Doç.Dr. MUSTAFA KÖMÜR
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90-322-3610000
E-MAIL
:
mustafakomur@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-01-04 14:25:59
DÜZENLEME
:
2020-09-10 22:57:24
PUAN
:
111751
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, ÜDS, 76,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
- ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ 2006
- ÇOCUK NÖROLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULMUŞ YENİDOĞAN SIÇANLARDA LEVETİRASETAM UYGULAMASININ NÖRONAL APOPİTOZİS VE MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Çetin Okuyaz, Mersin Üniversitesi, Diğer, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

2. Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Genetik Bozuklukların Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi ve Bu Bozuklukların Prognostik Önemi Danışman: Dr. Atila Tanyeli, Çukurova Üniversitesi, Diğer, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2006.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
KLİNİK EĞİTİM SORUMLULUĞU ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2015-11-12 - 2016-05-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 11625
2016
19. Çelik, T.; Çelik, Ü.; Kömür, M.; Tolunay, O.; Yıldızdaş, D.; Yağcı Küpeli, B.; Küçük, F.; Eroğlu, I. Pediatric Lyme Neuroborreliosis: Different clinical presentations of the same agent; Single center experience.. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 2016, 37, 107-113. 550 + 0
18. Tolunay, O.; Çelik, T.; Çelik, Ü.; Kömür, M.; Tanyeli, Z.; Sönmezler, A. Concurrency of Guillain-Barre syndrome and acute transverse myelitis: a case report and review of literature. KOREAN PEDİATRİC SOCİETY (KAMJE), 2016, 59, 161-164. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.3345/kjp.2016.59.11.S161

17. Çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Alakaya, M.; Beydağı, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2016, 66, 549-553. 600 + 0
16. Çelik, T.; Çelik, Ü.; Kömür, M.; Tolunay, O.; Dönmezer, Ç.; Yıldızdas, D. Treatment of Lyme neuroborreliosis with plasmapheresis. WİLEY-BLACKWELL, 2016, 31, 476-478. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/jca.21430

2015
15. Çelik, Ü.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Başpınar, H.; Kömür, M.; Levent, F. Cerebral salt wasting in tuberculous meningitis: Two cases and review of the literature. Case Report. . NEURO ENDOCRİNOLOGY LETTER, 2015, 36, 306-310. 225 + 0
14. Tolunay, O.; Çelik, T.; Kömür, M.; Gezgin, A.; Kaya, M.; Çelik, Ü. A rare cause of status epilepticus; alpha lipoic acid intoxication, case report and review of the literature. ELSEVİER BV, 2015, 19, 730-732. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2015.07.002

Publications_015.pdf

13. Tolunay, O.; Çelik, T.; Çelik, Ü.; Kömür, M.; Yağcı Küpeli, B. Cerebral salt wasting in pediatric critical care; not just a neurosurgical disorder anymore . NEUROENDOCRİNOLOGY LETTERS, 2015, 36, 578-582. 600 + 0
2014
12. Komur, M.; Unal, S.; Okuyaz, C.; Ozgur, A. Moyamoya syndrome associated with sickle cell trait in a child. ELSEVİER BV, 2014, 36, 545-547. 475 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2013.07.010

Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
11. Leblebisatan, G.; Celik, U.; Temiz, F.; Celik, T.; Aydin, F.; Istifli, F.; Leblebisatan, S.; Komur, M. An Adolescent Case of Osteopetrosis with Portal Hypertension as well as Mandibula Osteomyelitis. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2014, 31, 295-296. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12288-014-0422-0

Publications_018.pdf

10. Komur, M.; Okuyaz, C.; Celik, Y.; Resitoglu, B.; Polat, A.; Balci, S.; Tamer, L.; Erdogan, S.; Beydagi, H. Neuroprotective effect of levetiracetam on hypoxic ischemic brain injury in neonatal rats. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2014, 30, 1001-1009. 700 + 44
http://dx.doi.org/10.1007/s00381-014-2375-x

Publications_016.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
2013
9. Ünver, O.; İncecik, F.; Dündar, H.; Kömür, M.; Ünver, A.; Okuyaz, Ç. Potassium Bromide for Treatment of Malignant Migrating Partial Seizures in Infancy. ELSEVİER BV, 2013, 49, 355-357. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2013.05.016

Publications_014.pdf

8. Komur, M.; Ozen, S.; Okuyaz, C.; Makharoblıdze, K.; Erdogan, S. Neurodevelopment evaluation in children with congenital hypothyroidism by Bayley-III. ELSEVİER BV, 2013, 35, 392-397. 900 + 36
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2012.07.003

Publications_009.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
7. Gündoğdu, G.; Kömür, M.; Avlan, D.; Sarı, F.; Delibaş, A.; Taşdelen, B.; Naycı, A.; Okuyaz, Ç. Relationship of bladder dysfunction with upper urinary tract deterioration in cerebral palsy. ELSEVİER BV, 2013, 9, 659-664. 650 + 18
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.07.020

Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
6. Seker Yilmaz, B.; Okuyaz, C.; Komur, M. Predictors of Intractable Childhood Epilepsy. ELSEVİER BV, 2013, 48, 52-55. 1000 + 51
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2012.09.008

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2012
5. Okuyaz, C.; Kursel, O.; Komur, M.; Tamer, L. Evaluation of Appetite-Stimulating Hormones in Prepubertal Children With Epilepsy During Topiramate Treatment. ELSEVİER BV, 2012, 47, 423-426. 750 + 29
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2012.08.003

Publications_011.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
4. Komur, M.; Sari, A.; Okuyaz, C. Simultaneous Papilledema and Optic Disc Drusen in a Child. ELSEVİER BV, 2012, 46, 187-188. 500 + 48
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2011.12.002

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
3. Komur, M.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Keceli, M.; Derici, D. Management of Patients With Status Epilepticus Treated at a Pediatric Intensive Care Unit in Turkey. ELSEVİER BV, 2012, 46, 382-386. 900 + 21
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2012.03.013

Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2. Arslanköylü, A.; Kömür, M.; Uysal, S.; Erdoğan, S. Çocuk Yoğun Bakım Birimi’nde önlenebilir kazalar nedeniyle izlenen hastalar. AVES PUBLİSHİNG CO., 2012, 47, 43-46. 850 + 1
http://dx.doi.org/10.4274/tpa.456

2011
1. Komur, M.; Okuyaz, C.; Ezgu, F.; Atici, A. A girl with spastic tetraparesis associated with biotinidase deficiency. ELSEVİER BV, 2011, 15, 551-553. 475 + 23
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2011.04.012

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1760
2015
15. Kandır, A.; Yıldırım, V.; Yaşar, M.; Kızıltepe, G.; Uyanık, Ö.; Kömür, M. Social Adaptation and Skills of Children Diagnosed with Epilepsy. . CİENCİA E TECNİCA VİTİVİNİCOLA., 2015, 30, 253-265. 80 + 0
Publications_029.pdf

2014
14. Celik, T.; Celik, U.; Donmezer, C.; Komur, M.; Tolunay, O.; Demirtürk, P. Cooccurrence of Darier’s Disease and Epilepsy: A Pediatric Case Report and Review of the Literature. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2014, 2014, 1-3. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2014/831398

13. Komur, M.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K. Consistency between referral diagnosis and post-ENMG diagnosis in children. THE JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2014, 64, 179-183. 200 + 0
2013
12. Komur, M.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C. Authors' reply.. JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY CLİNİCAL PHARMACOLOGY , 2013, 29, 269-270. 100 + 0
Publications_005.pdf

11. Kömür, M.; Delibaş, A.; Ertuğ Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç.; Kara, E. Hipertansiyona bağlı posterior lökoansefalopati sendromu: üç olgu nedeniyle. AVES PUBLİSHİNG CO., 2013, 48, 156-159. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tpa.377

Publications_021.pdf

2012
10. Arslankoylu, A.; Ozgur, A.; Komur, M. Birdshots in brain.. JOURNAL OF EMERGENCY TRAUMA SHOCK, 2012, 5, 370-371. 100 + 0
Publications_003.pdf

9. Komur, M.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Kuyucu, N. Atypical clinical course subacute sclerosing panencephalitis presenting as acute Encephalitis.. JOURNAL OF PEDİATRİC NEUROSCİENCE, 2012, 7, 120-122. 95 + 0
Publications_004.pdf

8. Kömür, M.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C. Midazolam-induced acute dystonia reversed by diazepam.. JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY CLİNİCAL PHARMACOLOGY, 2012, 28, 368-370. 100 + 0
7. Komur, M.; Delibas, A.; Arslankoylu, A.; Okuyaz, C.; Kara, E. Recurrent and atypical posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with hypertension.. ANNALS OF INDİAN ACADEMY OF NEUROLOGY, 2012, 15, 208-210. 90 + 0
2011
6. Komur, M.; Okuyaz, C.; Arslankoylu, A.; Kara, E.; Atici, A. Acute necrotizing encephalopathy associated with novel influenza A (H1N1) virus in Turkey. . THE JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2011, 61, 1237-1239. 90 + 0
Publications_027.pdf

2010
5. Tanyeli, A.; Erbey, F.; Bayram, I.; Kömür, M. Myeloid antigen positivity in Turkish children with acute lymphoblastic leukemia lacks influence on prognosis.. ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2010, 11, 1823-1826. 130 + 0
Publications_026.pdf

4. Kömür, M.; Erbey, F.; Bayram, I.; Tanyeli, A. Incidence and prognostic importance of molecular genetic defects in children with acute myeloblastic leukemia. . ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2010, 11, 1393-1395. 190 + 0
Publications_025.pdf

3. Kömür, M.; Bayram, İ.; Erbey, F.; Küçükosmanoğlu, O. A rare cause of thrombocytopenia in infants: Vitamin B12 defficiency.. EUROPEAN JOURNAL GENERAL MEDİCİNE, 2010, 7, 106-109. 95 + 6
Publications_001.pdf

2. Bayram, İ.; Erbey, F.; Kömür, M.; Tanyeli, A. Total Parenteral Nutrition and Decreased Dose Idarubicin Based Treatment of Acute Myeloid Leukemia During Childhood. EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDİCİNE, 2010, 7, 282-287. 150 + 0
Publications_002.pdf

1. Bayram, I.; Erbey, F.; Kömür, M.; Kibar, F.; Tanyeli, A. Flow cytometry results at diagnosis and relapse in childhood acute lymphoblastic leukemia.. ASİAN PACİFİC JOURNAL OF CANCER PREVENTİON, 2010, 2010;11(5):1321-4., 1321-1324. 140 + 0
Publications_024.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 790
2015
8. RUMELİ ATICI, Ş.; GERİM, M.; KÖMÜR, M. Çocukta Ciddi Post-Spinal Baş Ağrısı Tedavisinde Teofilin Uygulaması. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2015, 13, 105-108. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/anesthe.2014-38833

2013
7. Komur, M.; Gundogdu, G.; Avlan, D.; Okuyaz, C. Uzun Süreli Total Parenteral Beslenme Sonrası Wernicke Ensefalopatili Bir Vaka Sunumu. LOGOS MEDİCAL PUBLİCATİON (LOGOS YAYİNCİLİK TİC. A.S.), 2013, 11, 26-28. 95 + 0
http://dx.doi.org/10.5222/j.child.2011.026

Publications_022.pdf

2012
6. Karakuş, A.; Şahan, M.; Kömür, M.; Yılmaz, H.; Yıldızbaş, D. Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapizm. TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 10, 72-74. 70 + 0
Publications_020.pdf

5. Kömür, M.; Balcı, S.; Kursel, O.; Okuyaz, Ç. L-2-Hidroksi Glutarik Asidüri. EGE TIP DERGİSİ , 2012, 51, 51-53. 95 + 0
2011
4. Bayram, İ.; Erbey, F.; Komur, M.; Ozcan, K.; Karagoz, D.; Tunalı, N.; Tanyeli, A. Treatment results of non-Hodgkin's lymphoma cases in Çukurova region of Turkey.. ERCİYES MEDİCAL JOURNAL , 2011, 33, 23-28. 120 + 0
3. Yıldırım, V.; Kömür, M.; Toros, F.; Okuyaz, Ç.; Çelenk, N. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Rutin EEG Kullanımı Gerekli mi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİ , 2011, 20, 131-137. 160 + 0
Publications_023.pdf

2. Çelik, Y.; Gülaşı, S.; Atıcı, A.; Kömür, M.; Turhan, A.; Bolat, E. Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu.. GÜNCEL PEDİATRİ, 2011, 9, 137-140. 55 + 0
2008
1. Kömür, M.; İnal, A.; Kırım, E.; Annagür, A. Milroy Hastalığı: Vaka Sunumu. ÇOCUK DERGİSİ, 2008, 8, 194-196. 95 + 0
Publications_019.pdf

Ulusal - Diğer 525
2012
9. Yıldırım, V.; Çelenk, N.; Toros, F.; Kömür, M.; Kütük, Ö. Rett Sendromu ve Trikotilomani. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2012, 12, 87-90. 30 + 0
8. Çabuk, G.; Özgür, A.; Kömür, M.; Katar, D.; Türker, M.; Nass Duce, M. Konjenital Sitomegalovirus Enfeksiyonu: İntrauterin Farklı Zamanlarda Enfekte Olan iki Ayrı Olgu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 63-66. 32 + 0
2011
7. Yıldırım, V.; Kömür, M.; Çelenk, N.; Okuyaz, Ç. Risperidon Kullanımına Bağlı Geçici tardif Diskinezi ve Pisa Sendomu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 12, 100-104. 42 + 0
2007
6. Erbey, F.; Kömür, M.; Bayram, İ.; Tanyeli, A. Çocukluk çağında akut lenfoblastik lösemi. SENDROM, 2007, 19, 37-43. 85 + 0
5. Erbey, F.; Kömür, M.; Bayram, İ.; Tanyeli, A. Lösemilerde minimal rezidüel hastalık. SENDROM, 2007, 19, 51-53. 85 + 0
4. Kömür, M.; Erbey, F.; Bayram, İ.; Tanyeli, A. Çocukluk çağı lösemilerinde kromozomal bozukluklar. SENDROM, 2007, 19, 27-36. 95 + 0
3. Kömür, M.; Erbey, F.; Bayram, İ.; Tanyeli, A. Çocukluk çağında akut miyeloid lösemi. SENDROM, 2007, 19, 44-48. 95 + 0
2005
2. Bayram, İ.; Kömür, M.; Yıldızdaş, D.; Kesiktaş, E.; Kılınç, Y.; Tanyeli, A. Akut Lenfositik olmayan Lösemili bir çocukta İnfektif Tromboz ve MTHFR Mutasyonu. SENDROM, 2005, 17 , 64-70. 37 + 0
1. Bayram, İ.; Dossaji, S.; Yıldızdaş, D.; Erbey, F.; Kömür, M.; Tanyeli, A. Three Case Reports of Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis. ANNALS OF MEDİCAL SCİENCES, 2005, 14, 37-41. 22 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 94125
1. Kömür, M.; Okuyaz, Ç. Yurdakök Pediatri, ISBN: 9789752776630, Güneş Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 5672 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 94125
Uluslararası - Tam Metin - Poster 255

5. Çelik, T.; Komur, M.; Tolunay, O.; Mert, G.; İlhan, A.; Tanyeli, Z.; MS, K., Aicardi syndrome in the etiology of refractory infantile epilepsy. ICNC 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 55

4. Kömür, M.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Reşitoğlu, S.; Celiloğlu, C.; Küçük, F.; Yücel, G., Hirayama disease . International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 65

3. Tolunay, O.; Çelik, T.; Kömür, M.; Özdemir, U.; Küçük, F.; Kazgan, T.; Uç, D., Cerebral salt wasting syndrome caused by child abuse. International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2. 45

2. Çelik, T.; Tolunay, O.; Kömür, M.; Mert, G.; Övetti, M.; Kazgan, T.; Vural, G., Cerebral salt wasting in a case of relapsed medulloblastoma. International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 45

1. Çelik, T.; Tolunay, O.; Kömür, M.; Özdemir, U.; Gezgin, A.; Başpınar, H.; Aydın, F., May ketamine infusion be associated with cerebral salt wasting syndrome in the treatment of super refractory status epilepticus?. International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 45

Uluslararası - Özet - Sözlü 70

1. Şeker Yılmaz, B.; Okuyaz, Ç.; Kömür, M.; Barlas, İ.; Türköz, G., Association Between Childhood Intractable Epilepsy and Interleukin 1 Beta and Interleukin 1 Receptor Antagonist Gene Polymorphisms. . 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability. Developmental Medicine & Child Neurology, 2012-05-16, 2012-05-19, İstanbul, Türkiye, 2012. 70

Uluslararası - Özet - Poster 415

12. AYDIN, K.; ÇARMAN, K.; GÜRKAŞ, E.; GÜNGÖR, O.; KÖMÜR, M.; ÜNALP, A.; PER, H., Nutritional status and clinical characteristics of paediatrics patients with cerebral palsy in turkey . ESPGHAN , 2017-05-10, 2017-05-13, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 2017. 12

11. Kömür, M.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Celiloğlu, C.; Özdemir, U.; Öztürk, D.; Köşeci, B., Ohtahara Syndrome. International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 32

10. Tolunay, O.; Çelik, T.; Kömür, M.; Gezgin, A.; Gül, N.; Tapaç, N.; Tanyeli, Z., A case of Anti-NMDA-receptor encephalitis presenting with acute psychosis; a case report. International Child Neurology Congress 2016, 2016-05-01, 2016-05-05, Amsterdam, Hollanda, 2016. 22

9. Çelik, T.; Kömür, M.; Tolunay, O.; Çelik, Ü., A rare cause of status epilepticus in infant; alpha lipoic acid intoxication. 11th EPNS Congress, 2015-05-27, 2015-05-30, Viyana, Avusturya, 2015. 42

8. Kömür, M.; Özen, S.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K.; Erdogan, S., Neurodevelopment Evaluation in Children with Congenital Hypothroidism by Bayley III. 24th Annual Meeting of european Academy of Childhood Disability. Developmental Medicine & Child Neurology , 2012-05-16, 2012-05-19, İstanbul, Türkiye, 2012. 45

7. Şeker Yılmaz, B.; Okuyaz, Ç.; Kömür, M., Early Predictive Factors of Childhood Intractable Epilepsy. 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, 2012-05-16, 2012-05-19, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

6. Bayoğlu, B.; Makharoblidze, K.; Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Erdoğan, S.; Anlar, B., Is development Screening Reliable in First Three Years Old? . 24th Annual Meeting of european Academy of Childhood Disability, 2012-05-16, 2012-05-19, İstanbul, Türkiye, 2012. 32

5. Erbey, F.; Komur, M.; Bayram, İ.; Tanyeli, A., Frequency and prognostic significance of the TEL- AML1 fusion gene in Childhood Acute lymphoblastic leukemia in Cukurova region of Turkey. The 5th. Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, 2010-04-03, 2010-04-07, İstanbul, Türkiye, 2010. 42

4. Komur , M.; Erbey, F.; Leblebisatan, G.; Bayram, İ.; Polat, H.; Antmen, B.; Tanyeli, A., Determination of genetic anomalies by RT-PCR method, and the importance of prognosis in childhood leukemia. . 31st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2006-06-24, 2006-06-29, İstanbul, Türkiye, 2006. 40

3. Bayram, İ.; Erbey, F.; Dossaji, S.; Komur, M.; Kılınc, Y., Cerebrospinal Fluid Levels of Methotrexate in Patient Taking High Dose Methotrexate. . XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 2005-09-28, 2005-10-02, İstanbul, Türkiye, 2005. 30

2. Bayram, İ.; Erbey, F.; Komur, M.; Ozbek, İ.; Kılınc, Y.; Tanyeli, A., Acute Nonlymphoblastic Leukemia in Childhood, Cukurova Experiences-I. XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 2005-09-28, 2005-10-02, İstanbul, Türkiye, 2005. 32

1. Bayram, İ.; Erbey, F.; Komur, M.; Ozbek, İ.; Can, N.; Tanyeli, A., Idarubicin Based Treatment of Acute Myeloid Leukemia in Childhood, Cukurova Experiences-II. XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 2005-09-28, 2005-10-02, İstanbul, Türkiye, 2005. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 152

4. Büyükakıllı, B.; Gürgül, S.; Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Ballı, E.; Özcan, T., Levetirasetam’ın Serebral Hipoksi-İskemi Nedenli Kardiyak Doku Üzerindeki Etkilerinin Biyomekanik ve Histopatolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, TOKAT, Türkiye, 2014. 32

3. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Polat, A.; Balcı, Ş.; Tamer, L., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Levetirasetam Uygulamasının Nöronal Apopitozis ve Davranış Deneyleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 2013-05-22, 2013-05-25, SİVAS, Türkiye, 2013. 35

2. Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Keçeli, M.; Okuyaz, Ç., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Status Epileptikuslu Hastalarımızın Etyolojisi, Klinik ve Yönetimi. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011-05-24, 2011-05-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2011. 47

1. Kursel, O.; Okuyaz, Ç.; Kömür, M.; Tamer, L., Topiramat Kullanan Prepubertal Epilepsili Çocuklarda Serum Leptin, Adiponektin, Ghrelin, Nöropeptit Y, IGF-1, IGFBP3 Seviyelerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2011-05-24, 2011-05-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2011. 37

Ulusal - Özet - Poster 749

39. Dönmezer, Ç.; Çelik, Ü.; Tolunay, O.; Çelik, T.; Olmaz, B.; Kömür, M.; Ökten, A., Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonu Deneyimlerimiz. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 5

38. Çelik, T.; Tolunay, O.; Dilen, M.; Gezgin, A.; Kaya, M.; Başpınar, H.; Kömür, M., Çocuk istismarına bağlı gelişen serebral tuz kaybı sendromu. 59. Türkiye Milli Pediatri kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 4

37. Reşitoğlu, S.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Dönmezler, A.; Kömür, M.; İlhan, A.; Sarıbaş, E., Hirayama hastalığı (monomelik amyotrofi) olgu sunumu. 59. Türkiye Milli Pediatri kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 7

36. Öztürk, D.; Köşeci, B.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Kömür, M.; Tanyeli, Z.; Küpeli, B., Ohtahara Sendromlu (Erken infantil epileptik ensefalopati) bir olgu sunumu. 59. Türkiye Milli Pediatri kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 8

35. Kömür, M.; Çelik, T.; Öztürk, D.; Sarıgeçili, E.; Çelik, Ü., Akut paralizinin nadir bir nedeni; primer hipokalemik periyodik paralizi olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 22

34. Çelik, T.; Kömür, M.; İlhan, A.; Gül, N.; Küpeli, G.; Çelik, Ü., Bulantı, kusma ve karın ağrısı ile başvuran metakromatik lökodistrofili hastalarda kolesistit; iki olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 18

33. Çelik, T.; Kömür, M.; Başpınar, H.; Reşitoğlu, S.; Kazgan, T.; Çelik, Ü., Juvenil myoklonik epilepsili hastalarımızın klinik ve ve tedaviye yanıtları. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 18

32. Kömür, M.; Çelik, T.; Tolunay, O.; Küçük, F.; Küpeli, G.; Çelik, Ü., Sinüs ven trombozuna sekonder intraparankimal kanama; iki olgu . 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 21

31. Çelik, T.; Tolunay, O.; Kömür, M.; Dilen, F.; Övetti, M.; Çelik, Ü., Akut psikoz tablosunda başvuran anti-nmda reseptör ensefaliti; bir olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 16

30. Çelik, T.; Kömür, M.; Şenol, Ç.; Sönmezler, A.; Küpeli, G.; Çelik, Ü., Akut dissemine ensefalomyelit - transvers myelit - guillain barre sendromu nadir birliktelik; olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 18

29. Çelik, T.; Kömür, M.; Tolunay, O.; Tanyeli, Z.; Aydın, F.; Çelik, Ü., Status Epileptikusun Nadir bir Nedeni; Alfa Lipoik Asit İntoksikasyonu. 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İZMİR, Türkiye, 2015. 18

28. Büyükakıllı, B.; Gürgül, S.; Kömür, M.; Okuyaz, Ç., “Levetirasetam’ın Neonatal Sıçanlarda Serebral Hipoksi-İskemi Nedenli Periferik Sinir Hasarı Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin Elektrofizyolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi” . 26. Ulusal Biyofizik Kongresi Tokat (09-12 Eylül 2014), 2014-09-09, 2014-09-12, TOKAT, Türkiye, 2014. 18

27. Çerçi, M.; Kömür, M.; Çelik, T.; Çelik, Ü., Merkezimizdeki migren tanılı çocuklarda klinik özlelikler. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2014-06-22, 2014-06-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2014. 21

26. Kömür, M.; Çelik, T.; Çelik, Ü., Hallervordan-Spatz hastalığı; iki kardeş olgu sunumu . 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2014-06-22, 2014-06-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2014. 25

25. Kömür, M.; Çelik, T.; Mert, G.; Çelik, Ü., Lyme hastalığına bağlı aku ataksi; iki olgu sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2014-06-22, 2014-06-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2014. 23

24. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Bulut, B., Levetirasetam Kullanımına Bağlı Onikomadesis; Üç Olgu Sunumu. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 2013-05-22, 2013-05-25, SİVAS, Türkiye, 2013. 25

23. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K., Elektronöromyografi Yapılan Brakiyal Pleksus Felçli Çocukların Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-25, SİVAS, Türkiye, 2013. 25

22. Çelik, T.; Kömür, M.; Çelik, Ü., Melkersson-Rosenthal Sendromu; İki Olgu Sunumu. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 2013-05-22, 2013-05-25, SİVAS, Türkiye, 2013. 25

21. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Kursel, O.; Özgür, A., Epilepsili Çocuklarda Topiramat Monoterapisinin İki Yıllık Etkinliği. XV. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2013-05-22, 2013-05-25, SİVAS, Türkiye, 2013. 23

20. Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Tranvers Myelit Tablosunda Başvuran Bir Akut Hemorajik Ensefalomyelit Olgusu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , 2011-05-24, 2011-05-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2011. 25

19. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K., Yavaş Dalga Uykusunda Elektriksel Status Epileptikus (ESES) Tablosunda İzlenen Olgularımızın Klinik Özellikleri. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi , 2011-05-24, 2011-05-27, KAPADOKYA, Türkiye, 2011. 25

18. Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç.; Kuyucu, N., Atipik Seyirli Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2011-04-04, 2011-04-08, ADANA, Türkiye, 2011. 23

17. Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Midazolamın Tetiklediği Akut Distoni. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2011-04-04, 2011-04-08, ADANA, Türkiye, 2011. 25

16. Kömür, M.; Delibaş, A.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç.; Kara, E., Hipertansiyona Bağlı Posterior Lökoensefalopati Sendromu: İki Olgu Nedeniyle. 6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi , 2010-10-07, 2010-10-10, ANKARA, Türkiye, 2010. 22

15. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Arslanköylü, A.; Kara, E.; Atıcı, A., H1N1 İlişkili Akut Nekrotizan Ensefalopati; Bir Olgu Sunumu. 12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2010-05-26, 2010-05-29, KONYA, Türkiye, 2010. 22

14. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K., Merkezimizdeki Beş Yıllık Flaş Görsel Uyarılmış Potansiyel İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 2010-05-26, 2010-05-29, KONYA, Türkiye, 2010. 25

13. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K., Merkezimizdeki Beş Yıllık Elektromyografi İncelemelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 2010-05-26, 2010-05-29, KONYA, Türkiye, 2010. 25

12. Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Ezgü, F.; Uysal, S.; Atıcı, A., Biotinidaz Enzim Eksikliğine Bağlı Spinal Kord Demyelinizasyonu; Bir Olgu Sunumu. 12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 2010-05-26, 2016-01-09, KONYA, Türkiye, 2010. 22

11. Gündoğdu, G.; Kömür, M.; Avlan, D.; Sarı, F.; Okuyaz, Ç.; Delibaş, A.; Naycı, A., Serebral Palsili Olgularda Ürolojik Değerlendirme Ne Kadar Gereklidir?. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi , 2010-04-08, 2010-04-10, İZMİR, Türkiye, 2010. 17

10. Karakuş, A.; Şahan, M.; Kömür, M.; Yılmaz, H.; Yıldızdaş, D., Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapizm. VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2010-03-22, 2010-03-26, ADANA, Türkiye, 2010. 17

9. Kömür, M.; İnal, A.; Kırım, E.; Annagür, A., Milroy Hastalığı; Olgu Sunumu. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , 2007-02-18, 2007-02-21, ULUDAĞ, Türkiye, 2007. 23

8. Erbey, F.; Bayram, İ.; Özcan, N.; Kömür, M.; Özcan, K.; Soyupak, S.; Tanyeli, A., İnvazif Pulmoner Aspergillosis de Radyolojik Tanı. 7. Febril Nötropeni Simpozyumu, 2006-02-23, 2006-02-26, ANKARA, Türkiye, 2006. 12

7. Bayram, İ.; Özbek, İ.; Erbey, F.; Leblebisatan, G.; Şaşmaz, İ.; Kömür, M.; Antmen, B., Akut Lenfoblastik Lösemili Olgularda Tedavi Sonuçlarımız. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi , 2005-05-11, 2005-05-14, İZMİR, Türkiye, 2005. 5

6. Alpay, R.; Yılmaz, H.; Yıldızdaş, D.; Kömür, M.; Annagür, A.; Altıntaş, D., Tırtıl Sokmasına Bağlı Gelişen Anaflaksi: Olgu Sunumu. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2005-05-08, 2005-05-12, NEVŞEHİR, Türkiye, 2005. 13

5. Bayram, İ.; Erbey, F.; Özbek, İ.; Kömür, M.; Kılınç, Y.; Tanyeli, A., Akut Myeloid Lösemili Olguların Tedavisinde Çukurova Modifikasyonu. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2005. 13

4. Kömür, M.; Küçükosmanoğlu, O.; Bayram, İ.; Kılınç, Y., İnfantlarda Nadir Olmakla Birlikte B12 Vitamin Eksikliği ve Komplikasyonları. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi , 2004-01-13, 2004-01-17, ADANA, Türkiye, 2004. 23

3. Bayram, İ.; Kömür, M.; Şaşmaz, İ.; Antmen, B.; Kılınç, Y.; Tanyeli, A., Akut Nonlenfositik Lösemili Bir Çocukta Enfektif Tromboz ve MTHFR Mutasyonu. Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi , 2003-10-10, 2003-10-14, İstanbul, Türkiye, 2003. 18

2. Kömür, M.; Şaşmaz, İ.; Antmen, B.; Bayram, İ.; Tanyeli, A.; Kılınç, Y., Ankyrin-Spektrin Eksikliği Olan Bir Olgu Sunumu. IV Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2003-09-10, 2003-09-13, TRABZON, Türkiye, 2003. 21

1. Alabaz, D.; Turgut, M.; Kömür, M.; Şaşmaz, İ.; Aksaray, N., Faktör V Leiden Eksikliği Olan Olguda Suçiçeği Sonrası Gelişen Purpura Fulminans Tablosu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 2003-06-17, 2003-06-22, KAPADOKYA, Türkiye, 2003. 17

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Levetirasetam Uygulamasının Nöronal Apopitozis ve Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF. DTB (MK) 2011-5 (TU), 2011., 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Topiramat Kullanan Prepubertal Epilepsili Çocuklarda Serum Leptin, Adiponektin, Ghrelin, Nöropeptit y, IGF-1, IGFBP-3 Seviyelerinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF. DTB (ZB) 2006-I (TU), 2006, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Bayley III ile Konjenital Hipotroidili Hastaların Nörogelişimlerinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2011, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Dirençli Epilepsili Çocuklarda IL-1 Gen Polimorfizmlerinin Sıklığı, BAP, Proje No: BAP-TF. DTP (BŞY), 2011-1 TU, 2011, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Çocukluk Çağı Akut Lösemilerinde Genetik Bozuklukların Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi ve Bu Bozukluklarin Prognostik Önemi, BAP, Proje No: TF. 2005. LTP 3, 2005, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 45
1. BALKAN MEDICAL JOURNAL , [ 2013 : 2 ] . 10
2. HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY , [ 2011 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2014 : 1 ] . 15
3. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY , [ 2017 : 1 ] . 5
4. NEUROMUSCULAR DISORDERS , [ 2016 : 1 ] . 5
5. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES , [ 2012 : 1 ] . 5
6. WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 8
1. DİCLE TIP DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] [ 2014 : 2 ] . 3
2. SELÇUK TIP DERGİSİ , [ 2010 : 1 ] [ 2012 : 1 ] . 2
3. TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ , [ 2014 : 2 ] [ 2015 : 1 ] . 3
4. TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2010 : 2 ] [ 2012 : 1 ] . 0
1. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği , Üye No: 01-000272, Türkiye, 2010-05-26-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl ÇSH602 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl