Doç.Dr. MUSTAFA KEMAL YILMAZ

Birim
:
Fen Fakültesi / Kimya Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Mersin
Telefon
:
+90-324-361 00 01
Dahili
:
14697 (Ofis) 79127 (Lab.)
Faks
:
+90-324-3610047
E-MAIL
:
mkyilmaz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-05-17 09:46:00
DÜZENLEME
:
2023-01-30 17:13:24
PUAN
:
37911
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 65.000
İngilizce, C, YÖKDİL, 76.25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
9
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. İMİNOFOSFİN PALADYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, HECK VE SUZUKİ EŞLEŞME REAKSİYONLARINDAKATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Bilgehan GÜZEL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2009-12-22 - 2015-05-07
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2014-05-08 - 2016-05-12
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-05-13 - 2019-04-28
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-04-29 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 27800
2022
32. SOLMAZ, Ü.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; ARSLAN, H. Conversion of monodentate benzoylthiourea palladium(II) complex to bidentate coordination mode: Synthesis, crystal structure and catalytic activity in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2022, 973-974, 122374-122374. 750 + 5
10.1016/j.jorganchem.2022.122374


Alıntılanma Sayısı: 1
31. SAYGIDEĞER DEMİR, B.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; Sezan, A.; Derinöz, E.; TAŞKIN TOK, T.; SAYGIDEĞER, Y. DNA Binding and Anticancer Properties of New Pd(II)-Phosphorus Schiff Base Metal Complexes. PHARMACEUTİCS, 2022, 14, 2409-2409. 600 + 0
10.3390/pharmaceutics14112409

30. TEZCAN, B.; YILMAZ, M.; YAKALI, G.; AYGÜN, M.; GÜZEL, B. Palladium complexes of PNNP type diiminodiphosphine ligands for the Suzuki C-C coupling reactions. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2022, 543, 121155-121155. 800 + 0
10.1016/j.ica.2022.121155

2021
29. Yılmaz, Ö.; Çevik, P.; Yılmaz, M. Synthesis of New Substituted Diamides. Investigation of Their Antioxidant and Antibacterial Properties. RUSSİAN JOURNAL OF BİOORGANİC CHEMİSTR, 2021, 47, 543-551. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1134/S1068162021020278

28. SOLMAZ, Ü.; GÜMÜŞ, İ.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; ARSLAN, H. Palladium complexes derived from benzoylthiourea ligands: Synthesis, crystal structure, and catalytic application in Suzuki C-C coupling reactions. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2021, 35, 1-16. 700 + 0
10.1002/aoc.6348

27. Keleş, M.; Yılmaz, M.; İnce, S.; Keleş, H.; Ünver, H. P,N,O type chiral imino- and aminophosphine ligands and their applications in Ru(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogen reactions. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2021, 514, 120022-120022. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2020.120022

26. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, H.; ÜNVER, H. P,N,O type chiral imino- and aminophosphine ligands and their applications in Ru(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogen reactions. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2021, 514, 1-7. 800 + 0
10.1016/j.ica.2020.120022

25. YILMAZ, Ö.; KÜCE ÇEVİK, P.; YILMAZ, M. Synthesis of New Substituted Diamides. Investigation of Their Antioxidant and Antibacterial Properties. RUSSİAN JOURNAL OF BİOORGANİC CHEMİSTRY, 2021, 47, 543-551. 1000 + 0
10.1134/s1068162021020278

24. Solmaz, U.; Gumus, I.; Yilmaz, M.; Ince, S.; Arslan, H. Palladium complexes derived from benzoylthiourea ligands: Synthesis, crystal structure, and catalytic application in Suzuki C–C coupling reactions. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2021, 35, 1-16. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.6348

2020
23. Gök, H.; Gök, Y.; Yılmaz, M. Oxidation of benzyl alcohol by novel peripherally and non‐peripherally modular C2‐symmetric diol substituted cobalt(II) phthalocyanines. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2020, 35, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.5669

22. Yılmaz, M.; İnce, S.; Keleş, M.; Güzel, B. Green synthesis of substituted olefins (Heck Cross-Coupling Reaction) with palladium(II) catalysts bearing heterodonor P/N ligands. JOURNAL OF CO2 UTİLİZATİON, 2020, 42, 101309-101309. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101309

21. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B. Green synthesis of substituted olefins (Heck Cross-Coupling Reaction) with palladium(II) catalysts bearing heterodonor P/N ligands. JOURNAL OF CO2 UTİLİZATİON, 2020, 42, 101309-. 950 + 0
20. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M. Oxidation of benzyl alcohol by novel peripherally and non‐peripherally modular C2‐symmetric diol substituted cobalt (II) phthalocyanines. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2020, 34, 5669-. 1000 + 0
10.1002/aoc.5669

2019
19. GÖK, H.; YILMAZ, M. Peripherally 1,2-dinaphthyl ethanediol substituted phthalocyanine complexes:synthesis, characterization, aggregation, and application in benzyl alcoholoxidation at room temperature. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2019, 43, 1017-1029. 1000 + 0
10.3906/kim-1903-71

18. GÖK, H.; YILMAZ, M. Peripherally 1,2-dinaphthyl ethanediol substituted phthalocyanine complexes: synthesis, characterization, aggregation, and application in benzyl alcohol oxidation at room temperature. TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2019, 43, 1017-1029. 1000 + 0
10.3906/kim-1903-71

17. Keleş, M.; Keleş, H.; Yılmaz, M. Synthesis and electrochemical characterization of iminophosphine-based ruthenium(II) complexes and application in asymmetric transfer hydrogenation reaction as catalysts. JOURNAL OF THE IRANİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2019, 16, 945-951. 1000 + 0
10.1007/s1373

16. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M. Synthesis and electrochemical characterization of iminophosphine-based ruthenium(II) complexes and application in asymmetric transfer hydrogenation reaction as catalysts. JOURNAL OF THE IRANİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2019, 16, 945-951. 1000 + 0
10.1007/s13738-018-1569-7

2018
15. YILMAZ, M. Palladium(II) complexes with new bidentate phosphine-imine ligands for the Suzuki C-C coupling reactions in supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2018, 138, 221-227. 1000 + 0
10.1016/j.supflu.2018.04.022

14. Yılmaz, M.; İnce, S.; Yılmaz, S.; Keleş, M. Palladium(II) catalyzed Suzuki C-C coupling reactions with imino- and amino-phosphine ligands. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2018, 482, 252-258. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.013

13. YILMAZ, M.; KELEŞ, M. 3-Aminoquinazoline-phosphine ligands and their ruthenium(II) complexes: application in catalytic hydrogenation and transfer hydrogenation reactions. TRANSİTİON METAL CHEMİSTRY, 2018, 43, 285-292. 1000 + 0
10.1007/s11243-018-0213-9

12. Yılmaz, M.; Keleş, H.; İnce, S.; Keleş, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 32, 1-8. 950 + 5
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.4002


Alıntılanma Sayısı: 1
11. GÖK, Y.; GÖK, H.; YILMAZ, M.; FARSAK, M.; İlker Ümit, K. Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications. POLYHEDRON, 2018, 153, 128-138. 700 + 0
10.1016/j.poly.2018.06.053

10. ALTAN, O.; YILMAZ, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 861, 252-262. 1000 + 0
10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

9. YILMAZ, M.; İnce, S.; Arıkaner Yılmaz, S.; KELEŞ, M. Palladium(II) catalyzed Suzuki C-C coupling reactions with imino- and amino-phosphine ligands. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2018, 482, 252-258. 950 + 0
10.1016/j.ica.2018.06.013

8. YILMAZ, M.; KELEŞ, H.; İnce, S.; KELEŞ, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 32, 1-8. 950 + 0
10.1002/aoc.4002

2014
7. YILMAZ, M.; GÜZEL, B. Iminophosphine palladium(II) complexes: synthesis, characterization, and application in Heck cross-coupling reaction of aryl bromides. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2014, 28, 529-536. 1000 + 0
10.1002/aoc.3158

2013
6. KELEŞ, M.; YILMAZ, M. Synthesis, characterization and catalytic activity of new aminomethyldiphosphine-Pd(II) complexes for Suzuki cross-coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2013, 28, 91-94. 1000 + 0
10.1002/aoc.3085

5. Keleş, M.; Y𝚤lmaz, M. Synthesis, characterization and catalytic activity of new aminomethyldiphosphine-Pd(II) complexes for Suzuki cross-coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2013, 28, 91-94. 0 + 15
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.3085


Alıntılanma Sayısı: 3
2012
4. KELEŞ, M.; YILMAZ, M. Palladium(II) Complexes with Aminomethylphosphine Ligands as Catalysts for the Heck Reaction. HETEROATOM CHEMİSTRY, 2012, 23, 466-471. 1000 + 0
10.1002/hc.21038

2010
3. AVŞAR, G.; Altınel, H.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B. Synthesis characterization and thermal decomposition of fluorinated salicylaldehyde Schiff base derivatives salen and their complexes with copper II. JOURNAL OF THERMAL ANALYSİS AND CALORİMETRY, 2010, 101, 199-203. 750 + 0
10.1007/s10973-009-0453-1

2009
2. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B. New perfluorinated rhodium–BINAP catalysts and hydrogenation of styrene in supercritical CO2. THE JOURNAL OF SUPERCRİTİCAL FLUİDS, 2009, 51, 202-208. 750 + 40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844609002836


Alıntılanma Sayısı: 8
1. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B. New perfluorinated rhodium BINAP catalysts and hydrogenation of styrene in supercritical CO2. THE JOURNAL OF SUPERCRİTİCAL FLUİDS, 2009, 51, 202-208. 750 + 0
10.1016/j.supflu.2009.08.011

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2018
2. YILMAZ, M.; KELEŞ, M. The catalytic activity of Palladium(II) complexes containing PN ligandsin the Heck and Suzuki C-C coupling reactions. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2018, 5, 133-148. 200 + 0
10.18596/jotcsa.341530

1. YILMAZ, M.; İNCE, S. Palladium(II) Complexes of Monodentate Phosphine Ligands and Their Application as Catalyst in Suzuki-Miyaura C-C Coupling Reaction at Room Temperature. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2018, 5, 895-902. 200 + 0
10.18596/jotcsa.435122

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 100
2012
1. YILMAZ, M.; GÜZEL, B. YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Ç.Ü FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 27, 20-26. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Poster 420

6. AVŞAR, G.; ALTINEL, H.; YILMAZ, M.; KICIR, N.; GÜZEL, B., Synthesis of scCO2 Soluble Fluorinated Phosphinoethane and Phosphinohydrazin derivatives and their Rh(I) complexes. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

5. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ERDEM, Ö.; GÜZEL, B., Fluorinated Polymeric BINAP Ligand for Asymmetric Hydrogenation in scCO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, . 70

4. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ERDEM, Ö.; GÜZEL, B., Fluorinated Polymeric BINAP Ligand for Asymmetric Hydrogenation in scCO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

3. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; ARIKANER, S.; GÜZEL, B., New Perfluorinated BINAP-Rhodium Catalyst and Asymmetric Hydrogenation of Ketoester in Supercritical CO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, 2008. 70

2. AVŞAR, G.; Altınel, H.; YILMAZ, M.; Kıcır, N.; GÜZEL, B., Synthesis of scCO2 Soluble Fluorinated Phosphinoethane and Phosphinohydrazin derivatives and their Rh I complexes. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, . 70

1. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; Arıkaner Yılmaz, S.; GÜZEL, B., New Perfluorinated BINAP Rhodium Catalyst and Asymetric Hydrogenation of Ketoester in Supercritical CO2. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, 2008-05-04, 2008-05-07, Barcelona, İspanya, . 70

Uluslararası - Özet - Sözlü 1080

10. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new amide derivatives. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, 2019. 100

9. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes. 4th Organic Chemistry Congress, 2018-10-04, 2018-10-07, Antalya, Türkiye, . 100

8. YILMAZ, Ö.; YILMAZ, M., Synthesis of new NN-type ligands and Palladium(II) complexes Catalytic studies on the Heck C-C coupling reactions of the synthesized complexes. 4th Organic Chemistry Congress, 2018-10-04, 2018-10-07, Antalya, Türkiye, 2018. 100

7. Yılmaz, M., Ibuprofen ve Naproksen Sentezine Tek Dişli Fosfin Ligandları ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Katalizörlerinin Etkisi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, 2018. 100

6. YILMAZ, M., Ibuprofen ve Naproksen Sentezine Tek Dişli Fosfin Ligandları ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Katalizörlerinin Etkisi. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, . 100

5. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT (ScCO2) ÇÖZÜCÜ ORTAMINDA Pd(II) KATALİZLİ SUZUKİ C-C EŞLEŞME REAKSİYONU UYGULAMALARI. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 95

4. YILMAZ, M.; İnce, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonu Uygulamaları. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, . 95

3. ALTAN, O.; YILMAZ, M., YENİ PNO TİPİ KİRAL FOSFİN LİGANDLARIN ve Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KETONLARIN ASİMETRİK TRANSFER HİDROJENASYON TEPKİMELERİNDE KATALİTİK AKTİFLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 100

2. YILMAZ, M.; İNCE, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Boscalid ve Sartan Türevi İlaç Etken Maddelerinin Eldesindeki Kilit Basamakların, Alternatif Çözücü Ortamında (ScCO2), Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları ile Gerçekleştirilmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, 2017. 95

1. YILMAZ, M.; İnce, S.; KELEŞ, M.; GÜZEL, B., Boscalid ve Sartan Türevi İlaç Etken Maddelerinin Eldesindeki Kilit Basamakların, Alternatif Çözücü Ortamında (ScCO2), Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları ile Gerçekleştirilmesi. Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, . 95

Uluslararası - Özet - Poster 1030

23. İNCE, S.; BALDAN, N.; YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Süperkritik Karbondioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Kiral Paladyum Nanopartikül (PdNP) Katalizli Asimetrik Suzuki C-C Bağ Oluşum Reaksiyonu. VII. National Inorganic Chemistry Congress, International Participated, 2019-06-19, 2019-06-22, Çorum, Türkiye, 2019. 37

22. ŞAHİN, E.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; GÜMÜŞ, İ., Fosfor ve Azot Donörlu Ligandlar İle Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması. VII. National Inorganic Chemistry Gongress, International Participated, 2019-06-19, 2019-06-22, Çorum, Türkiye, 2019. 37

Scientific_Meetings_003.pdf

21. ALTAN, O.; YILMAZ, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. XI.lnternational School on Organometallic Chemistry, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, İspanya, . 50

20. Altan, O.; Yılmaz, M., The Effect of Auxiliary Ligands on the Asymmetric Transfer Hydrogenation of Ketones with the Chiral Phosphine Ligands Derived from Natural Amino Acids. XI. International School on Organometallic Chemistry Marcial Moreno Manas, 2018-06-06, 2018-06-08, Oviedo, İspanya, 2018. 50

19. Gök, H.; Gök, Y.; Yılmaz, M., Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, 2018. 50

18. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M., Synthesis of Peripheral and Non-Periferal C2-Symmetric Diol Substituted Metallophthalocyanines: Investigation of Their Catalytic Efficiency in Benzyl Alcohol Oxidation. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2018-04-26, 2018-04-27, Ankara, Türkiye, . 50

17. Gök, H.; Gök, Y.; Yılmaz, M., New Hydrobenzoin Substituted Co(II) Phthalocyanine Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, 2018. 50

16. GÖK, H.; GÖK, Y.; YILMAZ, M., New Hydrobenzoin Substituted Co(II) Phthalocyanine Catalysts for Oxidation of Benzyl Alcohol. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Antalya, Türkiye, . 50

15. ALTAN, O.; YILMAZ, M., Novel Phosphine Ligands and Their Catalytic Applications. 4th Anatolian School of Catalysis, 2017-09-11, 2017-09-14, İzmir, Türkiye, 2017. 50

14. KELEŞ, M.; İnce, S.; YILMAZ, M.; KELEŞ, H., Paladyum Katalizli Suzuki-Karbonilasyon Reaksiyonu ile Prokiral Yapıya Sahip Diaril Ketonların Sentezi. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, . 37

13. KELEŞ, M.; İNCE, S.; YILMAZ, M.; KELEŞ, H., PALADYUM KATALİZLİ SUZUKİ-KARBONİLASYON REAKSİYONU İLE PROKİRAL YAPIYA SAHİP DİARİL KETONLARIN SENTEZİ. 6. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2017-05-18, 2017-05-21, Burdur, Türkiye, 2017. 37

12. YILMAZ, M.; KIRDAR, Ö.; GÜZEL, B., Synthesis of CO2 soluble phosphinoethane ligands and their Rhodium(I) complexes for using as hydrogenation catalysts. European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj-Napoca, Romanya, 2017. 50

11. YILMAZ, M.; Özlem, K.; GÜZEL, B., Synthesis of CO2 soluble phosphinoethane ligands and their Rhodium(I) complexes for using as hydrogenation catalysts. European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj, Romanya, . 50

10. DARANDELİ, B.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., The synthesis and characterization of 2-(di-p-tolylphosphino)benzaldehyde. 14th European Workshop on Phosphorus Chemistry, 2017-03-20, 2017-03-22, Cluj-Napoca, Romanya, 2017. 50

9. ULUSAL, F.; DARENDELİ, B.; ATIŞ, Ö.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Effect of Crystal Structure on the Catalytic Activity for Suzuki-Miyaura Coupling Reaction. NCC6-6th Catalysis Conference, 2016-04-27, 2016-04-30, Bursa, Türkiye, 2016. 30

8. Ulusal, F.; TEZCAN, B.; Atış, Ö.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Effect of Crystal Structure on the Catalytic Activity for Suzuki- Miyaura Coupling Reaction. The 6th Catalysis Conference, 2016-04-27, 2016-04-30, Bursa, Türkiye, . 30

7. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; EMİR, D.; GÜZEL, B., Investigation the Catalytic Activities of Palladium complexes with PN Type ligands in Suzuki Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 47

6. YILMAZ, M.; GÜZEL, B.; YILMAZ, S., Catalytic Activities of Pd(II)-iminophoshine Complexes in Heck Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 50

5. YILMAZ, M.; GÜZEL, B.; Arıkaner Yılmaz, S., Catalytic Activities of Pd(II)-iminophoshine Complexes in Heck Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Türkiye, . 50

4. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; Emir, D., Heterogeneous Iminophosphine-Ru(II) as Catalyst for Transfer Hydrogenation Reaction. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Türkiye, . 50

3. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Emir, D.; GÜZEL, B., Investigation the Catalytic Activities of Palladium complexes with PN Type ligands in Suzuki Coupling Reactions. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-26, Adana, Türkiye, . 47

2. Altınel, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., New fluorinated rhodium phosphine complexes for hydrogenation of styrene in supercritical carbon dioxide. International Symposium on Homogeneous Catalysis, ISHC-XVI, 2008-07-06, 2008-07-11, Florence, İtalya, . 37

1. ALTINEL, H.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., New Fluorinated rhodium-phosphine Complexes for Hydrogenation of Styrene in supercritical Carbon Dioxide . International Symposium on Homogeneous Catalysis, 2008-07-06, 2008-07-11, Florence, İtalya, 2008. 37

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. YILMAZ, M., Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarının Alternatif Solvent İçerisinde (Süperkritik karbon dioksit) Gerçekleştirilmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

1. YILMAZ, M., Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarının Alternatif Solvent İçerisinde (Süperkritik karbon dioksit) Gerçekleştirilmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, ANKARA, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 690

30. Baldan, N.; İnce, S.; Öner, Ö.; Ünver, H.; Yılmaz, M., Tek Dişli Fosfin ve Hidrazit Ligandları İçeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması. 33. Ulusal Kimya Kongresi, 2021-10-07, 2021-10-09, Tekirdağ, Türkiye, 2021. 12

Scientific_Meetings_005.pdf

29. Öner, Ö.; İnce, S.; Baldan, N.; Yılmaz, M., KİRAL BİNAFTİL İSKELETİNE SAHİP TİYOÜRE LİGANDLARININ PALADYUM KATALİZLİ ASİMETRİK SUZUKİ C-C EŞLEŞME REAKSİYONLARINDA KULLANIMI. VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2021-09-02, 2021-09-05, Tekirdağ, Türkiye, 2021. 16

Scientific_Meetings_004.pdf

28. YILMAZ, M.; ALTAN, O.; İnce, S., Havada Kararlı ve Süperkritik Karbon Dioksit İçerisinde Çözünür Özellikte P ve N Dönorları İçeren İki Dişli Ligandların Sentezi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, . 25

27. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M.; İNCE, S.; GÖÇERİ, F., İminofosfin ve Aminofosfin Türevi Ligandlar ile Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 17

26. YILMAZ, M.; ALTAN, O.; İNCE, S., Havada Kararlı ve Süperkritik Karbon Dioksit İçerisinde Çözünür Özellikte P ve N Dönorları İçeren İki Dişli Ligandların Sentezi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, 2017. 25

Scientific_Meetings_001.pdf

25. KELEŞ, M.; KELEŞ, H.; YILMAZ, M.; İnce, S.; Göçeri, F., İminofosfin ve Aminofosfin Türevi Ligandlar ile Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2017-09-10, 2017-09-14, Ankara, Türkiye, . 17

24. İNCE, S.; YILMAZ, M.; ALTAN, O.; AVŞAR, G., Synthesis of New Type of Seconderamin-Benzoylthiourea Derivatives: Investigation of Catalytic Activity in Suzuki Coupling Reactions. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 21

23. İnce, S.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M., Synthesis, Characterization of New Type Salen Pd(II) Compounds and Investigation of Catalytic Activity in Heck Cross-Coupling Reactions. 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-05-25, Mersin, Türkiye, . 25

22. ÖZDEMİR, S.; AVŞAR, G.; YILMAZ, M., Synthesis, Characterization of New Type Salen Pd(II) Compounds and Investigation of Catalytic Activity in Heck Cross-Coupling Reactions. 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-19, 2015-04-22, MERSİN, Türkiye, 2015. 25

21. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; EMİR, D., Heterogeneous Iminophosphine-Ru(II) as Catalyst for Transfer Hydrogenation Reaction. 5th National Catalysis Conference, 2014-04-23, 2014-04-25, ADANA, Türkiye, 2014. 25

20. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Çifçi, E.; Şahinoğlu, A., Fosfin Ligandları ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, C-C EşleşmeReaksiyonunda Katalitik Aktivitesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Türkiye, . 23

19. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Türkiye, . 22

18. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; Çifçi, E., PN Tipi Fosfin Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Türkiye, . 25

17. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Rodyum(I) Komplekslerinin Sentezi, Stiren Türevlerinin Hidroformilasyonunda Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-30, 2013-06-02, Tokat, Türkiye, . 20

16. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Rodyum(I) Komplekslerinin Sentezi, Stiren Türevlerinin Hidroformilasyonunda Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 20

15. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; ÇİFÇİ, E.; ŞAHİNOĞLU, A., Fosfin Ligandları ve Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, C-C Eşleşme Reaksiyonunda Katalitik Aktivitesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 23

14. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; GÖK, H.; ULUKANLI, S.; SERİNDAĞ, O., PN Dönor Atomları İçeren Kuinazolinon Türevi Ligandlar ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 22

13. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; ÇİFÇİ, E., PN Tipi Fosfin Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2013-05-17, 2013-05-20, TOKAT, Türkiye, 2013. 25

12. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., İmin Bağı İçeren Sporopollenin Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Heck Reaksiyonunda Uygulamaları. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-21, ÇANAKKALE, Türkiye, 2011. 25

11. YILMAZ, M.; KELEŞ, M.; Gürten, T., İmin Bağı İçeren Sporopollenin Pd(II) Komplekslerinin sentezi ve Heck Reaksiyonlarında Uygulamaları. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-22, Çanakkale, Türkiye, . 25

10. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Aminometildifosfin Türevi Ligandlar ve Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-21, ÇANAKKALE, Türkiye, 2011. 25

9. YILMAZ, M.; KELEŞ, M., Aminometildifosfin Türevi Ligandlar ve Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2011-05-19, 2011-05-22, Çanakkale, Türkiye, . 25

8. KELEŞ, M.; YILMAZ, M.; GÖK, H., P-C-N Tipi Fosfin Türevi Ligandların Pd (II) Komplekslerinin Heck Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-30, 2010-07-03, ZONGULDAK, Türkiye, 2010. 25

7. YILMAZ, M.; AVŞAR, G.; ALTINEL, H.; GÜZEL, B., Wilkinson Türevi Florlu Rodyum(I) fosfin Katalizörlüğünde Stirenin Hidrojenlenme Tepkime Kinetiği. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-30, 2010-07-03, ZONGULDAK, Türkiye, 2010. 23

6. KELEŞ, M.; GÖK, H.; YILMAZ, M., P-C-N Tipi Fosfin Türevi Ligandların Pd(II) Komplekslerinin HeckReaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-29, 2010-07-02, Zonguldak, Türkiye, . 25

5. YILMAZ, M.; Altınel, H.; AVŞAR, G.; GÜZEL, B., Wilkinson Türevi Florlu Rodyum(I) Fosfin Katalizörlüğünde Stirenin Hidrojenlenme Tepkime Kinetiği. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010-06-29, 2010-07-02, Zonguldak, Türkiye, . 23

4. YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi. 2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009-05-19, 2009-05-22, ELAZIĞ, Türkiye, 2009. 25

3. YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi. 2. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2009-05-16, 2009-05-19, Elazığ, Türkiye, . 25

2. Avşar, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit İçinde Çözünür Nitelikte Flor İçeren Aminofosfin Türevi Katalizörlerin sentezi. 1. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2007-04-23, 2007-04-26, ADANA, Türkiye, 2007. 25

1. AVŞAR, G.; YILMAZ, M.; GÜZEL, B., Süperkritik Karbondioksit İçinde Çözünür Nitelikte Flor İçeren Aminofosfin Türevi Katalizörlerin sentezi. 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, 2007-04-20, 2007-04-23, Adana, Türkiye, . 25

Ulusal - Yürütücü 1000

13. Kiral Rutenyum Nanokatalizörleri ile Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Uygulamaları, BAP, Proje No: 2022-1-TP2-4667, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

12. Tek Dişli Fosfin ve Hidrazit Ligandları İçeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki-Karbonilasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2020-1-TP2-3998, 9550 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

11. Suzuki Karbonilasyon Tepkimeleri için Karışık Ligandlı Paladyum Katalizörleri Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2022-2-TP2-4732, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. Yeni Kiral Paladyum Nanokatalizörleri Varlığında C2 Simetrisine Sahip Biaril Bileşiklerinin Asimetrik Sentezi , BAP, Proje No: 2022-1-TP2-4666, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. Yakıt Eldesi İçin Yeni Nano Katalizörlerin Geliştirilmesi ve Katalitik Uygulamaları, BAP, Proje No: 2021-1-TP3-4193, 25000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

8. Kiral Binaftil İskeleti İçeren Fosfin Ligandları ile Kararlılaştırılmış Paladyum Nanopartiküllerin Hazırlanması, ScCO2 ve Organik Çözücü Ortamında Asimetrik Suzuki ve Asimetrik Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin Araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: 119Z090, 600000 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

7. Kiral Binaftil İskeletine Sahip Tiyoüre Ligandlarının Paladyum Katalizli Asimetrik Suzuki Reaksiyonlarında Kullanımı, BAP, Proje No: 2020-1-TP2-3999, 9550 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100

6. Fosfor ve Azot Donörlü Ligandlar ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-2-TP2-3608, 13000 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

5. Süperkritik karbondioksit (ScCO2) içerisinde Heck eşleşme reaksiyonları ile bazı ilaç etken maddelerinin sentezi, BAP, Proje No: 2019-2-AP4-3596, 31400 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

4. Perfloroalkil Grupları İçeren İminofosfin Pd(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Heck Suzuki C C Eşleşme ve Hidrokarboksilasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin Belirlenerek Naproksen ve Boscalid ile Profen ve Sartan Türevi İlaçların Eldesindeki Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, Tubitak-3501, Proje No: , 304376 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

3. Fosfin Ligandlarının Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) İçerisinde Gerçekleştirilen Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2179, 27996 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Fosfin Ligandlarının süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) İçerisinde Gerçekleştirilen Pd(II) Katalizli Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımı, BAP, Proje No: , 27996 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Perfloroalkil Grupları İçeren İminofosfin-Pd(II) Komplekslerinin Süperkritik Karbon Dioksit (ScCO2) Çözücü Ortamında Naproksen ve Boscalid ile Profen ve Sartan Türevi İlaçların Eldesindeki Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, Tubitak-3501, Proje No: 214Z071, 304376 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 800

24. C-C Eşleşme Reaksiyonları için Yeni İminofosfin Türevi Katalizörlerin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: , 50000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

23. NN, ONNO türü yeni ligantların ve paladyum komplekslerinin sentezi; Sentezlenen komplekslerin Heck C-C eşleşme reaksiyonlarındaki katalitik incelemeleri, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-2188, 11000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

22. Mersin Üniversitesi Ultra Saf Çözücü Üretim Sistemi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2504, 288280 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

21. Suzuki Çapraz Bağlama Reaksiyonları için Katalizör Öncüleri Olarak Sülfür ve Oksijen İçeren Paladyum Kompleksleri, BAP, Proje No: , 23750 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

20. C-C Eşleşme Reaksiyonları için Yeni İminofosfin Türevi Katalizörlerin Geliştirilmesi, BAP, Proje No: FBA-2018-10690, 50000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

19. Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Bir Tedavi için Yeni Bir Ezrin İnhibitörü Geliştirilmesi, YÖK-Araştırma Projesi, Proje No: 15224, 1500000 TL, Araştırmacı, 2026, Devam ediyor... 0

18. Perflorlu Fosfin Ve Benzohidrazit Ligandları Içeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Süperkritik Karbondioksit (SkCO2) Çözücü Ortamında Gerçeklesen Suzuki-Karbonilasyon Reaksiyonlarında Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, Tübitak-1002, Proje No: 122Z778, 60000 TL, Araştırmacı, 2023, Devam ediyor... 0

17. Mersin Üniversitesi Ultra Saf Çözücü Üretim Sistemi, BAP, Proje No: , 288280 TL, Araştırmacı, 2020,Tamamlandı. 50

16. Yeni Kiral Fosfin Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP1-2642, 29500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

15. Suzuki çapraz bağlama reaksiyonları için katalizör öncüleri olarak sülfür ve oksijen içeren paladyum kompleksleri, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3090, 23750 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

14. Yeni Kiral Fosfin Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin Belirlenmesi, BAP, Proje No: , 29500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

13. Periferal ve Non Periferal Kiral C2 Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi Aldehitlere Enantiyoseçimli Dietilçinko Katılmasında ve Benzil Alkol Oksidasyonunda Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

12. Asimetrik Fosfin Ligandları ve Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Suzuki-Miyaura C-C Eşleşme ve Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Olarak Uygulanması, Tübitak-1001, Proje No: , 274384 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

11. NN, ONNO Türü Yeni Ligandların ve Paladyum Komplekslerinin Sentezi Sentezlenen Komplekslerin Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarındaki Katalitik İncelemeleri, BAP, Proje No: , 11000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

10. Periferal ve Non-Periferal Kiral C2-Simetrik Diol Substitue Metalloftalosiyaninlerin Sentezi: Aldehitlere Enantiyoseçimli Dietilçinko Katılmasında ve Benzil Alkol Oksidasyonunda Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, Tübitak-1001, Proje No: 115R015, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

9. Asimetrik Fosfin Ligandları ve Pd(II) ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu; Suzuki-Miyaura C-C Eşleşme ve Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Olarak Uygulanması, Tübitak-1001, Proje No: 215Z227, 274384 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

8. Fosfor ve Azot Dönorlu Çift Dişli Ligandların C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımları., BAP, Proje No: , 12000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

7. Fosfor ve Azot Dönorlu Çift Disli Ligandların C-C Eslesme Reaksiyonlarında Kullanımları, BAP, Proje No: OKÜBAP-2017-PT2-003, 12000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

6. Yeni PNO Tipi Kiral Fosfin Ligandlarin ve Ru II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonlarin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi, Tubitak-3001, Proje No: , 59928 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

5. Yeni PNO Tipi Kiral Fosfin Ligandları ve Ru(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi, Tubitak-3001, Proje No: 115Z720, 59928 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. İminofosfin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Heck ve Suzuki Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: FEF2011D9, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

3. İminofosfin Paladyum(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Heck ve Suzuki Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: , 6000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: FEF2008YL16, 4000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. Yeni BINAP Türevi Ligand ve Rutenyum Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: , 4000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

6. PN Tipi Fosfin Ligandları ve Pd(II), Ru(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Hidrojenasyon, Heck ve Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, Tübitak-1002, Proje No: 112T747, 30000 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

5. PN Tipi Fosfin Ligandları ve Pd(II), Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Hidrojenasyon Heck ve Suzuki Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: , 30000 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

4. PNO Donör Atomları İçeren Kiral Kuinazolinon Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Enantioseçici Hidrojenasyon ve Hidroformilasyon Reaksiyonlarında Uygulanması, Tubitak-3501, Proje No: 109T801, 134974 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0

3. PNO Donör Atomları İçeren Kiral Kuinazolinon Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Katalitik Enantioseçici Hidrojenasyon ve Hidroformilasyon Reaksiyonlarında Uygulanması, TÜBİTAK, Proje No: , 134974 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0

2. Süperkritik Karbon Dioksitte Çözünür Florlanmış Fosfin (BINAP) Bileşikleri Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması Sentezlenen Katalizörlerin Katalitik Etkinliklerinin Stirenin Hidrojenasyonunda İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: , 167820 TL, Bursiyer, 2008,Tamamlandı. 0

1. Süperkritik Karbondioksitte Çözünür Florlanmış Fosfin (BINAP) Bileşikleri Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması, Sentezlenen Katalizörlerin Katalitik Etkinliklerinin Stirenin Hidrojenasyonunda İncelenmesi, Tübitak-1001, Proje No: 106T363, 167820 TL, Bursiyer, 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1150

6. Maya Nobatova, Yeni Paladyum Nanokatalizörleri Varlığında Biaril Bileşiklerinin Sentezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Özlem ÖNER, Kiral Binaftil İskeletine Sahip Tiyoüre Ligandlarının Paladyum Katalizli Asimetrik Suzuki Reaksiyonlarında Kullanımı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://www.mersin.edu.tr

4. Esra ŞAHİN, Fosfor ve Azot Donörlü Ligandlar ile Oluşturulmuş Paladyum(II) Komplekslerinin Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Kullanımlarının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Simay İNCE, Süperkritik karbon dioksit (ScCO2) ve organik çözücü ortamında Pd(II) katalizli Heck eşleşme reaksiyonu uygulamaları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tamamlandı. 150

2. Damla Türkmen, Kiral Rutenyum Nanokatalizörleri ile Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Uygulamaları, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Nemire BALDAN, Tek Dişli Fosfin ve Hidrazit Ligandları İçeren Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki-Karbonilasyon Tepkimelerinde Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Simay İNCE, Yakıt Eldesi İçin Yeni Nano Katalizörlerin Geliştirilmesi ve Katalitik Uygulamaları, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 51
1. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 3 ] . 12
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2019 : 1 ] . 5
4. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 5
5. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY , [ 2018 : 1 ] . 5
6. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE , [ 2020 : 1 ] . 5
7. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2014 : 1 ] . 5
8. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 5
9. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2020 : 1 ] . 5
Uluslararası 0
1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-05-21, Burdur, Türkiye. 0
Ulusal 25
1. Çukurova Üniversitesi, 2007-04-23, ADANA, Türkiye. 25
1. Kimyagerler Derneği , Üye No: 12345, Türkiye, 2003-01-12-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KM4529 Günlük Yaşamda Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4529 Günlük Yaşamda Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz KİM 101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM 577 Homojen Kataliz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM104 Genel Kimya Laboratuvar II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar KM4532 Temel Grup Elementleri Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM 104 Genel Kimya Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 577 Homojen Kataliz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KM4529 Günlük Yaşamda Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4529 Günlük Yaşamda Kimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 577 Homojen Kataliz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Yaz KİM 101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Yaz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Laboratuvar II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar KİM 104 Genel Kimya Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz KİM 101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Güz KİM 577 Homojen Kataliz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KİM104 Genel Kimya Laboratuvar II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Bahar KM4532 Temel Grup Elementleri Kimyası Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM102 Genel Kimya II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar KİM 575 Alternatif Çözücü Sistemlerind Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KİM103 Genel Kimya Laboratuvar I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-3-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KİM101 Genel Kimya I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SER128 Temel Kimya - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Güz KIM103 Kimya Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SER127 Temel Kimya - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
Detay
Kiral Binaftil İskeleti İçeren Fosfin Ligandları ile Kararlılaştırılmış Paladyum Nanopartiküllerin Hazırlanması, ScCO2 ve Organik Çözücü Ortamında Asimetrik Suzuki ve Asimetrik Heck C-C Eşleşme Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin Araştırılması, Tübitak-1001, Proje No: 119Z090, 600000 ₺, Yürütücü, 2022, Tamamlandı.
Projects_001.pdf1
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Tezcan, B.; Yılmaz, M.; Yakalı, G.; Aygün, M.; Güzel, B. Palladium complexes of PNNP type diiminodiphosphine ligands for the Suzuki C-C coupling reactions. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2022, 543, 121155-121155.
10.1016/j.ica.2022.121155
Saygıdeğer demir, B.; Ince, S.; Yılmaz, M.; Sezan, A.; Derinöz, E.; Taşkın tok, T.; Saygıdeğer, Y. DNA Binding and Anticancer Properties of New Pd(II)-Phosphorus Schiff Base Metal Complexes. PHARMACEUTİCS, 2022, 14, 2409-2409.
10.3390/pharmaceutics14112409
Solmaz, .; Ince, S.; Yılmaz, M.; Arslan, H. Conversion of monodentate benzoylthiourea palladium(II) complex to bidentate coordination mode: Synthesis, crystal structure and catalytic activity in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2022, 973-974, 122374-122374.
10.1016/j.jorganchem.2022.122374
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, .; Küce çevik, P.; Yılmaz, M. Synthesis of New Substituted Diamides. Investigation of Their Antioxidant and Antibacterial Properties. RUSSİAN JOURNAL OF BİOORGANİC CHEMİSTRY, 2021, 47, 543-551,
10.1134/s1068162021020278

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Keleş, M.; Yılmaz, M. Synthesis, characterization and catalytic activity of new aminomethyldiphosphine-Pd(II) complexes for Suzuki cross-coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2013, 28, 91-94,
10.1002/aoc.3085

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Yılmaz, M.; Ince, S.; Keleş, M.; Güzel, B. Green synthesis of substituted olefins (Heck Cross-Coupling Reaction) with palladium(II) catalysts bearing heterodonor P/N ligands. JOURNAL OF CO2 UTİLİZATİON, 2020, 42, 101309-,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Gök, H.; Gök, Y.; Yılmaz, M. Oxidation of benzyl alcohol by novel peripherally and non‐peripherally modular C2‐symmetric diol substituted cobalt (II) phthalocyanines. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2020, 34, 5669-,
10.1002/aoc.5669

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gök, H.; Yılmaz, M. Peripherally 1,2-dinaphthyl ethanediol substituted phthalocyanine complexes:synthesis, characterization, aggregation, and application in benzyl alcoholoxidation at room temperature. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 2019, 43, 1017-1029,
10.3906/kim-1903-71

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Solmaz, .; Gümüş, .; Yılmaz, M.; Ince, S.; Arslan, H. Palladium complexes derived from benzoylthiourea ligands: Synthesis, crystal structure, and catalytic application in Suzuki C-C coupling reactions. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2021, 35, 1-16,
10.1002/aoc.6348

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 5
Gök, Y.; Gök, H.; Yılmaz, M.; Farsak, M.; Ilker ümit, K. Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications. POLYHEDRON, 2018, 153, 128-138,
10.1016/j.poly.2018.06.053

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Tezcan, B.; Yılmaz, M.; Yakalı, G.; Aygün, M.; Güzel, B. Palladium complexes of PNNP type diiminodiphosphine ligands for the Suzuki C-C coupling reactions. INORGANİCA CHİMİCA ACTA, 2022, 543, 121155-121155,
10.1016/j.ica.2022.121155

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Avşar, G.; Altınel, H.; Yılmaz, M.; Güzel, B. Synthesis characterization and thermal decomposition of fluorinated salicylaldehyde Schiff base derivatives salen and their complexes with copper II. JOURNAL OF THERMAL ANALYSİS AND CALORİMETRY, 2010, 101, 199-203,
10.1007/s10973-009-0453-1

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Altan, O.; Yılmaz, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 861, 252-262,
10.1016/j.jorganchem.2018.02.046

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Yılmaz, M. Palladium(II) complexes with new bidentate phosphine-imine ligands for the Suzuki C-C coupling reactions in supercritical carbon dioxide. JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2018, 138, 221-227,
10.1016/j.supflu.2018.04.022

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Yılmaz, M.; Keleş, H.; Ince, S.; Keleş, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLİED ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2018, 32, 1-8,
10.1002/aoc.4002

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Keleş, M.; Yılmaz, M. Palladium(II) Complexes with Aminomethylphosphine Ligands as Catalysts for the Heck Reaction. HETEROATOM CHEMİSTRY, 2012, 23, 466-471,
10.1002/hc.21038

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Solmaz, .; Ince, S.; Yılmaz, M.; Arslan, H. Conversion of monodentate benzoylthiourea palladium(II) complex to bidentate coordination mode: Synthesis, crystal structure and catalytic activity in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. JOURNAL OF ORGANOMETALLİC CHEMİSTRY, 2022, 973-974, 122374-122374,
10.1016/j.jorganchem.2022.122374

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl