Öğr.Gör.Dr. Melek Yeşil Bayülgen
Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Telefon
:
+90-324-
Dahili
:
70023
DİĞER E-MAIL
:
myesilb@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2020-08-31 13:38:26
DÜZENLEME
:
2024-04-16 10:13:55
PUAN
:
3070
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 70.0
Researcher ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Doktora Tezi

1. Hemodiyaliz Hastalarında Reikinin Yorgunluk ve Konfor Düzeyine Etkisi Danışman: Dr. Meral Gün, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Danışman: Dr. Meral Gün, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2023
2. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; GÜN, M. The effect of Reiki on fatigue and comfort in hemodialysis patients. EXPLORE NY), 2023, 19, -. 1000 + 0
10.1016/j.explore.2022.12.009

2022
1. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; GÜN, M. Effect of Complementary and Integrative Treatments on Fatigue Symptoms in Hemodialysis Patients. HOLİSTİC NURSİNG PRACTİCE, 2022, 36, 17-27. 1000 + 0
10.1097/HNP.0000000000000489

Uluslararası - Diğer 100
2020
1. DOĞAROĞLU, Z.; YEŞİL BAYÜLGEN, M. Evaluation of Studies Determining the Effects of AgNPs on Wheat Seed Germination According to US EPA and OECD Guidelines: Systematic review. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 23, 176-187. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 480
2023
5. YEŞİL BAYÜLGEN, M. DİYALİZ HASTALARINDA YORGUNLUK SEMPTOMUNA YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ. BLACK SEA JOURNAL OF HEALTH SCİENCE, 2023, 6, 564-570. 100 + 0
10.19127/bshealthscience.1311009

4. ATEŞEYAN, Y.; YEŞİL BAYÜLGEN, M.; ÖZCANARSLAN, N.; ZIVDIR YEŞİLYURT, P.; ÇETİN, Ö. NURSES' BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS ENTERAL/PARENTERAL NUTRITION. YOBU FACULTY OF HEALTH SCİENCES JOURNAL, 2023, 4, 83-93. 80 + 0
2022
3. AKDENİZ UYSAL, D.; YEŞİL BAYÜLGEN, M. Hemşirelik Öğrencileri için Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. EURASIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, 2022, 5, 1-9. 100 + 0
10.53493/avrasyasbd.971359

2021
2. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; GÜN, M.; ERDOĞAN, S. Self-Care Management of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Evaluation of the Factors Affecting Them. EURASİAN JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2021, 4, 106-112. 100 + 0
1. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; GÜN, M.; ERDOĞAN, S. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Öz Bakım Yönetimleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 4(2):106-112. EURASIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, 2021, 4, 106-112. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2021
2. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; BAYÜLGEN, A.; YEŞİL, F.; Akcan Türksever, H. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2021, 3, 1-6. 190 + 0
10.48071/sbuhemsirelik.839229

2017
1. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; GÜN, M. Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR NURSİNG, 2017, 8, -. 200 + 0
10.5543/khd.2017.28199

Ulusal - Alan endexleri 100
2021
1. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; YEŞİL, F. Cerrahi Sonrası Ağrının Yönetiminde Reiki Uygulaması. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 1, 67-72. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. YEŞİL BAYÜLGEN, M. Sağlık & Bilim, ISBN: 978-625-6954-89-2, EFEAKADEMİ YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 421 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
2. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; BAYÜLGEN, A. Tıbbi Terminoloji (Vaka Örnekli), ISBN: 978-625-399-149-4, Akademisyen Kitapevi A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 165 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
3. YEŞİL BAYÜLGEN, M.; YAMAN, Z. SAĞLIK & BİLİM 2023: Hemşirelik-IV, ISBN: 978-625-6713-46-8/ 978-625-6713-45-1, Efe Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023. 0
4. YEŞİL BAYÜLGEN, M. Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - III, ISBN: 978-625-6399-00-6, SERÜVEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 243 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2022. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Gün, M. The effect of Reiki on fatigue and comfort in hemodialysis patients. EXPLORE NY), 2023, 19, -.
10.1016/j.explore.2022.12.009
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Ateşeyan, Y.; Yeşil bayülgen, M.; özcanarslan, N.; Zıvdır yeşilyurt, P.; çetin, . NURSES' BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS ENTERAL/PARENTERAL NUTRITION. YOBU FACULTY OF HEALTH SCİENCES JOURNAL, 2023, 4, 83-93.
Yeşil bayülgen, M. DİYALİZ HASTALARINDA YORGUNLUK SEMPTOMUNA YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ. BLACK SEA JOURNAL OF HEALTH SCİENCE, 2023, 6, 564-570.
10.19127/bshealthscience.1311009
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Yaman, Z. SAĞLIK & BİLİM 2023: Hemşirelik-IV, ISBN: 978-625-6713-46-8/ 978-625-6713-45-1, Efe Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Yeşil bayülgen, M.; Bayülgen, A. Tıbbi Terminoloji (Vaka Örnekli), ISBN: 978-625-399-149-4, Akademisyen Kitapevi A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 165 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Yaman, Z. SAĞLIK & BİLİM 2023: Hemşirelik-IV, ISBN: 978-625-6713-46-8/ 978-625-6713-45-1, Efe Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
Yeşil bayülgen, M.; Bayülgen, A. Tıbbi Terminoloji (Vaka Örnekli), ISBN: 978-625-399-149-4, Akademisyen Kitapevi A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 165 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Gün, M. The effect of Reiki on fatigue and comfort in hemodialysis patients. EXPLORE NY), 2023, 19, -,
10.1016/j.explore.2022.12.009

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdeniz uysal, D.; Yeşil bayülgen, M. Hemşirelik Öğrencileri için Klinik Uygulamalara Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. EURASIAN JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, 2022, 5, 1-9,
10.53493/avrasyasbd.971359

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yeşil bayülgen, M.; Bayülgen, A.; Yeşil, F.; Akcan türksever, H. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2021, 3, 1-6,
10.48071/sbuhemsirelik.839229

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 10
Yeşil bayülgen, M.; Gün, M. Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler. JOURNAL OF CARDİOVASCULAR NURSİNG, 2017, 8, -,
10.5543/khd.2017.28199

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Bayülgen, A.; Yeşil, F.; Akcan türksever, H. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2021, 3, 1-6,
10.48071/sbuhemsirelik.839229

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yeşil bayülgen, M.; Gün, M. The effect of Reiki on fatigue and comfort in hemodialysis patients. EXPLORE NY), 2023, 19, -,
10.1016/j.explore.2022.12.009

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yeşil bayülgen, M.; Bayülgen, A.; Yeşil, F.; Akcan türksever, H. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, 2021, 3, 1-6,
10.48071/sbuhemsirelik.839229

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl