Dr. Öğr. Üyesi NAZAN ERAS

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Tibbi Genetik Anabilim Dali
Telefon
:
+90--
Dahili
:
22554
E-MAIL
:
nazaneras@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-10-11 09:45:25
DÜZENLEME
:
2020-02-26 20:06:32
PUAN
:
8597
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS TIP FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK AD MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012
Doktora Tezi

1. Akut ve Kronik Lösemide Katalaz C-262T ve Paraoksonaz 1 L55M Gen Polimorfizmleri ile Katalaz ve Paraoksonaz Aktivitelerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. ETEM AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Manganez Süperoksid Dismutaz (MnSOD) Geninin Ala-9Val Polimorfizmiyle Meme Kanseri Riski Arasındaki İlişkinin Araştırılması Danışman: Dr. ETEM AKBAŞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (GENETİK) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2006.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6300
2020
10. Bahar, L.; Sucu, N.; Eras, N.; Bagdatoglu, O.; Yildirim, M. Adrenomedullin expression in aortic artery wall of diabetic rats given alpha lipoic acid. PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2020, 1, 1-8. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s43440-020-00082-6

2019
9. Eras, N.; Türkoz, G.; Tombak, A.; Tiftik, N.; Yalin, S.; Berkoz, M.; Erden, S.; Akbas, E. An investigation of the relation between catalase C262T gene polymorphism and catalase enzyme activity in leukemia patients. ARCHİVES OF MEDİCAL SCİENCE, 2019, 1, 1-6. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.5114/aoms.2019.89692

Publications_016.pdf

8. Eras, N.; Daloglu, F.; Çolak, T.; Guler, M.; Akbas, E. The Correlation between IL-1β-C31T Gene Polymorphism and Susceptibility to Breast Cancer. JOURNAL OF BREAST CANCER, 2019, 22, 210-218. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2019.22.e27

Publications_014.pdf

2017
7. Eras, N.; TOMBAK, A.; TIFTIK, N.; YALIN, S.; BERKOZ, M.; KUL, S.; AKBAS, E. Lösemi Hastalarında PON1 L55M Polimorfizmi ile PON1 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2017, 27, 21-28. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.4999/uhod.171668

Publications_013.pdf

2016
6. Eras, N.; Nayir, E.; Arican, A.; Bahar, L.; Guler, M.; Akbas, E. TS 1494del6 polimorfizmi ve meme kanserine yakalanma riskinde artış. INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 850 + 0
http://www.ijcem.com/files/ijcem0023460.pdf

Publications_001.pdf

2015
5. Bahar, L.; Kahraman, S.; Eras, N.; PIRKEVI, C. Ultrastrüktürel düzeyde Fertil kadınlar ve implantasyon başarısızlığı olan infertil kadınların endometrial biyopsilerinin karşılaştırılması. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2015, 45, 706-713. 750 + 0
http://journals.tubitak.gov.tr/medical/

Publications_002.pdf

2014
4. Hallioglu, O.; Sibel, B.; Eras, N.; Akbas , E. Türk Çocuklarında TNF-α-308, IL-10-1082 Gen Polimorfizmlerinin Romatizmal Kalp Hastalığı Duyarlılığı ve Şiddeti ile İlişkisi. RUSSİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, 2014, 7, 42-46. 750 + 0
Publications_003.pdf

2010
3. Akbas, E.; Senli, H.; Hallioglu, O.; Batmaz, S.; Eras, N. Kromozom 9 (inv[9][p11q13]) perisentrik inversiyonu ve genetik hastalıkların ilişkisi:olgu sunumu. LABORATORY MEDİCİNE, 2010, 41, 96-98. 250 + 14
http://labmed.oxfordjournals.org/content/41/2/96.short

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2009
2. Eras-Erdogan, N.; Akbas, E.; Senli, H.; Kul, S.; Çolak, T. Relationship between polymorphism in the manganese superoxide dismutase gene and breast cancer. ELSEVİER BV, 2009, 680, 7-11. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.mrgentox.2009.08.006

2008
1. Mutluhan, H.; Akbas, E.; Eras, N.; Soylemez, F.; Senli, M.; Polat, A.; Helvacı, I.; Seyrek, E. Meme Kanseri Oluşumunda Moleküler Markerlar olarak HER2 Genotiplerinin Etkisi. DNA AND CELL BIOLOGY, 2008, 27, 1-5. 550 + 38
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18721072

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2019
2. EKER, E.; Arıcan, A.; Arpacı, R.; Nayır, E.; Ata, A.; Eras, N.; Yıldırım, D.; Akbaş, E. Potential Effects of EGFR Exon 21 L858R Mutations in Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 12-17. 50 + 0
http://www.medscidiscovery.com/

Publications_004.pdf

1. Yolal Ertural, D.; Nayır, E.; Bozdoğan Arpacı, R.; Derici Eker, E.; Eras, N.; Derici Yıldırım, D.; Akbaş, E. The Effects of EGFR Exon 19 747–750 Deletion on the Risk of Developing Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 109-113. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.17546/msd.569279

Publications_015.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 320
2014
4. Akbaş , E.; Yazıcı, F.; Durukan, H.; Topal, H.; Eras, N. Cytogenetic and clinical evaluation of two cases with 45,X/46,X,i(Xq) and 46,X,i(Xq) karyotype. JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2014, 5, 444-448. 50 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcei/article/view/5000103132/0

Publications_011.pdf

2012
3. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Eras, N.; Şenli, H.; Helvacı, İ. Glutathione S-Transferase P1 Geni Ekson-6 (ala114val) Polimorfizminin Akciğer Kanseri Etyolojisindeki Olası etkileri. DİCLE MEDİCAL JOURNAL, 2012, 39, 344-349. 140 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/dicletip/article/view/5000104489

Publications_007.pdf

2. Akbaş, E.; Şenli, H.; Çayan, S.; Mert Altintaş, Z.; Arslan Mamur, B.; Çayan, F.; Türköz, G.; Eras, N. Tekrarlayan düşük öykülü ailede dengeli resiprokal translokasyon olgusu: 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33). JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2012, 3, 290-292. 10 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcei/article/view/5000103426/0

Publications_012.pdf

2011
1. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Mutluhan-Senli, H.; Eras, N.; Helvacı, İ. Beta Adrenerjik Reseptör 2 Kodon 27 Polimorfizmi ile Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. THE JOURNAL OF BREAST HEALTH, 2011, 7, 5-9. 120 + 0
http://www.thejournalofbreasthealth.com/sayilar/22/buyuk/2321.pdf

Publications_008.pdf

Ulusal - Diğer 100
2012
1. Bahar, L.; Eras, N. Embriyo transfer öncesi endometrial ko-kültür uygulamaları. GENEL TIP DERGİSİ, 2012, 22, 31-36. 100 + 0
https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Embriyo+transfer+%C3%B6ncesi+endometrial+ko-k%C3%BClt%C3%BCr+uygulamalar%C4%B1&btnG=&hl=tr&as_sdt=0%2C5

Publications_009.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 91
1. Akbas, E.; Mutluhan-Senli, H.; Eras, N.; Çolak, T.; Türkmenoğlu, Ö.; Kul, S. BIODEFENCE:Advanced Materials and Methods for Health Protection, ISBN: ISBN 978-94-007--0216-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 7 Sayfa, İngilizce, Netherlands, Hollanda, 2011. 42
https://books.google.com.tr/books?id=UWm5BQAAQBAJ&pg=PA146&dq=Chapter+15+The+Investigation+of+Relationship+between+the+Polymorphism+in+Exon+5+of+Glutathione+S-Transferase
2. BAHAR, L.; GÜL, M.; ERAS, N.; RESITOGLU, B.; BAYAT, N. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
http://www.gecekitapligi.com
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ALTINTAŞ, Z.; ERAS, N., MEFV GENE MUTATİON FREQUENCY IN MERSİN PROVİNCE. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-03, MERSİN, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 760

10. BAHAR , L.; SUCU , N.; ERAS, N.; TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö., ALFA LİPOİK ASİT VERİLEN DİYABETLİ RATLARIN AORT ARTER DUVARINDA ADRENOMEDULLİN EKSPRESYONU. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 75

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/AKDEN%C4%B0Z-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-%C3%96ZETLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-EK%C4%B0M-2018.pdf

9. Eras, N.; NAYIR, E.; Akbaş, E., MERSİN'DE YAŞAYAN MEME KANSERLİ KADINLARDA TNF-?-308 GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/://

8. Yolal, D.; Nayır, E.; Derici Eker, E.; Eras, N.; Akbaş, E., Effects of EGFR 19. exon 747-750 deletion on capture of nonsmall cell lung cancer. 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 60

https://www.konya.edu.tr/storage/images/department/fen/Poster%20Abstracts.pdf

7. BAHAR, L.; ERAS, N.; KUL, S.; REŞİTOĞLU, B., Vıews Of Vocatıonal Of Health Servıce Students On Infertılıty And Assısted Reproductıon Technıques. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 85

http://bilmescongress.com/

6. Meydanogulları, M.; ERAS, N.; Tiftik, N.; Tombak, A.; Akbas, E., Investigation for polymorphisms of caspase 3 and caspase 9 gene and enzyme levels in leukemia patients. 13th International conference on Pathology and Molecular Diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego , Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 80

http://molecularpathology.conferenceseries.com/

5. Şenli, H.; Bahar, L.; Eras, N.; Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Kul, S.; Akbaş, E., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients. 13th International conference on pathology and molecular diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 60

4. ERAS, N.; TOMBAK, A.; TİFTİK, N.; BERKÖZ, M.; TÜRKÖZ, G.; AKBAŞ, E., Association between CAT C-262T polymorphism and CAT enzyme activity in patients with leukemia. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 85

http://ichc2017.com/

3. Eras, N.; Akbas, E.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L., TS1494del6 Polymorphism and increased risk of developing breast cancer. MedicRes World Congress 2014 on Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 90

http://www.slideshare.net/medicres/medic-res-gmr2014

2. Eras, N.; Akbas, E.; Tiftik, N.; Tombak, A.; Berköz, M.; Kul, S., PON1 L55M Polymorphism-Paraoxonase activity and reduction in the risk of developing leukemia. MedicRes World Congress 2014 on Good Medical Research, 2014-10-17, 2014-10-20, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2014. 85

http://www.slideshare.net/medicres/medic-res-gmr2014

1. AKBAŞ, E.; ÇOLAK, T.; MUTLUHAN-ŞENLİ, H.; TÜRKÖZ, G.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; ERAS, N., The Investigation of Relationship Between the Polymorphism in Exon 5 of Glutathione S-Transferase P1 (GSTP1) Gene and Breast Cancer. First International Congress on Nutrition and Cancer, 2008-05-19, 2008-05-23, Antalya, Türkiye, 2008. 40

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 147

4. ERTURAL, D.; ERAS, N.; DEMİR, E.; ÇETİNKAYA, A.; AKBAŞ, E., Reciprocal Translocation 46, XX, t(1; 5) (p13.1; pter)) in Infertile Female. Balkan Journal of Medical Genetics, 2019-04-17, 2019-04-20, EDİRNE, Türkiye, 2019. 40

3. ARSLAN, B.; ERAS, N.; AKBAŞ, E., The Unbalanced 1;15 Translocation in the Neonate With Jejunal and İleal Atresia. Familial 1;15 Translocation.. Balkan Journal of Medical Genetics, 2019-04-17, 2019-04-20, EDİRNE, Türkiye, 2019. 50

2. AKBAŞ, E.; AKBAŞ, B.; ALTINTAŞ, Z.; YOLAL, D.; ERAS, N., RE-EVALUATION OF A BOY WITH MONOSOMY 9pter à p22, TRISOMY 10q26 à qter.. ESHG, 2017-05-27, 2017-05-30, COPENHAGEN, Danimarka, 2017. 25

http://www.abstractsonline.com/Plan/SSResults.aspx

1. Balcı, S.; Hallıoglu, O.; Akbaş, E.; Eras, N., Relationship of TNF- α 308, IL-1082 Gene Polimorphisms with the Severity and Susceptibility of Rheumatic Hearth Disease. Cardiology in the Young 45th, Annual Meetning of the Association for European Pediatric Cardiology, 2011-05-18, 2011-05-21, Granada, İspanya, 2011. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 117

4. Akbaş, E.; Bucak, Ö.; Nayır, E.; Yolal, D.; Eras, N.; Yener, N.; Derici Yıldırım, D., KRAS geni Ekson-1 Kodon 12 (G/T) Mutasyonu ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İlişkisinin Araştırılması.. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 2016-10-15, 2016-10-19, İZMİR, Türkiye, 2016. 20

3. Bahar, L.; Çelik, Y.; Gül, M.; Bayat, N.; Reşitoğlu, B.; Eras, N., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Ratlarda Fibroblast Büyüme Faktörü Uygulamasının serebellum purkinje hücreleri üzerine etkileri. XII. National Histology and Embryology Congress, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 20

2. Eras, N.; Akbaş, E.; Tiftik, E.; Yalın, S.; Berköz, M.; Tombak, A.; Şenli, H., Lösemili Hastalarda Serum Paroksonaz ve Katalaz Düzeylerinin Araştırılması. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2011-10-19, 2011-10-22, Ankara, Türkiye, 2011. 32

1. Eras, N.; Akbaş, E.; Çolak, T.; Mutluhan, H.; Barlas, Ö., Manganez Superoksid Dismutaz Geninin Ala-9Val Polimorfizmiyle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. IX. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Ankara, Türkiye, 2007. 45

Ulusal - Özet - Poster 240

18. Yolal, D.; Akbaş, E.; Bucak, Ö.; Eras, N.; Elvan, Y., Nistagmus nedeniyle değerlendirmeye alınan 46,XX, add (4p) (p16.3) olgusu. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi., 2015-10-27, 2015-10-30, Muğla, Türkiye, 2015. 15

17. Bucak, Ö.; Akbaş, E.; Yolal, D.; Eras, N.; Yıldırım, E., Habituel abortus nedeniyle 46,XX,t(2;14)(q32;q32) karyotipi gösteren bir olgu. XIV. Congress of Medical Biology and and Genetics., 2015-10-27, 2015-10-30, Muğla, Türkiye, 2015. 15

16. Akbaş, E.; Nayır, E.; Bucak, Ö.; Arıcan, A.; Yolal, D.; Eser, K.; Uzun, K., Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 Delesyonunun Araştırılması. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, 2015-10-17, 2015-10-21, İZMİR, Türkiye, 2015. 2

15. Akbaş, E.; Arıcan, A.; Bucak, Ö.; Nayır, E.; Derici Eker, E.; Ata, A.; Eras, N., EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. TÜSAD 36 Ulusal Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-19, İZMİR, Türkiye, 2014. 5

14. Akbaş, E.; Eras, N.; Akbaş, B.; Bucak, Ö.; Yolal, D., At nalı böbrek anomalisi nedeniyle 46,X,i(Xq) tipi Turner sendromlu bir olgu. 1. Moleküler Üroloji Toplantısı, 2014-09-27, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 20

13. Akbaş, E.; Akbaş, B.; Yolal, D.; Eras, N., Meningomyelosel nedeniyle değerlendirmeye alınan 46,XY,der(2;15)(p23;q15)karyotipi gösteren bir olgu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 16

12. Bahar, L.; Gül, M.; Reşitoğlu, B.; Çelik, Y.; Bayat, N.; Eras, N., Hipoksik İskemik Beyin Hasarında Ozon Uygulamalarının Serebellar Kortekse Etkileri. . XII. National Histology and Embryology Congress, 2014-05-27, 2014-05-30, Ankara, Türkiye, 2014. 10

11. Akbaş, E.; Yazıcı, F.; Durukan, H.; Topal, H.; Eras, N., 45,X/46,X,i(Xq) ve 46,X,İ (Xq)Karyotipi Gösteren İki Olgunun Klinik ve Sitogenetik Yönden Değerlendirilmesi. . XII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2014-05-15, 2014-05-19, Antalya, Türkiye, 2014. 12

10. Eras, N.; Akbaş, E.; Hallıoğlu, O.; Çıtırık, D.; Bucak, Ö., MASP2 Asp105Gly Polimorfizmi ile Romatizmal Kalp Hastalığı arasındaki ilişkinin İncelenmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi., 2014-04-16, 2014-04-19, Diyarbakır, Türkiye, 2014. 22

9. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Eras, N.; Şenli, H.; Helvacı, İ., Glutatione S-Transferase P1 Geni ekson-6 (Ala114VaL) Polimorfizminin Akciğer Kanseri Oluşumuna Olası Etkileri. TÜSAD 34. Ulusal Kongresi, 2012-10-06, 2012-10-10, İZMİR, Türkiye, 2012. 17

8. Akbaş, E.; Şenli, H.; Çayan, S.; Mert Altıntaş, Z.; Arslan, B.; Çayan, F.; Türköz, G., Resiprokal Translokasyon 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33) Nedeniyle Düşükleri Olan Bir Ailenin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 2

7. Eras, N.; Akbaş, E.; Arıcan, A.; Alper, A.; Eren, E.; Şenli, H.; Arslan, B., Timidilat Sentaz 1494del6 Polimorfizmi ve Meme Kanserine Yatkınlık. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 17

6. Arslan Mamur, B.; Akbaş, E.; Şenli, H.; Eras, N.; Türkmenoğlu, M.; Çolak, T.; Seyit, H., Adiponektin Reseptör 1 Gen Polimorfizminin Kolorektal Kansere Yakalanma Riskinin Araştırılması. XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011-10-27, 2011-10-30, Antalya, Türkiye, 2011. 11

5. Arslan Mamur, B.; Akbaş, E.; Eras, N.; Mutluhan Şenli, H.; Çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Sungur, M., Adiponektin gen polimorfizminin kolorektal kanserle ilişkisinin araştırılması. XIX. Ulusal Kanser Kongresi, 2011-04-20, 2011-04-24, Antalya, Türkiye, 2011. 15

4. Akbaş, E.; Özen, S.; Arslan Mamur, B.; Mert Altıntaş, Z.; Eras, N., A Female Case With 15% Different Aneuploidy Mosaisizm. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society, 2010-12-01, 2010-12-05, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 12

3. Akbaş, E.; Eras, N.; Arslan Mamur, B.; Türkmenoğlu, Ö.; Sungur, M.; Özçimen, A., No Association Between Interleukin-1B C-31T Polimorfism and Breast Cancer. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Genetics Society, 2010-12-01, 2010-12-05, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 18

2. Akbaş, E.; Seyrek, E.; Söylemez, F.; Mutluhan, H.; Eras, N., Beta Adrenerjik Resptör-2 (ADRB2) Kodon 27 polimorfizmi ile Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 2007-04-19, 2007-04-23, Antalya, Türkiye, 2007. 12

1. Mutluhan, H.; Akbaş, E.; Söylemez, F.; Eras, N.; Seyrek, E.; Çolak, T., İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 geninin (HER-2) ile655val polimorfizmi ile meme kanseri riski arasındaki ilişki. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2005-09-21, 2005-09-24, İSTANBUL, Türkiye, 2005. 13

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Deneysel Diabetli Rat Modelinde α-Lipoik Asit ve α-Tokoferolün kalp ve damar sistemine koruyucu etkisinin biyokimyasal ışık ve elektron mikroskobik araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2208, 14000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. MASP2 Gen Polimorfizmi ile Romatizmal Kalp Hastalığı İlişkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (EA) 2010-5 A, 11 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 38
1. BOOKS TAYLOR & FRANCIS GROUP / REDOX REPORT , [ 2009 : 1 ] . 5
2. CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH , [ 2018 : 3 ] . 15
3. DOVE MEDICAL PRESS/ , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
4. LIBERTAS ACADEMICA/BIOMARKERS IN CANCER , [ 2015 : 1 ] . 4
5. ONCOTARGETS AND THERAPY , [ 2017 : 1 ] . 5
6. ONCOTARGET , [ 2017 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. TIP ARAŞTIRMALARI ARŞİVİ / ARCHİVE OF MEDİCAL INVESTİGATİONS , [ 2017 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Eras, N.; Daloglu, F.; çolak, T.; Guler, M.; Akbas, E. The Correlation between IL-1β-C31T Gene Polymorphism and Susceptibility to Breast Cancer. JOURNAL OF BREAST CANCER, 2019, 22, 210-218.
http://dx.doi.org/10.4048/jbc.2019.22.e27
Eras, N.; Türkoz, G.; Tombak, A.; Tiftik, N.; Yalin, S.; Berkoz, M.; Erden, S.; Akbas, E. An investigation of the relation between catalase C262T gene polymorphism and catalase enzyme activity in leukemia patients. ARCHİVES OF MEDİCAL SCİENCE, 2019, 1, 1-6.
http://dx.doi.org/10.5114/aoms.2019.89692
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yolal ertural, D.; Nayır, E.; Bozdoğan arpacı, R.; Derici eker, E.; Eras, N.; Derici yıldırım, D.; Akbaş, E. The Effects of EGFR Exon 19 747–750 Deletion on the Risk of Developing Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 109-113.
http://dx.doi.org/10.17546/msd.569279
Eker, E.; Arıcan, A.; Arpacı, R.; Nayır, E.; Ata, A.; Eras, N.; Yıldırım, D.; Akbaş, E. Potential Effects of EGFR Exon 21 L858R Mutations in Lung Cancer. MEDİCAL SCİENCE AND DİSCOVERY, 2019, 6, 12-17.
http://www.medscidiscovery.com/
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bahar, L.; Kahraman, S.; Eras, N.; Pırkevı, C. Ultrastrüktürel düzeyde Fertil kadınlar ve implantasyon başarısızlığı olan infertil kadınların endometrial biyopsilerinin karşılaştırılması. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2015, 45, 706-713,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Eras, N.; Daloglu, F.; çolak, T.; Guler, M.; Akbas, E. The Correlation between IL-1β-C31T Gene Polymorphism and Susceptibility to Breast Cancer. JOURNAL OF BREAST CANCER, 2019, 22, 210-218,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akbas, E.; Senli, H.; Hallioglu, O.; Batmaz, S.; eras, N. Kromozom 9 (inv[9][p11q13]) perisentrik inversiyonu ve genetik hastalıkların ilişkisi:olgu sunumu. LABORATORY MEDİCİNE, 2010, 41, 96-98,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ALTINTAŞ, Z.; ERAS, N., MEFV GENE MUTATİON FREQUENCY IN MERSİN PROVİNCE. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-03, MERSİN, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl