Doç.Dr. Meryem Samırkaş Komşu

Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
DİĞER E-MAIL
:
msamirkas@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-20 14:28:43
DÜZENLEME
:
2019-09-20 12:16:11
PUAN
:
8896
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ/YÖNETİM BİLİMLERİ ABD MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005
DOKTORA İKTİSAT MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011
Doktora Tezi

1. Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Türkiye Örneği Danışman: Dr. Ozan Bahar, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. AVRUPA BİRLİĞİ UYUM PAKETLERİNİN KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ Danışman: Dr. Tayfur Özşen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2005.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002-11-07 - 2010-10-07
ARAŞ.GÖR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2010-10-08 - 2011-05-19
ARAŞ GÖR.DR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2011-05-20 - 2012-01-01
YRD.DOÇ.DR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012-01-01 - 2016-02-04
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-04 - 2017-04-24
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-05 - 2018-04-24
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ REVİZYON KOMİSYONU 2018-03-16 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI TURİZM 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2019-02-27 - 2022-02-27
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2018-09-03 - 2021-09-03
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2017-01-05 - 2020-01-05
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-09-08 - 2019-09-08
ADEK KURUL ÜYELİĞİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-03-08 - 2019-03-08
ADEK KURUL ÜYELİĞİ ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2016-03-08 - 2019-03-08
YRD.DOÇ.DR ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YYÜ-İİBF/İKTİSAT BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME 2014-02-01 - 2016-02-04
YARD.DOÇ.DR BÖLÜM BAŞKANLIĞI YYÜ-İİBF/İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-02-01 - 2012-08-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. Komşu, U.; Samırkaş, M. TOURISTIC EXPERIENCE AND PERCEPTIONS OF ELDERLY PEOPLE AND EVALUATION OF THESE EXPERIENCES FROM INFORMAL LEARNING PERSPECTIVE: CASE OF ERDEMLI. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2019, 10, 265-281. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2018
8. Komşu, U.; Samırkaş komşu, M.; Boz, H. A Study on The Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN UNİVERSİTY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATİON, 2018, 7, 562-587. 200 + 0
2017
7. Bakan, H.; Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M. EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 63, 299-314. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7162

Publications_010.pdf

6. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş komşu, M. TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 7, 428-448. 200 + 0
Publications_009.pdf

2015
5. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 7, 22-31. 0 + 0
Publications_008.pdf

4. Samırkaş, M. THE ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL RETIREMENT MIGRATION: A CASE STUDY OF MERSIN IN TURKEY . JOURNAL OF INTERNATİONAL BUSİNESS AND ECONOMİCS, 2015, 3, 1-20. 0 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Samırkaş, M. EFFECTS OF BUDGET DEFICITS ON INFLATION, ECONOMIC GROWTH AND INTEREST RATES: APPLICATIONS OF TURKEY IN 1980-2013 PERIOD . JOURNAL OF ECONOMİCS AND DEVELOPMENT STUDİES, 2014, 2, 203-210. 0 + 0
Publications_002.pdf

2013
2. Samırkaş, M.; Bahar, O.; Tuncer, . Turizm Sektörünün Yakınsamaya Etkisi: 1990-2000 Yılları Türkiye Uygulaması. ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 11, 99-119. 0 + 0
Publications_003.pdf

2011
1. Samırkaş, M.; Bahar, O. Turizm Sektörünün Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli. FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2011, 48, 85-98. 0 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer 0
2019
1. Samırkaş, M.; Eban, F. Hollanda Hastalığı ve Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 3, -. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
1. Bakan, H.; Samırkaş, M.; Samırkaş, M. EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 10, 299-314. 0 + 0
10.9761/JASSS7413

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 63-76. 0 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 0
2013
2. Gürbüz, R.; Samırkaş, M. Ataerkil Kapitalist İlişkiler Altında Ücretli Kadın Emeği: Van Örneği. TOROS ÜNİVERSİTESİ İİSBF DERGİSİ, 2013, 2, 100-123. 0 + 0
Publications_007.pdf

2011
1. Samırkaş, M.; çalışkan, O. Örgütlerde İş Yeri Terörü: Yıldırma Kavramı ve Önleme Çabaları. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 4, 27-37. 0 + 3
Publications_006.pdf

Ulusal - Alan endexleri 0
2018
2. Komşu, U.; Samırkaş, M.; Boz, H. A Study On the Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 7, 562-587. 0 + 0
10.14686/buefad.404472

2017
1. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M. TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. KARABÜK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 7, 428-448. 0 + 0
10.14230/josis474

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Samırkaş komşu, M. Influence of Tourism on Alleviation of Poverty :Pro Poor Tourism Approach, ISBN: 978-605-288-402-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. Research on Business, ISBN: 9783631696538, Peter Lang Academic Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 418 Sayfa, İngilizce, Frankfurt, Almanya, 2016. 125
3. Samırkaş, M.; Samırkaş, M. International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, ISBN: 1466698144, IGI GLOBAL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 2393 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 125
http://www.igi-global.com/book/international-business-concepts-methodologies-tools/139358
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 4785
1. Bahar, O.; çelik, N.; Samırkaş, M. Farklı Boyutları İle Sürdürülebilir Turizm, ISBN: 978-605-5429-91-1, Süre Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 278 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 167
2. Samırkaş, M.; Bahar, O. Turizm, Yoksulluk ve Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları, ISBN: 978-605-5216-51-1, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 142 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
http://www.detayyayin.com.tr
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4785
1. Samırkaş, M. Genel İktisat I-II, ISBN: 978-9944-274-78-4, Lisans Yayınlık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 400, 15 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 2000
2. Bahar, O.; özkoç, H.; Samırkaş, M. Farklı Boyutlarıyla Türkiye'de Kalkınma, ISBN: 978-605-4579-64-8, Efil Yayın Evi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 400, 38 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 1500
3. Samırkaş komşu, M. Makro İktisada Giriş, ISBN: 978-975-2494-14-5, Süre yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 500 Sayfa, Türkçe, Muğla, Türkiye, 2017. 250
4. Samırkaş, M. Van Turizmi Geleceğini Arıyor, ISBN: -, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 15 Sayfa, Türkçe, Van, Türkiye, 2014. 500
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4785
1. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M.; Kalender, N. Van Turizmi Geleceğini Arıyor, ISBN: -, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 233 Sayfa, Türkçe, Van, Türkiye, 2014. 83
2. Saygın, M.; Komşu, U.; Samırkaş komşu, M.; Samırkaş, M.; Yıldırım, M.; Yarşı, G.; Onan, G. LİDERLİK AKADEMİSİ VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ, ISBN: 978-605-196-212-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 0 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 36
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 4785
1. Samırkaş, M. MAKRO İKTİSADA GİRİŞ, ISBN: 978-975-2494-14-5, SÜRE YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 500 Sayfa, Türkçe, MUĞLA, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4785
1. Samırkaş, M.; Samırkaş komşu, M. İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış, ISBN: 978-605-7557-67-4, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 304 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

8. SAMIRKAŞ, M.; KALE, A.; TANER, A., Turizmde Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Rolü: Erdemli Örneği. VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2019-04-19, 2019-04-20, MERSİN, Türkiye, . 0

7. SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; BAHAR, O.; KALE, A., Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

6. SAMIRKAŞ, M.; KOMŞU, U., Poverty and The Deprivation in The Old Age: Case of Erdemli. 8th ICOSRESSE, 2018-05-11, 2018-05-13, Vienna, Avusturya, . 0

5. Samırkaş Komşu, M.; Komşu, U., POVERTY AND DEPRIVATION IN THE OLD AGE: CASE of ERDEMLİ. International Conference on Scientific Research and Education, 2018-05-10, 2018-05-13, Viyana, Türkiye, 2018. 200

4. Samırkaş Komşu, M.; Gürsoy, E.; Kasap, B., Alternatif Bir Turizm Çeşidi Olarak Yayla Turizmi:Mersin İli Erdemli İlçesi Örneği . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

3. SAMIRKAŞ, M.; SAMIRKAŞ, M., Şanghay İşbirliği Örgütü nün Türkiye Turizm Gelirleri Üzerine Mevcut ve Potansiyel Etkileri. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Van, Türkiye, . 0

2. Samırkaş, M.; Samırkaş, M., ‘‘Effects of Inflation Targeting on the Banking Sector in Turkey. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2014-09-11, 2014-09-14, St Petersburg, Rusya, 2014. 0

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Samırkaş, M.; Samırkaş, M., The Impact of Exchange Rate on Tourism Industry: The Case of Turkey. Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 2014-05-15, 2014-05-18, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Komşu, U.; Samırkaş Komşu, M., Turistik Etkinliklere Katılmış Yerel Yaşlı Nüfusun Turizm Algısı ve Turizm Deneyimlerinin İnformal Öğrenmeye Katkısı: Erdemli Örneği. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

1. Komşu, U.; SAMIRKAŞ KOMŞU, M., Teaching Economic Literacy Through Comics. ULEAD 2017, 2017-04-27, 2017-04-29, Çanakkale, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

3. Alaeddinoğlu, F.; Samırkaş, M., Van İli Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 2014-04-03, 2014-04-06, Aydın, Türkiye, 2014. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

2. Bahar, O.; Samırkaş, M., Mersin’in Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Samırkaş, M.; Öncü, K., Anamur'un Ekonomik Yapısı İçerisinde Tarımın Yeri. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Gürbüz, R.; Samırkaş, M., Toplumsal Cinsiyetçi Ayrımcılığın Van Emek Piyasasındaki Görünümü”. TSBD, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 2011-12-14, 2011-12-16, Ankara, Türkiye, 2011. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Turizm İşletmelerinde Teknoloji Kullanımı, SANTEZ, Proje No: TR/05/A/F/EX1-0863, 4600 EUR, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Davranışsal iktisat bağlamında internetten yapılan alışverişlerde tüketici davranışlarının incelenmesi: Mersin Örneği, BAP, Proje No: 2018-3-TP2-3057, 2000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Hülya Bakan, Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Mohammed Abdulkareem Mohammed, The Effects Traffic Noise on House Renting and Selling Prices Concerning Residantal Areas Casse of Sulaymaniyah City Center , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. Ayşe Akboz, DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: MERSİN ÖRNEĞİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. VAN YüZüNCü YıL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. Surrey University, Faculty of Business, Economic and Law, Tourism Management Department, Surrey/Guildford, UK. , 2012-09-01 - 2013-07-01, Guildford, İngiltere / Birleşik Krallık.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TUI341 Türkiye'de Ekonomi Politikalar Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI341 Türkiye'de Ekonomi Politikalar Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TIO-569 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO-665 Sürdürülebilir Turizm ve Kalkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TIO-574 Turizm Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Bahar TİO 548 Turizm Planlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 632 Kıyı Kitle Turizmi ve Sürdürül Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz EKON451 Türkiye İktisat Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz EKON 529 Uluslararası Para ve Finans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TİO-665 Sürdürülebilir Turizm ve Kalkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 629 Etkilenen ve Etkileyen Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TIO-569 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 534 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY411 Güncel Ekonomik Sorunlar Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz BTS215 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY297 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz BTS421 Sermaye Piyasaları Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 2-0-2
Güz İBY297 Bilgi Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 2-0-2
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz İBY 509 Ekonomik Analiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz İBY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 539 Güncel Ekonomik Sorunlar Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY480 Türkiye Ekonomisi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Bahar İBY 104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Bahar İBY104 Makro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS102 Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar İBY408 Bitirme Projesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar BTS302 Finansal Tablo Analizi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar İBY 534 Türkiye Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
Güz BTS301 Finansal Yönetim Erdemli Uygulamalı Teknoloji v Bilgisayar Teknolojisi ve Bili 3-0-3
Güz İBY103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 103 Mikro Ekonomi Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi ( 2 Öğr 3-0-3
Güz İBY409 Bitirme Projesine Giriş Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY293 Kooperatif İşletme Ekonomisi v Erdemli Uygulamalı Teknoloji v İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İBY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilgi Yönetimi Anabili 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Komşu, U.; Samırkaş, M.; Boz, H. A Study On the Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 7, 562-587.
10.14686/buefad.404472
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Komşu, U.; Samırkaş komşu, M.; Boz, H. A Study on The Attitudes of Business Owners Towards Learning and Their Economic Literacy: Case of Mersin. BARTIN UNİVERSİTY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATİON, 2018, 7, 562-587.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Samırkaş komşu, M. Influence of Tourism on Alleviation of Poverty :Pro Poor Tourism Approach, ISBN: 978-605-288-402-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
SAMIRKAŞ, M.; KOMŞU, U., Poverty and The Deprivation in The Old Age: Case of Erdemli. 8th ICOSRESSE, 2018-05-11, 2018-05-13, Vienna, Avusturya, .
SAMIRKAŞ KOMŞU, M.; BAHAR, O.; KALE, A., Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)