Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA AYDIN

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Hadis Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: İslami İlimler Fak. Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17413
E-MAIL
:
maydin@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-02-25 10:37:07
DÜZENLEME
:
2022-06-23 20:42:34
PUAN
:
3500
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 55.00000
İngilizce, 2017, YÖKDİL, 65,00
İngilizce, 2020, YÖKDİL, 66,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS (3.08) İLAHİYAT ÇUKUROVA 2003
YÜKSEK LİSANS (3.87) HADİS ÇUKUROVA 2007
YÜKSEK LİSANS (80.56) ORTAÖĞRETİM DİN ÖĞRETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ FIRAT 2010
DOKTORA (4.00) HADİS ÇUKUROVA 2018
Doktora Tezi

1. Neo-Selefilik Ekolünün Hadis-Sünnet Anlayışı (Reşîd Rızâ Örneği) Danışman: Dr. Prof. Dr. Muhammet YILMAZ, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2018.

Yüksek Lisans Tezi

1. el-Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Faslu li’l-Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl Adlı Eseri Bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri Danışman: Dr. Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2007.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
DEKAN YARDIMCISI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-08-28 - 2022-03-19
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2021
4. AYDIN, M. İçerisine Fare Düşen Yağın Kullanımı İle İlgili Rivâyetin Tahric ve Tahlili. IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, MİZANU L-HAQQ: JOURNAL OF ISLAMİC STUDİES, 2021, 12, 273-302. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.47502/mizan.911896

2019
3. AYDIN, M. REŞÎD RIZÂ NIN MUCİZE ANLAYIŞI BAĞLAMINDA İNŞİKÂKU L-KAMER KONUSUNDAKİ RİVÂYETLERİ TAHLİL VE TENKİDİ. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 1703-1709. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3177

Publications_002.pdf

2018
2. AYDIN, M. Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Fasl li’l-Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl’i Bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri. CUKUROVA UNİVERSİTESİ ILAHİYAT FAKULTESİ DERGİSİ, 2018, 18, 479-511. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.30627/cuilah.440720

Publications_004.pdf

1. AYDIN, M. MUHAMMED REŞÎD RIZÂ HAYATI, ESERLERİ, KİŞİLİĞİ, TECDÎD VE ISLÂH ANLAYIŞI. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, 845-858. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2598

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2021
1. AYDIN, M. İçerisine Fare Düşen Yağın Kullanımı İle İlgili Rivâyetin Tahric ve Tahlili. MİZANÜ'L-HAK: İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2021, , -. 200 + 0
10.47502/mizan.911896

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. AYDIN, M. SİNEK HADİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ISBN: 978-605-351-467-1, Kitap Dünyası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2021. 500
https://www.academia.edu/82094934/Sinek_Hadisi_%C3%9Czerine_Bir_%C4%B0nceleme_E_Kitap_
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 500
1. AYDIN, M. NEO-SELEFİLİK EKOLÜNÜN HADİS-SÜNNET ANLAYIŞI -REŞÎD RIZÂ ÖRNEĞİ-, ISBN: 978-605-81606-0-6, GiriĢ Dijital Baskı Merkezi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 298 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2018. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. AYDIN, M., AYETLER VE HADİSLER BAĞLAMINDA EHL-İ KİTAB’A YÖNELİK DAVET VE TEBLİĞ METODU. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ-II, 2021-05-06, 2021-05-08, ŞANLIURFA, Türkiye, 2021. 200

1. AYDIN, M., CERH VE TA’DÎL HÜKÜMLERİNİN BİR RÂVİDE BİRLEŞMESİ -AHMED B. SÂLİH ET-TABERÎ ÖRNEĞİ-. IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2021-04-14, 2021-04-15, IĞDIR, Türkiye, 2021. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. AYDIN, M., DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLAR KAPSAMINDA YARARLANILAN HADİSLER ÜZERİNE İNCELEME VE DEĞERLENDİRME (5. SINIF DERS KİTABI ÖRNEĞİ). ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES , 2021-11-12, 2021-11-13, ADANA, Türkiye, 2021. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. NEO-SELEFİLİK EKOLÜNÜN HADİS-SÜNNET ANLAYIŞI (REŞÎD RIZÂ ÖRNEĞİ), BAP, Proje No: SDK-2016-6593, 13985 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50
http://apsis.cu.edu.tr

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT205 Hadis I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT205 Hadis I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT205 Hadis I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İİFT108 Hadis Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT108 Hadis Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT108 Hadis Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT107 Hadis Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Aydın, M. İçerisine Fare Düşen Yağın Kullanımı İle İlgili Rivâyetin Tahric ve Tahlili. IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, MİZANU L-HAQQ: JOURNAL OF ISLAMİC STUDİES, 2021, 12, 273-302.
http://dx.doi.org/10.47502/mizan.911896
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Aydın, M. İçerisine Fare Düşen Yağın Kullanımı İle İlgili Rivâyetin Tahric ve Tahlili. MİZANÜ'L-HAK: İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2021, , -.
10.47502/mizan.911896
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Aydın, M. SİNEK HADİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ISBN: 978-605-351-467-1, Kitap Dünyası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 120 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
AYDIN, M., CERH VE TA’DÎL HÜKÜMLERİNİN BİR RÂVİDE BİRLEŞMESİ -AHMED B. SÂLİH ET-TABERÎ ÖRNEĞİ-. IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2021-04-14, 2021-04-15, IĞDIR, Türkiye, 2021.
AYDIN, M., AYETLER VE HADİSLER BAĞLAMINDA EHL-İ KİTAB’A YÖNELİK DAVET VE TEBLİĞ METODU. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ-II, 2021-05-06, 2021-05-08, ŞANLIURFA, Türkiye, 2021.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl