Arş.Gör. MEMDUHA ERGÜT
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17396
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
memduha.ergut@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
memduha.ergut@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-30 08:52:15
DÜZENLEME
:
2023-01-27 14:06:52
PUAN
:
9203
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YÖKDİL, 95
İngilizce, B, YDS, 83.75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023
Doktora Tezi

1. YERİNDE H2O2 SENTEZİ İLE FENTON BENZERİ REAKSİYONLAR İÇİN HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Ayla ÖZER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2022.

Yüksek Lisans Tezi

1. PORTAKAL ve LİMON POSASINDAKİ FENOLİK MADDELERİN SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU Danışman: Dr. Yrd. Doç.Dr. Onur DÖKER, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-12-02 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. Musa, M.; HASAN, H.; MALKOÇ, H.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A. EFFECTIVE ADSORPTION OF TETRACYCLINE WITH Co3O4/Fe3O4 BIMETALLIC NANOPARTICLES. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2020, , -. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5150
6. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; Kodaman, C.; ÖZER, A. Biosynthesized Silver Nanoparticles for Colorimetric Detection of Fe3 Ions. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2020, , 1-12. 850 + 0
10.1007/s13369-020-04760-8

2019
5. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A. Efficient decolourization of malachite green with biosynthesized iron oxide nanoparticles loaded carbonated hydroxyapatite as a reusable heterogeneous Fenton-like catalyst. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, , -. 1000 + 0
4. Oruç, Z.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A. Green synthesis of biomass-derived activated carbon/Fe-Zn bimetallic nanoparticles from lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) wastes for heterogeneous Fenton-like decolorization of Reactive Red 2. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, 7, 103231-. 850 + 0
10.1016/j.jece.2019.103231

3. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; Karacabey, P.; ÖZER, A. Synthesis of cobalt ferrite nanoparticles via chemical precipitation as an effective photocatalyst for photo Fenton-like degradation of methylene blue. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2019, 172, 96-105. 850 + 0
10.5004/dwt.2019.24942

2. ERGÜT, M.; ÖZER, A. Green synthesis of Pd/Fe3O4 bimetallic nanoparticles: catalytic in situ generations of H2O2 for heterogeneous Fenton-like decolorization of Basic Red 46 and Direct Red 23. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2019, , -. 1000 + 0
1. Önal, E.; Yatkın, T.; Aslanov, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A. Biosynthesis and Characterization of Iron Nanoparticles for Effective Adsorption of Cr (VI). INTERNATİONAL JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, , -. 600 + 0
10.1155/8293

Uluslararası - Diğer 275
3. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A. Heterojen Fenton-benzeri Reaksiyon ile Direct Red 23 Azo Boyarmaddesinin [(Fe-ZnNPs)/C] Kompozit Malzemesi ile Degredasyonu. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
2. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A. Heterojen Fenton-benzeri Reaksiyon ile p-nitrofenolün Degradasyonu İçin Katalizör Geliştirilmesi: Fe-Zn Nps/C Kompozit Malzemesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
1. Çimen, B.; Şengül, S.; ERGÜT, M.; ÖZER, A. CuO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi ve Karakterizasyonu: Telon Blue AGLF ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonu. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, , -. 75 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 275
3. Ercan, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A. Biosynthesis and characterization of iron oxide nanoparticles from Enteromorpha spp. extract: determination of adsorbent properties for copper (II) ions. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, , -. 75 + 0
2. ERGÜT, M.; ÖZER, A. HETEROGENEOUS FENTON-LIKE DECOLORIZATION OF PROCION RED MX-5B WITH IRON-ALGINATE GEL BEADS AS EFFECTIVE CATALYST. THE JOURNAL TEHNİCKİ GLASNİK/TECHNİCAL JOURNAL, 2019, 13, 297-304. 100 + 0
2017
1. ERGÜT, M.; DÖKER, O. Recovery of Bioactive Phenolic Compounds from Lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) and Orange (Citrus Sinensis L. Osbeck) Pomaces. CHEMİCAL AND PROCESS ENGİNEERİNG RESEARCH, 2017, 51, 18-33. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2021
1. ERGÜT, M.; ÖZER, A. İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT DESTEKLİ Fe-Ce BİMETALİK NANOPARTİKÜL KOMPOZİT MALZEMESİNİN SENTEZİ VE p-NİTROFENOLÜN HETEROJEN FENTON-BENZERİ REAKSİYON İLE DEGRADASYONUNDA KATALİZÖR OLARAK KULLANIMI. KONYA MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (ONLİNE), 2021, 9, 157-172. 200 + 0
10.36306/konjes.997618

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A. CURRENT ACADEMIC STUDIES, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
2. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A. CURRENT ACADEMIC STUDIES, ISBN: 978-9940-540-50-0, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1780

11. MUSA, M.; HASAN, H.; MALKOÇ, H.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis of Co3O4/Fe3O4 Bimetallic Nanoparticles for Effective Adsorption of Tetracycline. 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET 2019)., 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 120

10. ALTAYEB, A.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., THE ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM BIOMASS FOR THE ADSORPTION OF p-NITROPHENOL. CILICIA INTERNATIONALSYMPOSIUM ONENGINEERING ANDTECHNOLOGY(CISET), 2018-10-26, 2018-10-27, MERSİN, Türkiye, . 200

9. ERCAN, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., RESPONSE SURFACE METHODOLOGY APPROACH FOR OPTIMIZATION OF CU2 ADSORPTION ONTO THE GREEN SYNTHESIZED IRON OXIDE NANOPARTICLES (GIO-NPS) FROM MEDITERRANEAN ALGAE, Enteromorpha spp.. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), 2018-10-24, 2018-10-26, MERSİN, Türkiye, . 150

8. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis and Characterization of Iron-Zinc Nanoparticles/Carbon Composite for Methyl Orange Decolorisation byHeterogeneous Fenton-Like Reaction. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

7. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Adsorption of p-Nitrophenol by Zinc-Iron-Ionic Liquid ModifiedSilica Gel 60 Composite. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, 2018. 200

6. ORUÇ, Z.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Limon (Citrus limon (L.) Burm. f.) Atıkları ile Sentezlenmiş Aktif Karbon Destekli Fe-Zn Bimetalik Nanopartikülleri ile Reaktif Red 2’nin Heterojen Fenton-benzeri Renk Giderimi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 170

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

5. AKGÜL, Y.; İNAN, B.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles from Ficus elastica leaf extract for catalytic reduction of Cationic Red X-GRL, . Uluslarası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-17, 2018-04-19, MERSİN, Türkiye, 2018. 120

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

4. ERGÜT, M.; ÖZER, A., The Synthesis of Iron-Alginate Gel Beads as a Fenton-like Catalyst for the Decolourisation of Procion Red MX-5B . International Advanced Researches and Engineering Congress, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200

http://iarec.osmaniye.edu.tr/

3. ERCAN, G.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Biosynthesis and Characterization of Iron Oxide Nanoparticles From Enteromorpha spp. Extract: Determination of Adsorbent Properties for Copper (II) Ions. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 (IAREC 2017), 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 150

http://iarec.osmaniye.edu.tr/index.php

2. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Aqueous Extract of Eriobotrya japonica Leaves as a Heterogeneous Fenton-like Catalyst : Degradation of Basic Red 46. 2017 8th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2017), 2017-07-14, 2017-07-16, Barselona, İspanya, 2017. 150

http://www.iccce.org/

1. ÖNAL, E.; YATKIN, T.; ASLANOV, T.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis and Characterization of Iron Nanoparticles using Eriobotrya japonica Leaves Aqueous Extract for Effective Adsorption of Cr(VI). International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 2017-05-10, 2017-05-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 120

http://www.icaieconf.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 560

6. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Green Synthesis of Tio2–zno Nanocomposite for the Efficient Photocatalytic Degradation of Malachite Green. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, ankara, Türkiye, 2018. 100

5. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Adsorption of Cu2 İons by Reusable Hydrothermal Assisted Magnetic Nano-Hydroxyapatite. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

4. toprak, f.; karanfil, f.; UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., Synthesis and Characterisation of Silica gel 60 Supported Iron-Zinc Bimetallic Nanoparticles for the Adsorption of Malachite Green. 4th International Conference on Recycling and Reuse, 2018-10-24, 2018-10-26, İstanbul, Türkiye, 2018. 60

3. ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Pd/Fe Bimetallic Nanoparticles: Catalytic in situGeneration of H2O2 for Heterogeneous Fenton-like Decolourisation ofBasic Red 46 and Direct Red 23. 4th International Conference on Recycling and ReuseOctober 24-26, 2018 - Istanbul / TÜRKİYE, 2018-10-24, 2018-10-26, iSTANBUL, Türkiye, . 100

2. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Effective Use as Reusable Fenton-like Heterogeneous Catalyst of the Green Synthesized Iron Oxide Nanoparticles Loaded Carbonated Hydroxyapatite in Malachite Green Decolorisation . 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

http://imsec2017.org/default.aspx

1. ERGÜT, M.; ÖZER, A., Green Synthesis of Iron Nanoparticles As a Fenton-like Catalyst: Efficient Decolourisation of Methylene Blue from aqueous solution. IMSEC 2016; 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 100

http://imsec2016.org/default.asp

Uluslararası - Özet - Poster 177

4. kodaman, g.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Colorimetric Detection of Fe3 Ions in Aqueous Solution Using Green-Synthesized Silver Nanoparticles. 4th International Conference on Recycling and Reuse, 2018-10-24, 2018-10-26, İstanbul, Türkiye, 2018. 42

3. Karacabey, P.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Photo Fenton-like Degradation of Methylene Blue with Cobalt Ferrite Nanoparticles. 4th International Conference on Recycling and Reuse, 2018-10-24, 2018-10-26, İstanbul, Türkiye, 2018. 42

2. ORUÇ, Z.; ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., Limon (Citrus limon (L.) Burm. F.) Posasından Aktif Karbon Sentezi ve Karakterizasyonu: Sulu Çözeltilerden p-nitrofenol Adsorpsiyonu. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, 2018. 42

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/summary

1. ERGÜT, M.; DÖKER, O., Supercritical Fluid Extraction of Phenolic Compounds from Lemon and Orange Pomaces. 1st International Conferance on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İzmir, Türkiye, 2015. 50

http://gcsti2015.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 275

3. ERGÜT, M.; UZUNOĞLU, D.; ÖZER, A., HETEROJEN FENTON-BENZERİ REAKSİYON İLE DIRECT RED 23 AZO BOYARMADDESİNİN [(Fe-Zn NPs)/C] KOMPOZİT MALZEMESİ İLE DEGREDASYONU. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2018), 2018-09-03, 2018-09-06, VAN, Türkiye, 2018. 100

http://ukmk2018.kongresi.gen.tr/

2. UZUNOĞLU, D.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., HETEROJEN FENTON-BENZERİ REAKSİYON İLE p- NİTROFENOLÜN DEGRADASYONU İÇİN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ: Fe- ZnNPs/C KOMPOZİT MALZEMESİ. 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2018), 2018-09-03, 2018-09-06, Van, Türkiye, 2018. 100

http://ukmk2018.kongresi.gen.tr/index.php

1. ÇİMEN, B.; ŞENGÜL, S.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., CuO NANOPARTİKÜLLERİNİN YEŞİL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU: TELON BLUE AGLF VE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU . 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 75

http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ELBAĞLI , O.; ERGÜT, M.; ÖZER, A., AKTİF KARBON – KİL - ALJİNAT KOMPOZİT KÜRELERİNİN SENTEZİ: ADSORBENT ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK 2016, 2016-08-23, 2016-08-26, İZMİR, Türkiye, 2016. 50

http://www.ukmk2016.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ERGÜT, M.; ÖZER, A., İndirgenmiş Grafen Oksit Destekli Fe-Ce Bimetalik Nanopartikül Kompozit Malzemesinin Sentezi ve P-nitrofenolün Heterojen Fenton-benzeri Reaksiyon ile Degradasyonunda Katalizör Olarak Kullanımı. 14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2021), 2021-06-10, 2021-06-12, Konya, Türkiye, 2021. 50

https://www.ukmk2020.com/

Ulusal - Yürütücü 200

2. YERİNDE H2O2 SENTEZİ İLE FENTON-BENZERİ REAKSİYONLAR İÇİN HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ, BAP, Proje No: 2018-3-TP3-3047, 21000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. İndirgenmiş Grafen Oksit Destekli Demir-Seryum Bimetalik Nanopartikül Kompozit Malzemesinin Sentezi, Karakterizasyonu ve p-nitrofenolün Heterojen Fenton-benzeri Reaksiyon ile Gideriminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-AP7-4088, 2500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 200

4. YERİNDE H2O2 SENTEZİ İLE FENTON-BENZERİ REAKSİYONLAR İÇİN HETEROJEN KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ, BAP, Proje No: , 21000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. İndirgenmiş Grafen-oksit Destekli Demir-Seryum Bimetalik Nanopartikül Kompozit Malzemesinin Sentezi, Karakterizasyonu ve p-nitrofenolün Heterojen Fenton-benzeri Reaksiyon ile Gideriminin Araştırılması, BAP, Proje No: , 2500 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 50

2. Portakal ve Limon Posasındaki Ticari Öneme Sahip Maddelerin Geri Kazanılması, BAP, Proje No: , 6400 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

1. Portakal ve Limon Posasındaki Ticari Öneme Sahip Maddelerin Geri Kazanılması, BAP, Proje No: 2015-TP2-1174, 6400 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE , [ 2021 : 1 ] . 5
2. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL , [ 2019 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING , [ 2019 : 4 ] [ 2020 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 1
Uluslararası 0
1. The Best Paper Award (Chemical Engineering) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2017-12-16, Osmaniye, Türkiye. 0
2. İstanbul Üniversitesi, 2018-10-24, İstanbul, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uzunoğlu, D.; Ergüt, M.; Karacabey, P.; özer, A. Synthesis of cobalt ferrite nanoparticles via chemical precipitation as an effective photocatalyst for photo Fenton-like degradation of methylene blue. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2019, 172, 96-105,
10.5004/dwt.2019.24942

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
önal, E.; Yatkın, T.; Aslanov, T.; Ergüt, M.; özer, A. Biosynthesis and Characterization of Iron Nanoparticles for Effective Adsorption of Cr (VI). INTERNATİONAL JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, , -,
10.1155/8293

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 4
Oruç, Z.; Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. Green synthesis of biomass-derived activated carbon/Fe-Zn bimetallic nanoparticles from lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) wastes for heterogeneous Fenton-like decolorization of Reactive Red 2. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, 7, 103231-,
10.1016/j.jece.2019.103231

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 9
Ergüt, M.; özer, A. Green synthesis of Pd/Fe3O4 bimetallic nanoparticles: catalytic in situ generations of H2O2 for heterogeneous Fenton-like decolorization of Basic Red 46 and Direct Red 23. DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Uzunoğlu, D.; Ergüt, M.; Kodaman, C.; özer, A. Biosynthesized Silver Nanoparticles for Colorimetric Detection of Fe3 Ions. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2020, , 1-12,
10.1007/s13369-020-04760-8

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. Efficient decolourization of malachite green with biosynthesized iron oxide nanoparticles loaded carbonated hydroxyapatite as a reusable heterogeneous Fenton-like catalyst. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Ercan, G.; Uzunoğlu, D.; Ergüt, M.; özer, A. Biosynthesis and characterization of iron oxide nanoparticles from Enteromorpha spp. extract: determination of adsorbent properties for copper (II) ions. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergüt, M.; özer, A. HETEROGENEOUS FENTON-LIKE DECOLORIZATION OF PROCION RED MX-5B WITH IRON-ALGINATE GEL BEADS AS EFFECTIVE CATALYST. THE JOURNAL TEHNİCKİ GLASNİK/TECHNİCAL JOURNAL, 2019, 13, 297-304,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. Efficient decolourization of malachite green with biosynthesized iron oxide nanoparticles loaded carbonated hydroxyapatite as a reusable heterogeneous Fenton-like catalyst. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Oruç, Z.; Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. Green synthesis of biomass-derived activated carbon/Fe-Zn bimetallic nanoparticles from lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) wastes for heterogeneous Fenton-like decolorization of Reactive Red 2. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, 7, 103231-,
10.1016/j.jece.2019.103231

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Oruç, Z.; Ergüt, M.; Uzunoğlu, D.; özer, A. Green synthesis of biomass-derived activated carbon/Fe-Zn bimetallic nanoparticles from lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) wastes for heterogeneous Fenton-like decolorization of Reactive Red 2. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL CHEMİCAL ENGİNEERİNG, 2019, 7, 103231-,
10.1016/j.jece.2019.103231

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl