Prof. Dr. MUSTAFA ŞAHAP AKSAN
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
3014
E-MAIL
:
maksan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-25 07:57:49
DÜZENLEME
:
2018-01-04 15:32:21
PUAN
:
23317
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1985
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
DOKTORA İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1995
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-10-03 - 2017-10-03
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014-10-03 - 2017-10-03
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-01-14 - 2017-01-14
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-01-14 - 2017-01-14
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-01-14 - 2017-01-14
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-02-09 - 2015-02-09
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK ARASTIRMA MERKEZİ 2009-07-20 - 2012-07-20
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2009
3. Aksan, M. The semantics of event plurality in Turkish. MEÜ. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13. 200 + 0
2006
2. Aksan, M. Metaphors of anger: An outline of a cultural model. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 31-59. 200 + 0
1993
1. Aksan, M. Dilbilimde işlevci- biçimci yaklaşım. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1993, 4, 189-200. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
1991
1. Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104. 200 + 3
Ulusal - Diğer 200
2015
2. Aksan, M.; Aksan, Y. Multi-word Expression in Genre Specification. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42. 100 + 0
http://ded.mersindilbilim.info

Publications_001.pdf

2006
1. Aksan, M. Türkçede Öfke İfadelerine Kap Metaforu. MERSİN DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 103-124. 100 + 3
http://ded.mersindilbilim.info

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1000
1. Aksan, M. Embodiment via Body Parts: Studies from Various Languages and Cultures, ISBN: 9789027223852, John Benjamins, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2011. 250
http://benjamins.com
2. Aksan, M.; Mersinli, . Exploring (im)politeness in specialized and general corpora: Converging methodologies and analytic procedures, ISBN: 9781443871198, Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 47 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 250
3. Aksan, Y.; Aksan, M. Metaphor in Use: Context, Culture and Communication, ISBN: 9789027223920, John Benjamins, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2012. 125
http://benjamins.com
4. Aksan, Y.; Aksan, M. Working Papers in Corpus-based Linguistics and Language, ISBN: 299-231, TUFS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 3 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Türkiye, 2009. 125
5. Aksan, Y.; Aksan, M. Essays on Turkish Linguistics, ISBN: 978-3-447-06059-2, Harrassowitz Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 350 Sayfa, İngilizce, Berlin, Türkiye, 2009. 125
6. Demirhan, U.; Aksan, M. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, ISBN: 1443837113, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 125
http://www.cambridgescholars.com/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Aksan, M.; Demirhan, U. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-04, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 200

1. AKSAN, Y.; AKSAN, M., Türkçenin Derlem-Temelli Sıklık Sözlügü: Temel Ilkeler ve Uygulama. II. Ulusalararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 55

1. Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012. 55

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/991_Paper.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlük Bilim Sempozyumu, 2016-11-03, 2016-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

2. AKSAN, M.; DEMİRHAN, U.; AKSAN, Y., Corpus Frequency and Affix Ordering in Turkish. 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 2016-04-03, 2016-04-09, Konya, Türkiye, 2016. 100

http://www.cicling.org/2016

1. Aksan, M.; Alıcı, D.; Demirhan, U., Verb Synthesis and Frequency. Corpus-Based Word Frequuency, 2015-02-19, 2015-02-20, Mersin, Türkiye, 2015. 100

http://dam.org.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. AKSAN, Y.; AKSAN, M.; ÖZEL, S.; YILMAZER, H.; DEMİRHAN, U., Web Tabanlı Türkçe Ulusal Derlemi (TUD). 16. Akademik Bilişim Konferansı, 2014-02-05, 2014-02-07, Mersin, Türkiye, 2016. 65

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türkçe'de Çok Sözcüklü Birimler: Derlem-Temelli Yöntem ile Çıkarılmaları, Sayısal Dağılımlarının Hesaplanması, Yapı ve İşlev Özelliklerinin Saptanması, Sözlüğünün Oluşturulması, TÜBİTAK, Proje No: 115K135, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. Türkçe için Derlem-Temelli Morfolojik İşaretleyici ve Sözcük-Ek Sıklığı Sözlüğü Oluşturma , TÜBİTAK, Proje No: 113K039, 11293500 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
http://www.tuddfrekans.org.tr

Uluslararası 16000
1. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
2. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-07-01 - 2017-12-31. 2000
3. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
4. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-01-01 - 2017-06-30. 2000
5. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 1300-8552, E-ISSN : 1300-8552, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
6. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-07-01 - 2016-12-31. 2000
7. DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 1300-8552, E-ISSN : 1300-8552, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
8. MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2016-01-01 - 2016-06-30. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. DILBILIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. MERSIN ÜNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. DİLBİLİM DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
Ulusal
1. Ankara Üniversitesi , 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.
2. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dilbilimi Bl. Beytepe-Ankara , 2015-03-01 - 2015-12-29, Ankara, Türkiye.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Doktora ) 3-0-3
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz IDB 427 Dil - Kültür Bağlantısı Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 317 Söz Dizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Güz İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anab 4-0-4
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek Li 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz İDB 701 Sesbilim Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 426 Bilişsel Dilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 425 Bilgisayar Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 318 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar İDB 701 Sesbilim Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar İDB 602 Türkçede Geçişlilik ve Çatı Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 524 Söz Dizimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB 317 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 429 Dilbilim Semineri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 601 Çağdaş Sözdizimi Kuramları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz DB 519 Biçimbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB414 Bilişim Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB302 Sözdizimi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB301 Sözdizimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB413 Bilgisayar Dilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 6.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 6.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Ankara Üniversitesi, 2017-06-01 - 2017-09-01, Ankara, Türkiye.1 1.000 1.000 0.200 0.200 6.000
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 22.800

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 22.800
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M.; Demirhan, U. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ISBN: 978-605-67299-04, Dilbilim Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 1.000 1.000 0.250 0.250 7.500
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-01-01.
Basım Tarihi: 2018-01-04, Sayı: 1
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
MERSIN UNIVERSITESI DIL VE EDEBIYAT DERGISI , EDITOR, ISSN : 2149-0856, E-ISSN : 1304-6594, 2017-07-01.
Basım Tarihi: 2017-07-01, Sayı: 2
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-01-01.
Basım Tarihi: 2017-01-01, Sayı: 1
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
DILBILIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, ISSN : 2587-0939, E-ISSN : 1300-8552, 2017-07-01.
Basım Tarihi: 2017-07-01, Sayı: 2
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
1.000 1.000 0.030 0.030 0.900
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
4.000 1.000 0.020 0.080 2.400
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 23.640

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 23.640
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M. Dilbilimde işlevci- biçimci yaklaşım. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1993, 4, 189-200,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, M. Türkçede Öfke İfadelerine Kap Metaforu. MERSİN DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 103-124,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, M.; Aksan, Y. Metin Kavramı ve Tanımlar. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1991, 2, 90-104,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
Aksan, M. Metaphors of anger: An outline of a cultural model. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 31-59,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, M.; Aksan, Y. Multi-word Expression in Genre Specification. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 1-42,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 4
0.400 1.000 0.020 0.008 0.240
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M. The semantics of event plurality in Turkish. MEÜ. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2009, 6, 1-13,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Aksan, Y.; Aksan, M. Essays on Turkish Linguistics, ISBN: 978-3-447-06059-2, Harrassowitz Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 350 Sayfa, İngilizce, Berlin, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.040 0.120 3.600
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, M. Türkçede Öfke İfadelerine Kap Metaforu. MERSİN DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 103-124,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
Aksan, M. Metaphors of anger: An outline of a cultural model. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2006, 3, 31-59,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
3.000 1.000 0.020 0.060 1.800
Aksan, Y.; Aksan, M. Working Papers in Corpus-based Linguistics and Language, ISBN: 299-231, TUFS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 3 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Türkiye, 2009.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, M. Embodiment via Body Parts: Studies from Various Languages and Cultures, ISBN: 9789027223852, John Benjamins, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Hollanda, 2011.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Mersinli, U.; Demirhan, U. A Frequency Dictonary of Turkish, ISBN: 9781138839656, Routledge, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 350 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2016.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.020 0.040 1.200
Demirhan, U.; Aksan, M. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 International Conference, ISBN: 1443837113, Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, İngilizce, Newcastle, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012.

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 8
8.000 1.000 0.020 0.160 4.800
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aksan, Y.; Aksan, M.; Koltuksuz, A.; Sezer, T.; Mersinli, Ü., Construction of the Turkish National Corpus (TNC). 8th International Conference on Language Resources and Evalution (LREC 2012), 2012-05-21, 2012-05-27, İstanbul, Türkiye, 2012.
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 3.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 3.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
AKSAN, M.; AKSAN, Y., Alanlararası Ortak Terimler: Sözlükbilim ve Derlem Dilbilim. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2017. 1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 55.440
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 55.440