Doç.Dr. MEHMET GÜNGÖR

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1733
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
megungor06@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-26 15:02:27
DÜZENLEME
:
2023-05-19 18:59:01
PUAN
:
11708
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANTROPOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1986
YÜKSEK LİSANS ANTROPOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1990
DOKTORA SOSYOLOJİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2008
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-09-09 - 2018-09-09
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Güngör, M.; Yakin, I. TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://www.sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ. Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 100 + 0
10.26449/sssj.26

2012
1. Güngör, M. Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Aile Tipleri Ve Aile Tutumları Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2012, 7, 40-51. 100 + 0
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-6357-2837-8.pdf

Publications_004.pdf

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2021
1. GÜNGÖR, M. "HOW SHOULD BE TAUGHT?" COURSE CONTENT, SOCIALITY AND PRODUCTION OF KNOWLEDGE: HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND DEMOCRACY COURSE EXAMPLE. ZEİTSCHRİFT FÜR DİE WELT DER TÜRKEN / JOURNAL OF WORLD OF TURKS, 2021, 13, 177-198. 100 + 0
10.46291/ZfWT/130110

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2017
8. Güngör, M. Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/291137

7. GÜNGÖR, M. Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı veYurttaşlık Kavramının Dönüşümü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 438-464. 200 + 0
2014
6. GÜNGÖR, M. Okulöncesi dönem çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları ve anne baba tutumları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 199-216. 200 + 0
2013
5. Güngör, M. Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları ve Suça Yönelimleri (Mersin İli Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 421-434. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000433

Publications_006.pdf

4. Güngör, M. Öğretmen Adaylarinin Problem Çözme Becerisinin Sosyo Ekonomik Yapi, Aile Tipi ve Aile Tutumlari ile Ilişkisinin Incelenmesi . KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2013, 21, 1071-1088. 200 + 0
http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/25

Publications_007.pdf

2009
3. Güngör, M. Eğitim Hakkı ve Sokakta Yaşayan/ Çalışan Çocuklar: Mersin İli Örneği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 28-43. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000000747

Publications_002.pdf

2008
2. Güngör, M. Evrensel Bir Sorun Olarak Çocuk Suçluluğu ve Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 1, 125-143. 200 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041850

Publications_001.pdf

1. Güngör, M. Çağının Önünde Koşan Bir Aydın: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 59-70. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000002918://

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 100
2014
1. Güngör, M. Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 199-216. 100 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000071096

Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Güngör, M. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: 978-605-318-444-7, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GÜNGÖR, M. A New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic, ISBN: 9781801171243, Emerald, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Bingley, İngiltere / Birleşik Krallık, 2021. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Güngör, M. Mersin'de Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar: Sorunlar-Çözümler, ISBN: 978-605-89038-0-7, Güven Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 254 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

3. Güngör, M.; Yakin, İ., Attitude ans Motivational Factors to Infographics Design: A Preliminary Study of Sociology Course. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 200

http://kongre.iksad.org/

2. Güngör, M., Yurttaşlığın E-Hali: Bir Dijital Yurttaşlık Denemesi. Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, 2014-06-02, 2014-06-02, Ankara, Türkiye, 2014. 200

1. Güngör, M., Risk Altındaki Çocukların Aile Yapıları Ve suça Yönelimleri Arasındaki İlişki: Mersin İli Örneği. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 2012-04-27, 2012-04-28, Ankara, Türkiye, 2012. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

9. GÜNGÖR, M., Vatandaşlığın Yeni Boyutu: Dijital Vatandaşlık. International Congress of Eurasian Social Sciences - 5, 2021-05-21, , Muğla, Türkiye, . 100

8. GÜNGÖR, M., Öğretmenlerin Öğretim Programı Açısından İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine İlişkin Değerlendirmeleri. 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2019-12-23, , Ankara, Türkiye, . 100

7. GÜNGÖR, M., Kültürlenme Sürecinde Erkekliğin Oluşumları: Kuşaklararası Değişim Mersin Örneği. I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Türkiye, . 100

6. GÜNGÖR, M., KÜLTÜRLEME SÜRECİNDE ERKEKLİĞİN OLUŞUMLARI: KUŞAKLARARSI DEĞİŞİM MERSİN ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2017-11-24, 2017-11-26, Kayseri, Türkiye, 2017. 100

https://www.usekongresi.org/

5. Güngör, M.; Yakin, I., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_023b91e57eca473abccfdca505565c46.pdf

4. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. Al-Farabi 1st International on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, . 100

3. Güngör, M., Yoksulluğun Görünen Yüzü Sokak Çocukları ve Çocuk Hakları. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

2. Güngör, M.; Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler İçin Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. 1. Uluslar arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

1. Güngör, M., Okulöncesi Dönem Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Anne Baba Tutumları. TRT Uluslararası Çocuk ve Medya Kongresi, 2012-04-17, 2012-04-18, Konya, Türkiye, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. Güngör, M., Kent Yoksulluğunun Görünen Yüzü: Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği). 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, 2007-11-06, 2007-11-07, Diyarbakır, Türkiye, 2007. 100

2. Güngör, M., STK’lar ve Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, 2006-11-04, 2006-11-05, Gaziantep, Türkiye, 2006. 100

1. Güngör, M., Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar (Mersin Örneği), . Yoksulluk Sempozyumu, 2003-05-31, 2003-06-01, İstanbul, Türkiye, 2003. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2012. 50

1. Güngör, M.; Bektaş, M., Mersin İlindeki Sosyo-ekonomik Düzeyi Farklı Üç Lisedeki Öğrenci Sorunlarının Bu Okullarda Çalışan Okul Psikolojik Danışmanları Tarafından Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi . 7. Ulusal Psikolojik ve Rehberlik Kongresi, 2003-07-09, 2003-07-11, Malatya, Türkiye, 2003. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ , [ 2017 : 2 ] [ 0 : 0 ] . 8
Uluslararası 0
1. Bilim Teşvik Ödülü İKSAD, 2016-12-31, Antalya, Türkiye. 0
2. Bilim Teşvik Ödülü İKSAD, 2017-11-24, KAYSERİ, Türkiye. 0
Ulusal 0
1. İKSAD, , , Türkiye. 0
2. İKSAD, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz RHA103 Kültürel Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz SOS131 Toplum Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz SBE-503 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Fe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Güz SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz GKS007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eği Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD164 Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar SBE-511 Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğiti Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Bahar SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz RHA103 Kültürel Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SBE-503 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Fe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Güz SOB 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD164 Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SBE-511 Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğiti Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi ( Yüks 3-0-3
Bahar SOB 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz MÖP311 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RHA103 Kültürel Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD003 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD164 Bilim Tarihi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN420 Değerler Eğitimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ108 Çocuk Hukuku Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz RPD111 Felsefeye Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz SNF219 Felsefe Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar SNF418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 418 Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ108 Çocuk Hukuku Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ207 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz BOTE-209 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar OÖP414 Değerler Eğitimi ( Seçmeli - 4 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SOS231 Sosyolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF305 Hayat Bilgisi Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖB312 Drama * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar İDE212 Drama Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar RPD102 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP106 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP210 Drama Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PDR217 Sosyal Antropoloji Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 1-0-1
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP211 Eğitim Sosyoloji Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF309 Drama Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-2-3
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kültürel Antropoloji Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Köy ( Kır ) Sosyolojisi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl