Prof.Dr. Melike Nebioğlu Yıldız
Birim
:
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-09-05 15:36:13
DÜZENLEME
:
2021-05-27 11:57:32
PUAN
:
9029
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi Düzeyde, ÜDS, 66.25
Almanca, İyi Düzeyde, ÜDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2001
TIPTA UZMANLIK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. ŞİZOFRENİ HASTALARINDA ANKSİYETE BOZUKLUĞU KOMORBİDİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Abdurrahman - Altındağ, Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimler Anabilim Dalı, urfa, Türkiye, 2007.

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BAŞASİSTAN İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2010-08-09 - 2019-06-16
DOÇ. DR. İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2015-03-09 - 2019-06-17
DOÇ.DR MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2019-07-03 - 2019-09-17
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-17 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6650
2019
9. Peker, A.; Nebioğlu, M.; Ödemiş, M. Sanal Ortamda Bağımlılık: Bilinçli Farkındalığın Aracı Rolüne İlişkin Bir Model Sınaması . ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2019, 20, 1-1. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/apd.301945

Publications_001.pdf

2016
8. Asoğlu, M. Retrospective evaluation of 30,000 patients admitted to a clinic of a state hospital in Turkey . INT J CLİN EXP MED, 2016, 9, 14612-14619. 0 + 0
1940-5901/IJCEM0026245

Publications_002.pdf

2013
7. Nebioğlu, M. Mevsimlik tarım işçilerinde doğum sonrası depresyon riskini yordayan etkenlerin incelenmesi. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2013, 14, 325-332. 1000 + 9
doi: 10.5455/apd.35954

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
6. Nebioglu, M.; Konuk, N.; Akbaba, S.; Eroglu, Y. The Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Brief Self-Control Scale. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 340-351. 950 + 47
http://dx.doi.org/10.5455/bcp.20120911042732

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 8
2011
5. Karakuş, G.; Tamam, L.; Öztürk, Z.; Zengin Eroğlu, M.; Bahalı, K.; Nebioğlu, M. Bir Grup Üniversiteye Hazırlık Öğrencisinde Dürtü Kontrol Bozukluğu. TURK NOROPSİKİYATRİ DERNEGİ, 2011, 48, 238-242. 400 + 10
http://dx.doi.org/10.4274/npa.y5934

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2009
4. Nebioglu, M.; Altindag, A. The prevalence of comorbid anxiety disorders in outpatients with schizophrenia. INFORMA UK LİMİTED, 2009, 13, 312-317. 1000 + 22
http://dx.doi.org/10.3109/13651500903094559

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
2006
3. Altındağ, A.; Yanık, M.; Nebioğlu, M. Bipolar I Hastalarında Anksiyete Bozukluklarının Eştanısı: Yaygınlık ve Klinik İlişkiler. ISR J PSYCHİATRY RELAT SCİ, 2006, 43, 10-15. 1000 + 112
Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 21
2. Altindag, A.; Yanik, M.; Nebioglu, M. Comorbid personality disorders in subjects with bipolar I disorder. INFORMA UK LİMİTED, 2006, 10, 33-37. 1000 + 67
http://dx.doi.org/10.1080/13651500500305481

Publications_009.pdf


Alıntılanma Sayısı: 12
2004
1. Yanık, M.; Şimşek, Z.; Altındağ, A.; Katı, M.; Kocabaş, Ö.; Nebioğlu, M.; Asoğlu, M. Şanlıurfa’da majör depresyon tanısı konulan kişilerin depresyonlarını ifade biçimleri . ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2004, 5, 69-75. 300 + 1
Publications_010.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2021
7. Kabalcıoğlu Bucak, F.; Nebioğlu, M. GEBE KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMA SIKLIĞI. EUROASİA JOURNAL OF MATHEMATİCS, ENGİNEERİNG, NATURAL & MEDİCAL SCİENCES, 2021, 8, 15-23. 200 + 0
10.38065/euroasiaorg.476

Publications_017.pdf

6. Cengiz, S.; Nebioğlu Yıldız, M.; Peker, A. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Tipik Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Stres ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 17, 127-141. 200 + 0
10.26466/opus.832440

Publications_016.pdf

5. Peker, A.; Eroğlu, Y.; Nebioglu Yıldız, M. Öz-yeterliğin Yüksek Olması Siber Zorbalık Davranışları En Aza İndiriyor mu? . CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL HEALTH SCİENCES, 2021, 11, 140-145. 200 + 0
Publications_015.pdf

4. Peker, A.; Cengiz, S.; Nebioğlu Yıldız, M. Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi. KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2021, 24, 200-207. 200 + 0
10.5505/kpd.2020.92259

Publications_018.pdf

3. Peker, A.; Nebioğlu Yıldız, M. Saldırganlık ile Siber Zorbalık Arasında Öz Kontrolün Aracılık Rolü. PSYCHİATRY AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2021, 11, 40-49. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/PBS.20210114051215

Publications_013.pdf

2. Yalnız Dilcen, H.; Öztürk, A.; Nebioglu Yıldız, M. Gebelikte Sigara Kullanımının Algılanan Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık ile İlişkisi. BAĞIMLILIK DERGİSİ, 2021, 22, 161-170. 200 + 0
10.51982/bagimli.881490

Publications_014.pdf

2020
1. Nebioğlu Yıldız, M. COVID-19 PANDEMİSİNİN ETİK, PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK YÖNLERİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2020, 1, 107-110. 200 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 222

6. Yang, S.; Okuyan, B.; Özakpınar, Ö.; Nebioğlu, M.; Çalışkan, M.; Çıraklı, Z.; İzzettin, F., Bipolar Bozukluk Tanısı almış hastalarda kardiometabolik risklerin ve ilaç kaynaklı problemlerin Saptanması. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2014-11-28, 2014-11-30, İstanbul, Türkiye, 2014. 20

5. Zabun, S.; Sertçelik, S.; Nebioğlu, M.; Öztoprak, E.; Çalışkan, M., A psychotic manic episode case with Fregoli Syndrome. 3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology& Treatment Guidance Selanik, 2013-05-30, 2013-06-02, Selanik, Yunanistan, 2013. 35

4. Güven, F.; Yalnız, H.; Nebioğlu, M.; Geçici, Ö., Use of Buprenorphine/naloxone combination for the treatment of opioid dependence: Antalya sample. Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi, 2012-11-16, 2012-11-18, antalya, Türkiye, 2012. 37

3. Nebioğlu, M.; Kabalcıoğlu, F.; Eroğlu, Y.; Yalnız, H., Investigating Risk Factors for Postpartum Depression in seasonal farm worker in Sanlıurfa. International Biennal Congress of The Marce Society Paris, 2012, 2012-10-03, 2012-10-05, paris, Fransa, 2012. 47

2. Nebioğlu, M.; Yalnız, H.; Güven, M.; Gökçe, B.; Geçici, Ö., Review of correlation between sexuality, depression and fear of giving birth during pregnancy. International Biennal Congress of The Marce Society Paris, 2012, 2012-10-03, 2012-10-05, paris, Fransa, 2012. 45

1. Yalnız, H.; Güven, M.; Nebioğlu, M.; Geçici, Ö., Lohusalıkta Hüznün Rengi Mavidir. I.Uluslararası &II. Ulusal Ebelik Kongresi, 2011-10-13, 2011-10-16, Safranbolu, Türkiye, 2011. 37

Ulusal - Özet - Poster 87

4. Nebioğlu Yıldız, M.; Peker, S.; Cankul, İ., Hekim ve Hemşirelerde Empatik Eğilimlerin İş Doyumuna Etkisi. 3.Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2019-10-10, 2019-10-13, Sakarya, Türkiye, 2019. 25

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Nebioğlu, M.; Küçüker, H.; Yalnız, H.; Geçici, Ö., Eroin Bağımlılarında Adli Olaya Karışan ve Karışmayan Klinik ve Sosyodemografik Açıdan Karşılaştırılması. 7.Ulusal Alkol Bağımlılığı Kongresi, 2011-12-08, 2011-12-11, Antalya, Türkiye, 2011. 23

2. Yalnız, H.; Nebioğlu, M.; Coşkun, K.; Saydam, B., Gebelikte Major Depresyon. I.Uluslararası&II. Ulusal Ebelik Kongresi, 2011-10-13, 2011-10-16, Safranbolu, Türkiye, 2011. 21

1. Sarıdoğan, G.; Şimşek, Y.; Nebioğlu, M.; Cerit, C.; Çalışkan, M., Spiritüalistik Öğeler İçeren Monotematik Hezeyanlarla Karaktarize Geç Başlangıçlı Bir Psikoz Olgusunun Sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011-09-26, 2011-09-30, Antalya, Türkiye, 2011. 17

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ulaş Yılmaz, REMİSYONDAKİ BİPOLAR BOZUKLUK TİP- I HASTALARINDA MİZAÇ ÖZELİKLERİ , DİSSOSİYATİF BELİRTİ SIKLIĞI VE BUNLARIN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE İLİŞKİSİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. HAYDARPASA NUMUNE EGİTİM VE ARASTİRMA HASTANESİ TİP DERGİSİ YAYİN KURULU , [ 2018 : 2 ] . 0
2. HAYDARPASA NUMUNE EGİTİM VE ARASTİRMA HASTANESİ TİP DERGİSİ YAYİN KURULU , [ 2019 : 1 ] . 0
3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü Türkiye Psikiyatri Derneği, 2016-11-05, İstanbul, Türkiye. 0
4. Marce Society , Üye No: 440, Fransa, 2013-09-15-2015-03-12.
1. ECNP , Üye No: 593, İtalya, 2013-04-30-2016-04-30.
2. Psikofarmakoloji Derneği , Üye No: 152, Türkiye, 2012-11-05-2019-09-04.
3. Türkiye Psikiyatri Derneği , Üye No: 2201, Türkiye, 2002-02-06-2019-09-17.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Nebioğlu yıldız, M. COVID-19 PANDEMİSİNİN ETİK, PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK YÖNLERİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2020, 1, 107-110.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Altındağ, A.; Yanık, M.; Nebioğlu, M. Bipolar I Hastalarında Anksiyete Bozukluklarının Eştanısı: Yaygınlık ve Klinik İlişkiler. ISR J PSYCHİATRY RELAT SCİ, 2006, 43, 10-15,
Publications_007.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Nebioglu, M.; Konuk, N.; Akbaba, S.; Eroglu, Y. The Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Brief Self-Control Scale. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 340-351,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Nebioğlu, M. Mevsimlik tarım işçilerinde doğum sonrası depresyon riskini yordayan etkenlerin incelenmesi. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2013, 14, 325-332,
Publications_003.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Nebioglu, M.; Altindag, A. The prevalence of comorbid anxiety disorders in outpatients with schizophrenia. INFORMA UK LİMİTED, 2009, 13, 312-317,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Nebioglu, M.; Konuk, N.; Akbaba, S.; Eroglu, Y. The Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Brief Self-Control Scale. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 340-351,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Peker, A.; Nebioğlu, M.; ödemiş, M. Sanal Ortamda Bağımlılık: Bilinçli Farkındalığın Aracı Rolüne İlişkin Bir Model Sınaması . ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2019, 20, 1-1,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Nebioglu, M.; Konuk, N.; Akbaba, S.; Eroglu, Y. The Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Version of the Brief Self-Control Scale. INFORMA UK LİMİTED, 2012, 22, 340-351,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl