Doç.Dr. Muhammet Özdemir

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Ev Adresi
: Uğur Mumcu Mah. 8790/7 Sok. No: 17/3 Çiğli/izmir
İŞ Adresi
: İkçü Sbbf Felsefe Bölümü Balatçık Mah. Balatçık Yerleşkesi Çiğli/ Izmir
Telefon
:
+90--
Dahili
:
DİĞER E-MAIL
:
muhammetozdemir2012@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-06-24 13:26:11
DÜZENLEME
:
2021-06-22 18:21:54
PUAN
:
5521
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, YÖKDİL, 91,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLAHİYAT MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2018
Doktora Tezi

1. Gazzâlî'nin Tehâfütü'l-Felâsife Adlı Eserinde "üç Mesele"nin Ele Alınışı ve İbn Sînâ'nın Görüşleriyle Mukayesesi Danışman: Dr. Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2010-06-04 - 2012-11-28
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2012-11-28 - 2013-04-24
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-04-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-06-26 - 2016-06-26
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-06-26 - 2016-08-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
2. Özdemir, M. Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2018, 36, 19-36. 200 + 0
Publications_004.pdf

1. Özdemir, M. Problems of Islamic Political Philosophy in Classical and Modern Texts. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ DERGİSİ, 2018, 36, 7-24. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2019
1. Özdemir, M. Avrupa-Merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi. UNİVERSAL JOURNAL OF HİSTORY AND CULTURE, 2019, 1, 12-22. 100 + 0
Publications_019.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 1400
14. Özdemir, M. Post-kolonyalizm, Tarihyazımı ve İslam Felsefesi. JOURNAL OF ISLAMİC RESEARCH, 2019, 30, 67-91. 100 + 0
Publications_003.pdf

2017
13. Özdemir, M. İslâm Antropoloji mi Sosyoloji mi: Novum Organum ve Leviathan Neden Gereklidir?. JOURNAL OF ISLAMİC RESEARCH, 2017, 28, 302-317. 100 + 0
Publications_005.pdf

12. Özdemir, M. Türkiye’deki İslâmî Fırkalaşma ve Cemaat Olgusunun Felsefî Tahlili. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017, 34, 25-44. 100 + 0
Publications_015.pdf

2016
11. Özdemir, M. Felsefi Bir Bilinç Sorunsalı Olarak Postmodernizm Nasıl Vardır?. MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 12, 25-54. 100 + 0
Publications_006.pdf

2015
10. Özdemir, M. Rasyonel İrrasyonel Dikatomik İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Değer Zeminleri. JOURNAL OF VALUES EDUCATİON, 2015, 13, 191-214. 100 + 0
Publications_007.pdf

9. Özdemir, M. Modern Türkçede Hayali Bilgi Sorunu ve İslâm Düşüncesinin Tarih dışılığı. MîZâNÜ'L-HAKK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2015, 1, 59-82. 100 + 0
Publications_013.pdf

2014
8. Özdemir, M. Eflatun ve Aristoteles'in Politikaya Dair Görüşleri Açısından İbn Haldun'un Mukaddime Metni. MÜTEFEKKİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 107-121. 100 + 0
Publications_011.pdf

7. Özdemir, M. FÂRÂBÎ VE İBN SÎNÂ’DA FELSEFE TARİHİ KURGUSU VE İSLÂM’DA FELSEFENİN KONUMU. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 901-926. 100 + 0
Publications_008.pdf

6. Özdemir, M. BİR FELSEFİ KAVRAYIŞ OLARAK TÜKETİM KOŞULLARININ DEĞERLER ÖZELİNDE YARATTIĞI KAOTİK AKIŞKANLIKLAR. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 1671-1683. 100 + 0
Publications_009.pdf

5. Özdemir, M. Gazzâlî, Nietzsche ve Foucault'da Güç-Hakikat İlişkileri Analizi. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, , 2014, 9, 901-926. 100 + 0
Publications_001.pdf

4. Özdemir, M. Türkiye de Dindar Müslümanların Maruz Kaldığı Dışlama Üzerinden Açığa Çıkan Hak Çatışmaları. MÜTEFEKKİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 103-128. 100 + 0
Publications_014.pdf

2013
3. Özdemir, M. Kur ân ve Sosyal Bilimlerin İnsan Yaklaşımları. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 26, 7-32. 100 + 0
Publications_016.pdf

2. Özdemir, M. İBN HALDUN VE HEGEL’İN TARİH FELSEFELERİNİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA ANLAMI. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8, 415-428. 100 + 0
Publications_010.pdf

1993
1. Özdemir, M. Türk İslam Bilim Tarihi Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri. Н А У Қ А И HOBЬIE TEXHOЛOГИИ (BİLİM VE YENİ TEKNOLOJİLER DERGİSİ), 1993, 20, 280-291. 100 + 0
Publications_012.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2011
3. Özdemir, M. Türkiye Özelinde Felsefenin Neliğine İlişkin Eleştirel Bir Soruşturma. BİREY VE TOPLUM, 2011, 1, 105-130. 200 + 0
Publications_018.pdf

2. Özdemir, M. Alternatif Gazzâlî Epistemolojisi Okumaları İçin Bir Deneme Toplumsal Önkoşullu Bir Bağlamda Cedel ve Keşf in Anlamı. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 16, 253-275. 200 + 0
Publications_017.pdf

2005
1. Özdemir, M. Türkiye’de İslami Toplumsal Durum ve Cinsellik. MARİFE, 2005, 5, 187-203. 200 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2750
1. Özdemir, M. “Üç Mesele” Bakımından Gazzâlî ve İbn Sînâ, ISBN: 978-3-639-67494-1, Türkiye Alim Kitapğları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 489 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2015. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2750
1. Özdemir, M. Elli Müslüman Düşünür, ISBN: 978-975-352-426-1, Pınar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2015. 750
2. Özdemir, M. Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi I, ISBN: 978-605-326-018-9, İz Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
3. Özdemir, M. Sünnet Sosyolojisi, ISBN: 978-605-5978-18-1, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 39 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
4. Özdemir, M. Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Yeniçağ Düşüncesi, ISBN: 978-975-574-761-3, İnsan Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
5. Özdemir, M. İslam Felsefesi, ISBN: 978-605-9498-06-7, İslam Felsefesinin Kaynakları ve Özgünlüğü Meselesi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 3000, 31 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2750
1. Özdemir, M. Post-kolonyalizm Nedir? Dünyalar Arasında ve Türkiye’de Bilim, Kavram ve Teorilerin İşlevleri, ISBN: 978-605-9608-18-3, Açılım Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 299 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Araştırmacı 50

1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Firdevs Demir, Kant'ın antinomileri ile Gazali'nin Üç Meselesinin karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. DEğERLER EğITIMI DERGISI (DED) , [ 2015 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 0
2. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
3. MARIFE , [ 2018 : 1 ] . 4
4. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
5. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FDB 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabi 4-0-4
Güz FDB 543 İslam Felsefesinde Ana Akımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
Güz FDB 543 İslam Felsefesinde Ana Akımlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ( Yük 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl