Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atsan

Birim
:
Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Anamur Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu
Telefon
:
+90-324-361 00 01
Dahili
:
75577
DİĞER E-MAIL
:
mustafaatsan@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-11-08 21:27:51
DÜZENLEME
:
2019-02-07 11:35:32
PUAN
:
600
YABANCI DİL
:


Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HİT 110 Halkla İlişkiler II Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-2-3
Bahar HİT206 İletişim Hukuku Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 3-0-3
Bahar HİT212 Araştırma Yöntemleri Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 1-2-2
Bahar BYA 208 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis 2-0-2
Bahar BYA 214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis 1-2-2
Bahar TSH 120 Önbüro Hizmetleri Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-0-2
Bahar PZR 206 Marka Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar HİT 104 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-0-2
Güz BYA 209 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis 2-0-2
Güz PZR 115 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz TOH 219 Kongre Seminer Organizasyonu Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği ( 2-1-3
Güz İŞT229 Halkla İlişkiler Anamur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Güz TSH 211 Kongre Seminer Organizasyonu Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-1-3
Güz HİT 113 Halkla İlişkiler I Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-2-3
Güz HİT203 Kriz ve Stres Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TSH 120 Önbüro Hizmetleri Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-0-2
Bahar BYA 208 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis 2-0-2
Bahar HİT 104 Örgütsel Davranış Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-0-2
Bahar HİT 106 Pazarlama Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr 2-2-3
Güz TSH 211 Kongre Seminer Organizasyonu Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( 2-1-3
Güz TSİ241 Kongre ve Fuar Yönetimi Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2-1-3
Güz BYA 217 Kalite Güvencesi ve Standartla Anamur Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis 2-0-2
Güz TOH 219 Kongre Seminer Organizasyonu Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği ( 2-1-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl