Arş.Gör. MERVE TÜRKEGÜN ŞENGÜL

Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
03 Mart 1988
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
29044
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
merveturkegun@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
merveturkegun@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
merveturkegun@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-15 11:49:49
DÜZENLEME
:
2020-06-03 14:09:41
PUAN
:
0
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 72,5
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Çoklu Bağlantı Sorununun Kanonik Korelasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Emine Arzu KANIK, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-03-18 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2019
10. DEMİRHAN, A.; ARIKOĞLU, T.; TÜRKEGÜN, M.; ASLAN, M.; BATMAZ, S.; KUYUCU, S. Diagnostic evaluation of Turkish children with beta-lactam allergy suspicion: Role of reagents and prolonged provocation tests. ALLERGY, 2019, 74, 246-246. 0 + 0
9. KOYUNCU, M.; Balık Aydın, B.; UÇAR, M.; AKDENİZ, A.; TOMBAK, A.; TİFTİK, R.; TÜRKEGÜN, M.; TİFTİK, E. SLEEP QUALITY OF GERIATRIC PATIENTS WITH MULTIPLEMYELOMA: AN UNDERESTIMATED QUALITY OF LIFEPROBLEM. TUKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2019, 36, 1-106. 0 + 0
2018
8. TÜRKEGÜN, M. The Measurement of Various Anatomical Structures and Assessment of Morphometric Development of Fetal Skull Base. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2018, 29, 232-238. 0 + 0
10.1097/SCS.0000000000004260

7. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; TÜRKEGÜN, M. The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of P53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in Mcf-7 Cell Line. MDPI, 2018, , -. 0 + 0
6. TÜRKEGÜN, M. The Predictability Precision Of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment And Microanatomical Dissection. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294. 0 + 0
10.5152/iao.2018.4428

2017
5. TEZER, M.; ELVAN, Ö.; GİLAN, İ.; TÜRKEGÜN, M.; ESEN, K.; ÖZGÜR, A. Radiological Management of the Exiting Points of Supraorbital Region Neurovascular Bundles. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, 2017, 35, -. 0 + 0
2016
4. YALIN, O.; ÖZGE, A.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B.; ULUDÜZ, D. Auralı Migren Seyri:Takip Çalışması. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES [TURKİSH], 2016, 2, 254-263. 0 + 0
http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=964

3. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; TÜRKEGÜN, M. Comparing Accelerometer and International Physical Activity Questionnaire for Assessing Physical Activity Levels. ACTA PHYSIOLOGICA, 2016, 218, 47-47. 0 + 0
10.1111/apha.12779

2015
2. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Recurrent Acute Kidney Injury in Renal Transplant Patients: A Single-Center Study. TRANSPLANTATİON PROCEEDİNGS, 2015, 47, 1437-1441. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.04.077

1. ÖZGE, A.; YALIN, O.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B. Natural history of migraine with aura:preliminary results of eight months follow-up. CEPHALALGİA, 2015, 65, 1-196. 0 + 0
10.1177/0333102415581304

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2020
1. Altınkaya, Z.; Dal, U.; Dağ, F.; Türkegün, M. Farklı Beden Kitle İndeksine Sahip Bireylerin Dinlenim ve Yürüme Enerji Tüketimlerini Değerlendirmek İçin Farklı Normalizasyon Yöntemleri Uygulanabilir. TURKİYE KLİNİKLERİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 12, 84-93. 0 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. TEZOL, Ö.; MAKHAROBLİDZE, K.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; DELİBAŞ, A.; TÜRKEGÜN, M. Bayley- III Scores of Children with Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract. ERCİYES TIP DERGİSİ/ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, 2018, 40, 120-124. 0 + 0
10.5152/etd.2018.0034

2017
1. ÇELİKCAN, H.; TÜRKEGÜN, M.; ÖZDEMİR, A.; GİLAN, V. Parametrik olmayan yöntemlerin yanlış kullanımı ve doğurabileceği sonuçlar: simülasyon çalışması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 42, 241-248. 0 + 0
10.17826/cutf.322875

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
1. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; DÖLARSLAN, M.; ESEN, K.; TÜRKEGÜN, M.; DEMİR, S.; KIYKIM, A. Evaluation of Pain withVisual Analog Scale in Renal Biopsy. TURKİYE KLİNİKLERİ J HEALTH SCİ, 2018, , -. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. Selvi, H.; Türkegün, M. Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sınav Başarısına Yönelik Psikostimülan Kullanımına İlişkin Tutumları. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 10, 477-487. 0 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2018
1. KARAHAN, F.; KOZANOĞLU İNCE, B.; ULUKÖKSAL, U.; KARACAY, O.; TÜRKEGÜN, M.; ÜNAL, S. Vakalarımız eşliğinde çocukluk çağı trombositozunun değerlendirilmesi. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2018, 11, 219-225. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 0

9. Türkegün, M.; Taşdelen, B.; Ünal, S.; Saral, D., Comparison of Classification Performances for Predictiveness Curve and ROC Curve. 11. International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_012.pdf

8. TÜRKEGÜN, M.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TEMEL, G., Aile Hekimliği Alanında Yayınlanan Araştırma Makelelerinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 0

http://daahk.org/tur/

7. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERDOĞAN, S., Tutarlılık ve Doğruluk . 17.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi , 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 0

6. DOĞRU, G.; İZCİ AY, Ö.; ERDAL, M.; AY, M.; TÜRKEGÜN, M.; TuRSEN, Ü., Investigation of some miRNA expression levels associated with melanogenesis in vitiligo patients. National Dermatology & Cosmetology Congress with International Participants, 2018-03-14, 2018-03-17, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 0

5. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., The Evaluation of Performance of Cox-Snell, Devıance and Martingale Residuals in Survival-Mars Model. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_007.pdf

4. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Using Survival Data in Multivariate Adaptive Regression Splines . XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_011.pdf

3. TEZER, M.; ELVAN, Ö.; GİLAN, İ.; TÜRKEGÜN, M.; ESEN, K.; ÖZGÜRr, A., Radiological management of the exiting points of supraorbital region neurovascular bundles. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CLINICAL AND APPLIED ANATOMY, 2017-09-09, 2017-09-12, Innsbruck, Avusturya, 2017. 0

Scientific_Meetings_009.pdf

2. Temel, G.; Türkegün, M.; Erdoğan, S.; Kaya, İ., Tahmin Modellerinde Kullanılan Doğruluk Oranlarının Örnek Genişliği ve Eksik Veri Oranlarından Etkilenme Durumları. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_002.PDF

1. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; KOYUNCU, D.; TÜRKEGÜN, M., How to Evaluate Resting and Walking Energy Expenditures of Individuals with Different Body Mass Index. 18th International Conference on Sport and Exercise Science, 2016-06-13, 2016-06-14, Venice, İtalya, 2016. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 0

12. DELİBAŞ, A.; ÇETİN, N.; DÖVEN, S.; FİDAN, Ş.; TAMER, L.; TÜRKEGÜN, M.; ÜNAL, S., Orak Hücreli Anemi Hastalığı Ve Taşıyıcılarında Nefropati Değerlendirilmesinde Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri. Uluslararası Katılımlı 10. Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Muğla, Türkiye, 2019. 0

11. Dal, U.; Maraşlıgil, B.; Altınkaya, Z.; Türkegün, M., YÜRÜME ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR: HIZ VE HABİTÜASYON SÜRESİ. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 0

10. Derici Yıldırım, D.; Çelikcan, H.; Türkegün, M.; Taşdelen, B., Bias Types in Genome-Wide Association Studies. 11.International Statistics Days Conference, 2018-10-03, 2018-10-07, Muğla, Türkiye, 2018. 0

9. TÜRKEGÜN, M.; ERDOĞAN , S.; TEMEL, G., Kohort araştırma tasarımına alternatif tasarım: Vaka Kohort Araştırmaları. 17.UluslarArası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 0

http://daahk.org/tur/

8. TÜRKEGÜN, M.; OREKİCİ TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., New Approach in Studies With Longitudinal Data: MASAL. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 2017, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_F0XXWZ1.pdf

7. GÜNAŞTI, N.; GÖRÜR, A.; FİDANCI BALCI, Ş.; TÜRKEGÜN, M.; TOMBAK, A.; TAMER, L., Akut Faz Reaktanı Olan Serum Pentraksin-3 ve C-Reaktif Protein Düzeylerinin Orak Hücre Anemisinde Arastırılması. Uluslararası Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 0

6. FARİZ, S.; KARAGÜL, M.; YILMAZ, Ş.; KİBAR, K.; TÜRKEGÜN, M., Effects of revascularization when different alloplastic implant materials are used in adjacently with acellular dermal matrix. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_008.pdf

5. OREKİCİ TEMEL, G.; ÖZDEMİR, A.; TÜRKEGÜN, M.; GÜLÜM, C., Referans Aralık Hesaplama Çalışmalarının Biyoistatistiksel Değerlendirmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

4. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Gözlemsel Çalışmalarda Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_006.pdf

3. Yetkin, D.; Karagül, M.; Kibar, K.; Ballı, E.; Yılmaz, Ş.; Türkegün, M., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve D Vitamini’nin xCELLigence Cihazı İle Hücre Proliferasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 6. Multidisipliner Kanser Araştırması Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Konya, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

2. Türkegün, M.; Kanık, E., Karşılaştırmalı Etkinlik Araştırmaları-KEA. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_001.PDF

1. POLAT, B.; YILDIRIM, V.; TÜRKEGÜN, M.; TOROS, F., Suicidal behaviour in adolescents association between breastfeeding duration. 8th International Congress on Psychopharmacology & 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016-04-20, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

5. Çekiç, D.; Yılmaz, Ş.; Ünal, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; Bayrak, G.; Demir, D., Yağdan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerinin Yağ Hücrelerine Diferansiyasyonu ve Proliferasyonu Üzerine KİTOSAN Doku İskelesinin Etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, Antalya, Türkiye, 2018. 0

4. TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; TÜRKEGÜN, M.; KARA, B.; USTA, Y., Çölyak hastalığı olan çocuklarda karotis arter intima media kalınlığı ve epikardiyal yağ doku kalınlığı erken ateroskleroz belirteçleri olabilir mi?. 3.Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_010.pdf

3. TÜRKEGÜN, M.; TEMEL, G.; ERSÖZ KAYA, İ., Yaşam Süresi Verilerinin Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Analizinde Kullanımı. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-28, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0

http://www.biyoistatistikkongresi.org/

2. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; TÜRKEGÜN, M.; ÇAPAR, L.; AKKURT, D.; DEMİR, S.; KIYKIM, A., Akut Böbrek Hasarı Gelişen Böbrek Nakilli Hastalarda Klinik Özellikler ve Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

1. BARDAK, S.; TURGUTALP, K.; İŞGÜZAR, G.; PAYAS, E.; AKGÜL, E.; TÜRKEGÜN, M.; DEMİR, S., Renal Biyopsi Hastalarında Görsel Analog Skala ile Ağrı Değerlendirmesİ. 17.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2015-05-06, 2015-05-10, ANTALYA, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

2. DÖLARSLAN, M.; ÇETİN, D.; AKÇALI, E.; BARDAK, S.; TÜRKEGÜN, M.; TURGUTALP, K.; DEMİR, S., DİYALİZE GİRMEYEN KBY’Lİ HASTALARDA PARENTERALYÜKSEK DOZ DEMİR KARBOKSİMALTOZ TEDAVİSİ:ETKİNLİK VE GÜVENİRLİK. 36.Ulusal Nefroloji Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-20, , Türkiye, . 0

1. YALIN, O.; ÖZGE, A.; TÜRKEGÜN, M.; TAŞDELEN, B., AURALI MİGREN: 1 YILLIK TAKİP SONUÇLARI. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2015-11-27, 2015-12-03, ANTALYA, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

3. DEMİRHAN, A.; ARIKOĞLU, T.; BEYAZIT, N.; TÜRKEGÜN, M.; KUYUCU, S., İlaç alerjisi şüphesi olan çocukların standa rdize tanısal testlerle değerlendirilmesi: Mersin ili tek merkezli 5 yıllık deneyim sonuçları. XXV. Ulusal Alerji ve Klinikİmmünoloji Kongresi, 2019-11-17, 2019-11-21, , Türkiye, . 0

2. DEMİRHAN, A.; ARIKOĞLU, T.; BEYAZIT, N.; TÜRKEGÜN, M.; KUYUCU, S., Beta-La ktam İlaç Allerjisi Olan Çocukların Klinik Özellikleri ve İlaç Testlerinin Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Alerji ve Klinikİmmünoloji Kongresi, 2019-11-17, 2019-11-21, , Türkiye, . 0

1. Aras, N.; Arslan Mamur, B.; Demir, M.; Yaş, U.; Çetinkaya, A.; Özdemir, S.; Bekalp Yılmaz, İ., 1800 MHz ELECTRIC FIELD EXPOSED RATS IN THE STOMACH TISSUE OF HSP70 STRESS GENE EXPRESSION LEVEL OF INVESTIGATION. Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Özet - Poster 0

3. TEZOL, Ö.; BOZLU, G.; MAKHAROBLIDZE, K.; OKUYAZ, Ç.; TÜRKEGÜN, M., Febril Konvulziyon Öyküsü Olan Çocukların Bayley-III Gelişimsel Tarama Testi Skorları. 60.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2016. 0

2. TÜRKEGÜN, M.; KANIK, E., Çoklu Bağlantı Sorununun ve Değişken Sayısının Kanonik Korelasyon Katsayısının Gücüne Etkisi. XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-11-09, Girne, KKTC, 2015. 0

Scientific_Meetings_003.PDF

1. OVLA, H.; TÜRKEGÜN, M.; ÖZDEMİR, A.; ÖZCÖMERT, V.; TAŞDELEN, B., Parametrik Olmayan Yöntemlerin Yanlış Kullanımı ve Doğurabileceği Sonuçlar: Simülasyon Çalışması. XVI.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, ANTALYA, Türkiye, 2014. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Koyuncu, M.; Balık aydın, B.; Uçar, M.; Akdeniz, A.; Tombak, A.; Tiftik, R.; Türkegün, M.; Tiftik, E. SLEEP QUALITY OF GERIATRIC PATIENTS WITH MULTIPLEMYELOMA: AN UNDERESTIMATED QUALITY OF LIFEPROBLEM. TUKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2019, 36, 1-106.
Demirhan, A.; Arıkoğlu, T.; Türkegün, M.; Aslan, M.; Batmaz, S.; Kuyucu, S. Diagnostic evaluation of Turkish children with beta-lactam allergy suspicion: Role of reagents and prolonged provocation tests. ALLERGY, 2019, 74, 246-246.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Tezer, M.; Elvan, .; Gilan, .; Türkegün, M.; Esen, K.; özgür, A. Radiological Management of the Exiting Points of Supraorbital Region Neurovascular Bundles. INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, 2017, 35, -,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Türkegün, M. The Predictability Precision Of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment And Microanatomical Dissection. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2018, 14, 290-294,
10.5152/iao.2018.4428

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Bardak, S.; Turgutalp, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Recurrent Acute Kidney Injury in Renal Transplant Patients: A Single-Center Study. TRANSPLANTATİON PROCEEDİNGS, 2015, 47, 1437-1441,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl