Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çobanoğulları Direk

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ev Adresi
: Akkent Mah 23135Sk No:6 Kat 7 Daire 14 Çiftlikköy Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Telefon
:
+90-0324-2410000
Dahili
:
Faks
:
+90-0324-2410000
E-MAIL
:
meltemdirek@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
m_lt_m82@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2018-02-13 12:52:56
DÜZENLEME
:
2020-03-03 08:57:40
PUAN
:
7585
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, Diğer, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
. TIP FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2007
. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2012
. ÇOCUK NÖROLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğinde izlenen büyüme hormonu eksikliği tanısı alan olguların özelliklerinin değerlendirilmesi Danışman: Dr. Ceyhun Dizdarer, Diğer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-10-08 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3300
2019
14. Ekinci, N.; Güneş, S.; EKİNCİ, Ö.; Kalinli, M.; OKUYAZ, Ç.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M. Levetiracetam-Related Mania-Like Symptoms. CLİNİCAL NEUROPHARMACOLOGY, 2019, 42, 97-98. 0 + 0
10.1097/WNF.0000000000000335

2018
13. SARIGEÇİLİ, E.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç. A rare concurrence: Antibodies against Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein and N-methyl-d-aspartate receptor in a child. MULTİPLE SCLEROSİS AND RELATED DİSORDERS, 2018, 28, 101-103. 0 + 0
10.1016/j.msard.2018.12.017

12. Çobanoğulları Direk, M. A multicenter cross-sectional study to evaluate the clinical characteristics and nutritional status of children with cerebral palsy. CLİNİCAL NUTRİTİON ESPEN, 2018, 26, 27-34. 1000 + 0
10.1016/j.clnesp.2018.05.002

2017
11. Yıldırım, V.; Direk, M.; Güneş, S.; Okuyaz, Ç.; Toros, F. Neuroleptic Malignant Syndrome Associated with Valproate in an Adolescent. KOREAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2017, 15, 76-78. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2017.15.1.76

Publications_010.pdf

10. Çobanoğulları Direk, M. Characteristics of pediatric multiple sclerosis: The Turkish pediatric multiple sclerosis database. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDİATRİC NEUROLOGY, 2017, 21, 864-872. 1000 + 0
10.1016/j.ejpn.2017.06.004

9. EKİNCİ, Ö.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; güneş, s.; Teke, H.; Ekinci, N.; Yıldırım, F.; OKUYAZ, Ç. Short-term efficacy and tolerability of methylphenidate in children with traumatic brain injury and attention problems. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2017, 39, 327-336. 700 + 0
10.1016/j.braindev.2016.11.005

8. EKİNCİ, Ö.; OKUYAZ, Ç.; ERDOĞAN, S.; Gunes, S.; Ekinci, N.; Teke, H.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Epilepsy and Primary ADHD: Differences in Symptom Dimensions and Quality of Life. JOURNAL OF CHİLD NEUROLOGY, 2017, 32, 1083-1091. 200 + 0
10.1177/0883073817737445

7. EKİNCİ, Ö.; OKUYAZ, Ç.; Gunes, S.; Kalınlı, M.; Tan, M.; Teke, H.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M. Sleep problems in pediatric epilepsy and ADHD: The impact of comorbidity. EPİLEPSY BEHAVİOR, 2017, 71, 7-12. 200 + 0
10.1016/j.yebeh.2017.03.026

6. YILDIRIM, V.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; Güneş, S.; OKUYAZ, Ç.; TOROS, F. Neuroleptic Malignant Syndrome Associated with Valproate in an Adolescent. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2017, 15, 76-78. 0 + 0
10.9758/cpn.2017.15.1.76

5. Ekinci, O.; Okuyaz, Ç.; Günes, S.; Ekinci, N.; Örekeci, G.; Teke, H.; Çobanoğulları Direk, M. Sleep and quality of life in children with traumatic brain injury and ADHD. SAGE PUBLİCATİONS, 2017, 52, 72-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0091217417703288

Publications_005.pdf

2016
4. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; YILDIRIM, V.; BOZLU, G.; OKUYAZ, Ç. Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 388-390. 0 + 0
10.9758/cpn.2016.14.4.388

3. Güneş, S.; EKİNCİ, Ö.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; YILDIRIM, V.; OKUYAZ, Ç.; TOROS, F. Risperidone Induced Pisa Syndrome in a Male Adolescent. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 104-106. 0 + 0
10.9758/cpn.2016.14.1.104

2. EKİNCİ, Ö.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; Ekinci, N.; OKUYAZ, Ç. Manic Symptoms Due to Methylphenidate Use in an Adolescent with Traumatic Brain Injury. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2016, 14, 314-317. 0 + 0
10.9758/cpn.2016.14.3.314

2015
1. BOZLU, G.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; OKUYAZ, Ç. Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2015, 37, 901-903. 0 + 0
10.1016/j.braindev.2015.02.008

Uluslararası - Diğer 0
2018
1. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M. A rare cause of refractory epilepsy: Posterior periventricular nodular heterotopia. JOURNAL OF PEDİATRİC NEUROSCİENCES, 2018, 13, 340-. 0 + 0
10.4103/JPN.JPN_178_17

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 760
2020
4. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; SARIGEÇİLİ, E.; Akca, M.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç. Serebral palsili çocuklarda sosyodemografik veriler ve yürüme potansiyeli üzerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, , 248-256. 180 + 0
10.26559/mersinsbd.529408

2019
3. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; Makharoblidze, K.; ÇELİK, Y.; OKUYAZ, Ç. Çocuk Nöroloji Polikliniğinde Uzun Dönem Takipli Erken Doğan Bebeklerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2019, , -. 190 + 0
10.31020/mutftd.553690

2. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; KÖMÜR, M.; OKUYAZ, Ç. ElektroensefalografininNörofizyolojik Temelleri, Polarite ve Montaj. TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, 2019, , 1-5. 200 + 0
1. ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; Dizdarer, C.; GÜNAY, T.; Günay, İ. Büyüme Hormonu Eksikliği tanısı alan olguların özelliklerinin değerlendirilmes. ACTA MEDİCA ALANYA, 2019, 3, 173-177. 190 + 0
DOI:10.30565/medalanya.504321

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. Direk, m. Türkiye Klinikleri, ISBN: 978-605-7650-55-9, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 100 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 3250
http://www.turkiyeklinikleri.com
2. Yurdakök, M. Yurdakök Pediatri, ISBN: 9789752776630, GÜNEŞ KİTAPEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5672 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Özet - Poster 0

3. Güneş, S., Neuroleptic Malignant Syndrome associated with valproate treatment in an adolescent with bipolar disorder. 7th International Congress on Psychopharmacology, Antalya , 2015-04-15, 2015-04-18, Antalya, Türkiye, 2015. 0

2. Güneş, S., Risperidone incuded Pisa syndrome in a male adolescent. 7th International Congress on Psychopharmacology, Antalya , 2015-04-15, 2015-04-18, Antalya, Türkiye, 2015. 0

1. Direk, M., L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri. XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 2015-04-14, 2018-02-18, Adana, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Direk, M., Serotonin Sendromu. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Poster 0

14. Direk, M., Levetiresetam Sonrası Kırmızı Döküntüler Gelişen Bir Olgu. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Magosa, KKTC, 2018. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

13. Sarıgeçili, E., Waardenburg Sendromu Tanısı Konan Üç Kardeşin Bilişsel Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Magosa, KKTC, 2018. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

12. İpek, R., Geri Dönüşümlü Korpus Kallozum Lezyonu Sendromu ile 3 Olgu Sunumu . 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Magosa, KKTC, 2018. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

11. İpek, R., Levetiresetam Kullanımı İle Ortaya Çıkan Onikomadezis; Altı Olgu Sunumu. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, KKTC, KKTC, 2018. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

10. Direk, M., Beyin Sapı ve Spinal Kord Tutulumu Yüksek Laktat Seviyesi ile Seyreden Lökoensefalopati Olgu Sunumu. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-06, Magosa, KKTC, 2018. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

9. sarıgeçili, E., Mikrosefalinin nadir bir nedeni; Polimikrogri-intrakranial kalsifikasyon(BLC-PMG). 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

8. Direk, M., Herpes ensefalitinde difüzyon manyetik rezonans görüntülemenin yeri. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

7. Sarıgeçili, E., Dirençli epilepsinin nadir bir nedeni;GRIN 2A mutasyonu. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, antalya, Türkiye, 2017. 0

6. Akça, M., Serebra Palsili Çocuklarda Yürüme Potansiyelini Etkileyen Faktörler . 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-19, 2017-04-23, antalya, Türkiye, 2017. 0

5. Direk, M., Dirençli epilepsinin nadir bir nedeni;posterior periventriküler nodüler heterotopi. 19.ulusal çocuk nöroloji kongresi, 2017-04-17, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 0

4. Delibaş, A., Lupus Ön Tanısıyla Değerlendirilen Ailevi Akdeniz Ateşi Vakası . Olgu Panayırı, Ankara, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Türkiye, 2015. 0

3. Direk, M., Nadir Bir Başağrısı Nedeni: İntrakraniyal Hipotansiyon, Marfan Sendromlu Bir Vaka. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

2. Bozlu, G., Subakut Sklerozan Panensefalitin Nadir Başlangıç Şekli. 17.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 0

1. Güneş, S., Pisa Sendromu. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-02, 2015-05-06, İzmir, Türkiye, 2015. 0

Ulusal 25
1. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği, 2019-05-04, Muğla, Türkiye. 25
1. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği , Üye No: 01-000362, Türkiye, 2013-03-03-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl