Prof.Dr. MEHMET ÇOLAK
Birim
:
Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
05 Ocak 1975
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
2611
E-MAIL
:
mehmetcolak@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
drmcolak@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 14:28:25
DÜZENLEME
:
2020-07-21 21:33:50
PUAN
:
23158
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1998
TIPTA UZMANLIK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
YANDAL UZMANLIK EL CERRAHİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Mizoprostolün kırık iyilemesine etkisi (Sıçan tibialarında yapılan deneysel çalısma) Danışman: Dr. Abtullah Milcan, Mersin Üniversitesi, Diğer, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2014-12-11 - 2017-12-08
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2014-12-11 - 2017-12-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 15950
2018
22. Ayhan, E.; Çevik, K.; Bağır, M.; Çolak, M.; Eskandari, M. Çocuklarda korkuluk demiri ile üst ekstremite penetran yaralanmaları. ULUS TRAVMA ACİL CERRAHİ DERG , 2018, 24, 145-148. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/tjtes.2017.85349

Publications_003.pdf

2017
21. Kurtoglu, Z.; Elvan, Ö.; Aktekin, M.; Çolak, M. Morphological Features of the Popliteus Tendon, Popliteofibular and Lateral (Fibular) Collateral Ligaments. INT. J. MORPHOL., 2017, 35, 62-71. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100012

2013
20. Yilmaz, C.; Colak, M.; Yilmaz, B.; Ersoz, G.; Kutateladze, M.; Gozlugol, M. Bacteriophage Therapy in Implant-Related Infections An Experimental Study. JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, 2013, 95A, 117-125. 750 + 80
https://dx.doi.org/10.2106/JBJS.K.01135


Alıntılanma Sayısı: 16
2012
19. Colak, M.; Gurer, B.; Sungur, M.; Eskandari, M. Forty-five-degree or higher insertion angles are required to penetrate the opposite cortex in bicortical applications of Kirschner wires: an in vitro study on sheep bones. INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS, 2012, 36, 857-862. 950 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00264-011-1264-0

18. Horasan, E.; Colak, M.; Ersoz, G.; Uguz, M.; Kaya, A. Clinical findings of vertebral osteomyelitis: Brucella spp. versus other etiologic agents. RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, 2012, 32, 3449-3453. 800 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00296-011-2213-3

2011
17. Colak, M.; Ayan, I.; Dal, U.; Yaroglu, T.; Dag, F.; Yilmaz, C.; Beydagi, H. Anterior cruciate ligament reconstruction improves the metabolic energy cost of level walking at customary speeds. KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, 2011, 19, 1271-1276. 800 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00167-011-1398-z

2010
16. Yilmaz, C.; Dal, U.; Erdogan, A.; Colak, M. A new upper extremity sparing non-weight bearing orthosis. GAIT & POSTURE, 2010, 32, 661-663. 650 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2010.08.001

2009
15. Colak, M.; Canbaz, H.; Ayan, I.; Karabacak, T.; Kuyurtar, F. Intrapelvic mass causing femoral compression neuropathy in a patient with Gaucher disease: a case report. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2009, 20, 169-173. 900 + 0
2008
14. Oztuna, V.; Colak, M.; Vurucu, A.; Yilmaz, C. Vacuum test in hip hemiarthroplasty. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2008, 19, 148-149. 850 + 0
13. Ayan, I.; Colak, M.; Balli, E.; Oztuna, S.; Kuyurtar, F. Invivo application of hystoacryl (n-butyl-2-syanoacrylate) adhesive for meniscal tears: experimental study in rabbits. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2008, 19, 112-118. 800 + 0
12. Ayan, I.; Aslan, G.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Çolak, M. The effect of low-intensity pulsed sound waves delivered by the Exogen device on Staphylococcus aureus morphology and genetics. TURK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOGİ DERNEGİ (ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGİCA), 2008, 42, 272-277. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2008.272

11. Ayan, I.; Tursen, U.; Gurer, B.; Colak, M.; Usta, A. Hand grip and key pinch strength in patients with Behcet's disease. ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, 2008, 16, 207-211. 600 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
10. Kandemir, Ö.; Oztuna, V.; Colak, M.; Akdag, A.; Camdeviren, H. Comparison of the efficacy of tigecycline and teicoplanin in an experimental methicillin-resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis model. JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, 2008, 20, 53-57. 700 + 70

Alıntılanma Sayısı: 14
9. Colak, M.; Eskandari, M.; Ersoz, G.; Kuyurtar, F. Septic arthritis of the hip in relation with femoral neck fracture: a report of three cases.. ORTHOPEDİCS, 2008, 31, 83-83. 950 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2007
8. Milcan, A.; Colak, M.; Eskandari, G. Misoprostol enhances early fracture healing: A preliminary biochemical study on rats. BONE, 2007, 41, 611-613. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2007.07.003


Alıntılanma Sayısı: 3
7. Ayan, I.; Colak, M.; Comelekoglu, U.; Milcan, A.; Ogenler, O.; Oztuna, V.; Kuyurtar, F. Histoacryl glue in meniscal repairs (a biomechanical study). INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS, 2007, 31, 241-246. 700 + 25
https://dx.doi.org/10.1007/s00264-006-0158-z


Alıntılanma Sayısı: 5
2006
6. Oztuna, V.; Ersoz, G.; Ayan, I.; Eskandari, M.; Colak, M.; Polat, A. Early internal fracture fixation prevents bacterial translocation. CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, 2006, 253-258. 450 + 20
https://dx.doi.org/10.1097/01.blo.0000203468.66055.23


Alıntılanma Sayısı: 4
5. Oztuna, V.; Eskandari, M.; Unal, S.; Colak, M.; Karabacak, T. The effect of pentoxifylline in treatment of skin degloving injuries: An experimental study. INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, 2006, 37, 638-641. 600 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2006.02.025


Alıntılanma Sayısı: 4
2005
4. Yilmaz, C.; Eskandari, M.; Colak, M. Traumatic musculocutaneous neuropathy: a case report. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, 2005, 125, 414-416. 1000 + 50
https://dx.doi.org/10.1007/s00402-005-0818-2


Alıntılanma Sayısı: 10
3. Eskandari, M.; Ozge, A.; Oztuna, V.; Colak, M.; Kanik, A.; Kuyurtar, F. Effect of patient age and symptom duration on subjective and objective outcomes of carpal tunnel surgery. ORTHOPEDICS, 2005, 28, 600-602. 550 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2004
2. Milcan, A.; Eskandari, M.; Oztuna, V.; Colak, M.; Kuyurtar, F. Injection-induced contracture of the quadriceps femoris muscle in children. ORTHOPEDICS, 2004, 27, 65-66. 600 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2002
1. Oztuna, V.; Ozge, A.; Eskandari, M.; Colak, M.; Golpinar, A.; Kuyurtar, F. Nerve entrapment in painful heel syndrome. FOOT & ANKLE INTERNATIONAL, 2002, 23, 208-211. 550 + 70

Alıntılanma Sayısı: 14
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 330
2015
2. Kurtoğu, Z.; Elvan, Ö.; Aktekin, M.; Çolak, M. A descriptive and morphpmetric study of the fabellofibular, arcuate popliteal and popliteofibular ligaments. ANATOMY: AN INTERNATİONAL JOURNAL OF EXPERİMENTAL & CLİNİCAL ANATOMY, 2015, 9, 51-59. 130 + 0
10.2399/ana.15.006

Publications_001.pdf

2007
1. Derincek, A.; Arslanoğlu, A.; Çolak, M. Approach for the overuse patello-femoral pain syndrome in recruits undergoing military training. BALKAN MİLİTARY MEDİCAL REVİEW, 2007, 10, 69-71. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 32
2008
1. Ayan, İ.; Milcan, A.; Apaydın, F.; Çolak, M. Rezeke edilen kemik dokuda nidus varlığının intraoperatif doğrulanmasında yeni bir yöntem. JOİNT DİSEASES AND RELATED SURGERY, 2008, 19, 94-95. 32 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 180
2004
2. Milcan, A.; Kandemir, Ö.; Polat, G.; Bağdatoğlu, C.; Çolak, M.; Kuyurtar, F. Ortopedik cerrahiden sonra akut faz proteinleri. ARTROPLASTİ ARTROSKOPİK CERRAHİ, 2004, 15, 85-89. 90 + 0
2002
1. Öztuna, V.; Ersöz, G.; Coşkun, B.; Kaya, A.; Çolak, M.; Kuyurtar, F. FARELERDE OLUŞTURULAN OSTEOMYELİT MODELLERİNDE YABANCI CİSİM UYGULANMASININ LOKAL VE SİSTEMİK İNFEKSİYON BULGULARI ÜZERİNE ETKİLERİ. ARTROPLASTİ ARTROSKOPİK CERRAHİ, 2002, 13, 94-98. 90 + 0
Ulusal - Diğer 625
2014
8. Çolak, M. Distal falanks kırıkları. TOTBID (TURK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ, 2014, 13, 108-118. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2014.13

2013
7. Çolak, M.; Eskandari, M.; Atıcı, Ş.; Aksoy Çolak, Ç.; Gürer, B.; Gedikoğlu, E.; Örekici Temel, G. İleri yaş kalça kırıklı hastalarda hemiartroplasti sonrası kan transfüzyonu ihtiyacı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 27-31. 80 + 0
2011
6. Çolak, M.; Kuyurtar, F. Ayak Çıkıkları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ ÖZEL DERGİSİ, 2011, 4, 80-84. 100 + 0
2008
5. Eskandari, M.; Çolak, M. Yaşlılarda Diz Çevresi Kırıkları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ ÖZEL DERGİSİ, 2008, 1, 32-37. 100 + 0
2007
4. Ayan, İ.; Çolak, M.; Karabacak, T. Periferik Sinir Kılıfı Kaynaklı Malign Tümörün Alışılmadık Yerleşimi: Olgu Sunumu. ANATOLİAN JOURNAL OF CLİNİCAL INVESTİGATİON, 2007, 1, 118-121. 50 + 0
3. Ayan, İ.; Yaroğlu, T.; Çolak, M.; Yılmaz, C.; Germen, B. Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda, Kemik-Patellar Tendon-Kemik ve Dört Band Hamstring Tendon Otogreftinin Klinik Karşılaştırması ve Erken Dönem Sonuçlarımız. ANATOLİAN JOURNAL OF CLİNİCAL INVESTİGATİON, 2007, 1, 176-182. 70 + 0
2006
2. Ayan, İ.; Gürer, B.; Otağ, F.; Çolak, M.; Milcan, A.; Emekdaş, G. Kliniğimizde yatan diyabetik ayak hastaları, üreyen mikroorganizmalar ve tedavileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 7, 47-52. 55 + 0
2002
1. Kandemir, Ö.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Şahin, E.; Kaya, A. Kronik Osteomiyelitli Olgularımızın Değerlendirilmesi. FLORA, 2002, 7, 246-251. 70 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 900
1. Çolak, M.; Uzun, B.; Öztuna, F. Ortopedi ve Travmatolojide Deneysel Hayvan Modelleri, ISBN: 978-605-66007-0-8, Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım LTD ŞTİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 83
2. Öztuna, V.; Korkusuz, F.; Milcan, A.; Yılmaz, C.; Eskandari, M.; Ayan, İ.; Çolak, M. TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık Kitabı, ISBN: 978-605-86172-4-7, TOTBİD, Bayt Şti,Tuna Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 36
3. Akşahin, E.; Çolak, M.; İltar, S.; Kalender, A.; Köse, Ö.; Özyürek, S.; Tüzüner, T.; Yüksel, H. Açık Kırıklar, ISBN: 978-605-86172-1-6, TOTBİD, Bayt Şti,Tuna Matbaacılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 104 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 31
4. Çolak, M. Omurga Cerrahisinde Temel Bilimler, ISBN: 978-605-031-799-2, Rekmay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 900
1. Çolak, M. Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri, ISBN: 978-975-277-571-8, Güneş Tıp Kitapevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 4664 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 200
2. Çolak, M. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları, ISBN: 9789752772847, Güneş Tıp, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 728 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 300
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 350

1. Kalaycı, D.; Çolak, M.; Erdal, N.; Gürgül, S.; Uzun, C.; Aktaş, S.; Yılmaz, M., The Effect of Radial ESWT on Intrasynovial Flexor Tendon Healing and Adhesion Formation. 19th FESHH & 11th EFSH Joint Meeting, 2014-06-18, 2014-06-21, Paris, Fransa, 2014. 350

http://jhs.sagepub.com/content/39/1_suppl/S1.full.pdf+html

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 312

2. Akelci, K.; Yapıcı, D.; Atıcı, Ş.; Azizoğlu, M.; Çolak, M., The effects of general and regional anesthesia in cerebral tissue oxygenation in major orthopaedic surgery. 33rd European Regional Anesthesia and Pain Therapy Congress, 2014-09-03, 2014-09-06, Sevilla, İspanya, 2014. 125

1. Öztuna, V.; Kıter, E.; Çolak, M.; Ömeroğlu, H., Tracing Analysis For Full Text Publication Of The Abstracts Of Experimental Research Studies Presented At A National Orthopaedic Congress. EFORT, 2014-06-04, 2014-06-06, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık, 2014. 187

Uluslararası - Özet - Sözlü 225

3. Ersöz, G.; Güzelkaya, F.; Meriç, A.; Ocakçı, A.; Çolak, M., Ödünç (Konsinye) Malzemelerin Sterilizasyonu Öncesinde Dekontaminasyon-Dezenfeksiyonu Yeterli Yapılıyor Mu?. 10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi , 2017-11-29, 2017-12-03, Antalya, Türkiye, 2017. 50

2. Yılmaz, C.; Çolak, M.; Coşkun Yılmaz, B.; Ersöz, G.; Kutateladze, M.; Gözlügöl, M., Bacteriophage therapy in periprosthetic infections. Experimental study. 13th EFORT Congress, 2012-05-23, 2012-05-25, Berlin, Almanya, 2012. 75

1. Çolak, M.; Gürer, B.; Eskandari, M., To perforate or not! Minimal insertion angle should be 45 degrees to pass the trans cortex with K wires. International Congress on External Fixation and Bone Reconstruction. 6th Meeting of the ASAMI International and 3rd World congress on External Fixation, 2010-10-20, 2010-10-22, Barcelona, İspanya, 2010. 100

Uluslararası - Özet - Poster 287

7. Çolak, M.; Eskandari, M., Unusual windswept deformity in a girl with hypophosphatemic bone disease. Case report. International Congress on External Fixation and Bone Reconstruction. 6th Meeting of the ASAMI International and 3rd World congress on External Fixation, 2010-10-20, 2010-10-22, Barcelona, İspanya, 2010. 50

6. Çolak, M.; Ayan, İ.; Eskandari, M., Tension band wiring in posterior pelvic ring fractures: Report of two cases. International Congress on External Fixation and Bone Reconstruction. 6th Meeting of the ASAMI International and 3rd World congress on External Fixation, 2010-10-20, 2010-10-22, Barcelona, İspanya, 2010. 50

5. Milcan, A.; Çolak, M.; Yaroğlu, T., Skolyoza eşlik eden genitoüriner anomaliler: Ön çalışma. 8. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, 2008-01-01, 2008-01-01, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2008. 50

4. Yılmaz, C.; Eskandari, M.; Çolak, M., Musculocutaneous nerve release. 7th Congress of TSYADCD, 2004-01-01, 2004-01-01, Ankara, Türkiye, 2004. 50

3. Ersöz, G.; Eskandari, M.; Çolak, M.; Uğuz, K.; Gölpınar, A.; Kuyurtar, F., Enterobacter cloacae septic arthritis in neglected femoral neck fracture: A case report. 5th European Congress of Chemotherapy and Infection, 2003-10-17, 2003-10-20, Rodos, Yunanistan, 2003. 32

2. Milcan, A.; Özer, C.; Öztuna, V.; Eskandari, M.; Çolak, M.; Kuyurtar, F., Pedicle morphology of the thoracolumbar junction in a Turkish population: A preliminary study. 6th International Congress On Spinal Surgery, 2002-01-01, 2002-01-01, Ankara, Türkiye, 2002. 22

1. Eskandari, M.; Milcan, A.; Çolak, M.; Demirkan, F.; Öztuna, V.; Kuyurtar, F., Anatomical variations and measurements during carpal tunnel syndrome surgery. Microsurgical Reconstruction in The Upper Extremity IFSSH Post Congress Meeting, 2001-01-01, 2001-01-01, Mersin, Türkiye, 2001. 32

Ulusal - Tam Metin - Poster 45

1. ÇOLAK, M.; GÜMÜŞOĞLU, E.; BAĞIR, M.; AYAN, İ.; ESKANDARİ, M., Üst ekstremite tendon transferlerinde planlamayı etkileyen faktörlerin analizi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016-10-25, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 45

http://totbidkongre2016.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 535

16. Çolak, M.; Gümüşoğlu, E.; Bağır, M.; Ayan, İ.; Eskandari, M., Üst Ekstremite Tendon Transferlerinde Planlamayı Etkileyen Faktörlerin Analizi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016-10-25, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 45

15. Ayhan, E.; Bağır, M.; Çolak, M.; Eskandari, M.; Ayan, İ., Elde dijital sinir yaralanması olan hastalarda primer onarım sonrası objektif ve sübjektif değerlendirme sonuçlarını etkileyen faktörler. 14.Ulusal El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-18, Bursa, Türkiye, 2014. 35

Scientific_Meetings_001.pdf

14. Bağır, M.; Ayhan, E.; Çolak, M.; Ayan, İ.; Eskandari, M., Karpal tünel sendromunda gevşetme ameliyatı sonrası kavrama kuvveti etkilenir mi?. 14.Ulusal El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-18, Bursa, Türkiye, 2014. 35

Scientific_Meetings_004.pdf

13. Özdemir, E.; Bağır, M.; Ayhan, E.; Çolak, M.; Ayan, İ.; Eskandari, M., Radius distal uç kırıklarının tedavi yaklaşımlarındaki değişimin instabilite kriterleri ile ilşikisi. 14.Ulusal El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-18, Bursa, Türkiye, 2014. 27

Scientific_Meetings_003.pdf

12. Bağır, M.; Gedikoğlu, E.; Ayan, İ.; Çolak, M.; Ayhan, E.; Eskandari, M., Skafoid kaynamama cerrahisinde voler yaklaşımla tespit ve vaskülarize kemik greft uygulamasının erken sonuçları. 14.Ulusal El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-18, Bursa, Türkiye, 2014. 27

Scientific_Meetings_002.pdf

11. Yılmaz, C.; Çolak, M.; Gözlügöl, M.; Kutateladze, M.; Ersöz, G.; Coşkun Yılmaz, B., Deneysel dirençli osteomiyelit modelinde adjuvan tedavi olarak lokal bakteriyofaj uygulanmasının etkinliği. 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011-01-01, 2011-01-01, Antalya, Türkiye, 2011. 37

10. Çolak, M.; Eskandari, M.; Atıcı, Ş.; Aksoy Çolak, Ç.; Gürer, B.; Gedikoğlu, E.; Örekici Temel, G., Geriatrik hastalarda parsiyel kalça artroplastisi sonrası kan transfüzyonu gereksinimi. 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011-01-01, 2011-01-01, Antalya, Türkiye, 2011. 40

9. Ünal, Ş.; Yener, T.; Beden, V.; Sarı, A.; Demirkan, F.; Çolak, M., Alt ekstremite defektlerinin serbest kas ve fasyokutan fleplerle rekonstrüksiyonu. 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 2009-12-17, 2009-12-19, Antalya, Türkiye, 2009. 20

8. Öztuna, V.; Çolak, M.; Gürer, B.; Ayan, İ., Miyelomeningosel olgularında görülen çarpık ayak deformitesinde uygulanan yeni bir talektomi tekniği. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 42

7. Çolak, M.; Kaleağası, H.; Ersöz, G.; Kalaycı, D.; Uğuz, M., Femur başı avasküler nekrozu zemininde kalça septik artriti: Olgu sunumu. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 45

6. Ayan, İ.; Karaçor, A.; Aslan, G.; Çolak, M.; Kalaycı, D.; Taşdelen, B., Deneysel ostemiyelit modelinde ses dalgası uygulamasının osteomiyelit tedavisi üzerine etkileri (invivo çalışma). 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 27

Scientific_Meetings_009.pdf

5. Yılmaz, C.; Dal, U.; Erdoğan, T.; Çolak, M., Korsan bacak: Yeni bir ortez. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 32

4. Öztuna, V.; Ersöz, G.; Ayan, İ.; Eskandari, M.; Çolak, M.; Polat, A., Multitravmalı olgularda erken internal fiksasyon uygulanması bakteriyel translokayonu engeller mi? (Deneysel Çalışma). 19. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2005-05-14, 2005-05-19, Antalya, Türkiye, 2005. 22

3. Eskandari, M.; Özge, A.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Kanık, A., Karpal tünel sendromu cerrahisinde objektif ve subjektif sonuçlar ile yaş ve semptom süresinin ilişkisi. 18. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 2003-10-18, 2003-10-23, İstanbul, Türkiye, 2003. 30

2. Çolak, M.; Eskandari, M.; Öztuna, V.; Milcan, A.; Kuyurtar, F., Karpal tünel sendromunun tedavisi. 1.Tıp Mezunları Kongresi, 2002-01-01, 2002-01-01, Adana, Türkiye, 2002. 45

1. Öztuna, V.; Eskandari, M.; Milcan, A.; Öztürk, H.; Çolak, M.; Kuyurtar, F., Tekrarlayan omuz çıkıklarında humerus başı retroversiyon açısının yeni bir radyografik yöntemle değerlendirilmesi. 17.Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 2001-01-01, 2001-01-01, Antalya, Türkiye, 2001. 22

Ulusal - Özet - Poster 550

28. ÇOLAK, M., Kaynamama tedavisinde biyolojik yöntemler. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2019-10-22, 2019-10-27, Antalya, Türkiye, 2019. 25

http://totbid2019.org/

27. Uzel, K.; Çiftaslan, A.; Gümüşoğlu, E.; Çolak, M., GUSTİLO-ANDERSON TİP 3C AÇIK KIRIKLI OLGUDA LATİSSUMUS DORSİ SERBEST FLEP UYGULAMASI. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2018-10-30, 2018-11-04, Antalya, Türkiye, 2018. 16

26. Bağır, M.; Ayhan, E.; Çolak, M.; Ayan, İ.; Eskandari, M., Literatürde benzeri bulunmayan bir el bileği kırıklı çıkığı olgusu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2015-10-27, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015. 17

25. Ayhan, E.; Çevik, K.; Bağır, M.; Çolak, M.; Eskandari, M., Çocukluk döneminde üst ekstremitenin korkuluk demiri ile penetran yaralanmaları. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2015-10-27, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015. 15

24. Eskandari, M.; Çolak, M.; Bağır, M., Baş ve işaret parmak duyu restorasyonu için radial sinir duyu dallarının transferi: İki olgu sunumu. 14.Ulusal El ve Üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-18, Bursa, Türkiye, 2014. 25

Scientific_Meetings_005.pdf

23. Bağır, M.; Ayhan, E.; Ayan, İ.; Çolak, M.; Eskandari, M., Önkol ve elde sinir grefti yapılan hastaların klinik sonuçlarını etkileyen faktörler. 6. Ulusal Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-27, Antalya, Türkiye, 2014. 15

22. Öztuna, V.; Yaroğlu, T.; Çolak, M.; Nass Duce, M., Parsiyel omuz protezi uygulanan olgularımızın klinik, radyografik ve ultrasonografik değerlendirmeleri. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 2012-03-22, 2012-03-24, İstanbul, Türkiye, 2012. 18

21. Ayan, İ.; Çolak, M.; Kalaycı, D., Morel-Lavallée lezyonu tedavisinde etkin bir uygulama: vakum yardımlı kapama. 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011-10-31, 2011-11-05, Antalya, Türkiye, 2011. 25

Scientific_Meetings_010.pdf

20. Çolak, M.; Kara, E.; Çabuk, S.; Çabuk, G., Posterior pelvik halkanın transvers iliosakral vidalamaya uygunluğu; sağlam pelvis 3 boyutlu bilgisayarlı tomografileri üzerinde yapılan çalışma. 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011-01-01, 2011-01-01, Antalya, Türkiye, 2011. 23

19. Çolak, M.; Atıcı, Ş., Albino Wistar cinsi rat, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu tip-1 modelinde kullanmak için uygun mudur?. 11. Ulusal Ağrı Kongresi, 2010-05-20, 2010-05-23, İstanbul, Türkiye, 2010. 25

18. Çolak, M.; Yaroğlu, T.; Ayan, İ.; Milcan, A.; Altunkan, A., Lenfomalı hastada izole tibia kırığı sonrası yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 22

17. Yılmaz, C.; Çolak, M.; Çabuk, S., Endoskopik disk cerrahisi tecrübemiz. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 25

Scientific_Meetings_007.pdf

16. Çolak, M.; Gürer, B.; Eskandari, M., Skafoid nonunionunda vaskülarize olmayan greft ve başsız kompresyon vida uygulamasının erken dönem sonuçları. 21. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 25

Scientific_Meetings_008.pdf

15. Güşen, M.; Fesli, A.; Çolak, M.; Eskandari, M.; Ünal, Ş., Başarılı bir önkol replantasyonu: Olgu sunumu. 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 2009-10-17, 2009-10-21, Adana, Türkiye, 2009. 17

14. Kandemir, Ö.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Akdağ, A., Tigecycline ve Teicoplanin’in deneysel methicillin-dirençli staphylococcus aureus osteomiyelit modelinde etkinliklerinin karşılaştırılması. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 18

Scientific_Meetings_006.pdf

13. Çolak, M.; Ayan, İ.; Öztuna, V.; Karaçor, A., Kubital tünel sendromunda etyolojik faktör olarak dirsek ganglionu, olgu sunumu. 20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 23

12. Ayan, İ.; Çolak, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Milcan, A.; Ögenler, O.; Öztuna, V.; Kuyurtar, F., Menisküs tamirlerinde histoakril yapıştırıcının yeri: biyomekanik çalışma. 20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 17

11. Çolak, M.; Yılmaz, C.; Öztuna, V., Humerus distal epifiz kayması ile birlikte Monteggia kırıklı çıkığı, olgu sunumu. 20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 25

10. Ayan, İ.; Türsen, Ü.; Gürer, B.; Çolak, M.; Usta, A., Sağlıklı ve Behçet’li bireylerin el kavrama ve anahtar tutma güçlerinin karşılaştırılması. 20. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2007-10-23, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 15

9. Milcan, A.; Çolak, M.; Coşkun, B.; Aktaş, S.; Apaydın, F.; Kuyurtar, F., Mizoprostolün kırık iyileşmesine etkisi (sıçan tibiasında yapılan deneysel çalışma). 19. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2005-05-14, 2005-05-19, Antalya, Türkiye, 2005. 18

8. Öztuna, V.; Eskandari, M.; Ünal, Ş.; Çolak, M.; Karabacak, T.; Kuyurtar, F., Cilt degloving yaralanmalarında pentoksifilin’in etkisi (rat kuyruklarında yapılan deneysel çalışma). 19. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2005-05-14, 2005-05-19, Antalya, Türkiye, 2005. 13

7. Çolak, M.; Ayan, İ.; Öztuna, V.; Kuyurtar, F.; Cinel, L., Elde malign melanom rekürrensi: palyatif cerrahi uygulanan bir olgu sunumu. 18. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 2003-10-18, 2003-10-23, İstanbul, Türkiye, 2003. 22

6. Çolak, M.; Eskandari, M.; Ayan, İ.; Kuyurtar, F., Nadir bir tuberküloz artrit sekeli: femur boyun psödoartrozu. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, 1. Ulusal Pediatrik Ortopedi Kongresi, 2002-09-15, 2002-09-18, Antalya, Türkiye, 2002. 23

5. Kandemir, Ö.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Şahin, E.; Kaya, A., Ortopedik protez ve yabancı cisim infeksiyonlarımız. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 2002-01-01, 2002-01-01, Ankara, Türkiye, 2002. 17

4. Eskandari, M.; Özge, A.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Kaleağası, H.; Kuyurtar, F., Karpal tünel sendromu cerrahisinin erken klinik ve elektrodiagnostik sonuçları. 17.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001-10-24, 2001-10-29, Antalya, Türkiye, 2001. 13

3. Eskandarşi, M.; Milcan, A.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Demirkan, F.; Kuyurtar, F., Karpal tünel sendromu cerrahisi sırasında anatomik yapılarla ilgili bulgular. 17.Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 2001-10-24, 2001-10-29, Antalya, Türkiye, 2001. 13

2. Milcan, A.; Eskandari, M.; Öztuna, V.; Çolak, M.; Kuyurtar, F., Çocukluk çağında enjeksiyon sonrası ortaya çıkan kuadriseps femoris kas kontraktürü (olgu sunumu). 17.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2001-10-24, 2001-10-29, Antalya, Türkiye, 2001. 15

1. Öztuna, V.; Eskandari, M.; Kuyurtar, F.; Çolak, M.; Oğhan, B., Akut sinovit atağı olan osteoartritli dizlerde intraartiküler tenoksikam uygulaması. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2000-01-01, 2000-01-01, Antalya, Türkiye, 2000. 15

Ulusal - Özet - Davetli 0

14. Çolak, M., AO cerrahi referans ve travma hattı. AO TEMEL TRAVMA KURSU, 2015-06-13, 2015-06-16, İzmir, Türkiye, 2015. 0

13. Çolak, M., Femur cisim kırıkları. AO TEMEL TRAVMA KURSU, 2015-06-13, 2015-06-16, İzmir, Türkiye, 2015. 0

12. Çolak, M., Femoral arter uç-uca anastomoz uygulama koçluk. 23. Temel Mikrocerrahi Kursu, 2015-01-20, 2015-01-24, Adana, Türkiye, 2015. 0

11. Çolak, M., AO cerrahi referans ve travma hattı. AO TEMEL TRAVMA KURSU, 2014-06-07, 2014-06-10, İzmir, Türkiye, 2014. 0

10. Çolak, M., Cerrahi redüksiyon teknikleri—direkt ve indirekt . AO TEMEL TRAVMA KURSU, 2014-06-07, 2014-06-10, İzmir, Türkiye, 2014. 0

9. Çolak, M., Pediatrik travmatik amputasyonların tedavisi. 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-27, Antalya, Türkiye, 2014. 0

8. Çolak, M., Diafiz kırıkları tedavi prensipleri—değerlendirme ve tedaviye karar verme . AO TEMEL TRAVMA KURSU, 2014-01-18, 2014-01-21, Ankara, Türkiye, 2014. 0

7. Çolak, M., Radyolojik muayene . TEMEL EL CERRAHİSİ KURSU “AKUT EL YARALANMALARI”, 2013-09-27, 2013-09-28, Ankara, Türkiye, 2013. 0

6. Çolak, M., Ekstremite yaralanmalarında ilk değrlendirme ve tedavi. 17. Akdeniz Oyunları İldışı Sağlık Personeli Eğitim Programı, 2013-06-16, 2013-06-18, Mersin, Türkiye, 2013. 0

5. Çolak, M., ORTOPEDİK HASTALIKLARIN GENETİK KÖKENİ. 10. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 2012-03-01, 2012-03-03, Mersin, Türkiye, 2012. 0

4. Çolak, M., Çalışma sırasında anahtar noktalar (heparin, lidokain, rehidrasyon, ekartör hazırlama,vb.). X. TEMEL MİKROCERRAHİ KURSU, 2011-11-15, 2011-11-19, Mersin, Türkiye, 2011. 0

3. Çolak, M., Asetabuler Osteotomiler. 9. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 0

2. Çolak, M., Diyabetik Ayak Enfeksiyonları: ORTOPEDİK CERRAHİ YAKLAŞIM NASIL OLMALI? AMPUTASYON NE ZAMAN YAPILMALI?. EKMUD – ÇED DİYABETİK AYAK SİMPOZYUMU, 2011-01-15, 2011-01-16, Adana, Türkiye, 2011. 0

1. Çolak, M., Pelvis Kırıkları : Cerrahi Anatomi , Biyomekanik , Görüntüleme. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009-11-03, 2009-11-08, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2009. 0

Ulusal - Yürütücü 400

4. Mersin Üniversitesi Hastanesi, Veritabanı Performans Modellemesi Teknik Altyapı Projesi, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3497, 300000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Mersin Üniversitesi Hastanesi Ortez Atölyesinde İmal Edilen Üst Ekstremite Ortezlerinin Hasta Memnuniyet ve Maliyet Analizi, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2648, 14460 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

2. Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT)'NİN Sinovyal Tendon İyileşmesi ve Adezyon Oluşumuna Etkisi : Deneysel Çalışma. , BAP, Proje No: BAP-TF CTB (DK) 2012-1 TU, 19959 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

1. Median ve ulnar sinir yaralanmalarında epinöral ile epiperinöral tamir tekniklerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (MÇ) 2004-3, 22668 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Karnitin’in Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda Mekanik Allodini Üzerine Etkisi., BAP, Proje No: BAP-TF CTB (MÇ) 2009-6 A, 1681 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 800

2. Deniz Kalaycı, Ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) intrasinovyal tendon iyileşmesi ve yapışıklık oluşumuna etkisi, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Cenk Köroğlu, 2008-2014 YILLARI ARASINDA GKD TANISIYLA SALTER OSTEOTOMİ İLE RADİKAL REDÜKSİYON UYGULADIĞIMIZ HASTALARDA SONUÇLARIMIZ, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 206
1. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA , [ 2013 : 2 ] [ 2014 : 3 ] [ 2015 : 5 ] [ 2016 : 3 ] [ 2017 : 3 ] [ 2018 : 4 ] [ 2019 : 2 ] . 110
2. CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH , [ 2012 : 1 ] . 5
3. INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS , [ 2011 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 4 ] [ 2015 : 2 ] [ 2018 : 3 ] . 55
4. JOINT DISEASES & RELATED SURGERY , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 2 ] . 20
5. SURGERY RESEARCH AND PRACTICE , [ 2015 : 1 ] . 4
6. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF CASE REPORTS , [ 2014 : 1 ] . 4
7. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] . 4
8. TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF PEDIATRICS , [ 2013 : 1 ] . 4
Uluslararası
1. Hospital Garcia de Orta, Orthopedic Department , 2007-04-01 - 2007-05-15, Almada, Portekiz.
Uluslararası 50
1. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği, 2017-11-30, Antalya, Türkiye. 50
Ulusal 50
1. TOTBİD, 2005-05-14, Antalya, Türkiye. 25
2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, 2007-10-24, Ankara, Türkiye. 25
3. AO Travma , Üye No: 315601, İsviçre, 2010-05-05-Devam ediyor.
1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi , Üye No: 999, Türkiye, 2006-12-17-Devam ediyor.
2. TOTBID , Üye No: 1257, Türkiye, 2005-03-13-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ORT511 Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
çolak, M. Omurga Cerrahisinde Temel Bilimler, ISBN: 978-605-031-799-2, Rekmay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl