Arş.Gör. Nihan Canan Özdemir

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17089
E-MAIL
:
n.cananozdemir@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2022-03-11 08:41:45
DÜZENLEME
:
2022-04-29 11:15:03
PUAN
:
4846
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YÖKDİL, 83,75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019
Yüksek Lisans Tezi

1. Atık Plastik Geri Dönüşüm Endüstrisi Atıksularının Arıtılabilirliği Danışman: Dr. Prof. Dr. Esra YEL, Diğer, Diğer, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2019.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-02-28 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2023
5. ÖZDEMİR, N.; YEL, E. Synthesis of a New Flocculant from Waste Polystyrene: Plastic Recycling Industry Wastewater Treatability. WATER, AİR & SOİL POLLUTİON, 2023, , -. 1000 + 0
10.1007/s11270-023-06104-2

4. Salah, M.; Alterkaoui, A.; ÖZDEMİR, N.; ARSLAN, H.; BİLİCİ, Z.; DİZGE, N. Adsorption of phosphate ions and reactive red 180 from aqueous solution using thermally activated lemon peels waste. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2023, , -. 650 + 0
10.1007/s13762-023-05246-4

3. ÖZDEMİR, N.; Bilici, Z.; YABALAK, E.; DİZGE, N.; Balakrishnan, D.; Khoo, K.; Show, P. Physico-chemical adsorption of cationic dyes using adsorbent synthesis via hydrochloric acid treatment and subcritical method from palm leaf biomass waste. CHEMOSPHERE, 2023, , -. 800 + 0
10.1016/j.chemosphere.2023.139558

2. ÖZDEMİR, N.; Salah, M.; Bilici, Z.; ARSLAN, H.; DİZGE, N. Preparation of leonardite powder-embedded calcium alginate beads and adsorption of Safranin-O dye. WATER PRACTİCE & TECHNOLOGY, 2023, , -. 900 + 0
10.2166/wpt.2023.101

2016
1. KALEM, M.; YEL, E.; Tartar, F.; ÖZDEMİR, N. Co-Pyrolysis of Olive Pomace with Plastic Wastes and Characterization of Pyrolysis Products. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATERİALS AND METALLURGİCAL ENGİNEERİNG, 2016, 10, 480-483. 650 + 0
10.5281/zenodo.1124521

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 760

4. ÖZDEMİR, N.; Safi, S.; KALEM, M.; YEL, E., Utilization of Sulfonated Polystyrene in the Treatment of Waste PS Plastic Washing Wastewater. 4th International Conference on Recycling and Reuse, R&R 2018, 2018-10-24, , İSTANBUL, Türkiye, . 190

3. ÖZDEMİR, N.; KALEM, M.; YEL, E., Waste Ldpe and Hdpe Washing Wastewaters Physico-Chemical Treatability With Sulphonated Polystyrene (Sps). 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Enviroment (IWA-PPFW 2017), 2017-03-22, , İZMİR, Türkiye, . 200

2. KALEM, M.; ÖZDEMİR, N.; YEL, E.; AHMETLİ, G., Effects of Pre-Washing on Waste PET Pyrolysis and Use of Sulphonated Polystyrene (SPS) in Physico-Chemical Treatment of Waste PET Washing Wastewater. 2nd IWA Regional International Symposium on Water, Wastewater and Environment (IWA-PPFW2017), 2017-03-22, , İZMİR, Türkiye, . 170

1. ÖZDEMİR, N.; YEL, E., Treatment of HDPE Plastic Washing Wastewater by Physicochemical Methods. 3rd International Conference on Recycling and Reuse 2016 (R&R2016),, 2016-09-28, , İSTANBUL, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. KALEM, M.; YEL, E.; ÖZDEMİR, N.; Tartar, F., Co Pyrolysis of Olive Pomace with Plastic Wastes and Characterization of Pyrolysis Products. 18th International Conference on Biobased Materials and Composites, 2016-04-25, , , Türkiye, . 75

Ulusal - Bursiyer 0

2. Evsel termoplastik katı atıkların (PET, PE, PS, PP ve karışımları) yıkama ve piroliz süreçlerinin atıkları/ürünleri ve katı ürün (kok) için yeni değerlendirme, yıkama atıksuyu için yeni arıtma yaklaşımları, Tübitak-1001, Proje No: , EUR, Bursiyer, 2017,Tamamlandı. 0

1. Atık Gazete Kağıtlarından Adsorban Madde Eldesi ve Süt Endüstrisi Atıksuyunda Yağ-Gres Arıtımında Kullanılabilirliği, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Bursiyer, 2014,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION , [ 2022 : 1 ] . 5
2. WATER, AIR, & SOIL POLLUTION , [ 2022 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl