Doç.Dr. MELTEM UÇAR

Birim
:
Mimarlık Fakültesi / Restorasyon Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17718
Faks
:
+90-324-3610109
E-MAIL
:
mucar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mltmucar@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-01-20 17:10:24
DÜZENLEME
:
2020-02-10 15:49:17
PUAN
:
11324
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, KPDS, 87
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MİMARLIK MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS MİMARLIK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MİMARLIK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Kullanıcıların Kültür Varlıklarına Yükledikleri Degerlerin Planlama Süreci İçinde Tesbit Edilmesi Örnek Çalışma: Tarsus Danışman: Dr. Ali Emre Madran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

http://mersin.edu.tr">http://mersin.edu.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Tarsus’ta Korunması Gerekli Bölgesel Kent Dokusunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Nadide Seçkin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-01-08 - 2001-10-24
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2001-10-25 - 2007-12-17
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-17 - 2008-01-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-01-15 - 2008-02-20
YARDIMÇI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-02-20 - 2018-09-13
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-13 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÖNETİM KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-27 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-02-10 - 2015-07-28
ANABİLİM DALI BAŞKANI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-12-01 - 2015-06-30
MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-13 - 2014-11-20
BÖLÜM BAŞKANI MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-07-01 - 2014-07-01
MÜDÜR YARDIMCISI RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-03-19 - 2011-07-19
DEKAN YARDIMCISI MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-10-22 - 2011-06-30
MÜDÜR YARDIMCISI RESTORASYON VE KORUMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-02-22 - 2009-02-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2016
1. Uçar, M. Gaziantep Tarihi Su Sistemi ve Su Yapıları. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHİTECTURE, 2016, 33, 73-100. 1000 + 0
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016204.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Uçar, M. Gaziantep Tarihi Su Sisteminin Osmanlı Dönemindeki Yönetimi. MEGARON YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ, 2017, 12(1), 157-169. 200 + 0
DOI: 10.5505/megaron.2016.93898

2015
2. Yoloğlu, C.; Uçar, M. Kültür Varlıkları ve Koruma Konusunda Aktif Öğrenme Temelli Tasarlanan Bir TÜBİTAK-4004 Projesi değerlendirmesi. MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 1043-1062. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000105732

2014
1. Uçar, M. İlkögretim Düzeyinde Kültür Varlığı ve Koruma Konularındaki Eğitiminin Etkinligi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Egitime Katkısının Degerlendirilmesi. MEGARON YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ, 2014, 9, 85-102. 200 + 6
http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-02996-ARTICLE-UCAR.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2018
1. Uçar, M.; Yoloğlu, A. Arkeolojik Alanların Korunmasında Paydaş Olarak Çocuklar: Mersin Yumuktepe Höyüğü Örneği. TASARIM + KURAM DERGİSİ, 2018, 14, 114-133. 200 + 0
http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram/article/view/603

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 900
2019
10. Uçar, M. Bir Endüstri Mirasını Kente Kazandırmak: Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi. MİMARLIK, 2019, 408, 34-37. 50 + 0
2014
9. Uçar, M. Tarihi Kent Alanları ve Çocuklar. GÜNEY MİMARLIK, 2014, 16, 48-49. 100 + 0
2013
8. Uçar, M. Explora: Roma'da Bir Çocuk Müzesi. ODA, 2013, 5, 56-57. 100 + 0
2012
7. Uçar, M. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Temel Tasarım ve Mimari Tasarım Derslerinde Yapılan Çalışmalardan Örnekler. ODA, 2012, 2, 66-69. 100 + 0
2011
6. Uçar, M.; Rifaioğlu, M. Yerel Kimliğin Mekansal Temsili ve Quebec Kentinde Korunması. İDEALKENT KENT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 3, 62-81. 100 + 0
5. Uçar, M.; Şahin Burat, E. Mustafa Arif Yavuz Evi Mimari Biçimlenmesi. ODA, 2011, 1, 49-52. 100 + 0
4. Uçar, M.; Sarıkaya Levent, Y. Mersin-Güzelyayla Otel ve Rekreasyon Alanı Tasarımı Proje Yarışması. ODA, 2011, 1, 34-46. 100 + 0
2008
3. Uçar, M. Arkeolojik Alanların Sunumu. İPEK YOLU MERSİN KENT VE YAŞAM DERGİSİ, 2008, 3, 12-14. 100 + 0
2. Rifaioğlu, M.; Uçar, M. Montreal Metropolünde Tarihi Çevrenin Korunması. TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ DOSYA , 2008, 14.2, 34-42. 100 + 4
2005
1. Uçar, M.; Kul, N. Zaman ve Kent. MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ, 2005, 2, 8-8. 50 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1541
1. Uçar, M. "Tarih İçinde Yer Altı Su Tünelleri", Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları, ISBN: 9786058123748, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Uçar, M. "Historical Water System of Gaziantep", Conservation of Cultural Heritage in Turkey, ed. Z. Ahunbay, D. Mazlum ve Z. Eres, Eng. ed. L. Thys-Şenocak ve E. Yıldırım, ISBN: 9786059680257, Ege Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
3. Uçar, M.; Sarıkaya Levent, Y. "Farklı Bir Tasarım Dersi Deneyimi Üzerine Değerlendirmeler: Yarışma – Tasarım Dersi Birlikteliği ve Grup Çalışması", Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, der. Sarıkaya Levent, Y. ve M. Uçar, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
4. Uçar, M. "Tarihi Kentsel Mekânda Değişim – Kültürel Kimlik İlişkisi: Tarsus Örneği", Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, der.Sarıkaya Levent, Y. ve M. Uçar, ISBN: 978-975-6900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 15 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 0
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
5. Uçar, M. "Tarsus Tarihi Kent Dokusu", Arkeolojik Değerlerin Kent Yaşamına Dahil Edilmesi Tarsus Çalıştayı der.Z.S. Belge, B. Belge ve Ü. Aydınoğlu, ISBN: 9 789756 900499, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1541
1. Dizdar, S.; Sarıkaya Levent, Y.; Uçar, M. Mersin-Güzelyayla Belediyesi Otel ve Rekreasyon Alanı Tasarımı Yarışması Yarışma Projeleri,, ISBN: 978-605-01-0154-6, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 95 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2011. 83
2. Uçar, M.; Yılmaz, Y. Taşınmaz Kültür Varlıklarını Tespit ve Belgeleme Yöntemleri, Koruma Sempozyumu, ISBN: 9789756900277, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 182 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2009. 125
3. Uçar, M. Gaziantep Livasları, Kastelleri ve Yer Altı Su Yapıları, ISBN: 9786058123748, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
4. Andolsun, S.; Temizsoy, A.; Uçar, M. Built Environment and Information Technologies CIB PGRC 2006, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference, ISBN: 9754292426, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 786 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2006. 83
5. Sarıkaya Levent, Y.; Uçar, M. Mersin’den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları Tamer Gök’e Armağan, ISBN: 978-9756900-42-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 301 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
https://drive.google.com/file/d/0B5WXaXUsEA4_S0tmSHdxT1NCNWc/view?usp=sharing
6. Dizdar, S.; Uçar, M. Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı, Koruma Sempozyumu II, ISBN: 9789756900444, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

6. Güngör, Y.; Uçar, M., Çukurova Sanayi İşletmeleri’nin Endüstri Mirası Olarak Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-11-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

5. Sarıkaya Levent, Y.; Uçar, M., KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2019-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

4. Uçar, M., Dating and Understanding the Underground Water Structure in Gaziantep based on Şeriye Records and Charter of Wakfs. International Congress of Speleology in Artificial Cavities, 2017-03-06, 2017-03-10, Ürgüp, Türkiye, 2017. 200

3. Uçar, M., Evaluation of the Continuity of Vernacular Architecture through Two Dwellings Built in 1950’s Tarsus. 7th International Seminar on Vernacular Settlements-2014 Re-assessing Vernacular Architecture: Theories and Practices , 2014-10-15, 2014-10-17, İstanbul, Türkiye, 2014. 200

2. Uçar, M.; Madran, E., Proposals of New Criteria for Urban Planning Process Based on Tarsus Case Study. Urban Design Research: Method and Application , 2009-12-03, 2009-12-04, Birmingham, İngiltere / Birleşik Krallık, 2009. 200

1. Uçar, M., Identifying User Perceptions in Historical Sites: Developing a Research Design for Tarsus. Built Environment and Information Technologies CIB PGRC 2006, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference , 2006-03-16, 2006-03-18, Ankara, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Uçar, M., Raising Cultural Awareness among Children. 3rd International Architectural Conservation Conference and Exhibition, 2012-12-17, 2012-12-19, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2012. 100

3. Uçar, M., Tarihi Çevrede Anlam; Kültür-Mekân İlişkisi. Mekân ve Kültür, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2011-08-08, 2011-08-10, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

2. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T., Structuring a Cultural Documentation System by Using GIS: A Case Study on the Urban Site Area in Mersin, Turkey. Management of Shared Mediterranean Heritage, 5th Conference on the Modern Heritage, 2005-03-29, 2005-03-31, İskenderiye, Mısır, 2005. 100

1. Uçar, M.; Madran, E., Rehabilitation Intervention’s Effects on Sustainability. Future Vision and Challenges for Urban Development , 2004-12-20, 2004-12-22, Kahire, Mısır, 2004. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Uçar, M.; Madran, E., Developing Legal and Administrative Tools for Protection of the Meanings of Cultural Places. Finding the Spirit of the Place, 16th ICOMOS 2008 General Assembly and International Scientific Symposium, 2008-09-29, 0208-10-04, Quebec, Kanada, 2008. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 195

2. Uçar, M., Tarsus ve Kullanıcıların Tanımladığı Kent Kimliği. Mersin Sempozyumu , 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 100

1. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T.; Ergenoğlu, M., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışması. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Türkiye, 2005. 95

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Naycı, N.; Sarıkaya Levent, Y.; Yoloğlu, A., Miras Yönetiminde İnsan-Odaklı Koruma Politikaları: Mersin, Yumuktepe Höyüğü Koruma-Geliştirme Projesi. Koruma Geçmiş Bugün Gelecek Arasındaki Diyalog, 2017-10-26, 2017-12-28, Ankara, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Poster 123

5. Uçar, M., Pakize-Yusuf Bayraktar Evi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 2011-12-16, 2011-12-18, Mersin, Türkiye, 2011. 25

4. Şahin Burat, E.; Uçar, M., Mustafa Arif Yavuz Evi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VII, 2011-12-16, 2011-12-18, Mersin, Türkiye, 2011. 25

3. Uçar, M., Gaziantep Lisesi. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, 2010-12-02, 2010-12-04, Eskişehir, Türkiye, 2010. 25

2. Selvi Ünlü, T.; Ünlü, T.; Uçar, M., Tevfik Sırrı Gür Lisesi- Mersin. Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, 2008-12-26, 2008-12-27, Bursa, Türkiye, 2008. 25

1. Uçar, M.; Naycı, N.; Selvi Ünlü, T.; Ergenoğlu, M., Mersin Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Projesi. Tarih İçinde Mersin Kolokyumu ve Sergisi II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Türkiye, 2005. 23

Ulusal - Yürütücü 100

2. Tarsus Sungurlar Konağı iç mekân düzenlemesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 62211539-869, 8000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0

1. Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Bir Kâşifim; Yaşadığım Kenti Keşfediyorum, TÜBİTAK, Proje No: 113B207, 51689 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

6. Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı , Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 000, 319595 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

5. Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Suriçi Kentsel Tasarım, Alan, Koruma Kullanma Çalışmalarının Projelerinin Hazırlanması ve Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ile Statik, Elektrik, Tesisat Mühendislik Projelerinin ve Pidlerinin hazırlanması, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 62211539-869/00000559120 , 8000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 0

4. Mersin Bilim Şenliği, TÜBİTAK, Proje No: 115B479, 68000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Proje No: 000, 2754000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 0

2. Avrupa'da Bilim Park Modellerinin İncelenmesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 2011 1 TR1 LEO03 26878, 37485 EUR, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

1. Mersin Kültür Envanteri Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Projesi 1, BAP, Proje No: BAP.MİM.F.MB(TG)2002, 13063 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Cengiz Emlik, STRATONIKEIA KUZEY ŞEHİR KAPISI HAVUZ MOZAİĞİNİN MEVCUT KORUNMA DURUMU VE KONSERVASYONUNA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası
1. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi , 2015-09-15 - 2016-06-15, istanbul, Türkiye.
Ulusal 50
1. Tarihi Kentler Birliği, 2010-10-01, Kayseri, Türkiye. 50
1. ICOMOS International Scientific Committee on Shared Built Heritage , Üye No: TUR 15199, Türkiye, 2017-05-05-Devam ediyor.
2. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi , Üye No: TUR 15199, Türkiye, 2014-05-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar ARCH206 Archıtectural Desıgn III Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ARCH282 Spatıal Desıgn and Culture Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz ARCH205 Archıtectural Desıgn II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz KVK 501 Mimari Koruma Stüdyosu Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 2-4-4
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM372 Kültür Varlıkları ve Koruma Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-8-6
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK 505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 3-0-3
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 503 Mimari Koruma Çalışmaları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar ARCH282 Spatıal Desıgn and Culture Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Bahar KVK 504 Tarihi Çevre Koruma Çalışmalar Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 2-4-4
Bahar KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz KVK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 4-0-0
Güz KVK 505 Koruma Kuramları Fen Bilimleri Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma Ana 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar EYN106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM423 Geleneksel Konut Yapıları Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar EYN106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH304 Archıtectural Desıgn V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar EY106 Bina ve Yapım Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yönetimi ( Uzak 2-0-2
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM475 Rölöve ve Restorasyon Projesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz ARCH303 Archıtectural Desıgn IV Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİM132 Grafik Anlatım - II Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Bahar MIM102 Mimari Tasarıma Giriş Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Güz MİM371 Rölöve ve Restorasyon Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MİM131 Grafik Anlatım - I Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-2-3
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ARCH392 Preparatıon For Professıonal L Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Bahar MİM304 Mimari Tasarım - V Mimarlık Fakültesi Mimarlık 6-8-8
Bahar MİM476 Osmanlı Dönemi Geleneksel Konu Mimarlık Fakültesi Mimarlık 3-0-3
Güz MİM291 Mimari Okumalar Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Sarıkaya Levent, Y.; Uçar, M., KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2019-11-03, Mersin, Türkiye, 2018.
Güngör, Y.; Uçar, M., Çukurova Sanayi İşletmeleri’nin Endüstri Mirası Olarak Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-11-25, Mersin, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl