Dr. Öğr. Üyesi METİN TOPUZ

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
mtntpz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mtntpz@yahoo.com
DİĞER E-MAIL
:
mtntpz@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-26 11:25:09
DÜZENLEME
:
2021-11-30 14:44:56
PUAN
:
6724
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 81.25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. KÖTÜLÜK KAVRAMI HAKKINDA ÜÇ PERSPEKTİF: AUGUSTİNUS, KANT VE NİETZSCHE Danışman: Dr. Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Kant ve Nietzsche'de İsteme Kavramı Danışman: Dr. Taşkıner Ketenci, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2400
2021
13. Topuz, M.; Tümkaya, A. Rousseau'nun Voltaire'e Tanrısal İnayet Üzerine Mektubu. BEYTÜLHİKME, 2021, 2, 473-491. 100 + 0
http:/http://www.beytulhikme.org/Makaleler/658727183_23_Rousseau_(473-491).pdf/

2019
12. Topuz, M.; Tümkaya, A. Lizbon Felaketi Üzerine Şiir - Voltaire. BEYTÜLHİKME FELSEFE DERGİSİ, 2019, 2019, 279-291. 100 + 0
http://www.beytulhikme.org/Makaleler/521647408_13_Voltaire_(279-291).pdf

2017
11. Ketenci, T.; Topuz, M. Augustinus, Leibniz ve Kant: Kötülük Üzerine Bir Rapsodi. SOBİDER - SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 290-304. 200 + 0
http://www.sobider.com/Makaleler/952969767_3905%20Metin%20TOPUZ.pdf

Publications_005.pdf

10. TOPUZ, M. TEODİSE DÂHİLİNDEKİ BÜTÜN FELSEFİ DENEMELERİN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2017, 50, 543-553. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12363

Publications_001.pdf

9. Gül Topuz, A.; Uca, O.; Topuz, M. Adil Dünya İnancı Üzerine Bir Polemos. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 10, 257-277. 200 + 0
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sbedergi/Dergi%20Ar%C5%9Fivi/10-2/asl%2010.pdf

Publications_004.pdf

8. Topuz, M. Kant - Mektuplaşmalar (640 ve 642 numaralı Mektuplar). BEYTÜLHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, 2017, 7, 361-365. 200 + 0
http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1248916251_15_Kant_(361-365).pdf

Publications_003.pdf

7. TOPUZ, M. TEOLOJİ ÜZERİNE DERSLER [KÖTÜLÜK PROBLEMİ]. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2017, 47, 678-682. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12362

Publications_002.pdf

6. Topuz, M. Bütün Şeylerin Sonu. KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI, 2017, 34, 1-20. 200 + 0
2016
5. Topuz, M. Kötülüğü Kavranabilir Kılmak: Kant'ın Teodise Üzerine Düşünceleri. BEYTÜLHİKME FELSEFE DERGİSİ, 2016, 6, 245-271. 200 + 0
www.beytulhikme.org/DergiTamDetay.aspx?ID=263&Detay=Ozet

2015
4. Topuz, M. Gri Bölgede İki Yitik Özne: Muselmann ve Sonderkommando. KAYGI ULUDAĞ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2015, 25, 43-59. 200 + 0
2014
3. Ketenci, T.; Topuz, M. Platon'da Beden ve Yasa İlişkisi. KAYGI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2014, 22, 30-46. 200 + 0
2013
2. Ketenci, T.; Topuz, M. Aristoteles ve Augustinus’un ve İnsan Anlayışları Üzerine. KAYGI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE DERGİSİ, 2013, 20, 1-20. 200 + 0
2010
1. Ketenci, T.; Topuz, M. Kant ve Nietzsche’de İsteme Kavramı. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ DERGİSİ, 2010, 8, 1-16. 200 + 0
Ulusal - Alan endexleri 300
2019
3. KETENCİ, T.; TOPUZ, M. Nietzsche’nin Özgür İstenç Eleştirisinin Dayanakları. ÖZNE - FELSEFE BİLİM VE SANAT YAZILARI, 2019, 15, 327-347. 100 + 0
2. TOPUZ, M. Nietzsche ve Spinoza: Amor Fati ve Amor Dei. ÖZNE - FELSEFE BİLİM VE SANAT YAZILARI, 2019, 15, 189-213. 100 + 0
1. TOPUZ, M. Nietzsche’nin Kant Temellüğü. ÖZNE - FELSEFE BİLİM VE SANAT YAZILARI, 2019, 15, 241-267. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Topuz, M. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7342-60-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/sosyal2dsk_8.pdf
2. Topuz , M. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7342-57-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
https://www.gecekitapligi.com/Webkontrol/uploads/Fck/sosyal1_8.pdf
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 400
1. Topuz, M. Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, ISBN: 978-975-8717-75-0, Doğu-Batı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 12 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Kitap Çevirme 400
1. Topuz, M. Özgür İStencin Tercihi Üzerine, ISBN: 978-605-02-0482-7, Say Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 176 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 100
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 400
1. Topuz, M. Heidegger'in Nietzschesi, ISBN: 978-605-314-378-1, Ayrıntı Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 17 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2019. 50
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Ketenci, T.; Topuz, M., Augustinusçu Teodisenin Platoncu Kökleri. 6. Asos Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2019-04-18, 2019-04-20, Antalya, Türkiye, 2019. 200

https://www.asoscongress.com/2019alanya/Sosyal_Beseri_idariBilimler/index.php

2. KETENCİ, T.; TOPUZ, M., Augustinusçu Teodisenin Platoncu Kökleri. 6. Uluslararası Sosyal, Beşeri, ve İdari Bilimler Sempozyumu, 2019-04-18, 2019-04-20, Antalya, Türkiye, . 200

1. Topuz, M., Kant'ın Radikal Kötülük Tezi. 2. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 200

http://www.asoscongress.com/index.php

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Topuz, M., Antik Yunan Felsefesinin Günümüze Etkileri: Nietzscheci Bir Bakış. Antik Yunan'da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, 2010-04-14, 2010-04-16, AyDın, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kötülük Kavramı Hakkında Üç Perspektif: Augustinus, Kant ve Nietzsche, BAP, Proje No: 2016-1-TP3-1395, 4135 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal 250
1. KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 2148-7898, 2015-10-26 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. FLSF - FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
2. FLSF - FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
3. FLSF - FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI (29) , [ 2018 : 1 ] . 4
4. FLSF - FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI (30) , [ 2020 : 1 ] . 4
5. FLSF - FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI (31) , [ 2021 : 1 ] . 4
6. FELSEFI DüşüN - AKADEMIK FELSEFE DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ (31. SAYI - NİETZSCHE) , [ 2019 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefe Tarihi Iı: Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL247 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TFEL-517 Etikte Kötülük Problemleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi I: Doğa Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL210 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TFEL-512 Etikte Kötülük Problemleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL247 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefe Tarihi Iı: Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 563 Etikte Kötülük Problemleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL201 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL210 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi I: Doğa Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 564 Etikte Kötülük Problemleri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefe Tarihi Iı: Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 563 Etikte Kötülük Problemleri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi I: Doğa Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar PSI342 Öğrenme Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL210 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL201 Platon Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL 514 Felsefe Tarihinde Diyalektik K Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL105 Metin Çözümleme ve Yorumlama Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL245 Felsefe Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefe Tarihi Iı: Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Topuz , M. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7342-57-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Topuz, M. Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7342-60-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl