Doç.Dr. MUSTAFA ÖNCÜ

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
GSM
:
+90-544-7618070
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
mustafaoncu33@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-12-19 13:00:06
DÜZENLEME
:
2020-12-24 12:13:52
PUAN
:
2150
YABANCI DİL
:
Arapça, A, KPDS, 95
Farsça, C, KPDS, 75
İngilizce, B, YÖKDİL, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
MASTER ARAP DİLİ VE BELAGATI MARAMRA ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA ARAP DİLİ VE BELAGATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2013
DOÇENT İLAHİYAT ÜAK 2016
Doktora Tezi

1. Molla Halil es-Siirdî'nin Basîretu’l-Kulûb fî Kelâmi ‘Allâmi'l-Ğuyûb Adlı Eserinin Arap Dili Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Mehmet Edip Çağmar, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. Fethu'l-Esrar fî Kitabi'l-İzhar Adlı Eserin İnceleme ve Edisyon Kritiği Danışman: Dr. Prof. Dr. Ahmet Turan ) Arslan, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, Devam ediyor.

Uluslararası - Alan endexleri 100
2018
1. ÖNCÜ, M.; NAASAN, M.; ilhan, h. HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ(DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ). ARTUKLU AKADEMİ, 2018, , -. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 500
1. ÖNCÜ, M. SOBUCALI MEHMED EFENDİ VE FETHU'L-ASRÂR FÎ KİTÂBİ'L-İZHÂR ADLI ESERİ, ISBN: 9786257714662, SONÇAĞ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 52, 400 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. ÖNCÜ, M. MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ’xxNİN ”BASÎRETU’xxL-KULÛB” ADLI TEFSİRİNİN ARAP DİLİ VE BELAGATI AÇISINDAN TAHLÎLİ, ISBN: 9786257000307, SONÇAĞ AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 455 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
2. ÖNCÜ, M. SOBUCALI MEHMED EFENDİ VE FETHU’xxL-ESRÂR FÎ KİTÂBİ’xxL-İZHÂR ADLI ESERİ, ISBN: 9786257714662, SONÇAĞ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
3. ÖNCÜ, M. DİL-DÜŞÜNCE MÜLAHAZALAR, ISBN: 978-605-2226-37-7, SEYDA YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 153 Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
4. ÖNCÜ, M.; SEVGİLİ, M.; ÖZCAN, A. MOLLA HALİL ES-SİİRDÎ HAYATI,ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ, ISBN: 9789754738957, BEYAN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ÖNCÜ, M. MOLLA HÜSEYİN KÜÇÜK VE ŞERHU R RİSÂLETİ L BEKRİYYE ADLI ESERİ, ISBN: , A GRAFİK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2014. 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ÖNCÜ, M., OSMANLI ULEMASINDAN SOBUCALI MEHMED EFENDİ’NİN MİRSÂDU’L-HEVÂDİ ADLI BELAGAT ESERİ. OSMANLI'DA ULÛM-İ ARABİYYE, 2020-12-18, 2020-12-19, İSTANBUL, Türkiye, 2020. 100

Ulusal - Yürütücü 100

1. HALİDİLİĞİN SEYYİB TAHA -İ NEHRÎ KOLU, BAP, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 0

8. Mehmet Nazım Efe, Tefsîru Ebde'i'l-Beyân li Cemî'i Âyi'l-Kur'ân tefsirinin Merfû'ât açısından incelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

7. İmran Arslan, Ez-Zemahşerî ve el-Unmûzec Adlı Eseri, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

6. Mehmet Emin oğuz, Abdurrahman el-Faruki ve Kitabu’l-İrab Adlı Eseri, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

5. Harbî Celaluddin, akiiyyetu Halepçe an Rivayetey Abdilkerin Yahya ez-Zibâri , Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

4. Mahmoud Naassan, Hind Alt Kıtası Alimlerinin Edebi Nesir Çalışmaları (Moğollar Dönemi Örneği) , Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

3. Nairouza Abdulmajid Mahmoud, Ali Teramâhî'nin "Kitâbu's-Sarfi'l-Arabî bi'l-Lisâni'l-Kurdî" İsimli Eserinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

2. Hüseyin Zamur, Ahmed b. Ali b. Mes'ûd ve Merâhu'l-Ervâh Adlı Eseri , Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

1. Mehmet . Gülnihal, Arap Belâgatında Sözün Muktazâ-ı Zâhirin Dışına Çıkması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. E ŞARKIYAT , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal
1. ROJ BAŞ, TV PROGRAMLARI /, , , 2017-12-22-2017-12-22, , ,
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT215 Arapça Cümle Bilgisi III İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT215 Arapça Cümle Bilgisi III İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT219 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT215 Arapça Cümle Bilgisi III İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İİFT118 Arapça İmla - İnşa II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT116 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT116 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT116 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT118 Arapça İmla - İnşa II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT118 Arapça İmla - İnşa II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT115 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT117 Arapça İmla - İnşa I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT115 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT115 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl