Prof.Dr. Mehmet Çağrı Çetin

Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Alahan Antakya
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-01-10 17:13:45
DÜZENLEME
:
2020-08-13 13:00:14
PUAN
:
7952
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karar verme stilleri, sosyal beceri düzeyleri ve stresle başa çıkma biçimlerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi Danışman: Dr. EMİN KURU, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan spor uzmanlarının iş doyum düzeylerinin belirlenmesi Danışman: Dr. BURHAN ÇUMRALIGİL, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-01-10 - 2020-01-10
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
12. KARA, N.; ÇETİN, M.; Dönmez, a.; Musab, Ç. The Relationship Between Cognitive Flexibility and TheMeaning of Life: A Research on The Students of The Facultyof Sport Sciences. TÜRK SPOR VE EGZERSİZ DERGİSİ, 2020, , -. 0 + 0
2014
11. GEZER, E.; MIZRAK, O.; ÇETİN, M. The Analysis of the Relationship Between Anger Expression and Empathic Dispositions of Turkish Young National Wrestling Team Players. NİGDE UNİVERSİTY JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT SCİENCES, 2014, 8, -. 0 + 0
10. GÜLLE, M.; HERGÜNER, G.; ÇETİN, M.; GEZER, E. Evaluation of body-self-perception of sedentary individuals aged over 30 who attended fitness center classes. TURKİSH JOURNAL OF SPORT AND EXERCİSE, 2014, 16, 55-61. 0 + 0
2011
9. YILDIZ, Ö.; YILDIZ, M.; ÇETİN, M.; USLU, S. Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Okulunda Beden Eğitimi Derslerini Yürüten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011, , 126-135. 0 + 0
8. ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M.; YILDIRIM, Y.; YILDIZ, Ö. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011, 13, 177-181. 0 + 0
7. ÇETİN, M.; ÇAĞLAYAN, H.; KIRIMOĞLU, H.; KIRIMOĞLU, H. Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Liginde Oynayan Sporcuların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011, , 54-62. 0 + 0
6. ÇAĞLAYAN, H.; TAŞĞIN, Ö.; ÇETİN, M. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 8, 189-198. 0 + 0
2010
5. ÇETİN, M.; KURU, E. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2010, 39, 193-205. 0 + 0
2009
4. ÇETİN, M.; KURU, E. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİS, 2009, 11, 1-8. 0 + 0
2008
3. ŞİRİN, E.; ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M.; İNCE, A. Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 2, 98-110. 0 + 0
2007
2. ERKMEN, N.; ÇETİN, M. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Denetim Odağının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, , 211-223. 0 + 0
1. KURU, E.; ÇETİN, M. Sporun İlköğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2007, 9, 22-30. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 600
2014
1. GÜLLE, M.; KABADAYI, M.; BOSTANCI, Ö.; ÇETİN, M.; ŞEKER, R. Evaluation of the correlation between decision-making styles andburnout levels of the team-trainers who competed in regional amateur league. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2014, , 483-487. 600 + 0
Uluslararası - Diğer 335
2020
4. Ali burak, t.; ümit, g.; emre bülent, ö.; zarife, t.; ÇETİN, M. The Correlatıon between Mental Toughness and Goal Orıentatıon of Elıte Wrestlers. INTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT CULTURE AND SCİENCE, 2020, 8, 35-47. 50 + 0
2019
3. arif, ö.; ÇETİN, M. Amatör Futbolcuların Görev ve Ego Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİONAL STUDİES (INTJCES), 2019, 2, 99-109. 100 + 0
2017
2. GÜLLE, M.; ÇETİN, M.; SARI, İ.; ŞEKER, R. Assessment of the correlation between self-esteem in decision-making and decision-making styles of football referees in terms of their refereeing experience and violence perceptions.. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2017, 5, 112-123. 85 + 0
1. GÜLLE, M.; SOYER, F.; ÇETİN, M. Açık Saha ve Kapalı Saha Taraftarlarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 1, 57-64. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 375
2021
4. Pepe, Ş.; Özsarı, A.; ÇETİN, M.; Pepe, H. Investigation of Social Intelligence Features of Athletes in Different Branches in Terms of Various Variables. PROPóSİTOS Y REPRESENTACİONES, 2021, 9, -. 75 + 0
10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1160

3. KARA, N.; Dönmez, A.; ÇETİN, M. RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF SPORTS SCIENCE STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF LİFE SCİENCE AND PHARMA RESEARCH, 2021, , 217-221. 100 + 0
10.22376/ijpbs/ijlpr/SP14/jan/2021.1-

2011
2. ÇETİN, M.; TAŞĞIN, Ö.; ARSLAN, F. The Relationship Between Reaction Time and Decision Making in Elite Kickboxing Athletes. WORLD APPLİED SCİENCES JOURNAL, 2011, 12, 1826-1831. 100 + 0
1. ÇETİN, M.; ÇAĞLAYAN, H.; KIRIMOĞLU, H. The Correlation Between Depression and Life Quality in Players of the Regional Wheelchair Basketball League. WORLD APPLİED SCİENCES JOURNAL, 2011, 14, 739-744. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2008
1. ERKMEN, N.; ÇETİN, M. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa ÇıkmaTarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, , -. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 180
2020
2. KARA, N.; ÇETİN, M.; Dönmez, a.; kara, m.; Genç, H. A Study on the Relationship between the Levels of Loneliness and Smartphone Addiction of Students who are Studying at the Faculty of Sports Science. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2020, 6, 213-218. 80 + 0
2014
1. ÇETİN, M. Evaluation of the correlation between learning styles and critical thinking dispositions of the students of school of physical education and sports. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 680-690. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2008
3. ÇETİN, M.; ÇAĞLAYAN, H.; ERKMEN, N. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Denetim Odağı Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Yolları Arasındaki İlişki. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2008, 10, 31-39. 200 + 0
2005
2. ÇETİN, M.; ÇUMRALIGİL, B.; ÇAĞLAYAN, H. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Spor Uzmanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 7, 35-44. 200 + 0
1. ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M. Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Konyaspor Örneği). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2005, 7, 15-26. 200 + 0
Ulusal - Diğer 185
2020
2. YALÇIN, Y.; TEK, T.; ÇETİN, M. Amatör Olarak Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Yönelimlerinin İncelenmesi. TÜRK SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 3, 29-34. 100 + 0
2017
1. GÜLLE, M.; ÇETİN, M.; SARI, İ.; ŞEKER, R. Assessment of the Correlation between Self-esteem in Decision-Making andDecision-Making Styles of Football Referees in terms of Their RefereeingExperience and Violence Perceptions. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2017, 5, 112-123. 85 + 0
10.14486/IntJSCS657

Ulusal - Endekste taranmıyor 315
2020
4. Mehmet Gökhan, B.; ÇETİN, M. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Antrenörlerin Örgütsel Güven ve İş Doyumunun İncelenmesi. TÜRK SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 3, 35-43. 100 + 0
3. ali burak, t.; TOROS, T.; gündoğan, ü.; emre bülent, ö.; ÇETİN, M. İşitme Engelli Güreşçiler ile işitme Engelli Sedanter Bireylerde Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki ilişkinin incelenmesi. JOURNAL OF SPORTIVE, 2020, 3, 48-61. 50 + 0
2017
2. GÜLLE, M.; SOYER, F.; ÇETİN, M. Açık Saha ve Kapalı Saha Taraftarlarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 1, 57-64. 100 + 0
2010
1. TOPUZ, R.; sezen, m.; ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M. Amatör Futbol Oyuncularının Denetim Odağının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 1, 13-19. 65 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KARA, N.; KARA, M.; ÇETİN, M. Spor ve Bilim 8, ISBN: 978-625-7445-42-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. ÇETİN, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. ÇETİN, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
4. KARA, N.; Dönmez, A.; ÇETİN, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
5. ÇETİN, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
6. KARA, N.; ÇETİN, M. Çocuk ve Egzersiz, ISBN: 978-625-7702-74-4, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 370

2. ŞAR, N.; ÇETİN, M.; KOÇ, M.; SOYER, F., LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK GÜDÜLENME İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE OLAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. ERPA INTERNATİONAL CONGRESS ON EDUCATION 2018, 2018-06-28, 2018-07-01, İSTANBUL, Türkiye, . 170

1. ÇETİN, M.; ŞİRİN, E.; ÇAĞLAYAN, H., Determination of Shyness Levels of The High School Students Who Make Sports. 10th International Sport Sciences Congress., 2008-10-23, 2008-11-25, bolu, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1125

4. KOÇ, M.; GÜMÜŞ, H.; ÇETİN, M.; GÜNGÖR, İ., Sporting behavior in amateur soccer players. 4th edition of the international conference SEC-IASR Sports, Education, Culture- Interdisciplinary Approaches in Scientific Research, 2019-06-07, 2019-06-08, Galatı, Romanya, . 75

3. ÇETİN, M.; İLHAN, E.; KIRIMOĞLU, H., Evaluation of Social Skill Levels of Wheel Chair Basketball Players and Running Basketball Players in terms of Gender Variable. 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congres., 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, . 100

2. ÇETİN, M.; TAŞĞIN, Ö.; ARSLAN, F., The Relationship Between Reaction Time and Decision Making in Elite Kıckboxing Athletes. 21st International Scientific Conference “PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE, 2010-12-10, 2010-12-11, Belgrade, Sırbistan, . 100

1. ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M.; YILDIRIM, Y.; YILDIZ, Ö., Investigation of Coping With the Stress Styles’ of Physical Education and Sport School Special Ability Test Participating Candidates. 11th International Sports Science Congress, 2010-11-10, 2009-11-12, Antalya, Türkiye, . 85

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 350

4. ŞİRİN, E.; ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M.; İNCE, A., Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Mezun Olunan Lise Alanının ve Cinsiyetin Rolü. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, , Türkiye, . 75

3. ÇAĞLAYAN, H.; ŞİRİN, E.; ÇETİN, M., Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Aile Eğitim Seviyelerinin Rolü. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2007-11-02, 2007-11-03, , Türkiye, . 100

2. ÇAĞLAYAN, H.; ŞİRİN, E.; ÇETİN, M., Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Sözel Bildiri,, 2007-11-02, 2007-11-03, , Türkiye, . 100

1. ÇAĞLAYAN, H.; ŞİRİN, E.; ÇETİN, M.; İNCE, A., Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, , Türkiye, . 75

Ulusal - Tam Metin - Poster 87

2. ŞİRİN, E.; ÇAĞLAYAN, H.; ÇETİN, M.; YILDIZ, Ö., Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirmede Öğretmenlik Uygulaması Dersi Etkinliğinde Karşılaşılan Güçlükler: Bir Durum Çalışması”.. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, , Türkiye, . 37

1. TAŞĞIN, Ö.; BAŞTUĞ, G.; ÇETİN, M., Stajyer Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Bir Çalışma. Beden eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi. Poster Bildiri, 2003-10-10, 2003-10-11, , Türkiye, . 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. MEHMET GÖKHAN BULUT, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan antrenörlerin örgütsel güven ve iş doyumunun incelenmesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Spor Bilimleri Derneği , Üye No: 1071, Türkiye, 2014-06-03-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz AE 303 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz SEÇ AE 209 Beden Eğitimi Öğretim Modeller Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz AE 203 Motor Gelişim Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz BES 612 Spor Psikolojisinde Bilişsel S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-2-4
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz Tİ-BES 515 Spor Psikolojisinde Yeni Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 597 Olimpizm ve Fair - Play Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 549 Olimpizm ve Fair Play Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANT 3201 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar Tİ-BES 538 Performans Yükseltmede Psikolo Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 523 Spor Pedagojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 619 Öğrenme Kuramları Spor ve Egze Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Bahar BES 576 Performans Yükseltmede Psikolo Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 568 Spor Pedogojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz SEÇ AE 209 Beden Eğitimi Öğretim Modeller Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz GK 201 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz AE 203 Motor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SYO301 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SYO107 Futbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz Tİ-BES 549 Olimpizm ve Fair Play Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 612 Spor Psikolojisinde Bilişsel S Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-2-4
Güz BES 597 Olimpizm ve Fair - Play Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 554 Spor Eğitiminde Çağdaş Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz Tİ-BES 515 Spor Psikolojisinde Yeni Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANT 3201 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Bahar SYO308 Özel Öğretim Yöntemleri I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar BES 576 Performans Yükseltmede Psikolo Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 619 Öğrenme Kuramları Spor ve Egze Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Bahar BES 568 Spor Pedogojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Tİ-BES 523 Spor Pedagojisinde Güncel Soru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 515 Spor Psikolojisinde Yeni Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz SYO301 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SYO107 Futbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz ANT 3102 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Güz BES 673 Popüler Kültür ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Güz BES 593 Cumhuriyet Döneminde Beden Eği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SYO301 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 3-0-3
Güz SYO 209 Beden Eğitimi ve Sporun Temell Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz ANT 3102 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 593 Cumhuriyet Döneminde Beden Eği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Pepe, .; özsarı, A.; çetin, M.; Pepe, H. Investigation of Social Intelligence Features of Athletes in Different Branches in Terms of Various Variables. PROPóSİTOS Y REPRESENTACİONES, 2021, 9, -.
10.20511/pyr2021.v9nSPE3.1160
Kara, N.; Dönmez, A.; çetin, M. RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF SPORTS SCIENCE STUDENTS. INTERNATİONAL JOURNAL OF LİFE SCİENCE AND PHARMA RESEARCH, 2021, , 217-221.
10.22376/ijpbs/ijlpr/SP14/jan/2021.1-
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
çetin, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Kara, N.; Dönmez, A.; çetin, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
çetin, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
çetin, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Kara, N.; Kara, M.; çetin, M. Spor ve Bilim 8, ISBN: 978-625-7445-42-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
çetin, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Kara, N.; Dönmez, A.; çetin, M. Sporda Bilimsellik-2, ISBN: 978-625-7319-95-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
çetin, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
çetin, M. Sporda bilimsellik-1, ISBN: 978-625-7319-96-6, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Kara, N.; Kara, M.; çetin, M. Spor ve Bilim 8, ISBN: 978-625-7445-42-9, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl