Doç.Dr. Muzaffer Pınar Babanoğlu

Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-02-25 09:23:31
DÜZENLEME
:
2023-07-10 14:12:21
PUAN
:
18870
YABANCI DİL
:
Almanca, D, YÖKDİL, 68,75
İngilizce, A, YÖKDİL, 93,75
h-index
4
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA DERLEME DAYALI BİR ÇALIŞMA: TÜRK ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ZARF BAĞLAÇLARIN KULLANIMI Danışman: Dr. Cem CAN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. İNGİLİZCE’DE Kİ DOLAYLI NESNENİN İNGİLİZCE’Yİ İKİNCİ DİL OLARAK EDİNEN TÜRK YETİŞKİNLER TARAFINDAN EDİNİMİ Danışman: Dr. Cem CAN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013-01-08 - 2019-05-30
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-07-01 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Evaluating EFL curricula in Turkey: A study on skills and suggested assignments. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL, 2020, 28, 431-441. 0 + 0
10.24106/kefdergi.3635

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2014
1. Babanoğlu, M. A Corpus-Based Study on the Use of Pragmatic Markers as Speech-Like Features in Turkish EFL Learners’ Argumentative Essays. BOOK SERİES: PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2014, 136, 186-193. 1000 + 0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814037938?via%3Dihub

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
3. Babanoğlu, M.; Ağçam, R.; Badem, N. Yükseköğretimde Yabancı Dil Eğitiminde Açık ve Örtük Yazılı Düzeltici Geribildirim: Türkiye Örneği . İNÖNÜ UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON , 2018, 19, 104-116. 200 + 0
10.17679/inuefd.364809

2. Ağçam, R.; Babanoğlu, M. A COMPARATIVE STUDY ON EFL TEXTBOOKS IN TURKISH AND GERMAN SECONDARY PUBLIC SCHOOL. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 948-959. 200 + 0
2016
1. Ağçam, R.; Babanoğlu, M. Students’ Perceptions of Language Testing and Assessment in Higher Education . ÜNİVERSİTEPARK BÜLTEN , 2016, 5, 66-77. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.22521/unibulletin.2016.512.6

Uluslararası - Diğer 800
2017
8. BABANOĞLU, M. A learner corpus investigation contractions in EFL learners argumentative essays. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED LİNGUİSTİCS AND ENGLİSH LİTERATURE, 2017, 6, 56-62. 100 + 0
7. Babanoğlu, M. A Corpus-based Study on the Use of Contractions by EFL Learners in Argumentative Essays . INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED LİNGUİSTİCS & ENGLİSH LİTERATURE , 2017, 6, 56-62. 100 + 0
10.7575/aiac.ijalel.v.6n.2p.56

2016
6. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Students’ Perceptions of Language Testing and Assessment in Higher Education. ÜNİVERSİTEPARK BÜLTEN, 2016, 5, 66-77. 100 + 0
10.22521/unibulletin.2016.512.6

5. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Exploring self efficacy beliefs of primary school teachers in Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2016, 2, 121-133. 100 + 0
2015
4. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Explicit and implicit types of corrective feedback in primary education. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDCUTAİON AND TEACHİNG, 2015, 3, 126-132. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.502

3. Kırkgöz, Y.; Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Corrective Feedback in Primary EFL Classrooms in Turkey. AMERİCAN INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE , 2015, 4, 90-101. 100 + 1
2. BABANOĞLU, M. A Corpus Based Study on the Use of Feelings and Emotions Vocabulary by Male and Female EFL Learners. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİCS, 2015, 4, 203-209. 100 + 0
10.11648/j.ijll.20150304.12

1. KIRKGÖZ, Y.; BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Corrective feedback in primary EFL classrooms in Turkey. AMERİCAN INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2015, 4, 90-101. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 1500
2017
5. Babanoğlu, M. Devlet ve Özel Okullarda Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Üzerine Algıları . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 46, 789-803. 300 + 3
10.14812/cuefd.305210

4. BABANOĞLU, M. A Study on Possible Selves of Turkish Pre-Service EFL Teachers. ARAB WORLD ENGLİSH JOURNAL, 2017, 8, 39-48. 300 + 0
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol8no4.3

3. Babanoğlu, M. A Study on Possible Selves of Turkish Pre-Service EFL Teachers. ARAB WORLD ENGLİSH JOURNAL, 2017, 8, 39-48. 300 + 0
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol8no4.3

2016
2. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Learner perceptions on EFL teaching practices in higher education in Turkey. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİON, 2016, 5, 146-156. 300 + 0
10.19128/turje.94535

1. Ağçam, R.; Babanoğlu, M. Türk yükseköğretim kurumlarındaki yabancı dil eğitimi uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri . TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİON , 2016, 5, 146-156. 300 + 0
10.19128/turje.94535

Uluslararası - Alan endexleri 500
2023
5. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Multicultural Education: From the Lens of Pre-Service Teachers. SHANLAX INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2023, , 22-36. 100 + 0
2021
4. BABANOĞLU, M. Online ELT Practicum: Views of Student Teachers, Cooperating Teachers and Faculty Supervisors. EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2021, 4, 455-471. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.04.407

2018
3. BABANOĞLU, M. Motion Verbs in Learner Corpora. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2018, 17, 221-228. 100 + 0
DOI: 10.21547/jss.372590

2. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R.; BADEM, N. Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education:Evidence from Turkey. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 19, 104-116. 100 + 0
10.17679/inuefd.364809

2017
1. BABANOĞLU, M.; YARDIMCI, A. Turkish State And Private School EFL Teachers’ Perceptions on Professional Development. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 46, 789-803. 100 + 0
10.14812/cuefd.305210

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 700
2020
7. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Evaluation of the learning outcomes in the revised EFL curriculum: A research on outcome verbs. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2020, 12, 127-142. 100 + 0
2019
6. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Turkish EFL Teacher Candidates’ Early Teacher Identity. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2019, 5, 386-391. 100 + 0
10.20448/journal.522.2019.52.386.391

2017
5. KIRKGÖZ, Y.; BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Turkish EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Foreign Language Assessment in Primary Education. JOURNAL OF EDUCATİON AND E-LEARNİNG RESEARCH, 2017, 4, 163-170. 100 + 0
10.20448/journal.509.2017.44.163.170

2016
4. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. An Investigation on EFL Teachers Attitude toward Teaching Profession. HİGHER EDUCATİON STUDİES, 2016, 6, 21-31. 100 + 0
10.5539/hes.v6n3p21

3. Kırkgöz, Y.; Babanoğlu, M.; Babanoğlu, R. Turkish EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Foreign Language Assessment in Primary Education . JOURNAL OF EDUCATİON AND E - LEARNİNG RESEARCH , 2016, 4, 163-170. 100 + 0
10.20448/journal.509.2017.44.163.170

2014
2. BABANOĞLU, M. A Corpus based Study on the Use of MAKE by Turkish EFL Learners. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND LİTERACY STUDİES, 2014, 2, 43-47. 100 + 0
10.7575/aiac.ijels.v.2n.2p.43

1. Babanoğlu, M. A Corpus-based Study on the Use of MAKE by Turkish EFL Learners . INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON & LİTERACY STUDİES, 2014, 2, 43-47. 100 + 3
10.7575/aiac.ijels.v.2n.2p.43

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
2019
1. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. A Comparative Research on Perceived EAP Competencies of Turkish Academics. AWEJ, 2019, 10, 44-61. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol10no4.4

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1000
2018
5. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Exploring Possible-selves of Turkish Prospective Teachers. AKDENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 12, 447-462. 200 + 0
https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.22

4. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. A COMPARATIVE STUDY ON EFL TEXTBOOKS IN TURKISH AND GERMANSECONDARY PUBLIC SCHOOLS. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 948-959. 200 + 0
3. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. THE SOLO ANALYSIS OF EFL TEACHING PROGRAMMES:EVIDENCE FROM TURKEY. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-18. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14255

2. Babanoğlu, M. Türk Öğretmen Adaylarının Olası Benliklerinin İncelenmesi. AKDENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 12, 447-462. 200 + 1
2011
1. BABANOĞLU, M. The acquisition of English dative alternation by Turkish adult learners. DİL DERGİSİ, 2011, , 53-72. 200 + 0
10.1501/Dilder_0000000156

Ulusal - Diğer 100
2019
1. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. THE USE OF TURKISH CASE MARKERS BY ADULT LEARNERS OF TURKISH AS A SECOND LANGUAGE. DİYALEKTOLOG, 2019, 22, 35-44. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.37317

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Babanoğlu, M.; Can, C. Academic Studies in Educational Sciences, ISBN: 978-605-288-605-2, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 53 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 250
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 250
1. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. CURRENT RESEARCHES INEDUCATIONAL SCIENCES II, ISBN: 978-625-7795-45-6, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. BABANOĞLU, M.; CAN, C. A COMPREHENSIVE OVERVIEW OF CORPUS LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING, ISBN: 978-625-6379-34-3, turkuaz, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 143 Sayfa, İngilizce, Manisa, Türkiye, 2022. 0
1. BABANOĞLU, M. Sağlık-Toplum-Bilim Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-7691-46-0, Paradigma Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 197 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 0
2. BABANOĞLU, M. Academic Researches in Educational Sciences, ISBN: 978-605-288-381-5, Gece kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 346 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. BABANOĞLU, M. FARKLI DİSİPLİNLERDEN COVİD 19 ÇALIŞMALARI, ISBN: 978-625-7502-65-8, DUVAR, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 211 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
4. BABANOĞLU, M. SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, ISBN: 978-625-7799-73-7, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1403 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022. 0
5. BABANOĞLU, M. ACADEMIC STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES, ISBN: 978-625-7502-73-3, DUVAR, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
6. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Current Researches in Educational Sciences II, ISBN: 978-625-7795-45-6, Akademisyen Publishing House, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 14 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2020. 0
7. BABANOĞLU, M. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, PEGEM, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 632 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
8. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R. Academic Studies in Foreign Language Education, ISBN: 978-2-38236-042-2, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 22 Sayfa, İngilizce, Lyon, Fransa, 2020. 0
9. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. Educational Sciences: Theory, Current Researches and New Trends, ISBN: 978-9940-46-036-5, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2020. 0
10. BABANOĞLU, M.; CAN, C. Academic Studies in Educational Sciences, ISBN: 978-605-288-605-2, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 51 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 0
11. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M. EDUCATIONAL SCIENCESTheory, Current Researches andNew Trends, ISBN: 978-9940-46-036-5, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 246 Sayfa, İngilizce, CETİNJE, Karadağ, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4000
1. Babanoğlu, M. Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-3-330-00602-7, Lambert, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 336 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 4000
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 4000
1. BABANOĞLU, M. Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-3-330-00602-7, Lambert Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 336 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2016. 0
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 500

1. Babanoğlu, M., A Corpus Based Study On The Use Of Pragmatic Markers as Speech Like Features in Turkish EFL Learners Argumentative Essays. Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, 2013-12-03, 2013-12-05, Antalya, Türkiye, 2014. 500

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2000

8. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R., Common teacher roles performed by in-service EFL teachers. I N T ER N AT IO N AL LA N GUAGE T EAC H ER P S YC H OLOGY CO N F ERE N CE, 2022-10-05, , Mersin, Türkiye, . 200

7. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M., A Research On Prospective Turkish Teachers’ PerceivedCompetence in English. 28th International Conference on Educational Sciences, 2019-04-25, 2019-04-28, Ankara, Türkiye, . 200

6. BABANOĞLU, M., Turkish EFL teachers emotional attitudes toward their students colleagues and teaching profession. International Conference on Strategic Research in Social Science and Education, 2016-10-14, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, . 200

5. Babanoğlu, M., Türk İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerine, Meslektaşlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Duygusal Tutumları. International Conference of Strategic Research in social Sciences and Education, 2016-10-14, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, 2016. 200

4. BABANOĞLU, M., A corpus investigation on the use of academic adverb types in PhD theses. VII European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 2015-06-14, 2015-06-14, Viyana, Avusturya, . 200

3. Babanoğlu, M., A corpus study on adverb types in PhD dissertations of native and non-native English authors. 7th European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 2015-06-14, 2015-06-14, Viyana, Avusturya, 2015. 200

2. Babanoğlu, M., A Corpus-Based Study on the Use of Adjectives in Academic Vocabulary by Academic Authors. The Second International Conference on Teaching English for Specific Purposes, 2015-05-22, 2015-05-24, Nis, Sırbistan, 2015. 200

1. BABANOĞLU, M., A learner corpus investigation on the use of adverb types in academic vocabulary. Learner Corpus Studies in Asia and the World, 2014-05-31, 2014-06-01, Kobe, Japonya, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 4900

25. AĞÇAM, R.; BABANOĞLU, M., A SWOT Analysis of EFL Teacher Education Programme in Turkey. ECER 2019, 2019-09-04, 2019-09-07, Hamburg, Almanya, . 100

24. BABANOĞLU, M.; AĞÇAM, R., Güncellenen İngilizce öğretmenliği lisans programının öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri açısından incelenmesi. 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu: Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim, 2018-11-01, 2018-11-04, ANTALYA, Türkiye, . 100

23. Ağçam, R.; Babanoglu, M., Linguistic Analysis of a Foreign Language Teaching Program: Evidence from Turkey. Language in Focus, 2018-05-03, 2018-05-05, Selanik, Yunanistan, 2018. 100

22. Babanoğlu, M.; Ağçam, R., The Use of Turkish Case Markers by Adult Learners of Turkish as a Foreign Language. Language in Focus, 2018-05-03, 2018-05-05, Selanik, Yunanistan, 2018. 100

21. Ağçam, R.; Babanoglu, M., Analysing EFL Textbooks in Turkish and German Public Secondary Schools: A Comparative Study on Reading Comprehension Texts for 6th Grade. 14th International Conference on Teaching, Education and Learning, 2017-05-23, 2017-05-24, Lisbon, Türkiye, 2017. 100

20. Babanoğlu, M.; Ağçam, R., Exploring New Teacher Identity And Possible-Selves: Prospective Teachers’ Fears and Expectations. 14th International Conference on Teaching, Education and Learning, 2017-05-23, 2017-05-24, Lisbon, Portekiz, 2017. 100

19. Babanoğlu, M.; Ağçam, R., A Study On New Teachers’ Possible Selves: Pre-Service EFL Teachers Fears And Expectations. 12th International Conference on Social Sciences, 2017-05-19, 2017-05-20, Amsterdam, Hollanda, 2017. 100

18. Ağçam, R.; Babanoglu, M., SOLO analysis of EFL curricula in Turkey. 12th International Conference on Social Sciences, 2017-05-19, 2017-05-20, Amsterdam, Hollanda, 2017. 100

17. Ağçam, R.; Babanoglu, M., Solo Analysis Of Efl Learning Outcomes in Turkish Secondary Education. International Symposium on Social Sciences, 2017-02-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100

16. BABANOĞLU, M., Analyzing the spatial configuration of motion verbs in Turkish and German EFL learner corpora. 4th Global Conference on Linguistics Foreign Language Teaching, 2016-11-03, 2016-11-04, aydın, Türkiye, . 100

15. Babanoğlu, M., Investigating the use of contractions in argumentative essays of EFL learners. 3rd ınternational Linguistics and Language Studies Conference, 2016-06-24, 2016-06-25, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

14. Babanoğlu, M.; Yardımcı, A., Perceptions of language teachers on professional development in language teaching comparison of private primary and state primary schools. 3rd ınternational Linguistics and Language Studies Conference, 2016-06-24, 2016-06-25, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

13. Ağçam, R., Learner perceptions on EFL teaching practices in higher education in Turkey. CUELT, 2016-04-28, 2016-04-29, Adana, Türkiye, 2016. 0

12. Ağçam, R.; Babanoglu, M., An Investigation on EFL teachers’ attitude towards Teaching profession. Language in Focus, 2016-03-10, 2016-03-12, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

11. Babanoğlu, M., A learner corpus study on the use of Not Contractions In Argumentative Essays . International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice, 2015-09-16, 2015-09-18, Varşova, Polonya, 2015. 100

10. Kırkgöz, Y.; Ağçam, R.; Babanoğlu, M., Corrective Feedback in Foreign Language Education in Turkey. . International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, Ankara, Türkiye, 2015. 100

9. Babanoğlu, M.; Badem, N.; Bozdağ, F., Wrıtten Correctıve Feedback Types On L2 Writing By Turkısh Adult Efl Learners. IATEFL TTEd SIG Conference, 2015-04-22, 2015-04-26, Gazşantep, Türkiye, 2015. 100

8. Babanoğlu, M., A Learner Corpus study on the use of Adjective Types in Academic Vocabulary. Language in Focus: Contemporary Perspectives on Theory, research and Praxies, 2015-03-05, 2015-03-07, Kapadokya, Türkiye, 2015. 100

7. Babanoğlu, M., A learner corpus investigation on the use of negative and positive vocabulary by EFL learners. 9th International Conference on Practical Applications ofLanguage Corpora, 2014-11-22, 2014-11-24, Lodz, Polonya, 2014. 100

6. Babanoğlu, M., A corpus based study on the use of feelings and emotions vocabulary by EFL learners. 6th International Conference on Corpus Linguistics, 2014-05-22, 2014-05-24, Gran Canaria, İspanya, 2014. 100

5. Babanoğlu, M., An Analysis of the Use of Academic Vocabulary in Interlanguage. Language in Focus. Language in Focus, 2014-03-27, 2014-03-29, Antalya, Türkiye, 2014. 100

4. Babanoğlu, M., The use of Verb noun collocations by Turkish EFL learners. 22nd Conference on foreign/second language acquisition, 2010-05-27, 2010-05-29, Szczyrk, Polonya, 2010. 100

3. BABANOĞLU, M., The Use of Lexical Collocations by Turkish ELT and EFL Students. 22nd Conference on foreign/second language acquisition, 2010-05-26, 2005-05-28, Slesia, Polonya, . 100

2. CAN, C.; BABANOĞLU, M.; KİLİMCİ, A., The acquisition of English dative alternation by Turkish adult learners. 16th Conference on foreign/second language acquisition, 2005-05-25, 2005-05-28, Silesia, Polonya, . 100

1. Babanoğlu, M., The acquisition of English dative alternation by Turkish adult learners. 16th Conference on foreign/second language acquisition, 2005-05-19, 2005-05-21, Szczyrk, Polonya, 2005. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Ağçam, M.; Ağçam, R., Güncellenen İngilizce Öğretmenlİğİ Lisans Programının Öğretmenlİk Mesleğİ Genel Yeterlilikleri Açısından İncelenmes. 9. Eğitim Yönetimi Forumu, 2018-11-01, 2018-11-04, Antalya, Türkiye, 2018. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Babanoğlu, M. SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, ISBN: 978-625-7799-73-7, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1403 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Babanoğlu, M.; Can, C. A COMPREHENSIVE OVERVIEW OF CORPUS LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING, ISBN: 978-625-6379-34-3, turkuaz, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 143 Sayfa, İngilizce, Manisa, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Babanoğlu, M. SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, ISBN: 978-625-7799-73-7, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1403 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Babanoğlu, M.; Yardımcı, A. Turkish State And Private School EFL Teachers’ Perceptions on Professional Development. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 46, 789-803,
10.14812/cuefd.305210

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R.; Badem, N. Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education:Evidence from Turkey. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 19, 104-116,
10.17679/inuefd.364809

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Babanoğlu, M. A Corpus based Study on the Use of MAKE by Turkish EFL Learners. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND LİTERACY STUDİES, 2014, 2, 43-47,
10.7575/aiac.ijels.v.2n.2p.43

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Turkish EFL Teacher Candidates’ Early Teacher Identity. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2019, 5, 386-391,
10.20448/journal.522.2019.52.386.391

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R.; Badem, N. Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education:Evidence from Turkey. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 19, 104-116,
10.17679/inuefd.364809

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M. Online ELT Practicum: Views of Student Teachers, Cooperating Teachers and Faculty Supervisors. EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2021, 4, 455-471,
10.31014/aior.1993.04.04.407

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Kırkgöz, Y.; Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Turkish EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Foreign Language Assessment in Primary Education. JOURNAL OF EDUCATİON AND E-LEARNİNG RESEARCH, 2017, 4, 163-170,
10.20448/journal.509.2017.44.163.170

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M. A Corpus Based Study on the Use of Feelings and Emotions Vocabulary by Male and Female EFL Learners. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİCS, 2015, 4, 203-209,
10.11648/j.ijll.20150304.12

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. An Investigation on EFL Teachers Attitude toward Teaching Profession. HİGHER EDUCATİON STUDİES, 2016, 6, 21-31,
10.5539/hes.v6n3p21

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. Educational Sciences: Theory, Current Researches and New Trends, ISBN: 978-9940-46-036-5, IVPE, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2020.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Babanoğlu, M. A Study on Possible Selves of Turkish Pre-Service EFL Teachers. ARAB WORLD ENGLİSH JOURNAL, 2017, 8, 39-48,
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol8no4.3

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Learner perceptions on EFL teaching practices in higher education in Turkey. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİON, 2016, 5, 146-156,
10.19128/turje.94535

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Turkish EFL Teacher Candidates’ Early Teacher Identity. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2019, 5, 386-391,
10.20448/journal.522.2019.52.386.391

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. THE SOLO ANALYSIS OF EFL TEACHING PROGRAMMES:EVIDENCE FROM TURKEY. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-18,
10.7827/TurkishStudies.14255

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M. Online ELT Practicum: Views of Student Teachers, Cooperating Teachers and Faculty Supervisors. EDUCATION QUARTERLY REVIEWS, 2021, 4, 455-471,
10.31014/aior.1993.04.04.407

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Explicit and implicit types of corrective feedback in primary education. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDCUTAİON AND TEACHİNG, 2015, 3, 126-132,
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.502

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kırkgöz, Y.; Babanoğlu, M.; Ağçam, R. Turkish EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Foreign Language Assessment in Primary Education. JOURNAL OF EDUCATİON AND E-LEARNİNG RESEARCH, 2017, 4, 163-170,
10.20448/journal.509.2017.44.163.170

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Babanoğlu, M. A learner corpus investigation contractions in EFL learners argumentative essays. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED LİNGUİSTİCS AND ENGLİSH LİTERATURE, 2017, 6, 56-62,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. An Investigation on EFL Teachers Attitude toward Teaching Profession. HİGHER EDUCATİON STUDİES, 2016, 6, 21-31,
10.5539/hes.v6n3p21

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Babanoğlu, M.; Yardımcı, A. Turkish State And Private School EFL Teachers’ Perceptions on Professional Development. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 46, 789-803,
10.14812/cuefd.305210

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. Students’ Perceptions of Language Testing and Assessment in Higher Education. ÜNİVERSİTEPARK BÜLTEN, 2016, 5, 66-77,
10.22521/unibulletin.2016.512.6

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. Evaluation of the learning outcomes in the revised EFL curriculum: A research on outcome verbs. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2020, 12, 127-142,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ağçam, R.; Babanoğlu, M. THE SOLO ANALYSIS OF EFL TEACHING PROGRAMMES:EVIDENCE FROM TURKEY. TURKİSH STUDİES EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 13, 1-18,
10.7827/TurkishStudies.14255

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Babanoğlu, M. Motion Verbs in Learner Corpora. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2018, 17, 221-228,
DOI: 10.21547/jss.372590

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl