Arş.Gör. MÜGE GEMİLİ

Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160, Yenişehir-Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
m.gemili@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
muge.gemili@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-07-20 11:58:43
DÜZENLEME
:
2021-07-29 19:41:39
PUAN
:
7002
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS ANALİTİK KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. Bisiklik Aminokarbo-N-tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Bazı Metal Kompleksleri ve Oluşum Sabitlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Yahya NURAL, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5600
2019
8. Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; Ülger, M.; Şahin, E.; Erat, S.; Seferoğlu, Z. Novel highly functionalized 1,4-naphthoquinone 2-iminothiazole hybrids: Synthesis, photophysical properties, crystal structure, DFT studies, and anti(myco)bacterial/antifungal activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE , 2019, 1196, 536-546. 700 + 0
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.06.087

2018
7. Nural, Y.; Gemili, M.; Seferoglu, N.; Sahin, E.; Ulger, M.; Sari, H. Synthesis, crystal structure, DFT studies, acid dissociation constant, and antimicrobial activity of methyl 2-(4-chlorophenyl)-7a-((4-chlorophenyl)carbamothioyl)-1-oxo-5,5-diphenyl-3-thioxo-hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-e]imidazole-6-carboxylate. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1160, 375-382. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.01.099

6. Nural, Y.; Gemili, M.; Ulger, M.; Sari, H.; De Coen, L.; Sahin, E. Synthesis, antimicrobial activity and acid dissociation constants of methyl 5,5-diphenyl-1-(thiazol-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate derivatives. BİOORGANİC & MEDİCİNAL CHEMİSTRY LETTERS, 2018, 28, 942-946. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2018.01.045

5. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; De Coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 2018, 51-64. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.573

4. Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; Şahin, E.; Sarı, H.; Seferoğlu, Z. Novel 1,4-naphthoquinone N -aroylthioureas: Syntheses, crystal structure, anion recognition properties, DFT studies and determination of acid dissociation constants. JOURNAL OF MOLECULAR LİQUİDS, 2018, 269, 920-932. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2018.08.054

2017
3. Gemili, M.; Sari, H.; Ulger, M.; Sahin, E.; Nural, Y. Pt(II) and Ni(II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives: Synthesis, characterization, physical parameters and biological activity. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017, 463, 88-96. 900 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2017.04.026

2. Erşen, D.; Ülger, M.; Mangelinckx, S.; Gemili, M.; Şahin, E.; Nural, Y. Synthesis and anti(myco)bacterial activity of novel 5,5-diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea derivatives and a functionalized hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazole.. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 26, 2152-2160. 550 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00044-017-1907-9

2014
1. Nural, Y.; Dondas, H.; Sari, H.; Atabey, H.; Belveren, S.; Gemili, M. Determination of Acid Dissociation Constants ( pK(a.)) of Bicyclic Thiohydantoin- Pyrrolidine Compounds in 20% Ethanol- Water Hydroorganic Solvent. INTERNATIONAL JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2014, 2014, 0-0. 400 + 0
https://dx.doi.org/10.1155/2014/634194

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 170
2017
1. Ersen, D.; Gemili, M.; Sarı, H.; Nural, Y. Acid Dissociation Constants of 5,5-Diphenylpyrrolidine N-Aroylthioureas and Stability Constants of their Pt(II) and Ni(II) Complexes in Acetonitrile-Water Hydroorganic Solvent. CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2017, 13, 125-138. 170 + 0
http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/28447/302657

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. GEMİLİ, M.; ATABEY, H.; NURAL, Y., Potentiometric Determination of Acid Dissociation Constants of 2- Iminothiazoles.. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET 2019), 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 340

4. GEMİLİ, M.; NURAL, Y., Stability constants of cobalt (II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC), 2018-05-09, 2018-05-11, İSTANBUL, Türkiye, . 100

3. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; SARI, H., Potentiometric Determination of Stability Constants of Co(II), Cu(II), Ni(II) and Zn (II) Complexes of Methyl 5-methyl-4,6-dioxo-2-(5-(2-oxo-2H-chromene-3-carbonyl)-4-phenylthiazol-2-yl)-3,3-diphenyl-octahydro pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1-carboxylate. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, . 100

2. NURAL, Y.; YABALAK, E.; GEMİLİ, M., Synthesis of Polysubstituted Methyl 5,5-diphenyl-1-(thiazol-2-Yl)pyrrolidine-2-carboxylate Derivatives Using scCO2. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, ANTALYA, Türkiye, . 100

1. CANACANKATAN, N.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; GEMİLİ, M.; YETKİN, D.; KİBAR, K.; NURAL, Y., Antiapoptotic Effect of Pyrrolidine Derivatives Bearing Indole Ring As Substituted Moiety on MCF-7 Cells.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 40

Uluslararası - Özet - Poster 477

12. GEMİLİ, M.; NURAL, Y.; SARI, H., Acid dissociation constants of 4-aryl-2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole derivatives in dimethyl sulfoxide-water hydroorganic solvent.. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC), 2018-05-09, 2018-05-11, İSTANBUL, Türkiye, . 50

11. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; SARI, H., Potentiometric Determination of Acid Dissociation Constants of 2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole Derivatives. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, ANKARA, Türkiye, . 50

10. GEMİLİ, M.; NURAL, Y.; YABALAK, E., Synthesis Of Highly Functionalized 2-(thiazol-2-Yl)-octahydropyrrolo[3,4-C]pyrrole Derivatives Using Subcritical Water. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, ANTALYA, Türkiye, . 50

9. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ŞAHİN, E., An X-Ray Study for Structural Characterization of cis-Bis(methyl 2-(benzoylcarbamothioyl)-3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4,6-dioxo-1-phenyl-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1-carboxylate)platinum(II). 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), 2017-08-26, 2017-08-29, MUĞLA, Türkiye, . 50

8. BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; POYRAZ, S.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., Antibacterial Activity of Bicyclic AminocarbothiolPyrroldione.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 40

7. POYRAZ, S.; BELVEREN, S.; ERŞEN, D.; GEMİLİ, M.; ÜLGER, M.; DÖNDAŞ, H., Synthesis, characterization and antituberculosis activity of novel substitued thiohydantoin pyrrolidine derivatives.. 4th International BahçeşehirUniversity (BAU) Drug Design Congress, 2016-10-13, 2016-10-15, İstanbul, Türkiye, 2016. 27

6. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D., Novel 5,5-Diphenylpyrrolidine Derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 50

5. NURAL, Y.; GEMİLİ, M., Synthesis of Novel Polysubstituted Thiazole Derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II, 2016-03-21, 2016-03-24, Aydın, Türkiye, 2016. 50

4. NURAL, Y.; YABALAK, E.; GEMİLİ, M.; GİZİR, A.; DÖNDAŞ, H., Environmentally Friendly Synthesis of N-Thiazole-Pyrrolidine Derivatives in Supercritical Carbon Dioxide and Subcritical Water. 1st International Conference on Green Chemistry, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 35

3. NURAL, Y.; YABALAK, E.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; KILINÇARSLAN, R.; GİZİR, A.; DÖNDAŞ, H., Synthesis of Co(III) Complexes of N-Benzoylthiourea -Pyrrolidine Derivatives in Supercritical Carbon Dioxide. 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies September, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 25

2. POYRAZ, S.; NURAL, Y.; ÜLGER, M.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D.; SERİN, M., Synthesis of novel aminocarbo-N-thiol pyrrolidine derivatives and their antituberculosis activities. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 17

1. NURAL, Y.; GEMİLİ, M.; ERŞEN, D.; ÜLGER, M.; BELVEREN, S.; POYRAZ, S.; SERİN, M., Synthesis and antimycobacterial activity of Co(III) complexes of N-benzoyl-4,6-dioxo-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carbothioamide derivatives. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 32

Ulusal - Özet - Poster 65

3. GEMİLİ, M.; NURAL, Y.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Polisübstitüe Metil 2-(benzoilkarbamotiyol)-4,6-diksooktahidropirolo[3,4-c] pirol-1-karboksilat Türevlerinin Asit İyonlaşma Sabitlerinin Belirlenmesi.. VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 23

2. Gemili, M.; NURAL, Y.; CİHANBAY, A.; SARI, H.; DÖNDAŞ, H., Fused Yapıda Pirolidin-Pirolidindion Halka Sistemi Sübstitüentli N-Karbamotiyolbenzamid Türevlerinin Pt(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Oluşum Sabitlerinin Belirlenmesi. . VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2014-09-01, 2014-09-05, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014. 22

1. NURAL, Y.; BELVEREN, S.; GEMİLİ, M.; DÖNDAŞ, H., Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6(5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-01, 2012-10-06, Muğla, Türkiye, 2012. 18

Ulusal - Araştırmacı 150

3. 1,4-Naftokinon Yapısı Bulunduran Yeni Bileşiklerin Sentezi, Asit Dissosiyasyon Sabitlerinin Belirlenmesi, Kemosensör Özelliklerinin ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2899, 21000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Sübstitüe Grup Olarak Metil 4,6-diokso-3,3-difeniloktahidropirolo[3,4-c]pirol-1-karboksilat Yapısı Bulunduran Tiyazol Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel/Antitüberküloz Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1800, 22497 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Bisiklik Aminokarbo-N-tiyol Pirolidin Türevi Bileşiklerin Bazı Metal Kompleksleri ve Oluşum Sabitlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-SBE AKB (MG) 2012-8 YL , 9995 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

2. Yeni 1,4-Naftokinon-Tiyazol Türevi Beşiklerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin in vitro Olarak Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi ve Asit Dissosiyasyon Sabitlerinin Belirlenmesi, Tübitak-1001, Proje No: 118Z407, 402648 TL, Bursiyer, Devam ediyor... 0

1. DPPIV İnhibitörü Olarak Tiyazol Halkası Bulunduran (3R)-3-(Dimetilamino)-1-Prolilpirolidin Türevi Bileşikler Ile Aziridin Yapısı Bulunduran N-Tiyazol-Pirolidin Türevlerinin Asimetrik Sentezleri, Tubitak-3001, Proje No: 214Z289, 59967 TL, Bursiyer, 2018,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Erşen, D.; ülger, M.; Mangelinckx, S.; Gemili, M.; şahin, E.; Nural, Y. Synthesis and anti(myco)bacterial activity of novel 5,5-diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea derivatives and a functionalized hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazole.. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 26, 2152-2160,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; şahin, E.; Sarı, H.; Seferoğlu, Z. Novel 1,4-naphthoquinone N -aroylthioureas: Syntheses, crystal structure, anion recognition properties, DFT studies and determination of acid dissociation constants. JOURNAL OF MOLECULAR LİQUİDS, 2018, 269, 920-932,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 2
Nural, Y.; Gemili, M.; Seferoglu, N.; Sahin, E.; Ulger, M.; Sari, H. Synthesis, crystal structure, DFT studies, acid dissociation constant, and antimicrobial activity of methyl 2-(4-chlorophenyl)-7a-((4-chlorophenyl)carbamothioyl)-1-oxo-5,5-diphenyl-3-thioxo-hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-e]imidazole-6-carboxylate. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1160, 375-382,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 3
Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; ülger, M.; şahin, E.; Erat, S.; Seferoğlu, Z. Novel highly functionalized 1,4-naphthoquinone 2-iminothiazole hybrids: Synthesis, photophysical properties, crystal structure, DFT studies, and anti(myco)bacterial/antifungal activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE , 2019, 1196, 536-546,
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.06.087

Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 2
Gemili, M.; Sari, H.; Ulger, M.; Sahin, E.; Nural, Y. Pt(II) and Ni(II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives: Synthesis, characterization, physical parameters and biological activity. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017, 463, 88-96,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 5
Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; De coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 2018, 51-64,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 4
Nural, Y.; Gemili, M.; Ulger, M.; Sari, H.; De coen, L.; Sahin, E. Synthesis, antimicrobial activity and acid dissociation constants of methyl 5,5-diphenyl-1-(thiazol-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate derivatives. BİOORGANİC & MEDİCİNAL CHEMİSTRY LETTERS, 2018, 28, 942-946,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 5
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Erşen, D.; ülger, M.; Mangelinckx, S.; Gemili, M.; şahin, E.; Nural, Y. Synthesis and anti(myco)bacterial activity of novel 5,5-diphenylpyrrolidine N-aroylthiourea derivatives and a functionalized hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazole.. MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, 2017, 26, 2152-2160,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; şahin, E.; Sarı, H.; Seferoğlu, Z. Novel 1,4-naphthoquinone N -aroylthioureas: Syntheses, crystal structure, anion recognition properties, DFT studies and determination of acid dissociation constants. JOURNAL OF MOLECULAR LİQUİDS, 2018, 269, 920-932,

Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 1
Nural, Y.; Gemili, M.; Seferoglu, N.; Sahin, E.; Ulger, M.; Sari, H. Synthesis, crystal structure, DFT studies, acid dissociation constant, and antimicrobial activity of methyl 2-(4-chlorophenyl)-7a-((4-chlorophenyl)carbamothioyl)-1-oxo-5,5-diphenyl-3-thioxo-hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-e]imidazole-6-carboxylate. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1160, 375-382,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Gemili, M.; Sari, H.; Ulger, M.; Sahin, E.; Nural, Y. Pt(II) and Ni(II) complexes of octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole N-benzoylthiourea derivatives: Synthesis, characterization, physical parameters and biological activity. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017, 463, 88-96,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Ersen, D.; Gemili, M.; Sarı, H.; Nural, Y. Acid Dissociation Constants of 5,5-Diphenylpyrrolidine N-Aroylthioureas and Stability Constants of their Pt(II) and Ni(II) Complexes in Acetonitrile-Water Hydroorganic Solvent. CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, 2017, 13, 125-138,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl