Doç.Dr. Muhammet Özdemir
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü B Blok Kat 1. Çiftlikköy Kampüsü
Telefon
:
+90-324-3610001-10
Dahili
:
11245
E-MAIL
:
mozdemir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-06-24 13:26:11
DÜZENLEME
:
2024-01-30 14:21:48
PUAN
:
10471
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, YÖKDİL, 91,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLAHİYAT MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2018
Doktora Tezi

1. Gazzâlî'nin Tehâfütü'l-Felâsife Adlı Eserinde "üç Mesele"nin Ele Alınışı ve İbn Sînâ'nın Görüşleriyle Mukayesesi Danışman: Dr. Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2010-06-04 - 2012-11-28
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2012-11-28 - 2013-04-24
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-04-26 - 2020-01-16
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-06-26 - 2016-06-26
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İZMİR KâTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013-06-26 - 2016-08-26
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2021
2. ÖZDEMİR, M.; Başaran, N. Transhümanizm, Posthümanizm ve İnsan Bilincinin Yeni Kapsamı. İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, 2021, 32, 30-51. 0 + 0
2020
1. ÖZDEMİR, M. Kersten, C, (2019). Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes andIssues, London and New York: Routledge, Taylor Francis Group, 2019, 218s.. TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 2, 321-323. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
2. Özdemir, M. Problems of Islamic Political Philosophy in Classical and Modern Texts. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ DERGİSİ, 2018, 36, 7-24. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. Özdemir, M. Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2018, 36, 19-36. 200 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer 300
2019
3. ÖZDEMİR, M. Avrupa-merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi. UNİVERSAL JOURNAL OF HİSTORY AND CULTURE, 2019, 1, 12-22. 100 + 0
2. Özdemir, M. Avrupa-Merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi. UNİVERSAL JOURNAL OF HİSTORY AND CULTURE, 2019, 1, 12-22. 100 + 0
Publications_019.pdf

2017
1. ÖZDEMİR, M. İslâm Antropololoji mi Sosyoloji mi: Novum Organum ve Leviathan Neden Gereklidir?. İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, 2017, 28, 302-317. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 2100
2023
21. ÖZDEMİR, M. Çağdaş Felsefi Gelişmeler Bağlamında Akıl ve Vahiy Kavramlarının Epistemolojik Öznellikleri. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2023, 7, 195-209. 100 + 0
10.38015/sbyy.1313288

2021
20. ÖZDEMİR, M. Türkiye'de Çağdaş İslâm'ın Düşünce Ekonomisi ve Değer Üretmenin Zorlukları. MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2021, 21, 37-57. 100 + 0
10.33420/marife.861900

2019
19. ÖZDEMİR, M. Prof. Dr. Fuat Sezgin’de ”Evrensel Bilimler Tarihi” Kavramı ve Bilim Tarihi Yazımı. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2019, 9, 38-55. 100 + 0
18. ÖZDEMİR, M. Post-kolonyalizm, Tarihyazımı ve İslâm Felsefesi. JOURNAL OF ISLAMİC RESEARCH (İSLAMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ), 2019, 30, 67-91. 100 + 0
17. Özdemir, M. Post-kolonyalizm, Tarihyazımı ve İslam Felsefesi. JOURNAL OF ISLAMİC RESEARCH, 2019, 30, 67-91. 100 + 0
Publications_003.pdf

2018
16. ÖZDEMİR, M. Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2018, , 19-36. 100 + 0
15. ÖZDEMİR, M. Problems of Islamic Political Philosophy in Classical and Modern Texts. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2018, , 7-24. 100 + 0
2017
14. Özdemir, M. Türkiye’deki İslâmî Fırkalaşma ve Cemaat Olgusunun Felsefî Tahlili. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017, 34, 25-44. 100 + 0
Publications_015.pdf

13. Özdemir, M. İslâm Antropoloji mi Sosyoloji mi: Novum Organum ve Leviathan Neden Gereklidir?. JOURNAL OF ISLAMİC RESEARCH, 2017, 28, 302-317. 100 + 0
Publications_005.pdf

2016
12. Özdemir, M. Felsefi Bir Bilinç Sorunsalı Olarak Postmodernizm Nasıl Vardır?. MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 12, 25-54. 100 + 0
Publications_006.pdf

2015
11. Özdemir, M. Rasyonel İrrasyonel Dikatomik İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Değer Zeminleri. JOURNAL OF VALUES EDUCATİON, 2015, 13, 191-214. 100 + 0
Publications_007.pdf

10. Özdemir, M. Modern Türkçede Hayali Bilgi Sorunu ve İslâm Düşüncesinin Tarih dışılığı. MîZâNÜ'L-HAKK İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2015, 1, 59-82. 100 + 0
Publications_013.pdf

2014
9. Özdemir, M. Gazzâlî, Nietzsche ve Foucault'da Güç-Hakikat İlişkileri Analizi. TURKİSH STUDİES - INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, , 2014, 9, 901-926. 100 + 0
Publications_001.pdf

8. Özdemir, M. Türkiye de Dindar Müslümanların Maruz Kaldığı Dışlama Üzerinden Açığa Çıkan Hak Çatışmaları. MÜTEFEKKİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 103-128. 100 + 0
Publications_014.pdf

7. Özdemir, M. FÂRÂBÎ VE İBN SÎNÂ’DA FELSEFE TARİHİ KURGUSU VE İSLÂM’DA FELSEFENİN KONUMU. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 901-926. 100 + 0
Publications_008.pdf

6. Özdemir, M. Eflatun ve Aristoteles'in Politikaya Dair Görüşleri Açısından İbn Haldun'un Mukaddime Metni. MÜTEFEKKİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 1, 107-121. 100 + 0
Publications_011.pdf

5. Özdemir, M. BİR FELSEFİ KAVRAYIŞ OLARAK TÜKETİM KOŞULLARININ DEĞERLER ÖZELİNDE YARATTIĞI KAOTİK AKIŞKANLIKLAR. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 1671-1683. 100 + 0
Publications_009.pdf

2013
4. Özdemir, M. Kur ân ve Sosyal Bilimlerin İnsan Yaklaşımları. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 26, 7-32. 100 + 0
Publications_016.pdf

3. Özdemir, M. İBN HALDUN VE HEGEL’İN TARİH FELSEFELERİNİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA ANLAMI. INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2013, 8, 415-428. 100 + 0
Publications_010.pdf

2012
2. ÖZDEMİR, M. Aydınlanmacı Gramerlerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafiziksel Dolayım Denemesi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 4, 211-222. 100 + 0
1993
1. Özdemir, M. Türk İslam Bilim Tarihi Açısından Bilim Tarihi Yazım Biçimleri. Н А У Қ А И HOBЬIE TEXHOЛOГИИ (BİLİM VE YENİ TEKNOLOJİLER DERGİSİ), 1993, 20, 280-291. 100 + 0
Publications_012.pdf

Uluslararası - publications.sections.47 100
2013
1. ÖZDEMİR, M.; TOPKAYA, Y. Aydınlanmacı Kimliklerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafizik Dolayım. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ, 2013, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2011
3. Özdemir, M. Alternatif Gazzâlî Epistemolojisi Okumaları İçin Bir Deneme Toplumsal Önkoşullu Bir Bağlamda Cedel ve Keşf in Anlamı. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 16, 253-275. 200 + 0
Publications_017.pdf

2. Özdemir, M. Türkiye Özelinde Felsefenin Neliğine İlişkin Eleştirel Bir Soruşturma. BİREY VE TOPLUM, 2011, 1, 105-130. 200 + 0
Publications_018.pdf

2005
1. Özdemir, M. Türkiye’de İslami Toplumsal Durum ve Cinsellik. MARİFE, 2005, 5, 187-203. 200 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2017
1. ÖZDEMİR, M. Türkiye’deki İslâmî Fırkalaşma ve Cemaat Olgusunun Felsefî Tahlili. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2017, , 25-44. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 1500
2024
15. ÖZDEMİR, M. 20. Yüzyıldaki Avrupa-merkezci Siyonizm Eleştirileri İle 21. Yüzyıldaki İslâmî Siyonizm Eleştirilerinin Odağında Edward W. Said'in Düşündürdükleri. YETKİN DÜŞÜNCE, 2024, 7, 51-66. 100 + 0
2023
14. ÖZDEMİR, M. Doğal ve İnsani Risklerin Öngörülebilirliği ve Toplumsal Organizasyonun Yeterliliği. YETKİN DÜŞÜNCE, 2023, 6, 71-85. 100 + 0
13. ÖZDEMİR, M. İkinci Soğuk Savaş Döneminin İlk Küresel Teması: Dijital Post-kolonyalite ve Toplumsal Anlamların Dönüşümü. YETKİN DÜŞÜNCE HAKİKATİN KAYNAĞINA YOLCULUK, 2023, 6, 27-41. 100 + 0
12. ÖZDEMİR, M. Türkiye Orta Sınıfında Ailenin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. YETKİN DÜŞÜNCE, 2023, 6, 17-25. 100 + 0
2022
11. ÖZDEMİR, M. Bireysel ve Toplumsal İnsan Varoluşunun Temel Belirleyicisi Olarak Paranın Üretimi ve Dolaşımı. YETKİN DÜŞÜNCE, 2022, 4, 17-30. 100 + 0
10. ÖZDEMİR, M. Güncel Sorunlar ve Bağlamsal Deneyim Çözümlemesi. YETKİN DÜŞÜNCE, 2022, 5, 18-33. 100 + 0
2019
9. ÖZDEMİR, M. İnanmaya ve İnanmamaya Dair Yeni Bir Soru: Tanrı Sorunu mu, İnsan Sorunu mu?. YETKİN DÜŞÜNCE, 2019, , 73-84. 100 + 0
8. ÖZDEMİR, M. Düşünce Özgürlüğü, Bilim ve Üniversite Biraraya Gelebilir mi?. YETKİN DÜŞÜNCE, 2019, 2, 35-48. 100 + 0
7. ÖZDEMİR, M. Siyasal İslâm İktidarları ve Müslümanca Siyasetin Panoraması. YETKİN DÜŞÜNCE, 2019, 2, 115-127. 100 + 0
6. ÖZDEMİR, M. Allah’ın Emrinden Siyaset ve Felsefeye İlahiyat Düşüncesi. YETKİN DÜŞÜNCE, 2019, , 129-140. 100 + 0
2018
5. ÖZDEMİR, M. Özgürlüğün Bugün İmkân(sızlık)ları. YETKİN DÜŞÜNCE, 2018, 1, 33-46. 100 + 0
4. ÖZDEMİR, M. Dünyada Adalet Mümkün müdür?. YETKİN DÜŞÜNCE, 2018, , 131-140. 100 + 0
3. ÖZDEMİR, M. İslâm’ın Temsil Düzeninin Glokalizasyon Sorunu Özelinde Güncellenmesi. YETKİN DÜŞÜNCE, 2018, 1, 149-166. 100 + 0
2. ÖZDEMİR, M. Ahlâk Menfaatleri Korur mu Dizginler mi?. YETKİN DÜŞÜNCE, 2018, , 97-108. 100 + 0
2011
1. ÖZDEMİR, M. Sünnet Sosyolojisinin Epistemolojik Temelleri. ESKİYENİ, 2011, , 20-38. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2750
1. Özdemir, M. “Üç Mesele” Bakımından Gazzâlî ve İbn Sînâ, ISBN: 978-3-639-67494-1, Türkiye Alim Kitapğları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 489 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2015. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2750
1. Özdemir, M. Elli Müslüman Düşünür, ISBN: 978-975-352-426-1, Pınar Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2015. 750
2. Özdemir, M. Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Yeniçağ Düşüncesi, ISBN: 978-975-574-761-3, İnsan Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Özdemir, M. İslam Felsefesi, ISBN: 978-605-9498-06-7, İslam Felsefesinin Kaynakları ve Özgünlüğü Meselesi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 3000, 31 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 250
4. Özdemir, M. Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi I, ISBN: 978-605-326-018-9, İz Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 250
5. Özdemir, M. Sünnet Sosyolojisi, ISBN: 978-605-5978-18-1, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 39 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 2750
1. Özdemir, M. Post-kolonyalizm Nedir? Dünyalar Arasında ve Türkiye’de Bilim, Kavram ve Teorilerin İşlevleri, ISBN: 978-605-9608-18-3, Açılım Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 299 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 500
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 2750
1. ÖZDEMİR, M. İslam Felsefesi, ISBN: 978-605-9498-06-7, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 32 Sayfa, Türkçe, İstanbul, , 2017. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2750
1. ARSLAN, F.; ÖZDEMİR, M. Yeni Spor Felsefesine Giriş, ISBN: 978-625-427-762-7, Nobel Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 152 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. ÖZDEMİR, M. Ortaçağ İslâm Felsefesi ve Çağdaş Batı Felsefesi Analizinden Hareketle Yeniden İbn Sînâ, ISBN: 978-625-8354-19-5, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 128 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023. 0
3. ÖZDEMİR, M. Post-kolonyalizm Nedir? Dünyalar Arasında ve Türkiye’de Bilim, Kavram ve Teorilerin İşlevleri, ISBN: 6059608183, Açılım Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 299 Sayfa, Türkçe, İstanbul, , 2017. 0
1. ARSLAN, F.; ÖZDEMİR, M. Uluslararası Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-625-7086-55-4, Atatürk Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 522 Sayfa, Türkçe, ERZURUM, Türkiye, 2022. 0
2. ÖZDEMİR, M. Transhümanizm & Posthümanizm -Disiplinlerarası Bir Çalışma-, ISBN: 978-625-7673-18-1, Eskiyeni, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 438 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. ÖZDEMİR, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
4. ÖZDEMİR, M. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ISBN: 978-625-7825-94-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023. 0
5. ÖZDEMİR, M. Transhümanizm & Posthümanizm -Disiplinlerarası Bir Çalışma-, ISBN: 978-625-7623-18-1, Eskiyeni, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 438 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
6. ÖZDEMİR, M. Din ve Transhümanizm, ISBN: 978-625-7623-20-4, Eskiyeni, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
7. ÖZDEMİR, M. Din Eğitiminde Ana Konular, ISBN: 978-625-7673-25-9, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 445 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
8. ÖZDEMİR, M. Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri, ISBN: 978-605-351-392-6, Kitap Dünyası Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 296 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 0
9. ÖZDEMİR, M. Çağdaş Sünnet Kritikleri, ISBN: 978-625-7673-84-6, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
10. ÖZDEMİR, M. Mezheplerin Tanrısı: İslam Mezheplerinin Tanrı Anlayışı, ISBN: 978-605-7699-20-6, Rağbet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 516 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
11. ÖZDEMİR, M. Metaverse'e Doğru (mu?), ISBN: 978-625-8162-36-3, Hece Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 232 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
12. ÖZDEMİR, M.; ARSLAN, F. Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-625-7086-55-4, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 522 Sayfa, Türkçe, ERZURUM, Türkiye, 2022. 0
13. ÖZDEMİR, M. Fıkhın Sosyolojik Anatomisi -Fıkıh Sosyolojisi II-, ISBN: 978-625-7673-26-6, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 282 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
14. ÖZDEMİR, M. Bir Dünya Tanrı, ISBN: 978-605-7699-88-6, Rağbet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 608 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
15. ÖZDEMİR, M. Metaverse, ISBN: 978-625-8410-69-3, Hiperyayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
16. ÖZDEMİR, M. Metaverse ve Eşzamanlı Sanal Yaşam -Disiplinlerarası Bir Araştırma-, ISBN: 978-625-8354-08-9, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023. 0
17. ÖZDEMİR, M. Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, ISBN: 978-605-544-018-9, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, Türkçe, Bingöl, Türkiye, 2019. 0
18. ÖZDEMİR, M. Türkiye'de İslam Felsefesi Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar'a Armağan, ISBN: 978-605-9513-70-8, Elis Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 518 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
19. ÖZDEMİR, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖZDEMİR, M. Sünnet Sosyolojisi, ISBN: 978-605-5978-18-1, EskiYeni, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 40 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Özdemir, M. İSLAM FELSEFESİ, ISBN: 978 605 9498 06 7, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 31 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
2. ÖZDEMİR, M. Doğumunun 200. Yılında Şehabeddin Mercani: İslâm Tefekküründe Tecdit ve İhyâ Uluslararası Sempozyumu 17-18 Aralık 2018 İstanbul Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-9443-55-5, Şenyıldız Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 372 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
3. ÖZDEMİR, M. Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik, ISBN: 978-605-69628-7-5, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 512 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2021. 0
4. TOPKAYA, Y.; ÖZDEMİR, M. Toplum ve Kültür Bağlamında Karakter ve Değerler Eğitimi, ISBN: 978-625-7676-31-1, Pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 266 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
5. ÖZDEMİR, M. İslam Medeniyetinde Bilim Öncülleri, ISBN: 978-605-2339-48-0, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 264 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
6. ÖZDEMİR, M. Hayy'dan Hû'ya Hay Bin Yakzan, ISBN: 978-625-7675-42-0, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1800

9. ÖZDEMİR, M., The Dilemma of New Turkish Individual: Family and Global Citizenship. 5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 2019-11-06, 2019-11-07, Mardin, Türkiye, . 200

8. ÖZDEMİR, M., Toplumsal Tecrübe Olmaksızın Müslüman Akıl Teşekkül Edebilir mi?. Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercâni: İslâm Tefekküründe Tecdit ve İhya, 2018-12-17, 2018-12-18, İstanbul, Türkiye, . 200

7. ÖZDEMİR, M., Dünyalar Arasında Mevcudiyetsizlik ve Dilsizlik: ModernMüslümanlar Düşünebilirler mi?. İslâm ve Yorum: Temel tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar Uluslararası Sempozyum, 2017-05-08, 2017-05-10, Malatya, Türkiye, . 200

6. ÖZDEMİR, M., Bir Bilinç İkilemi Olarak İslamofobi Nasıl Vardır?. Uluslararası İslam Fobiniz Olmasın Sempozyumu Projesi, 2017-03-27, 2017-03-29, Mersin, Türkiye, . 200

5. ÖZDEMİR, M., Kültür Yazımlarının Din Eğitimine Etkisinin Felsefi Durumu. Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 2013-11-28, 2013-11-30, Eskişehir, Türkiye, . 200

4. ÖZDEMİR, M.; YELOCAĞI, S., Medeniyet Kavramının Psikolojik Gelişimi İçin Ayrılıkçı Bir İzlek Toplumsal Seçkinler ve Seçkin Olmayanlar. International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, 2012-06-10, 2012-06-13, İzmir, Türkiye, . 200

3. ÖZDEMİR, M.; TÜRKMEN, M., Farklılıkların Oluşturulmuşluğunu Savunan Felsefi Söylemlerin Oluşturulmuşluğu ve Ortak Bir Ölçüt Olarak İnsanın Ölümü. International Symposium on Language and Communication: Researchs Trends and Challenge, 2012-06-10, 2012-06-13, İzmir, Türkiye, . 200

2. ÖZDEMİR, M., Ortadoğu Özgüllüklerinin Anlamlandırılmasında Yöntem Sorunu ve Şarkiyatçılık. International Middle East Congress, 2011-11-01, 2011-11-02, Kocaeli, Türkiye, . 200

1. ÖZDEMİR, M., Modern Felsefe Din İlişkilendirmelerinin Sorunlu Kıldığı Gazzâlî Algıları. Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, 2011-05-12, 2011-05-14, Isparta, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ÖZDEMİR, M.; ARSLAN, F.; Başaran, N., Post-kolonyal Düşünce Açısından Metaverse, Transhümanizm & Posthümanizm. İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturma Açısından "Yapay Zeka" Bildiri Özetleri Kitabı 15-16-17 Nisan 2022, 2022-04-16, , Burdur, Türkiye, . 100

1. ÖZDEMİR, M.; TOPKAYA, Y., Aydınlanmacı Kimliklerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafizik Dolayım. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu International Symposium on Social Studies Education, 2012-04-20, 2012-04-22, İstanbul, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ÖZDEMİR, M.; TÜRKMEN, M., Hak ve Adalet kavramlarının Psikolojik Meşruiyetinde Yeni Bir Tartışma İhtiyaç ve Çıkar Nedir. Sosyal Haklar İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, 2013-04-04, 2013-04-05, Ankara, Türkiye, . 100

1. ÖZDEMİR, M., Ortadoğu nun Kültürel Yazımında Ölçüt Sorunsalı. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 2012-10-01, 2012-10-02, Kahramanmaraş, Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. ÖZDEMİR, M.; ARSLAN, F., Transhümanizm ve Posthümanizm Kavramlarının Sevgi Bağlamında Değerlendirilmesi. Yapay Zekâ, Transhümanizm, Posthümanizm, ve Din Uluslararası Sempozyum, 2021-12-19, , Erzurum, Türkiye, . 50

2. ÖZDEMİR, M., Klasik ve Modern Metinlerde İslam Siyaset Felsefesinin Açmazları. 1. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu (ODTÜ), 2018-09-20, 2018-09-21, Ankara, Türkiye, . 50

1. ÖZDEMİR, M., Lisansüstü Eğitimde Terminolojik Gelenek Sorunu. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 2011-10-06, 2011-11-07, Ankara, Türkiye, . 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Firdevs Demir, Kant'ın antinomileri ile Gazali'nin Üç Meselesinin karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. DEğERLER EğITIMI DERGISI (DED) , [ 2015 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 0
2. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
3. MARIFE , [ 2018 : 1 ] . 4
4. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
5. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
6. MüTEFEKKIR AKSARAY ÜNIVERSITESI İSLAMI İLIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
özdemir, M. Çağdaş Felsefi Gelişmeler Bağlamında Akıl ve Vahiy Kavramlarının Epistemolojik Öznellikleri. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, 2023, 7, 195-209.
10.38015/sbyy.1313288
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
özdemir, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ISBN: 978-625-7825-94-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Çağdaş Sünnet Kritikleri, ISBN: 978-625-7673-84-6, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Ortaçağ İslâm Felsefesi ve Çağdaş Batı Felsefesi Analizinden Hareketle Yeniden İbn Sînâ, ISBN: 978-625-8354-19-5, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 128 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Metaverse'e Doğru (mu?), ISBN: 978-625-8162-36-3, Hece Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 232 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Metaverse ve Eşzamanlı Sanal Yaşam -Disiplinlerarası Bir Araştırma-, ISBN: 978-625-8354-08-9, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
özdemir, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Kelam Sosyolojisi, ISBN: 978-625-7673-73-0, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, ISBN: 978-625-7825-94-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 256 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Çağdaş Sünnet Kritikleri, ISBN: 978-625-7673-84-6, Eskiyeni Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Metaverse'e Doğru (mu?), ISBN: 978-625-8162-36-3, Hece Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 232 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
özdemir, M. Metaverse ve Eşzamanlı Sanal Yaşam -Disiplinlerarası Bir Araştırma-, ISBN: 978-625-8354-08-9, Mana Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özdemir, M.; Başaran, N. Transhümanizm, Posthümanizm ve İnsan Bilincinin Yeni Kapsamı. İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, 2021, 32, 30-51,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özdemir, M. Avrupa-merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi. UNİVERSAL JOURNAL OF HİSTORY AND CULTURE, 2019, 1, 12-22,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M.; Başaran, N. Transhümanizm, Posthümanizm ve İnsan Bilincinin Yeni Kapsamı. İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, 2021, 32, 30-51,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M. Post-kolonyalizm Nedir? Dünyalar Arasında ve Türkiye’de Bilim, Kavram ve Teorilerin İşlevleri, ISBN: 6059608183, Açılım Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 299 Sayfa, Türkçe, İstanbul, , 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M. Bir Dünya Tanrı, ISBN: 978-605-7699-88-6, Rağbet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 608 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M. Metaverse, ISBN: 978-625-8410-69-3, Hiperyayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M. Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, ISBN: 978-605-544-018-9, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 524 Sayfa, Türkçe, Bingöl, Türkiye, 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özdemir, M. Avrupa-merkezcilik ve Tarihyazımı Sorununun Bilimsel ve Kültürel Bilgiye Etkisi. UNİVERSAL JOURNAL OF HİSTORY AND CULTURE, 2019, 1, 12-22,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
özdemir, M.; Başaran, N. Transhümanizm, Posthümanizm ve İnsan Bilincinin Yeni Kapsamı. İSLAMİ ARAŞTIRMALAR, 2021, 32, 30-51,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
özdemir, M. Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu. ESKİYENİ ANADOLU İLAHİYAT AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2018, , 19-36,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl