Doç.Dr. MERİÇ ÖZGELDİ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi A Blok 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-361 0001
Dahili
:
11144
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
mericozgeldi@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mericozgeldi@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-26 20:07:57
DÜZENLEME
:
2023-04-13 13:29:45
PUAN
:
27526
YABANCI DİL
:
İngilizce, ileri, YÖKDİL, 88.75
Almanca, orta, ÜDS, 77.5
İngilizce, ileri, ÜDS, 82.5
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA İLKÖĞRETİM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENT MATEMATİK EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2021
Doktora Tezi

1. Middle School Mathematics Teachers’ Use of Textboooks and Integration of Textbook Tasks into Practice: A Mixed Methods Study Danışman: Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-04-28 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-07-28 - 2023-07-28
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-06-08 - 2018-06-08
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2021
3. Özgeldi, M.; Aydın, U. Identifying Competency Demands in Calculus Textbook Examples: the Case of Integrals. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2021, 1, 171-191. 1000 + 0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10763-019-10046-9

2019
2. Aydın, U.; Özgeldi, M. Unpacking the Roles of Metacognition and Theory of Mind in Turkish Undergraduates’ Academic Achievement: A Test of Two Mediation Models. CROATİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2019, 21, 1333-1365. 1000 + 0
https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3303

1. Aydın, U.; Özgeldi, M. The PISA Tasks: Unveiling Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Difficulties with Contextual, Conceptual, and Procedural Knowledge. SCANDİNAVİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2019, 63, 105-123. 1000 + 0
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2017.1324906?needAccess=true

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 530
2018
3. TEMEL DOĞAN, D.; ÖZGELDİ, M. Ders Araştırması Kapsamında Matematik Öğretmen Adayları Cebir Öğretiminde Sanal Manipülatifleri Nasıl Kullanmaktadır?. NECATİBEY FACULTY OF EDUCATİON ELECTRONİCS JOURNAL OF SCİENCE AND MATHEMATİCS EDUCATİON, 2018, 12, 152-179. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17522/balikesirnef.437729

Publications_009.pdf

2010
2. Ubuz, B.; Erbaş, A.; Çetinkaya, B.; Özgeldi, M. Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2010, 42, 483-491. 130 + 39
http://dx.doi.org/10.1007/s11858-010-0258-5

Publications_001.pdf

1. Kayan Fadlelmula, F.; Özgeldi, M. How a learner self-regulates reading comprehension: A case study for graduate level reading. US-CHİNA EDUCATİON REVİEW, 2010, 7, 22-28. 200 + 6
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 165
2. UBUZ, B.; ERBAŞ, A.; ÇETİNKAYA, B.; ÖZGELDİ, M. Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. ZDM MATHEMATİCS EDUCATİON, 2010, 42, 483-491. 65 + 0
10.1007/s11858-010-0258-5

1. ÖZGELDİ, M.; ESEN, Y. Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 2277-2281. 100 + 0
10.1016/j.sbspro.2010.03.322

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. OZGELDI, M.; YAKIN, I. How Do Pre-service Mathematics Teachers Organize Information Sources in the WebQuest?. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2021, 20, 237-256. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2021.91.11

Publications_003.pdf

Uluslararası - British Education Index 100
2022
1. Gökdağ, K.; ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ. Unveiling students\u2019 explorations of tessellations with Scratch through mathematical aesthetics. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATHEMATİCAL EDUCATİON İN SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2022, , 1-20. 100 + 0
10.1080/0020739X.2021.2021306

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
1. ÖZKAN, N.; ÖZGELDİ, M.; UZUN, E. 8th Graders’ Interpretation of Equal Sign in Scratch: Pan Balance Activities. ASİAN INSTİTUTE OF RESEARCH-EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 79-97. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.04.607

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2022
7. Zaimoğlu, Ş.; Ezentaş, R.; Özgeldi, M. Farklı Çözüm Yollarının Karmaşıklık Düzeyi ile Sınıf İçi Öğrenci Sorularının Bilişsel Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2022, 15, 1015-1051. 200 + 0
https://turkishstudies.net/education?mod=tammetin&makaleadi=&key=58189

Publications_008.pdf

2019
6. Eraslan Yalçın, E.; ÖZGELDİ, M. 1924-2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bakımından İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 131-146. 200 + 0
10.17860/mersinefd.479753

2018
5. OSMANOĞLU, A.; ÖZGELDİ, M. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemlerine Yönelik Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2018, 17, 1812-1829. 200 + 0
10.17051/ilkonline.2019.506846

2017
4. ÖZGELDİ, M.; OSMANOĞLU, A. Matematiğin Gerçek Hayatla İlişkilendirilmesi: Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Nasıl İlişkilendirme Kurduklarına Yönelik Bir İnceleme. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON (TURCOMAT), 2017, 8, 438-458. 200 + 0
10.16949/turkbilmat.298081

2013
3. ÖZGELDİ, M. Interpretation of unknown and variables prior to formal algebraic instruction. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2013, 21, 1317-1326. 200 + 0
2012
2. ÖZGELDİ, M. Explaining dimensions of middle school mathematics teachers use of textbooks. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 24-36. 200 + 0
1. Özgeldi, M. Explaining Dimensions of Middle School Mathematics Teachers’ Use of Textbooks. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 24-36. 200 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2125
1. Özgeldi, M. Mathematics Teachers' Use of Textbooks: Teacher-Resource Interaction, ISBN: 978-3-639-66481-2, Scholar's Press, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 10, 184 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2014. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2125
1. Aydın, U.; Özgeldi, M. Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2016, ISBN: 978-605-66950-0-1, International Society for Research in Education and Science (ISRES), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 142 Sayfa, İngilizce, Iowa State, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 125
http://www.isres.org/education-research-highlights-in-mathematics-science-and-technology-7.html#.WG9IKTLBK1s
2. Buluklu, N.; Özgeldi, M. MATEMATİK VE FEN ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V, ISBN: 978-625-8108-79-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 28 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 250
3. Altınay, A.; Özgeldi, M. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları, ISBN: 978-625-7795-43-2, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 1250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2125
1. ÖZGELDİ, M. Mathematics Teachers Use of Textbooks Teacher Resource Interaction, ISBN: 978-3-639-66481-2, Scholar’s Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 164 Sayfa, İngilizce, Saarbrücken, Almanya, 2014. 0
1. AYDIN, U.; ÖZGELDİ, M. Education Research Highlights in Mathematics Science and Technology 2016, ISBN: 978-605-66950-0-1, International Society for Research in Education and Science (ISRES), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 142 Sayfa, İngilizce, , , 2016. 0
2. Altınay, A.; ÖZGELDİ, M. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları II, ISBN: 9786257795432, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 193 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. Buluklu, N.; ÖZGELDİ, M. Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar V, ISBN: 978-625-8108-79-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3200

16. Bozkuş, Ç.; Özgeldi, M., Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Beceri Temelli Soru Çözümlerinin Matematiksel Yetkinlikler Çerçevesinde İncelenmesi. International Educational Congress, 2022-11-17, 2022-11-19, Antalya, Türkiye, 2022. 200

https://educongress.org/tr/

15. Özkan, N.; Özgeldi, M., 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SCRATCH PROGRAMIYLA HAZIRLADIĞI TERAZİ ETKİNLİĞİNDE EŞİTTİR İŞARETİ VE DEĞİŞKEN KAVRAMI. VIIth International Eurasian Educational Research Congress ONLINE, 2020-09-10, 2020-09-13, Eskişehir, Türkiye, 2020. 200

14. Yekrek, E.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Konuya Giriş Bölümlerinin Gerçek Hayat İlişki ve Bağlamları Kapsamında İncelenmesi. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, . 200

13. Yekrek, E.; Özgeldi, M., Examination of the Introductory Parts of Middle School Mathematics Textbooks with respect to the Real Life Connection and Context. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, 2019. 200

http://www.bilmat.org/dosyalar/files/ozetler.pdf

12. Aydın, U.; Özgeldi, M., Identifying Competency Demands in Calculus Textbook Examples: The Case of Integrals. The European Conference on Educational Research (ECER) 2019, 2019-09-03, 2019-09-06, Hamburg, Almanya, 2019. 200

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/24/contribution/47482/

11. Çetin, O.; ÖZGELDİ, M., 7.Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin GeoGebra ile Öteleme ve Yansıma Konusundaki Deneyimlerinin İncelemesi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), 2018-10-26, 2018-10-28, Balıkesir, Türkiye, . 200

10. Çetin, O.; Özgeldi, M., 7.Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin GeoGebra ile Öteleme ve Yansıma Konusundaki Deneyimlerinin İncelemesi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018), 2018-10-26, 2018-10-28, Balıkesir, Türkiye, 2018. 200

9. Aydın, U.; Özgeldi, M.; Aydın, O., Prospective Teachers’ Social Cognition, Metacognition, and Academic Performance: A Path Analysis Approach. The European Conference on Educational Research (ECER), 2018-09-03, 2018-09-07, Bolzano, İtalya, 2018. 200

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/43170/

8. Özgeldi, M.; Yakın, İ., IDENTIFYING CONSTRUCTS OF WEBQUEST LEARNING AS PERCEIVED BY PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS THROUGH DESIGN PROCESS. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200

http://2016.icemst.com

7. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Identifying Constructs of WebQuest Learning as Perceived by Prospective Elementary Teachers through Design Process. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, MUĞLA, Türkiye, . 200

6. AYDIN, U.; ÖZGELDİ, M., Prospective Elementary Mathematics Teachers Contextual Conceptual and Procedural Knowledge Analysis of Selected Items from the PISA. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, MUĞLA, Türkiye, . 200

5. Aydın, U.; Özgeldi, M., PROSPECTIVE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ CONTEXTUAL, CONCEPTUAL, AND PROCEDURAL KNOWLEDGE: ANALYSIS OF SELECTED ITEMS FROM THE PISA. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200

http://2016.icemst.com

4. Esen, Y.; Özgeldi, M.; Haser, Ç., Exploring Pre-service Early Childhood Teachers’ Pedagogical Content Knowledge for Teaching Mathematics. 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12), 2012-07-08, 2012-07-15, Seul, Güney Kore, 2012. 200

http://www.icme12.org/

3. ESEN, Y.; ÖZGELDİ, M.; HASER, Ç., Exploring Pre service Early Childhood Teachers Pedagogical Content Knowledge for Teaching Mathematics. 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12), 2012-07-08, 2012-07-15, Seul, Güney Kore, . 200

2. ÖZGELDİ, M.; ÇAKIROĞLU, E., A study on mathematics teachers use of textbooks in instructional process. Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME7),, 2011-02-09, 2011-02-13, Rzeszow, Polonya, . 200

1. Özgeldi, M.; Çakıroğlu, E., A study on mathematics teachers' use of textbooks in instructional process. Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME7), 2011-02-09, 2011-02-13, Rzeszów, Polonya, 2011. 200

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/doc/cerme7/CERME7.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2400

24. At, E.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Yanıtlarına Yönelik Yaklaşımlarının ve Kullandıkları Soru Türlerinin İncelenmesi. International Education Congress, 2022-11-24, , Antalya, Türkiye, . 100

23. At, E.; Özgeldi, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Yanıtlarına Yönelik Yaklaşımlarının ve Kullandıkları Soru Türlerinin İncelenmesi. International Education Congress, 2022-11-17, 2022-11-19, Antalya, Türkiye, 2022. 100

https://educongress.org/tr/

22. At, E.; Özgeldi, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenci Yanıtlarına Yönelik Yaklaşımları ve Kullandıkları Soru Türlerinin İncelenmesi. International Educational Congress, 2022-11-17, 2022-11-19, Antalya, Türkiye, 2022. 100

https://educongress.org/tr/

21. Özkan, N.; ÖZGELDİ, M., 8.Sınıf Öğrencilerinin Scratch Programıyla Hazırladığı Terazi Etkinliğinde Eşittir İşareti ve Değişken Kavramı. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020-09-10, 2020-09-13, Eskişehir, Türkiye, . 100

20. Demirel, N.; ÖZGELDİ, M., Çember Probleminde Öğrenci Yanıtlarının Matematiksel Modelleme Çerçevesinde İncelenmesi. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, . 100

19. Gökdağ, K.; Özgeldi, M.; Yakın, İ., Investigation of Mathematical Aesthetics Concepts of 6th Grade Students in Tessellation Activities through Scratch Program. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-10-28, Çeşme, Türkiye, 2019. 100

http://www.bilmat.org/dosyalar/files/ozetler.pdf

18. Demirel, N.; Özgeldi, M., Analysis of Student Responses in Circle Problem in the Framework of Mathematical Modeling. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, 2019. 100

http://www.bilmat.org/dosyalar/files/ozetler.pdf

17. Gökdağ, K.; ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Scratch Programı ile Süsleme Etkinliklerinde 6.sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Estetik Kavramlarının İncelenmesi. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, . 100

16. AYDIN, U.; ÖZGELDİ, M., Identifying Competency Demands in Calculus Textbook Examples: The Case of Integrals. The European Conference on Educational Research (ECER) 2019, 2019-09-03, 2019-09-06, Hamburg, Almanya, . 100

15. AYDIN, U.; ÖZGELDİ, M.; Aydın, O., Prospective Teachers’ Social Cognition, Metacognition, and Academic Performance: A Path Analysis Approach. The European Conference on Educational Research (ECER) 2018, 2018-09-03, 2018-09-07, Bolzano, İtalya, . 100

14. Özgeldi, M.; Pamuk, D.; Pamuk, S., Geometric Understanding of Preschool Children. 5.Uluslarararsı Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100

https://okuloncesikongresi2017.org/

13. PAMUK, S.; ÖZGELDİ, M.; PAMUK, D., Geometric Understanding of Preschool Children. 5th International Early Childhood Education Congress, 2017-10-18, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, . 100

12. ÖZGELDİ, M.; OSMANOĞLU, A., Investigating How and Why Prospective Mathematics Teachers Build Real Life Connections. ECER 2017 - The European Conference on Educational Research, 2017-08-21, 2017-12-25, Kopenhag, Danimarka, . 100

11. Özgeldi, M.; OSMANOĞLU, A., Investigating How and Why Prospective Mathematics Teachers Build Real Life Connections. ECER 2017 - The European Conference on Educational Research, 2017-08-21, 2017-08-25, Kopenhag, Danimarka, 2017. 100

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/40829/

10. ÖZGELDİ, M., Determining the Factors Affecting Mathematics Teachers’ Documentational Work. European Conference on Educational Research (ECER), 2015-09-07, 2015-09-11, Budapeşte, Macaristan, . 100

9. Özgeldi, M.; Yakın, İ., Exploring Pre-Service Mathematics Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, 2015. 100

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34666/

8. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Exploring Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. European Conference on Educational Research (ECER), 2015-09-07, 2015-09-11, Budapeşte, Macaristan, . 100

7. Özgeldi, M., Determining the Factors Affecting Mathematics Teachers' Documentational Work. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, 2015. 100

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34081/

6. ÖZGELDİ, M.; ESEN, Y., Pre service Early Childhood Teachers Understanding of Early Mathematical Concepts. The European Conference on Educational Research (ECER), 2012-09-18, 2012-09-20, Cadiz, İspanya, . 100

5. ÖZGELDİ, M.; ÇAKIROĞLU, E., Exploring the Dimensions of Mathematics Teachers Use of Textbooks. The European Conference on Educational Research (ECER), 2011-09-13, 2011-09-16, Berlin, Almanya, . 100

4. Özgeldi, M.; Çakıroğlu, E., Exploring mathematics teachers’ use of textbooks: A mixed methods study. Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2011-07-10, 2015-06-15, Ankara, Türkiye, 2011. 100

http://www.pme35.metu.edu.tr/index.php/home.html

3. ÖZGELDİ, M.; ÇAKIROĞLU, E., Exploring mathematics teachers use of textbooks: A mixed methods study. Proceedings of the 35th Conference of theInternational Group for the Psychology of Mathematics Education, 2011-07-10, 2012-07-15, Ankara, Türkiye, . 100

2. ÖZGELDİ, M., Changing curriculum textbook and teaching The case of teachers use of mathematics textbooks in Turkey. The European Conference on Educational Research (ECER), 2010-08-25, 2010-08-27, Helsinki, Finlandiya, . 100

1. Özgeldi, M.; Fadlelmula, F., Case Study: How a Learner Self-regulates Reading Comprehension. The European Conference on Educational Research (ECER), 2009-09-28, 2009-09-30, Viyana, Avusturya, 2009. 100

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/2/contribution/1869/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Özgeldi, M.; Esen, Y., 6-8 Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Öğretim Durumlarının Bilişsel İstemler Açısından İncelenmesi. , Matematikçiler Derneği, 2009-11-12, 2009-11-14, Ankara, Türkiye, 2009. 100

http://www.matder.org.tr/images/stories/tammetinler/Ozgeldi-Esen.pdf

1. ÖZGELDİ, M.; ESEN, Y., 6 8 Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Öğretim Durumlarının Bilişsel İstemler Açısından İncelenmesi. Matematikçiler Derneği, 2009-11-12, 2009-11-14, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 1200

24. Özkan, N.; Gökdağ, K.; ÖZGELDİ, M., 7. Sınıf Öğrencileri Eşitlik İşaretini Nasıl Anlamlandırmaktadır?. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

23. Demirel, N.; ÖZGELDİ, M., Matematik Derslerinde Gerçek Hayat Problemleri ile Yapılan Sınıf Tartışmalarının İncelenmesi. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

22. Demirel, N.; Özgeldi, M., Matematik Derslerinde Gerçek Hayat Problemleri İle Yapılan Sınıf Tartışmalarının İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 50

http://www.ufbmek.org/

21. Özkan, N.; Gökdağ, K.; Özgeldi, M., 7.Sınıf Öğrencileri Eşitlik İşaretini Nasıl Anlamlandırmaktadır?. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 50

http://www.ufbmek.org/

20. Doğan, D.; Özgeldi, M., Cebir Öğretimi Kapsamında Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Araştırması Süreçlerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 50

http://www.ufbmek.org/

19. Temel Doğan, D.; ÖZGELDİ, M., Cebir öğretimi kapsamında ortaokul matematik öğretmen adaylarının ders araştırması süreçlerinin incelenmesi. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

18. Çetin, O.; ÖZGELDİ, M., 7. Sınıf Öğrencilerinin Geogebra ile Dönüşüm Geometrisi Öğrenim Sürecinin İncelenmesi. 13.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

17. Çetin, O.; Özgeldi, M., 7. Sınıf Öğrencilerinin GeoGebra ile Dönüşüm Geometrisi Öğrenim Sürecinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 50

http://www.ufbmek.org/

16. Pamuk, D.; Özgeldi, M.; Pamuk, S., Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitiminde Lego Kullanımı. Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK17), 2017-11-11, 2017-11-12, İstanbul, Türkiye, 2017. 50

https://egitimdegelecekkonferansi.com/

15. ÖZGELDİ, M.; PAMUK, D.; PAMUK, S., Okul Öncesi Fen ve Matematik Eğitiminde Lego Kullanımı. Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK17), 2017-11-11, 2017-11-12, , Türkiye, . 50

14. Gökdağ, K.; Özkan, N.; Özgeldi, M., MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MOD, MEDYAN VE ARİTMETİK ORTALAMA KONUSUNDA HAZIRLADIKLARI ÇALIŞMA KÂĞITLARINA THİNKERPLOTS IN ETKİSİNİN İNCELENMESİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

http://www.ufbmek.org

13. Bozkuş, D.; Özgeldi, M., ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLERLE İLGİLİ PROBLEM KURMADA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

http://www.ufbmek.org

12. TEMEL DOĞAN, D.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Cebir Öğretiminde Sanal Manipülatif Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 50

11. ÇOPUR, A.; YEKREK, E.; ÖZGELDİ, M., TEOG Matematik Sorularının Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Analizi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 50

10. Çopur, A.; Yekrek, E.; Özgeldi, M., TEOG MATEMATİK SORULARININ BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

http://www.ufbmek.org

9. Doğan, D.; Özgeldi, M., ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ CEBİR ÖĞRETİMİNDE SANAL MANİPÜLATİF KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 2016-09-28, 2016-10-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

http://www.ufbmek.org

8. GÖKDAĞ, K.; ÖZKAN, N.; ÖZGELDİ, M., Matematik Öğretmenlerinin Mod Medyan ve Aritmetik Ortalama Konusunda Hazırladıkları Çalışma Kağıtlarına Tinkerplots’ın Etkisinin İncelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 50

7. BOZKUŞ, D.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlerle ilgili Problem Kurmada Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, . 50

6. ERASLAN YALÇIN, E.; Özgeldi, M., Ortaokul Cebir Öğretiminde Değişken Kavramına İlişkin Yanılgıların Sanal Manipülatif Kullanımı ile Değişiminin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), 2015-05-16, 2015-05-18, Adıyaman, Türkiye, 2015. 50

http://www.bilmat.org/turkbilmat_2015/

5. Eraslan Yalçın, E.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Cebir Öğretiminde Değişken Kavramına İlişkin Yanılgıların Sanal Manipülatif Kullanımı ile Değişiminin İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2),, 2015-05-16, 2015-05-18, Adıyaman, Türkiye, . 50

4. ÖZGELDİ, M.; KILIÇ, Ç.; SANCAR TOKMAK, H., Dijital Öyküler Yoluyla Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Geometri Konusunda Kavram Yanılgılarının Ortaya Çıkarılması. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2013-06-20, 2013-06-22, Trabzon, Türkiye, . 50

3. Özgeldi, M.; Kılıç, Ç.; Tokmak Sancar, H., Dijital Öyküler Yoluyla Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Geometri Konusunda Kavram Yanılgılarının Ortaya Çıkarılması. 1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2013-06-20, 2013-06-22, Trabzon, Türkiye, 2013. 50

http://www.bilmat.org/turkbilmat/

2. Ubuz, B.; Özgeldi, M.; Yayan, B., 2005 Öncesi ve Sonrası Matematik Ders Kitaplarındaki Problemlerin İncelenmesi: Ondalık Sayı Konusu Örneği. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010-09-23, 2010-09-25, İzmir, Türkiye, 2010. 50

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Özgeldi, M., Statik ve Dinamik Ortamda Problem Çözme Sürecinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2008-08-27, 2008-08-29, Bolu, Türkiye, 2008. 50

Scientific_Meetings_012.pdf

Ulusal - Özet - Poster 50

2. TEMEL DOĞAN, D.; Özgeldi, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sanal Manipülatiflerin Cebir Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), 2015-05-16, 2015-05-18, Adıyaman, Türkiye, 2015. 25

http://www.bilmat.org/turkbilmat_2015/

1. Temel Doğan, D.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sanal Manipülatiflerin Cebir Öğretimine Entegrasyonu Hakkındaki Görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2),, 2015-05-16, 2015-05-18, Adıyaman, Türkiye, . 25

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

11. Nur Buluklu, Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan ve Uygulanan Matematik Görevlerin Bilişsel Seviyelerinin İncelenmesi: Üçlü Gösterim Yöntemi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Funda Dalkılınç, ÇOCUKLARDA MATEMATİK KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Emine At, Matematik Öğretmen Adaylarının Amaçlı Soru Sorma Becerilerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Ali Çağatay Altınay, 8.Sınıf Öğrencilerinin Dinamik İstatistik Yazılımı ile İstatiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Kenan Gökdağ, 6. Sınıf Öğrencilerinin Scratch ile Süsleme Etkinliklerinde Matematiksel Estetik Rollerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Emine Eraslan Yalçın, Cumhuriyet'ten Günümüze Ortaokul Matematik Öğretim Programlarında Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanının Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Halil Koca, Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derste Kullandıkları Soruların Matematiksel Yetkinlik İstemleri Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 200

4. Nazım Özkan, 8. Sınıf Öğrencilerinin Scratch Kullanarak Tasarladıkları Terazi Etkinliklerinde Eşittir İşareti ve Değişken Kavramının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

3. Elif Yekrek, Alan Ölçme Konusunu 5.Sınıf Matematik Ders Kitabından Çalışan Öğrencilerin Okuma Stillerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Onur Çetin, Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Dinamik Geometri Yazılımı Geogebra ile Dönüşüm Geometrisi Öğrenim Süreçlerinin lncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

1. Dilan Temel Doğan, Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sanal Manipülatifleri Ders Planına Entegre Etme Süreçlerinin İncelenmesi: Cebir Kazanımlarına Yönelik Örnekler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Uluslararası 1000
1. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2017-07-15 - 2017-09-15. 0
2. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2017-04-15 - 2017-07-14. 0
3. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2017-01-15 - 2017-04-14. 0
4. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, 2016-07-15 - 2016-10-15. 0
5. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2016-04-15 - 2016-07-15. 0
6. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2016-01-15 - 2016-04-15. 0
7. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY IJEMST , EDITOR, E-ISSN : 2147-611X, 2015-10-15 - 2016-01-15. 0
8. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, ISSN : 2147-611X, E-ISSN : 2147-611X, 2017-07-15 - 2017-10-15. 0
9. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, ISSN : 2147-611X, E-ISSN : 2147-611X, 2017-04-15 - 2017-07-15. 0
10. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, ISSN : 2147-611X, E-ISSN : 2147-611X, 2017-01-15 - 2017-04-15. 0
11. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, ISSN : 2147-611X, E-ISSN : 2147-611X, 2016-10-15 - 2016-12-31. 0
12. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 2147-611X, 2016-07-15 - 2016-10-15. 250
13. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 2147-611X, 2016-04-15 - 2016-07-15. 250
14. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, E-ISSN : 2147-611X, 2016-01-15 - 2016-04-15. 250
15. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEMST) , BOLUM EDITORU, E-ISSN : http://www.ijemst.net/, 2015-10-15 - 2016-01-15. 250
Ulusal 3125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2020-12-15 - 2020-12-15. 1000
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1305-5429, 2020-08-01 - 2020-08-31. 1000
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2020-04-01 - 2020-04-30. 1000
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, ISSN : 1306-7850, 2020-02-27 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 57
1. ENAD | JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION (EğITIMDE NITEL ARAşTıRMALAR DERGISI) , [ 2020 : 1 ] . 0
2. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2019 : 1 ] . 0
3. EğITIM VE BILIM , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 2 ] [ 2023 : 1 ] . 20
4. HIGHER EDUCATION STUDIES , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 3 ] [ 2019 : 2 ] . 24
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATION , [ 2015 : 1 ] . 4
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2021 : 1 ] . 4
7. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
8. THE EURASIA J. MATH., SCI. & TECH. ED. , [ 2016 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 29
1. BAŞKENT UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON , [ 2017 : 1 ] . 1
2. EDUCATİONAL ACADEMİC RESEARCH , [ 2022 : 1 ] . 1
3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 2
4. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] . 4
5. KURAMSAL EĞİTİM BİLİM DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
6. MATDER MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 0
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 2 ] [ 2014 : 3 ] [ 2019 : 2 ] [ 2022 : 3 ] . 13
8. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
9. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON (TURCOMAT) , [ 2020 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 2
10. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİON , [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 3
11. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. Hacettepe Üniversitesi, 2005-09-05, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İMA305 Sayıların Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz İMA207 Matematik Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS008 Matematik Öğretiminde Materyal Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS004 Matematik Ders Kitabı İnceleme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar İMS008 Matematik Öğretiminde Materyal Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar İMS008 Matematik Öğretiminde Materyal Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar İMA208 Ortaokul Matematik Öğretim Pro Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz İMA207 Matematik Öğrenme ve Öğretim Y Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS004 Matematik Ders Kitabı İnceleme Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 535 Matematik Eğitiminde Materyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 535 Matematik Eğitiminde Materyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP 314 Sanat ve Matematik Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 535 Matematik Eğitiminde Materyal Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar BOTE-108 Matematik II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz BOTE-107 Matematik - I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 537 Matematik Eğitiminde Teknoloji Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 538 Matematik Eğitiminde Bilimsel Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP314 Sanat ve Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar BOTE-108 Matematik II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar MÖP 518 Matematik Eğitiminde Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar MÖP 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz BOTE-107 Matematik - I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 518 Matematik Eğitiminde Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar MÖP104 Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-0-1
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz MÖP313 Özel Öğretim Yöntemi I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP 509 Matematik Eğitiminde Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz MÖP 518 Matematik Eğitiminde Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP202 Analiz II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 4-2-5
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SÖB102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP310 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gökdağ, K.; özgeldi, M.; Yakın, . Unveiling students\u2019 explorations of tessellations with Scratch through mathematical aesthetics. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATHEMATİCAL EDUCATİON İN SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2022, , 1-20.
10.1080/0020739X.2021.2021306
özkan, N.; özgeldi, M.; Uzun, E. 8th Graders’ Interpretation of Equal Sign in Scratch: Pan Balance Activities. ASİAN INSTİTUTE OF RESEARCH-EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 79-97.
10.31014/aior.1993.05.04.607
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Zaimoğlu, .; Ezentaş, R.; özgeldi, M. Farklı Çözüm Yollarının Karmaşıklık Düzeyi ile Sınıf İçi Öğrenci Sorularının Bilişsel Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2022, 15, 1015-1051.
https://turkishstudies.net/education?mod=tammetin&makaleadi=&key=58189
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Buluklu, N.; özgeldi, M. Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar V, ISBN: 978-625-8108-79-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Buluklu, N.; özgeldi, M. MATEMATİK VE FEN ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V, ISBN: 978-625-8108-79-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 28 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Buluklu, N.; özgeldi, M. Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar V, ISBN: 978-625-8108-79-8, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 30 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ubuz, B.; Erbaş, A.; çetinkaya, B.; özgeldi, M. Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. ZDM MATHEMATİCS EDUCATİON, 2010, 42, 483-491,
10.1007/s11858-010-0258-5

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özgeldi, M. Explaining dimensions of middle school mathematics teachers use of textbooks. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 24-36,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özgeldi, M.; Osmanoğlu, A. Matematiğin Gerçek Hayatla İlişkilendirilmesi: Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Nasıl İlişkilendirme Kurduklarına Yönelik Bir İnceleme. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON (TURCOMAT), 2017, 8, 438-458,
10.16949/turkbilmat.298081

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Ubuz, B.; Erbaş, A.; çetinkaya, B.; özgeldi, M. Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. ZDM MATHEMATİCS EDUCATİON, 2010, 42, 483-491,
10.1007/s11858-010-0258-5

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
özgeldi, M.; Esen, Y. Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 2277-2281,
10.1016/j.sbspro.2010.03.322

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ESEN, Y.; ÖZGELDİ, M.; HASER, Ç., Exploring Pre service Early Childhood Teachers Pedagogical Content Knowledge for Teaching Mathematics. 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12), 2012-07-08, 2012-07-15, Seul, Güney Kore, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Eraslan yalçın, E.; özgeldi, M. 1924-2018 Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bakımından İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 131-146,
10.17860/mersinefd.479753

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
özgeldi, M.; Osmanoğlu, A. Matematiğin Gerçek Hayatla İlişkilendirilmesi: Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Nasıl İlişkilendirme Kurduklarına Yönelik Bir İnceleme. TURKİSH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATİCS EDUCATİON (TURCOMAT), 2017, 8, 438-458,
10.16949/turkbilmat.298081

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ubuz, B.; Erbaş, A.; çetinkaya, B.; özgeldi, M. Exploring the quality of the mathematical tasks in the new Turkish elementary school mathematics curriculum guidebook: the case of algebra. ZDM MATHEMATİCS EDUCATİON, 2010, 42, 483-491,
10.1007/s11858-010-0258-5

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
özgeldi, M.; Esen, Y. Analysis of mathematical tasks in Turkish elementary school mathematics textbooks. PROCEDİA - SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 2277-2281,
10.1016/j.sbspro.2010.03.322

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ESEN, Y.; ÖZGELDİ, M.; HASER, Ç., Exploring Pre service Early Childhood Teachers Pedagogical Content Knowledge for Teaching Mathematics. 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12), 2012-07-08, 2012-07-15, Seul, Güney Kore, .
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yekrek, E.; ÖZGELDİ, M., Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Konuya Giriş Bölümlerinin Gerçek Hayat İlişki ve Bağlamları Kapsamında İncelenmesi. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Bozkuş, Ç.; Özgeldi, M., Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Beceri Temelli Soru Çözümlerinin Matematiksel Yetkinlikler Çerçevesinde İncelenmesi. International Educational Congress, 2022-11-17, 2022-11-19, Antalya, Türkiye, 2022.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl