Prof. Dr. MEHMET GÜNDOĞDU
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Çeviri Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4670
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:30:06
DÜZENLEME
:
2016-10-20 11:40:52
PUAN
:
20397
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTORA ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1974
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-01-23 - 2018-01-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-23 - 2018-01-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-01-23 - 2015-01-23
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011-12-22 - 2014-12-22
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2000
2010
2. Gundogdu, M. Life Orientations among University Students. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2010, 35, 192-199. 1000 + 15
Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Gundogdu, M. Reflexive constructions in German and Turkish. MUTTERSPRACHE, 2005, 115, 54-63. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2007
5. Gündogdu, M. Die Behandlung der Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. DEUTSCH ALS ZWEİTSPRACHE, 2007, 2, 11-18. 200 + 0
2005
4. gündoğdu, M. Reflexive Konstruktionen im Deutschen und im Türkischen. MUTTERSPRACHE, 2005, 1, 54-63. 200 + 0
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/24658
2003
3. Gündogdu, M.; Dellal-akpınar, N. Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei. ZEİTSCHRİFT FÜR TÜRKEİSTUDİEN, 2003, 16, 135-144. 200 + 0
2002
2. Gündogdu, M. Auswirkungen neuer Medien auf die Gestaltung des Unterrichts in DaF. JAHRBUCH FÜR İNTERNATİONALE GERMANİSTİK, 2002, Reihe A, Bd 56, 77-84. 200 + 0
2000
1. Gündogdu, M. Sprachliche und didaktische Aspekte der mehrdeutigen Verben. DEUTSCH LERNEN , 2000, 1, 59-70. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2015
10. şevik, N.; Gündoğdu, M. Skopos Kuramını Yeniden Anlamak: Skopos Kuramında Amaç Kavramına Geniş Ölçekli Bir Bakış. SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL AND CULTURAL STUDİES), 2015, 1, 179-196. 200 + 0
2013
9. Gündoğdu, M. Zur Funktion der Übersetzung in der Lehrerausbildung für Deutsch in der Türkei. DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2013, 1, 41-54. 200 + 0
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/diyalog/
2010
8. Akalın, R.; Gündogdu, M. Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler . MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 79-93. 200 + 0
2005
7. Gündogdu, M. Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Yabancı Dil Politikası. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2005, 2, 120-127. 200 + 0
1997
6. Gündogdu, M. Türkçe Düz ve Dolaylı Tümleçlerin Almancaya Çeviri Olanakları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1997, 1, 54-70. 200 + 0
5. Gündogdu, M. Linguistischer Fachtermini aus kontrastiver Sicht . DİYALOG- INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 1997, 1, 175-187. 200 + 0
1996
4. Gündogdu, M. Idiomatische Verwendungsweisen der Wortgruppe mit dem Verb "nehmen" und ihre Äquıvalenzen im Türkischen . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1996, 1, 15-20. 200 + 0
1994
3. Gündogdu, M. Türkçe Düz ve Dolaylı Tümleçlerin Almancaya Çeviri Olanakları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1994, 1, 54-70. 200 + 0
2. Gündogdu, M. Türkçe İlgeçli ve Belirteç Tümleçlerinde Çeviri Sorunları. TÜRKÇE İLGEÇLİ VE BELİRTEÇ TÜMLEÇLERİNDE ÇEVİRİ SORUNLARI”. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ADANA 1994, SAYI 10, S. 94–104, 1994, 1, 94-104. 200 + 0
1993
1. Gündogdu, M. Die Entsprechungen des hochpolysemen Verbs ‘nehmen’ im Türkischen. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1993, 1, 31-44. 200 + 0
Ulusal - Diğer 400
2000
4. Gündogdu, M. Funktionsverbgefüge als sprachliches und didaktisches Problem. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. DİL BİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYI, 2000, 1, 276-293. 100 + 0
1999
3. Gündogdu, M. Cumhuriyet Dönemi Çeviri Etkinlikleri. ÇEVİRİ BÜLTENİ, 1999, 1, 8-9. 100 + 0
1998
2. Gündogdu, M. Almanca Öğretiminde Öğretici Etkinlikleri . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMBİLİM VE GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, 1998, 1, 117-122. 100 + 0
1997
1. Gündogdu, M.; Balcı, T. Çeviri Etkinliği ve Türkçenin Kullanımı . ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER DİL DERGİSİ, 1997, 1, 40-47. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1750
1. Gündogdu, M. Übersetzbarkeit und Vermittlungsmöglichkeiten der deutschen linguistischen Fachsprache, ISBN: 978-3-8300-3215-1, Dr. Kovac Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 155 Sayfa, Almanca, Hamburg, Almanya, 2007. 1000
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1750
1. Gündogdu, M. Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, ISBN: 3–8322–2222–02007 , Shaker Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, Aachen, Almanya, 2007. 500
http://shaker.de
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 1750
1. Gündogdu, M.; ülkü, C. Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive, ISBN: 2003 3–8322–2222–02007 , Shaker Verlag,, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 241 Sayfa, Almanca, Aachen, Almanya, 2007. 250
http://www.shaker.de
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 850
1. Gündogdu, M. Almanca Öğretiminin Temel İlkeleri, ISBN: 978–9–7589–8092, Kare, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 180 Sayfa, Türkçe, Istanbul, Türkiye, 2007. 500
http://www.kareyayincilik.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 850
1. Gündogdu, M. Türkiye'de Çeviri Eğitimi. Nereden Nereye?, ISBN: 975–570–038–2, Sel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 1997. 250
http://www.selyayincilik.com
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 850
1. Gündoğdu, M. ÇEVİRİBİLİM PARADİGMALARI II, ISBN: 978-605-9143-28-8, HİPERLINK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 186 Sayfa, Türkçe, ISTANBUL, Türkiye, 2016. 50
http://hiperlink.com.tr
2. Gündoğdu, M. Çeviribilimin Paradigmaları, ISBN: 978-605-62590-2-9, Çanakkale Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 227 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2013. 50
http://www.canakkalekitapligi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1400

1. GÜNDOĞDU, M.; Boz, M., Ç. KARŞILAŞTIRMALI, 2016-10-12, 2016-10-14, KONYA, Türkiye, 2. 200

2. Sevik, N.; GÜNDOĞDU, M., n. n, 2016-09-28, 2016-10-02, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200

3. GÜNDOĞDU, M.; Boz, M., n. n, 2016-09-28, 2016-10-02, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200

4. Gündoğdu, M.; Boz, M., Postmodern Çağda Çeviri ve Çevirmenin Rolü. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2015-06-17, Mersin, Türkiye, 2015. 200

5. Gündogdu, M., Übersetzung im DaF-Unterricht. IX. Internationales Türkisches Germanistensymposium ‘Wissen-Kultur-Sprache und Europa’ Neue Konstruktionen und Neue Tendenzen, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

6. Gündogdu, M., Çeviribilimde Yöntem Sorunu. Uluslararası Çeviri Sempozyumu-Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları, 2004-10-11, 2004-10-12, Sakarya, Türkiye, 2004. 200

7. Gündogdu, M., Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi. IV Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu , 2004-06-17, 2004-06-19, Çanakkale, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Çakmak, F.; Hedmark, G.; Gündoğdu, M., A Teacher Profile for Teaching Native Language as a Foreign Language: Turkish and Norwegian Cases. XIV World Congress World Council of Comparative Education Societies , 2010-09-08, 2010-09-09, İstanbul, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

1. Gündogdu, M., Yazın Çevirisinde Biçem Çözümlemesinin Önemi ve İşlevi. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Eskişehir, Türkiye, 2003. 100

2. Gündogdu, M., İkinci Bir Dil Üzerinden Yapılan Çeviriler Özgün Metinle Ne kadar Eşdeğerdir?. Çeviri Eleştirisi 4-5 Haziran 1999, 1999-06-04, 1999-06-09, Bursa, Türkiye, 1999. 100

3. Gündoğdu, M., Einige kritische Gedanken zur Lehrerausbildung für Deutsch in der Türkei. Uluslararası "Almanca Öğretmenleri Yetiştirilmesi. Hedefler ve Beklentiler" Sempozyumu, 1997-11-20, 1997-11-21, Ankara, Türkiye, 1997. 100

4. Gündoğdu, M., Almanca Dilbilgisi Dersleri ve Uygulamaya Yönelik Bir Öneri. 6. Germanistik-Symposium- Perspektiven, Ziele und Erwartungen, 1997-10-27, 1997-10-28, Mersin, Türkiye, 1997. 100

5. Gündoğdu, M., Uzmanlık Dili Olarak Dilbilim Dili ve Öğretim Sorunları. Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik- Symposium, 1995-06-01, 1995-06-02, Eskişehir, Türkiye, 1995. 100

Ulusal - Yürütücü 500

1. Çeviribilim Araştırmalarında 'Normatif Tutum' ve Postmodern Bilim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1376, 4100 1, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Film Altyazı Çevirilerinde Dilsel-Kültürel Öğelerin Kuşaklar ve Kültürlerarası İletişim Açısından Aktarım Olanakları ve Sınırları, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (GÖ) 2014-4 YL, 7059 1, Yürütücü, 2015, Tamamlandı... 100

3. Kültür Odaklı Çeviri Etkinliği ve Postmodern Çeviri Anlayışı., BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (EK) 2013-2 YL, 2000 1, Yürütücü, 2014, Tamamlandı... 100

4. Postmodern Bilim Anlayışının Çeviribilim Araştırmalarına Yansımaları, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (MB) 2013-2 YL, 2000 1, Yürütücü, 2014, Tamamlandı... 100

5. Çeviribilim Araştırmalarının Çeviri Eğitimindeki Yeri ve İşlevi - Kuram Temelinde Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkelerini Belirleme Denencesi, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (RA) 2012-4 DR, 8527 1, Yürütücü, 2014, Tamamlandı... 100

Yönetilen Doktora Tezleri 800

1. Tülin ARSLAN, Ikinci Yabancı Dil Olarak Almanca Ögretiminde Web Destekli Ögrenme Modeli "Moodle"un Kullanımı ve Ögrenme Sürecine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

2. Rahman AKALIN, Çeviribilim Arastırmalarını n Çeviri Egitimindeki Yeri ve Islevi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2600

1. İlker Göçtü, Die Übersetzungsproblematik der juristischen Texte aus dem Deutschen ins Türkische, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Sevda Bekar, Çeviribilimde Disiplinlerarasılık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Filiz Aslan, Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung wirtschaftlicher Texte, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Feray Fennibilek, Almanca Olarak Yabancı Dil Ögretiminde Præposition'lardan Kaynaklanan Sorunlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Gülkan Çavus, Kaynak Dil ve Erek Dil-Odaklı Ceviri Yaklasımlarında Esdegerlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Emel Yigit, Die Wirkungsbereite der Übersetzungsrelevanten Textanalyse von Christiane Nord, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Cansı Külekçi, Yönetimlerin Olusturdugu Semt Sahalarının Spor-Saglıklı Yasam Iliskisi Üzerine Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Yasin Gökdağ, Ortaögretim Kurumlarında Spor Ögretmenlerin e Yönelik Psikolojik Yıldırma Tutumları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

9. Ezgi Koç- Şahismailoğlu, Kültür Odaklı Çeviribilim Araştırmaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

10. Meriç BOZ, Postmodern yaklaşımın çeviribilime yansımaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Ceren Akay, Çeviribilim Araştırmalarında Normatif Tutum, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

12. Hacer Kılgı-Keskin, Die reflexiven Verben im Deutschen und ihre Entsprechungen im Türkischen, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Gizem Kahte, Çeviribilimde Kuram-Uygulama İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2015 : 1 ] . 4
2. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2014 : 3 ] . 12
3. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2016 : 1 ] . 4
4. DIYALOG. INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FüR GERMANISTIK , [ 2013 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. EGE ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ VE EDEİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2006 : 1 ] . 1
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2007 : 1 ] . 1
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2005 : 2 ] . 2
Uluslararası
1. IDS, 2012-07-01 - 2012-08-31, Mannheim, Almanya.
2. IDS, 2002-07-01 - 2002-08-31, Mannheim, Almanya.
1. IVG, Üye No: 1215, Almanya, 2000-06-06-Devam ediyor.
2. GER-DER, Üye No: 2, Türkiye, 2000-06-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar ÇEV 602 Çeviribilim Araştırmaların Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Doktora Programı 3-0-3
Bahar SEM DR1 Seminer I Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ADE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 601 Çeviribilim Araştırmaların Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Doktora Programı 3-0-3
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz ADE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabi... 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 531 Bilimsel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Yüksek Lisans Program... 3-0-3
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM243 Kültür ve Düşünce Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Çeviribilimda Kuram Uygulama ... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar CAM244 Kültür ve Düşünce Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 532 Bilimsel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Yüksek Lisans Program... 3-0-3
Bahar CAM226 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇEV 604 Çeviribilimde Kuram Uygulama Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Doktora Programı 3-0-3
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM235 Dilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM349 İngilizce Yazışma Örnekler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM329 Uzm. Alanı - I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM425 2. Yab. Dilde Çeviri I ( İng Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM303 Uzm. Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Çeviri Bilimi ve Çeviri Eği... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Çeviribilim Araştırmaların... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz Çeviribilim Araştırmaların... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM302 Edebi Metinlere Yön. Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM248 İngilizce Yazılı ve Sözlü Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM350 İngilizce Yazışma Örnekler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM131 Yabancı Dil I ( İng. ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz Çeviri Bilimi ve Çeviri Eği... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Çeviribilimde Kuram Uygulama ... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM454 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇAM455 Ab Metinleri Çevirisi ( A - T Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz Bilim Tarihi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz Bilim Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Yaz Bilimsel Araştırma Yöntemle... Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz Bilim Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Yaz Bilim Tarihi II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM453 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM446 Seçmeli ( Yazılı ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM445 Seçmeli ( Yazılı ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercüm... 0-2-1
Güz CAM357 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi destekli proje Toplam: 9.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 9.000
%85 Diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından destekli proje
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %85 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%85 Kalkınma Bakanlığı destekli proje
%85 Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi
%40 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları hariç)
%30 Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Film Altyazı Çevirilerinde Dilsel-Kültürel Öğelerin Kuşaklar ve Kültürlerarası İletişim Açısından Aktarım Olanakları ve Sınırları, BAP, Proje No: BAP-SOBE ÇB (GÖ) 2014-4 YL, 7059 ₺, Yürütücü, 2015, Tamamlandı.
1
1.000 1.000 0.300 0.300 9.000
%30 Özel kuruluşlar
Araştırma Yurtdışı %40 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %30 Yurtiçi
Yayın Araştırma (Tez Hariç) Kitabı %100 Alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitabı Toplam: 3.600

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 3.600
%50 Alanında ulusal yayımlanan araştırma kitabı
Ders Kitabı %80 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %50 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi
%15 Alanında yayımlamış kitap bölümü çevirisi
Kitap tercümesinde editörlük %30 Alanında yayımlanan kitap çevirisi editörlüğü
Ansiklopedi konu/madde yazarı %20 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%10 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörlük
%15 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörlük
%5 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde editörlük
Kitap/dergi editörler kurulu üyeliği %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde editörler kurulu üyeliği
%5 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde editörler kurulu üyeliği
%1 Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde editörler kurulu üyeliği
Özgün makalesi %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI dergilerinde yayımlanan tam makale
%20 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%16 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
şevik, N.; Gündoğdu, M. Skopos Kuramını Yeniden Anlamak: Skopos Kuramında Amaç Kavramına Geniş Ölçekli Bir Bakış. SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (THE JOURNAL OF SOCİAL AND CULTURAL STUDİES), 2015, 1, 179-196. 0.750 1.000 0.160 0.120 3.600
Diğer (Teknik not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) %8 SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
%5 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
%4 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%10 Diğer
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş
%10 Diğer
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında ulusal veya uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Atıf Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %10 Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %3 SSCI, SCI-Exp, AHCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf %1 Diğer hakemli uluslararası ve ulusal dergilerdeki, öğretim üyesi/elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim üyesi/elemanının eserlerine yapılan her bir atıf
Tebliğ Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %20 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ Toplam: 3.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 3.000
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Gündoğdu, M.; Boz, M., Postmodern Çağda Çeviri ve Çevirmenin Rolü. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2015-06-17, Mersin, Türkiye, 2015. 0.500 1.000 0.200 0.100 3.000
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ %5 Kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve poster olarak sergilenen tebliğ
Ödül (Çalışma/proje/ yayın teşvik ödülü hariç) TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül %100 TÜBA ve TÜBİTAK’tan alınan ödül Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
Uluslararası BSE %30 Uluslararası BSE
Ulusal BSE %15 Ulusal BSE
Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül %10 Alanından özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
Toplam : 15.600
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 15.600