Prof.Dr. MUALLA YILMAZ

Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
13 Şubat 1969
Ev Adresi
: Merkez Mah. Flora- Life Sitesi A Blok 2 Kat. No: 4 Mezitli / Mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Sağlik Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-535-9207263
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4217
Faks
:
+90-324-3610571
E-MAIL
:
mualley69@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mualley69@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 12:23:51
DÜZENLEME
:
2020-04-05 01:15:18
PUAN
:
31483
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, ÜDS, 75
Researcher ID
h-index
5
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK HEMŞİRELİK (PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Periton Diyalizi Tedavisi Alan Hastaların Cinsel Davranışlarının Belirlenmesi Danışman: Dr. Gülten Özaltın, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. Kronik Şizofreni Tanısı Alan Hasta Eşleri İle Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hasta Eşlerinin Stresle Başetme Tarzlarının İncelenmesi Danışman: Dr. Aycan Karaaslan, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 1998.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR.GÖR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1996-02-02 - 2004-07-15
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-02-15 - 2014-06-15
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-06-15 - 2015-06-02
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-12-13 - 2021-12-13
ANABİLİM DALI BAŞKANI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-06-26 - 2021-06-26
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 2018-01-03 - 2021-01-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-12-04 - 2018-12-04
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-12-04 - 2018-12-04
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-01-05 - 2018-01-05
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-01-05 - 2018-01-05
ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-04 - 2015-12-04
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-04 - 2015-12-04
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. ŞAHİN TARIM, H.; YILMAZ, M. Sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ruhsal bozukluklara yönelik inançlarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 134-146. 0 + 0
10.26559/mersinsbd.344852

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 11600
14. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; Soylu, P. Feelings, thoughts and experiences of nurses working in a mental health clinic about individuals with suicidal behaviors and suicide attempts. COLLEGİAN, 2018, 25, 441-446. 1000 + 0
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2017.11.002

13. YILMAZ, M.; KARATAŞ AKTAN, B. Opinions of Student Nurses on Sexual MythsA Phenomenological Study. SEXUALİTY AND DİSABİLİTY, 2018, 1, 1-18. 1000 + 0
10.1007/s11195-018-9517-0

12. flood, C.; YILMAZ, M.; Philips, L.; Trayce, L.; ESKİN, M.; Hiley, J.; TAŞDELEN, B. Nursing students’xx attitudes to suicide and suicidal persons: A cross-national and cultural comparison between Turkey and the United Kingdom. JOURNAL OF PSYCHİATRİC AND MENTAL HEALTH NURSİNG, 2018, 25, 369-379. 700 + 0
10.1111/jpm.12461

2017
11. Dokgöz, H.; Yılmaz, M.; Türkmen, N.; Özer, E.; Sungur, M.; Yılmaz, R. Opinions of Turkish Forensic Medicine Specialists about Concept of Death in Turkey. WEST INDİAN MEDİCAL JOURNAL, 2017, 66, 111-118. 750 + 0
DOI: 10.7727/wimj.2015.359

Publications_025.pdf

2016
10. Dönmez, Ç.; Yılmaz, M.; Helvacı, İ. Opinions About Death Of Dialysis Patients. WEST INDİAN MEDİCAL JOURNAL , 2016, 1, 1-8. 1000 + 0
10.7727/wimj.2015.540

Publications_026.pdf

2015
9. Altiok, M.; Yilmaz, M.; Rencüsoğullari, I. Living with Atrial Fibrillation: An Analysis of Patients' Perspectives. ASİAN NURSİNG RESEARCH, 2015, 9, 305-311. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2015.10.001

Publications_020.pdf

2012
8. Altiok, M.; Yilmaz, M.; Onal, P.; Akturk, F.; Temel, G. Relationship between Activities of Daily Living, Sleep and Depression among the Aged Living at Home. PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2012, 28, 162-166. 800 + 0
Publications_009.pdf

7. Oncel, S.; Ozer, Z.; Yilmaz, M. Living with Asthma: An Analysis of Patients' Perspectives. JOURNAL OF ASTHMA, 2012, 49, 294-302. 1000 + 10
https://dx.doi.org/10.3109/02770903.2011.642047

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
6. Yilmaz, M.; Altiok, M.; Polat, B.; Darici, M.; Sungur, M. ATTITUDES OF YOUNG ADULTS TOWARDS AGEISM. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, 2012, 15, 416-423. 900 + 5
Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2011
5. Yilmaz, M.; Ozaltin, G. The Sexual Behaviors of Patients Receiving Peritoneal Dialysis Treatment. SEXUALITY AND DISABILITY, 2011, 29, 21-32. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/s11195-011-9199-3


Alıntılanma Sayısı: 3
4. Altıok, M.; Yılmaz, M. Opinions of Individuals Who have had Myocardial Infarction About Sex. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2011, 29, 263-273. 1000 + 66
http://dx.doi.org/10.1007/s11195-011-9217-5


Alıntılanma Sayısı: 6
2010
3. Yilmaz, M. Opinions of Unmarried Patients Receiving Peritoneal Dialysis Treatment About Sexuality. SEXUALITY AND DISABILITY, 2010, 28, 213-221. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/s11195-010-9174-4


Alıntılanma Sayısı: 3
2006
2. Kulakac, O.; Buldukoglu, K.; Yilmaz, W.; Alkan, S. An analysis of the motherhood concept in employed women in south Turkey. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 2006, 34, 837-852. 0 + 20
https://dx.doi.org/10.2224/sbp.2006.34.7.837


Alıntılanma Sayısı: 4
2005
1. Buldukoglu, K.; Kulakac, O.; Kececioglu, N.; Alkan, S.; Yilmaz, M.; Yucetin, L. Recipients' perceptions of their transplanted kidneys. TRANSPLANTATION, 2005, 80, 471-476. 450 + 62
https://dx.doi.org/10.1097/01.tp.0000168149.95310.6e


Alıntılanma Sayısı: 7
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1100
2015
6. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z.; Seyrek, S.; Sürmeli, Y.; Sungur, M. Emotional intellengence in university students. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 67-71. 170 + 0
Publications_023.pdf

5. Yılmaz, M.; Koçak, U.; Çelebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgöz, H.; Erdoğan, S.; Yurtdaş, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66. 160 + 0
4. Dönmez, Ç.; Yılmaz, M.; Helvacı, İ. Opinions of nephrology nurses about death concept. PROGRESS HEALTH OF SCİENCES, 2015, 5, 63-68. 200 + 0
Publications_003.pdf

2013
3. Kaya, F.; Özcan, A.; Yılmaz, M. Comparing Communication And Empathic Ability Levels Of Nurses With Patients’ Perception Of Nursing Care. PEAK JOURNAL OF PUBLİC HEALTH MANAGEMENT , 2013, 1, 9-15. 200 + 0
http://www.peakjournals.org/journals/pjphm/archive/2013/Feb/pdf/PJPHM-13-001%20Kaya%20et%20al.pdf

Publications_008.pdf

2. Gür, K.; Kolaç, N.; Yılmaz, M. What Do Overweight Children Think About Obesity. PEAK JOURNAL OF PUBLİC HEALTH MANAGEMENT, 2013, 1, 9-15. 200 + 0
Publications_007.pdf

1. Yılmaz, M.; Balcı, A.; Altıok, M.; Türkleş, S.; Özcan, A.; Kuyurtar, F. Turkish Nurses’ Experiences Of Caring For Migrant Patients. JOURNAL OF ALTERNATİVE PERSPECTİVES İN THE SOCİAL SCİENCES , 2013, 5, 402-423. 170 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid

Publications_006.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2019
2. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z. Emotions, Thoughts and Experiences of Diabetes Patients:A Qualitative Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCİENCES , 2019, 12, 1806-1814. 100 + 0
Publications_037.pdf

2018
1. Aydındoğmuş, A.; YILMAZ, M. Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları İle Sosyal Destekleri Arasındaki İlişki. RESEARCHER SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 3, 1-12. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2930
2019
16. Yılmaz, M. Adolesanda Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISI, 2019, 1, 18-22. 200 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/journal/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari-hemsireligi-ozel-dergisi/2149-5998/issue-list/tr-index.html

Publications_035.pdf

15. Yılmaz, M.; Cüceler, S. Alkol Bağımlılığı ve Damgalanma. BAĞIMLILIK DERGİSİ, 2019, 20, 167-174. 200 + 0
Publications_038.pdf

14. Aksoy, A.; Yılmaz, D.; Yılmaz, M. Gebelikte Cinsel Yaşantıyı Neler Etkiler?. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2019, 3, 45-53. 200 + 0
Publications_034.pdf

2018
13. Yılmaz, M.; Türkleş, S.; Yaman, Z.; Özdemir, M.; Erdoğan, S. Eroin Bağımlısı Olan Bireylerin Umutsuzluk Düzeyleri ile Sosyal Destekleri Arasındaki İlişki. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, 2018, 20, 34-45. 180 + 0
Publications_036.pdf

2017
12. Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2017, 10, 88-99. 200 + 0
Publications_027.pdf

11. YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S. Türkiye’de hemşireler tarafından kadın ruh sağlığı kapsamında yapılan çalışmaların hemşirelik bakımına etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ J PSYCHİATR NURS-SPECİAL TOPİCS, 2017, 3, 260-267. 200 + 0
10. Yılmaz, M.; Yiğit, R. Savaş Nedeniyle Göç Eden Hemşirelik Öğrencisinin Yaşadığı Deneyimler (Olgu Sunumu). RESEARCHER: SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 5, 224-230. 200 + 0
doi Number :http://dx.doi.org/10.18301/rss.349

Publications_030.pdf

2016
9. Yılmaz, M.; Özcan, A. Psikiyatri hemşireliğinin geleceği. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2016, 9, 53-59. 200 + 0
Publications_024.pdf

2015
8. Yüksel, N.; Yilmaz, M.; Temel, G. Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 26, 26-32. 200 + 0
http://www.kareyayincilik.com

Publications_021.pdf

7. Yılmaz, M.; Türkleş, S. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları Kapsamında Türkiye'de Yapılmış Çalışmaların Hemşirelik Müdahalelerine Etkisi: Sistematik Bir Derleme. . TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2015, 1, 107-114. 200 + 0
6. Altıok, M.; Yılmaz, M.; Özer, S.; Nacar, H.; Yaman, Z.; Sungur, M. Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 48-59. 150 + 0
Publications_022.pdf

2013
5. Türkleş, S.; Özcan, A.; Öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2013, 16, 154-162. 0 + 16
Publications_005.pdf

2012
4. Efe, E.; Oncel, S.; Yilmaz, M. Women' approach to child that teeth, abdomen and ear ache. LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2012, 24, 69-76. 200 + 20
http://dx.doi.org/10.5505/agri.2012.83723

Publications_010.pdf

3. Donmez, C.; Yilmaz, M. Diyaliz Hastaları ile Nefroloji Hemşireleri İçin Ölüm Kavramının Anlamı ve Ölümle Baş Etmede Nefroloji Hemşiresinin Rolü. LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2012, 3, 141-147. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/phd.2012.75047

2011
2. Dönmez, Ç.; Yılmaz, M. Elektrokonvülsif Tedavi ve Hemşirelik Bakımı. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2011, 2, 80-89. 200 + 0
Publications_015.pdf

2009
1. Yılmaz, M.; Öncel, S. Annelik Hüznü İle Baş Etmede Hemşirenin Rolü. HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2009, 1, 32-38. 200 + 0
Ulusal - Diğer 1700
2015
18. Yılmaz, M. Nefroloji Hemşireliği ve Duygusal Zeka. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 2, 13-18. 100 + 0
Publications_019.pdf

17. Yılmaz, M. Diyaliz Tedavisi Alan Hasta ve Ailesinin Bakımında Transkültürel Hemşirelik Yaklaşımı. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2015, 1, 32-39. 100 + 0
http://www.ndthd.org/dosyalar/dergiler/dergi2015.pdf

Publications_004.pdf

2014
16. Yaman, Z.; Yılmaz, M. Böbrek Nakli Sonrası Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı. . YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2014, 18, 22-28. 100 + 0
Publications_018.pdf

2013
15. Karadağ, G.; Koçak, H.; Yılmaz, M. Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanma ve Tercih Etme Nedenleri . GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 1, 13-25. 100 + 0
2011
14. Yılmaz, M. Erkek Öğrenci Hemşireler Hemşirelik Mesleğini Nasıl Algılıyor? . MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ , 2011, 4, 21-28. 100 + 4
http://hemsirelik.maltepe.edu.tr/dergiler/nisan/21-28.pdf

Publications_016.pdf

2010
13. Yılmaz, M.; Ocakçı, A. Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ , 2010, 3, 15-23. 100 + 1
Publications_013.pdf

12. Yılmaz, M.; Özaltın, G. Periton Diyalizi Tedavisi Olan Bireylerin Cinsel Sorunları. FIRAT SAĞLIK HİZMETLERİ DERGİSİ , 2010, 5, 97-112. 100 + 0
Publications_014.pdf

11. Yılmaz, M. Kayıp Yaşantısı: Bir Olgu Sunumu. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ, 2010, 3, 150-155. 50 + 0
Publications_012.pdf

10. Yılmaz, M.; Özaltın, G. Periton Diyalizi Tedavisi Alan Hastaların Cinsel Davranışlarının Belirlenmesi. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2010, 7, 39-46. 100 + 0
2009
9. Yılmaz, M. Yoğun Bakımda Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Ölüm Kavramına İlişkin Düşünceleri. . SAĞLICAKLA. AYLIK SAĞLIK DERGİSİ , 2009, 13, 24-27. 100 + 0
8. Yılmaz, M. Hemşireliğin Gücü. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK BİLİM VE SANATI DERGİSİ , 2009, 2, 149-151. 50 + 0
Publications_011.pdf

7. Yılmaz, M. Periton Diyalizinde Evde Bakım. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , 2009, 6, 45-47. 100 + 0
2006
6. Yılmaz, M.; Öncel, S. Adolesan İntiharları ve Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları. HEMŞİRELİK FORUMU, 2006, Ocak- Şubat, 52-56. 100 + 0
2004
5. Öncel, S.; Yılmaz, M. 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Ergenliğe Bakışı. SAĞLIK VE TOPLUM, 2004, 14, 52-56. 100 + 0
2003
4. Öncel, S.; Yılmaz, M. Kız Öğrencilerin Menstrüasyona İlişkin Bilgi ve Davranışları. HEMŞİRELİK FORUMU , 2003, 6, 24-31. 100 + 0
2002
3. Yılmaz, M. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hasta ve Ailesinin Hastalıkla Başetmesinde Hemşirenin Rolü. ÇINAR HEMŞİRE DERGİSİ , 2002, 8, 29-35. 100 + 0
2. Yılmaz, M. Pediatrik Onkoloji Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Ruhsal Durumları. HEMŞİRELİK FORUMU , 2002, 5, 5-10. 100 + 0
1. Ak, G.; Öncel, S.; Yılmaz, M. Menapozun Belirtileri ve Başa Çıkma Yolları. SENDROM AYLIK AKTÜEL TIP DERGİSİ , 2002, 14, 108-114. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M. Recent Developments in Nursing and Midwifery, ISBN: , Cambridge Scholars Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Ünal, E.; ALTUNDAL, H.; YILMAZ, M. Hemşirelik ve Ebelik - Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, ISBN: 9786052581254, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
2. YILMAZ, M.; YAMAN, Z.; Bogahan, M.; Karagöz, C.; Öreten, R. Hemşirelik ve Ebelik - Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, ISBN: 978-605-258-062-2, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. YILMAZ, M.; TÜRKLEŞ, S. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı Kitabı, ISBN: , Türkiye Klinikleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 7 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
4. TÜRKLEŞ, S.; YILMAZ, M.; Bogahan, M.; YAMAN, Z.; ALTUNDAL, H. The Most Recent Studies In Science And Art,, ISBN: 978-605-288-356-3,, Gece Kitaplığı Yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: , 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
5. YILMAZ, M. Türkiye Klinikleri Özel Sayısı1. Baskı. Ankara:, ISBN: 2018-62340, Digital yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 560

3. Yaman, Z.; Yılmaz, M., Madde Bağımlısı Olan Bireyleri İyileştirme Ve Güçlendirmede Psikiyatri Hemşireleri Neler Yapıyor? . 5.Uluslararası 9.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-21, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 200

http://www.pncongress2018.org/

2. Tekingündüz, S.; Yılmaz, M.; Bogahan, M.; Yaman, Z.; Altundal, H., Hemşirelikte Örgütsel Davranış Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri Ve Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU ve 1. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 160

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

1. Yaman, Z.; Yılmaz, M., The Relatıonshıp Between Socıal Supports And Mental States Of Indıvıduals Wıth Kıdney Transplantatıon.. 3rd icH&Hpsy 2017 3rd International Conference on Health and Health Psychology., 2017-07-05, 2017-07-07, Poryo, Portekiz, 2017. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 60

1. Altundal, H.; Yaman, Z.; Bogahan, M.; Yılmaz, M.; Türkleş, S., Roles And Responsıbılıtıes Of Nurses Strugglıng Wıth Substance Abusers.. 3rd icH&Hpsy 2017 3rd International Conference on Health and Health Psychology., 2017-07-05, 2017-07-07, Porto, Portekiz, 2017. 60

Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1025

11. Yaman, Z.; Yılmaz, M., Gençlerde Fiziksel Aktivitenin Önemi. IV.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2019-10-23, 2019-10-27, Marmaris, Türkiye, 2019. 100

10. YILMAZ, M.; Değirmenci, F.; Yılmaz, D., Psychosocial and Cultural Perspectives of Pregnant Women Related to Pregnancy. 3rd International Congress on Nursing, 2019-03-07, 2019-03-09, Lefkoşe, KKTC, 2019. 100

9. Aksoy, A.; Yılmaz, D.; Yılmaz, M., Determination of the Sexual Life of Expectant Fathers During Pregnancy: A Qualitative Study. 3rd International Congress on Nursing, 2019-03-07, 2019-03-09, Lefkoşe, KKTC, 2019. 100

8. Bogahan, M.; Yılmaz, M., Hemşirelerin Acil Servise İntihar Girişimi İle Gelen Bireye Yönelik Deneyimleri. 5 Uluslararası 9 Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-21, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.pncongress2018.org

7. Altundal, H.; Yılmaz, M., Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Malpraktis Konusundaki Deneyim ve Farkındalıkları. 5.Uluslararası 9.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2018-11-21, 2018-11-23, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.pncongress2018.org

6. YILMAZ, M.; Akdeniz Uysal, D.; Bögrekçi, G., “Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi”. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Muğla, Türkiye, 2017. 100

http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

5. Bögrekçi, G.; Akdeniz, D.; Özel, A.; Aşkan, F.; Yiğit, Ü.; Yılmaz, M., Akran Temelli Eğitime Hazırlık İçin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi. II.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Mugla, Türkiye, 2017. 40

4. Yılmaz, M.; Türkleş, S.; Yüksel, N.; Senem, A.; Demir, N.; Yıldırım, F., Psikiyatri Kliniğinde Uygulanan Hemşirelik Etkinliklerine İlişkin Hastaların Duygu ve Düşünceleri. IV Uluslararası Katılımlı VIII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016-11-06, 2016-11-09, Manisa, Türkiye, 2016. 85

3. Küçük, N.; Yılmaz, M., Assessment of The Relationship Between Professional Self Concept and Job Satisfaction Levels of Nurses Who Work in Psychiatry Clinics. 15.Euro Nursing & Medicare Summit, 2016-10-17, 2016-10-19, Roma, İtalya, 2016. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

2. YILMAZ, M.; Altıok, M.; Yaman, Z., “Living with Diabetes Mellitus: An Analysis of Patients’ Perspectives”.. 12. European Diabetes Congress, 2016-09-14, 2016-09-19, Berlin, Almanya, 2016. 100

http://diabetesexpo.com/europe/

1. Özdamar, N.; Yılmaz, M., Faculty members’ opinions about mental illnesses and patients. European Psychiatric Nursing Congress, 2013-10-31, 2013-11-02, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 265

6. Yılmaz, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel, G.; Şeyho, A., Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi. , 2017-10-21, 2017-10-24, Urfa, Türkiye, 2017. 40

5. Türkleş, S.; Boğahan, M.; Yaman, Z.; Altundal, H.; Yılmaz, M., Psikiyatri Hemşireliği Bakım Uygulamalarında Kültürel Yeterlilik ve Önemi.. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi., 2017-10-21, 2017-10-24, Urfa, Türkiye, 2017. 25

4. Gür, K.; Kolaç, N.; Yılmaz, M., What Do Overweight Children Think About Obesity. International Collaboration for Community Health Nursing Research (ICCHNR). Transforming Community Health: The Nursing Impact. John McIntyre Conference Centre , 2013-03-13, 2013-03-14, Edinburgh, İrlanda, 2013. 50

3. Öncel, S.; Özer, Z.; Yılmaz, M., True aspect of life with asthma . 12th World Congress on Public Health, 2009-05-27, 2009-05-31, İstanbul, Türkiye, 2009. 50

2. Efe, E.; Öncel, S.; Yılmaz, M., Kadınların Çocuklarına Diş, Karın ve Kulak Ağrısına Yönelik Yaptıkları Uygulamalar. 51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 2007-11-07, 2007-11-11, Girne, KKTC, 2007. 50

1. Öncel, S.; Efe, E.; Yılmaz, M., Traditional methods used by Turkish people to reduce fever. International Conference on Communication in Healthcare Programme and Abstracts, 2006-06-02, 2006-06-08, Basle, İsviçre, 2006. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. YILMAZ, M.; Türkleş, S.; Yüksel, N.; Senem, A.; Demir, N.; Yıldırım, F., Psikiyatri Kliniğinde Uygulanan Hemşirelik Etkinliklerine İlişkin Hastaların Duygu ve Düşünceleri. IV.Uluslararası VIII. Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016-11-06, 2016-11-11, Manisa, Türkiye, 2016. 85

http://www.pncongress.2016.com

Ulusal - Tam Metin - Poster 90

2. YILMAZ, M.; Yaman, Z., Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlar ve Baş etme Yöntemleri . 10. sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2016-12-03, 2016-12-04, Ankara, Türkiye, 2016. 50

http://shyk2016@baskent.edu.tr

1. YILMAZ, M.; KOÇAK, U.; ÇELEBİYILMAZ, K.; YAMAN, Z.; DOKGÖZ, H.; ERDOĞAN, S.; YURTTAŞ, S., Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismara İlişkin Farkındalık Düzeyleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2015-09-09, 2015-09-13, Erzurum, Türkiye, 2015. 40

http://ulusalhemsirelikkongresi2015.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 357

8. Dönmez, Ç.; Yılmaz, M., Nefroloji Hemşirelerinin ve Diyaliz Hastalarının Ölüm Kavramına İlişkin Görüşleri. 22.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2012-11-14, 2012-11-18, Antalya, Türkiye, 2012. 50

7. Yılmaz, M.; Balcı, A.; Altıok, M.; Türkleş, S.; Kuyurtar, F., Göç Eden Bireylerin Bakım Sürecinde Hemşirelerin Gözlem ve Deneyimleri. I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi, 2011-09-16, 2011-09-18, İzmir, Türkiye, 2011. 45

6. Yılmaz, M.; Özaltın, G., Periton Diyalizi Tedavisi Alan Hastaların Cinsel Davranışlarının Belirlenmesi. 24.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ile 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2007-11-14, 2007-11-18, Antalya, Türkiye, 2007. 50

5. Buldukoğlu, K.; Kulakaç, Ö.; Alkan, S.; Yılmaz, M.; Keçeci, N., Yeni Böbrekle Yaşamak. 20.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 13.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2003-09-12, 2003-09-16, Antalya, Türkiye, 2003. 30

4. Öncel, S.; Yılmaz, M.; Ak, G., Kız Öğrencilerin Menstrüasyona İlişkin Bilgi ve Davranışları. 2.Ulusal Üro-Jinekoloji Kongresi , 2002-04-17, 2002-04-19, İstanbul, Türkiye, 2002. 50

3. Yılmaz, M.; Karaaslan, A., Kronik Şizofreni Tanısı Alan Hasta Eşleri İle Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Hasta Eşlerinin Stresle Başetme Tarzlarının İncelenmesi. Uluslar arası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu ve Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1999-09-06, 2014-09-12, Trabzon, Türkiye, 1999. 50

2. Balcı Yangın, H.; Yılmaz, M., Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans II.Sınıf Öğrencilerinin Kansere İlişkin Bakış Açılarının Saptanması. 13. Ulusal Kanser Kongresi, 1999-06-09, 1999-06-10, Antalya, Türkiye, 1999. 50

1. Buldukoğlu, K.; Gömböl, Ö.; Alkan, S.; Yılmaz, M., Değişmek Gerekiyor Ama Nasıl?. Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi. , 1998-05-27, 1998-06-17, Ankara, Türkiye, 1998. 32

Ulusal - Özet - Poster 490

21. YILMAZ, M., Çalıştaya katılımcı. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Çekirdek Eğitim Programı Geliştirilmesi Çalıştayı-5,, 2017-05-25, 2017-05-27, İstanbul, Türkiye, 2017. 25

http://phdernegi@gmail.com

20. Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S., Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlar ve Başetme Yöntemleri. . 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2016-12-01, 2016-12-03, Ankara, Türkiye, 2016. 25

19. YILMAZ, M., Sempozyuma Dinleyici Olarak Katılımcı. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu, 2016-01-04, 2016-01-07, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

http://simulasyonanket.istanbul.edu.tr/2/tp://

18. Yılmaz, M.; Koçak, U.; Çelebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgöz, H.; Erdoğan, S.; Yurtdaş, S., Öğretmenlerin Çocuklardaki Fiziksel İstismara İlişkin Farkındalık Düzeyleri. 15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2015-09-10, 2015-09-12, Erzurum, Türkiye, 2015. 20

Scientific_Meetings_001.pdf

17. Yılmaz, M.; Yiğit, R., Savaş ve Göç’ün Bir Öğrenci Hemşire’de Oluşturduğu Etkiler (Olgu Sunumu. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015-05-21, 2015-05-23, Çanakkale, Türkiye, 2015. 25

16. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z., Kamp Dışında Yaşayan Suriye’lilerin Genel Sağlık Durumları. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , 2015-05-21, 2015-05-23, Çanakkale, Türkiye, 2015. 25

15. Yılmaz Vefikuluçay, D.; Yılmaz, M.; Öksüz, U.; Binici, N.; Çavga, H.; Şimşek, B.; Kaya, M., Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Empati Becerilerinin Belirlenmesi. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2015-04-22, 2015-06-26, Kayseri, Türkiye, 2015. 16

14. Gür, K.; Kolaç, N.; Yılmaz, M., Aşırı Kilolu Çocuklar, Obezite Konusunda Ne Düşünüyorlar? . 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-25, Adıyaman, Türkiye, 2013. 25

13. Kaya, F.; Özcan, A.; Yılmaz, M., Hemşirelerin İletişim ve Empatik Beceri Düzeyleri İle Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışlarının Karşılaştırılması. II Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2012-10-04, 2012-10-07, Erzurum, Türkiye, 2012. 25

12. Altıok, M.; Yılmaz, M., Atriyal Fibrilasyon Hastalığı Ile Birlikte Yaşamın Anlamı. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2012-10-03, 2012-10-07, Antalya, Türkiye, 2012. 25

11. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z.; Seyrek, S.; Sürmeli, Y., Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka. 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Türkiye, 2012. 22

10. Altıok, M.; Yılmaz, M.; Özer, S.; Nacar, H.; Sungur, M., Hemşirelerde Duygusal Zeka. 11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 2012-04-26, 2012-04-28, Bursa, Türkiye, 2012. 20

9. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Özcan, A.; Öncü, E.; Karataş, B., Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. I Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-22, 2011-09-24, İstanbul, Türkiye, 2011. 20

8. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Polat, B.; Darıcı, M.; Sungur, M., 60 Yaş Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeyleri İle Uyku ve Depresyon Arasındaki İlişki. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, Gaziantep, Türkiye, 2011. 22

7. Yılmaz, M.; Altıok, M.; Polat, B.; Sungur, M., On Sekiz Yaş Üzeri Bireylerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, Gaziantep, Türkiye, 2011. 23

6. Yılmaz, M.; Karadağ, G.; Kerkez, M.; Sungur, M., 6 ve 7. Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: Gaziantep Örneklemi. . IV. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2010-06-24, 2010-06-26, Samsun, Türkiye, 2010. 23

5. Yılmaz, M.; Karadağ, G., Erkek Öğrenci Hemşireler Hemşirelik Mesleğini Nasıl Algılıyor?. . Uluslararası Katılımlı 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2009-10-20, 2009-10-24, Sivas, Türkiye, 2009. 25

4. Yılmaz, M.; Ocakçı, A., Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. 3.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2009-06-04, 2009-06-06, Düzce, Türkiye, 2009. 25

3. Yılmaz, M., Periton Diyalizinde Evde Bakım. 2.Ulusal Evde Bakım Kongresi, 2008-04-20, 2015-06-04, İstanbul, Türkiye, 2008. 25

2. Kulakaç, Ö.; Yılmaz, M.; Buldukoğlu, K.; Alkan, S., Ebelerin Bakış Açısıyla Annelik. 2.Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2003-09-07, 2003-09-11, Antalya, Türkiye, 2003. 21

1. Yılmaz, M.; Balcı Yangın, H.; Apaydın, H., Pediatrik Onkoloji Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Ruhsal Durumları.. Uluslararası Katılımlı 44. Milli Pediatri, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 2000-06-04, 2000-06-08, Bursa, Türkiye, 2000. 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MALPRAKTİS KONUSUNDAKİ DENEYİM VE FARKINDALIKLARI, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2990, 7400 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100
http://mersin.edu.tr

1. Evli Olmayan Periton Diyalizi Tedavisi Olan Hastalar Cinselliği Nasıl Anlamlandırıyor?, BAP, Proje No: BAP-SYO RSHH (MY) 2012-5 HD, 616 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Mersin İl Merkezindeki Meslek Lisesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi ve Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması, , Proje No: UNİCEF Mersin Şubesi-1, 1100 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3250

18. Elçin ÜNAL, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN FARKLI CİNSEL YÖNELİMLERİ OLAN (LGBTİ) BİREYLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

17. Özcan ÖZDEMİR, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CİNSEL MİTLERE İNANMA DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

16. Ebru ÖZDEMİR, PERİFERİK ARTER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE DEPRESYON BELİRTİ ŞİDDETİ İLE CİNSEL SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

15. Nuran DUDAKLI, KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE DEPRESYON İLE CİNSEL İŞLEV ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. Nil Küçük, Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel Benlik Algıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Gülçin Kaya, Total Diz Protezi Olan Yaşlı Bireylerde Uyku Ve Depresyon Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Ayşe Aydındoğmuş, Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumları İle Sosyal Destekleri Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

11. Hazel Şahin Tarım , Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançları., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

10. Nigar Özdemir, Epilepsili Çocuğu Olan Ebeveynlerin Ruhsal Durumları İle Sosyal Desteklerinin Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://mersin.edu.tr

9. Münevver Bogahan, Hemşirelerin Acil Servise İntihar Girişimi İle Gelen Bireye Yönelik Deneyimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150
http://mersin.edu.tr

8. Yasemin YILDIRIM, LEZBİYEN VE BİSEKSÜEL KADINLARIN, CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI HİZMETİ ALIMIYLA İLGİLİ DENEYİMLERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

7. Ahu AKSOY, BABA ADAYLARININ GEBELİK SÜRECİNDEKİ CİNSEL YAŞANTILARININ BELİRLENMESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

6. Hilal ALTUNDAL, PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MALPRAKTİS KONUSUNDAKİ DENEYİM VE FARKINDALIKLARI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

5. Zeliha Yaman, Böbrek Nakli Olan Bireylerin Sosyal Destekleri İle Ruhsal Durumları Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

4. Pınar Soylu, Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Stresle Başetme Tarzları Arasındaki İlişki, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Nurdan Yüksel, Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Çigdem Fulya Dönmez, Nefroloji Hemşirelerinin ve Diyaliz Hastalarının Ölüm Kavramına İlişkin Görüşleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 0
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Furuzan Kaya, Hemşirelerin İletişim ve Empatik Beceri Düzeyleri İle Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışlarının Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 12
1. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 0
2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ , [ 2019 : 2 ] . 2
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 4 ] . 4
4. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 0
5. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ , [ 2016 : 6 ] . 6
Uluslararası
1. Viyana Yaşlı Bakım Evi , 2018-09-01 - 2018-09-15, Viyana, Avusturya.
2. Malta University , 2018-02-05 - 2018-03-09, Malta, Malta.
3. City Üniversity , 2015-05-17 - 2015-05-23, London, İngiltere / Birleşik Krallık.
4. City Üniversity , 2012-05-30 - 2012-07-31, Londra, İngiltere / Birleşik Krallık.
5. Eastbourn English Language School , 2007-08-01 - 2007-09-01, Eastbourn/London, İngiltere / Birleşik Krallık.
Uluslararası 100
1. Mersin Üniversitesi, 2011-05-31, İzmir, Türkiye. 50
2. Ankara Hacettepe Üniversitesi, 2014-03-01, Ankara, Türkiye. 50
3. 3rd International Congress on Nursing, 2019-03-07, Lefkoşe, KKTC. 0
Ulusal 25
1. Mersin Üniversitesi, 2012-06-30, Antalya, Türkiye. 25
2. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, 2015-05-21, Çanakkale, Türkiye. 0
1. Türk Hemşireler Derneği , Üye No: 11, Türkiye, 2011-07-07-Devam ediyor.
2. Nefroloji Hemşireleri Derneği , Üye No: 11, Türkiye, 2005-07-07-Devam ediyor.
3. Psikiyatri Hemşireleri Derneği , Üye No: 12, Türkiye, 2003-08-13-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar EBE 106 İnsan Davranışları ve İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar HEM 615 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SAYT 517 Yaşlı Psikososyal Bakım Hizmet Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar SAY 517 Yaşlı Psikososyal Bakım Hizmet Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 229 Mesleki İletişim Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz UKÇA 525 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 610 Geropsikiyatri Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz KÇA 523 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 136 Psikoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar HEM 613 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar TCE001 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Sorunları Uygulama ve Ar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko 2-0-2
Güz HEM 229 Mesleki İletişim Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz UKÇA 525 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 616 Sağlık Alanında İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TCE001 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Sorunları Uygulama ve Ar Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ko 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 615 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz AED 520 Etkili Anne - Baba Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz UKÇA 525 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz HEM 610 Geropsikiyatri Hemşireliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Güz HEM 601 Hemşirelik Kuramı I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 613 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Bahar HEM 611 Konsültasyon Liyezon Psikiyatr Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 612 Psikiyatri Hemşireliği Felsefe Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Doktora ) 2-2-3
Güz HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz UKÇA 525 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçeve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar KÇA 514 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları ( Yüksek L 3-0-3
Güz HEM 229 Kendini Tanıma ve Psikodrama İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 205 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz UKÇA-525 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 418 Madde Bağımlılığı İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB126 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 328 Kendini Tanıma ve Psikodrama İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar KÇA-514 Kadın Ruh Sağlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Bahar HEM 502 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Bahar OSD Madde Bağımlılığı ve Korunma Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Madde Bağımlılığı ve Korunma Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM 409 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-16-10
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz OSD Madde Bağımlılığı ve Korunma Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Madde Bağımlılığı ve Korunma Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Madde Bağımlılığı ve Korunma Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 328 Kendini Tanıma ve Psikodrama İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Bahar HEM 502 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 228 Mesleki İletişim İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 130 Kişilerarası İlişkiler İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM118 Hem. Kişilerarası İlişkiler I İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB126 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB124 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar HEM 134 Girişkenlik Eğitimi İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM434 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Bahar HEM220 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Bahar HEM 518 SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Bahar HEM 504 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN BAKI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 1-0-1
Bahar HEM 502 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz HEM207 Hem. Kişilerarası İlişkiler II İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1-0-1
Güz HEM 501 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-4-4
Güz HEM 505 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM Sağlık Bilimleri Enstitüsü HEMŞİRELİK 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB126 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB212 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Bahar EB124 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM433 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-8-4
Güz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Güz EB213 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB124 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar EB212 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Güz HEM321 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları He İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 5-6-7
Güz EB213 Ebelikte Kişilerarası İlişkile İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 1-0-1
Yaz EB209 Ruh Sağlığı İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Yılmaz, M.; Altıok, M.; Yaman, Z. Emotions, Thoughts and Experiences of Diabetes Patients:A Qualitative Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF CARİNG SCİENCES , 2019, 12, 1806-1814.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, M.; özcan, A. Psikiyatri hemşireliğinin geleceği. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2016, 9, 53-59,
Publications_024.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Altiok, M.; Yilmaz, M.; Rencüsoğullari, I. Living with Atrial Fibrillation: An Analysis of Patients' Perspectives. ASİAN NURSİNG RESEARCH, 2015, 9, 305-311,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Yılmaz, M. Nefroloji Hemşireliği ve Duygusal Zeka. NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 2, 13-18,
Publications_019.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; Türkleş, S. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları Kapsamında Türkiye'de Yapılmış Çalışmaların Hemşirelik Müdahalelerine Etkisi: Sistematik Bir Derleme. . TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2015, 1, 107-114,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yüksel, N.; Yilmaz, M.; Temel, G. Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 26, 26-32,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Soylu, P. Feelings, thoughts and experiences of nurses working in a mental health clinic about individuals with suicidal behaviors and suicide attempts. COLLEGİAN, 2018, 25, 441-446,
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2017.11.002

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Altıok, M.; Yılmaz, M.; özer, S.; Nacar, H.; Yaman, Z.; Sungur, M. Klinisyen Hemşirelerde Duygusal Zeka: Nitel ve Nicel Verilerle Mersin Örneği.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 48-59,
Publications_022.pdf
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Yüksel, N.; Yilmaz, M.; Temel, G. Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 26, 26-32,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Türkleş, S.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2013, 16, 154-162,
Publications_005.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2017, 10, 88-99,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yüksel, N.; Yilmaz, M.; Temel, G. Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, 2015, 26, 26-32,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Karadağ, G.; Koçak, H.; Yılmaz, M. Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanma ve Tercih Etme Nedenleri . GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 1, 13-25,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Türkleş, S.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2013, 16, 154-162,
Publications_005.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Erdoğan, S. Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2017, 10, 88-99,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl