.ul.ie/pdf/670905653.pdf

8. Akın, T.; Altay, F.; Saraç, L., İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersindeki fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması . 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 100

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

7. Saraç, L.; Ok, A., Farklı öğretim yöntemlerinin üniversite öğrencilerinin ilkyardım bilişsel düzeyine etkisi. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 100

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

6. Saraç, L., Dışsal geribildirimin kardiyopulmonar resustasyon beceri kazanımı ve hatırlanmasına etkisi . 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

5. Saraç, L., Spor taraftarlarınının eşcinsel sporculara karşı tutumları. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

4. Tüzün, M.; Saraç, L., Acil yardım gerektiren durumlardaki yardım etme davranışını etkileyen faktörlerin betimsel analizi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2006-11-03, 2006-11-05, Muğla, Türkiye, 2006. 100

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2006sbd.pdf

3. Koçak, S.; Saraç, L.; Hürmeriç, I., Vücut kitle indeksi, vücut kompozisyonu ve kilofobi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 100

http://ichpersd.org/

2. Tüzün, M.; Saraç, L., Üniversite öğrencilerinin nefes almayan ve bilinci yerinde olmayıp nefes alan yaralıya müdahale bilgi ve becerilerinin kazanım ve hatırlanması . 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 100

http://ichpersd.org/

1. Saraç, L.; Tüzün, M.; İnce, M.; Çiçek, Ş., Web-destekli ilkyardım eğitiminin ODTÜ öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerine etkisi. 10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi & TSSA 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2004-11-17, 2004-11-20, Antalya, Türkiye, 2004. 95

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2004sbd.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 822

17. TAN, N.; SARAÇ, L.; ÖZYAKAN, E., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algıları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 50

16. Aksoy, F.; Saraç, L., Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Tutuklu/Hükümlülerin Fiziksel Uygunluk Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 50

http://www.sbk2017.org/SBK2017.pdf

15. CENGİZ, H.; ÖZYAKAN, E.; SARAÇ, L., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mutluluk Düzeyleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 50

14. AKSOY, F.; SARAÇ, L., Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Tutuklu/Hükümlülerin Fiziksel Uygunluk Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, . 50

13. Yılmaz, C.; Saraç, L.; Acun, A.; Uluöz, E., Beden eğitimi öğretmen adaylarının mutluluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2004. 42

http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

12. Biçer Baikoğlu, S.; Saraç, L., Takım sporcularının öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya, Türkiye, 2014. 50

http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

11. Toprak, N.; Yılmaz, C.; Saraç, L.; Muştu Özyakan, E., Beden eğitimi öğrencilerinin mutluluk düzeyleri ile ilişkili değişkenler. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 37

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

10. Saraç, L.; Toprak, N.; Yılmaz, C., Beden eğitimi lisans öğrencilerinin cinsiyete özgü spor algıları. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sempozyumu, 2014-09-04, 2014-09-05, Ankara, Türkiye, 2014. 50

http://www.iapesgw2014.hacettepe.edu.tr/english/

9. Yapar, A.; Saraç, L.; Hünük, D.; İnce, M., Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisinde değer yönelimi yapılanmasının incelenmesi.. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2008-10-23, 2008-10-25, Bolu, Türkiye, 2008. 42

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2008sbd.pdf

8. Saraç, L.; Ebem, Z., Sporda homofobi: Üniversiteli spor fanatikleri eşcinsel sporcular hakkında ne düşünüyor?. 6. Dünya Bilim ve Futbol Kongresi, 2007-01-16, 2007-01-20, Antalya, Türkiye, 2007. 50

http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/files/2013/07/Science-and-Football-2007-Antalya.10pdf.pdf

7. Saraç, L., Öğretim elemanlarının değer yönelimlerinin nitel analizi: Vaka çalışması. 11. Yıllık Avrupa Spor Bilimleri Kongresi, 2006-07-05, 2006-07-07, Lozan, İsviçre, 2006. 50

http://sport-science.org/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=124

6. Saraç, L.; Tüzün, M., Türk üniversite öğrencilerinin kardiyopulmonar resustasyon becerilerinin analiz ve karşılaştırması. 8. Avrupa Resustasyon Bilimsel Kongresi, 2006-05-10, 2006-05-13, Stavanger, Norveç, 2006. 50

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957206004710

5. Tüzün, M.; Saraç, L., Üniversite öğrencilerinin CPR becerilerinin betimsel analizi. 8. Avrupa Resustasyon Bilimsel Kongresi, 2006-05-10, 2006-05-13, Stavanger, Norveç, 2006. 50

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957206004771?np=y

4. Saraç, L., Web-tabanlı ilkyardım eğitiminin Tyler Değerlendirme Yaklaşımı ile analizi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

http://ichpersd.org/

3. Çiçek, Ş.; Saraç, L., Beden eğitimi öğretmen adayları: Öğretim davranışlarının öz-değerlendirmesi ve rehber öğretmen tarafından değerlendirilmesi. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

http://ichpersd.org/

2. Korkusuz, F.; Tüzün, M.; Saraç, L., Beden eğitimi öğretmenlerinin ilkyardım bilgi düzeyleri. 46. Yıllık ICHPER·SD Dünya Kongresi, 2005-11-09, 2005-11-13, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

http://ichpersd.org/

1. Hürmeriç, I.; Saraç, L.; Koçak, S., İlkokul öğrencilerinin aynı ve farklı cinsiyetle birlikte beden eğitimi dersine yönelik algıları. 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi & TSSA 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2004-11-17, 2004-11-20, Antalya, Türkiye, 2004. 50

http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2004sbd.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. YILMAZ, L.; TOPRAK, N., Sporcuların homofobi düzeyleri ve sporcu kimlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.sbk2016.org/index.php

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Saraç, L., Olimpizm ve homofobi. Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, 2009-04-24, 2009-04-26, Ankara, Türkiye, 2009. 50

http://www.olimpizm.hacettepe.edu.tr/

Ulusal - Yürütücü 200

2. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALGILANAN VE GÖZLENEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ VE STİLLERE YÖNELİK DEĞER ALGILARI, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2552, 2175 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü/tutukluların serbest zaman fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyleri: Gaziantep ili örneği, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2550, 826 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. BURHAN PARSAK, ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALGILANAN VE GÖZLENEN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİ VE STİLLERE YÖNELİK DEĞER ALGILARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. FİKRET AKSOY, KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KALAN TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Selin Biçer, Takım sporlarında öğrenilmiş çaresizliği ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Necat Toprak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. VEYSEL TABUR, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ PARAMETRELERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

1. Eda Muştu, Spor yapan ve yapmayan bireylerin nefes almayan yaralıya müdahale etme konusundaki becerilerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası
1. University of Georgia , 2013-09-09 - 2014-09-09, Athens, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası 50
1. Genç araştırmacı ödülü International Association for Physical Education in Higher Education - Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique (AIESEP), 2011-06-22, Limerick, İrlanda. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar MB 104 Eğitim Felsefesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar SEÇ MB 224 Eğitimde Proje Hazırlama Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar AE 102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar Tİ-BES 526 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 2-1-3
Bahar BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 528 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz GK 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Güz SEÇ MB 223 Eğitimde Proje Hazırlama Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB 201 Öğretim Teknolojileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB301 Öğretim Teknolojisi ve Materya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz Tİ-BES 526 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 528 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar MB 104 Eğitim Felsefesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar AE 102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 2-1-3
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 513 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 526 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB301 Öğretim Teknolojisi ve Materya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar ANT 1205 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 2-1-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB301 Öğretim Teknolojisi ve Materya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar GK 226 Mesleki İngilizce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar SYO211 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz BES 638 Spor Pedagojisinde Makale İnce Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar BES 575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 2-1-3
Bahar BES 556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz BES-574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Yaz MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-574 Makale İnceleme I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES-554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 659 Beden Eğitimi ve Spor Araştırm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Yaz MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar BES-568 Spor Pedogojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-566 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz GK 211 Nitel Araştırma Yöntemleri ( S Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz BES-501 Spor BilimlerindeAraştırma Yön Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar EGT302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Bahar BES-575 Makale İnceleme II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Bahar BES 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 1-0-1
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz MB205 Aktif Öğrenme Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO101 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz BES-556 Öğrenci Merkezli Spor Eğitimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB302 Sınıf Yönetimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Bahar SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar EGT404 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar MB406 Eğitim Felsefesi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz MB405 Rehberlik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz MB403 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz MB205 Aktif Öğrenme Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz OSD İlk Yardım Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz MB101 Eğitim Bilimine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Yaz SYO102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
UĞUR, F.; SARAÇ, L., BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE SINIF DEĞIŞKENLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, .
PARSAK, B.; SARAÇ, L., BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AHLAKİ UZAKLAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
SARAÇ, L.; PARSAK, B., BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SPORDA AHLAKTAN UZAKLAŞMA DÜZEYLERİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
ERDOĞAN, M.; SARAÇ, L., BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl