Doç.Dr. NAZİK GÖKTAŞ

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fransızca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4686
DİĞER E-MAIL
:
nazikg@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-20 16:13:33
DÜZENLEME
:
2018-06-22 11:52:34
PUAN
:
10405
YABANCI DİL
:
İngilizce, Intermediate, ÜDS, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-10-27 - 1999-11-23
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999-10-26 - 2005-04-10
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-03-13 - 2017-10-05
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-10-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖL.BŞK.YRD. BÖL.BŞK.YRD. 2012-06-13 - 2015-11-25
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2014
10. Göktaş, . Yorumlayıcı Çeviri Kuramı’ndan Çeviri Eğitimine: Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEITSCHRIFT FÜR GERMANISTIK, 2014, 2, 46-60. 200 + 0
http://Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER (e-dergi)

Publications_011.pdf

2013
9. Göktaş, N. La Théorie Interprètative de la Traduction (La TIT) Sous Ses Différents Aspects . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ ÇEVİRİBİLİM ÖZEL BÖLÜMÜ, 2013, 32, 167-178. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_010.pdf

8. Göktaş, N. Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Çeviride Anlam -Yorumlayıcı Anlam Kuramı Işığında Bir Sorunsallaştırma ve Gerekçelendirme Denemesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2013, 25, 329-341. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/

Publications_009.pdf

2012
7. Göktaş, N. Nurullah Ataç: “Madame Bovary ve Kızıl ile Kara Çevirileri" . LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI DERGİSİ, 2012, 30, 197-204. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/

Publications_008.pdf

2011
6. Göktaş, N. Alain-Fournier’nin Le Grand Meaulnes Romanının Çevirisinin Yorumlayıcı Anlam Kuramı Açısından İncelenmesi . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2011, 23, 193-204. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_007.pdf

2009
5. Göktaş , N. Camus: Yabancı’nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevrilebilirliği. FRANKOFONİ DERGİSİ, 2009, 21, 335-351. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_006.pdf

2008
4. Göktaş , N. Paris ve Osmanlı Aydını, Ahmet Altan’ın Kılıç Yarası Gibi (1998) ve İsyan Günlerinde Aşk (2001) Romanları Örneğinde . FRANKOFONİ DERGİSİ, 2008, 20, 453-468. 200 + 0
http://www.frankofoni.hacettepe.edu.tr/turkish/turkish.html

Publications_005.pdf

2005
3. Göktaş, N. Alain Robbe-Grillet’de Roman Estetiği . ME.Ü. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2005, 2, 39-54. 200 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_002.pdf

2. Göktaş, N. Fransa’da Yazınsal Çeviri Yaklaşımları (Bir Tarihçelendirme Denemesi). Ç.Ü., EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 2, 51-62. 200 + 0
http://http://egitim.cukurova.edu.tr/efdergi/

Publications_004.pdf

2000
1. Gülbeyaz, N. La littérature objective à travers Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie: Trois Romans d’Alain Robbe-Grillet . Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2000, 6, 82-99. 0 + 0
http://mersin.edu.tr/edergi/?journal=ded

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 300
2017
4. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar - 1 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 41-45. 50 + 0
Publications_012.pdf

3. Göktaş, N. Meschonnic Henri. Fragments d une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -2 Çev: Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 38-44. 100 + 0
2. Göktaş, N. Henri Meschonnic, Fragments d'une critique du rythme/Henri Meshonnic, Bir Ritm Eleştirisinden Parçalar -3 Çev: Dr.Nazik GÖKTAŞ/Metin CENGİZ. ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7 , 36-41. 100 + 0
1. Göktaş, N. Sur la semiotique de l obscurite en poesie: Promontoire de Rimbaud par Michael Riffaterre /Şiirde Kapalılığın Semiyotiği Üzerine: Rimbeau nun Promontoire'ı Çev: Nazik GÖKTAŞ . ŞİİRDEN DERGİSİ, 2017, 7, 35-43. 50 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 500
1. Göktaş, N. Batı'da Kadın Çevirmenler ve Çeviri Serüvenleri, ISBN: 978:-605-4938-83-4, Ürün yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 223 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 500
http://www.urunyayinlari.com/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. GÖKTAŞ, N., Fransız Çeviri Tarihinde Kadın Çevirmenler . V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Bildiriler kitabı, 2015-06-16, 2015-06-16, Mersin, Türkiye, 2015. 200

http://www.mersin.edu.tr/uploads/907/UKEK_B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER.pdf

1. GÖKTAŞ, N., Türk Çeviri Tarihinde Önemli Bir İsim: Nurullah Ataç . 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2011-11-03, 2011-11-05, Ankara, Türkiye, 2011. 200

http://www.deyişbilim.gazi.edu.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

3. GÖKTAŞ, N., Nurullah Ataç ve Le Grand Meaulnes Çevirisi: Anlamı üretme ve aktarmada metne bağlılık mı anlama bağlılık mı? . VI. Ulusal Frankofoni Kongresi (Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Frankofoni), 2010-05-20, 2010-05-22, Kars, Türkiye, 2010. 100

2. GÖKTAŞ (Gülbeyaz), N., Türkiye’de Roman İncelemelerine Toplu Bakış . II. Ulusal Frankofoni Kongresi, 2001-05-17, 2001-05-18, Sivas, Türkiye, 2001. 0

1. Gülbeyaz, N., İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda yabancı dil öğretimi . XII. Dilbilim Kurultayı, 1998-05-14, 1998-05-16, Ankara , Türkiye, 1999. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Gülçehre Batur Yılmaz, Antoine Berman ve çeviri eleştirisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Ceren Aktay Eryılmaz, Çeviribilim Araştırmalarında Normatif Tutum ve Postmodern Bilim Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Ulusal
1. Çalıştay, Turizm Destinasyonu olarak Mersin-İpekyolu Çalıştayı, Mersin Turizm Fak ve İçel Sanat Klübü, Doç.Dr.Uysal Yenipınar, 2018-03-15-2018-07-15, 4 ay, Mersin, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 0-2-1
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM229 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 629 Osmanlı / Türk Toplumunda Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) ( Yeni 3-0-3
Güz ÇEV 627 Çeviri Kuramı Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) ( Yeni 3-0-3
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM402 Bitirme Tezi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 0-2-1
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar ÇEV 560 Çeviribilimde Araştırma Yöneli Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 630 Osmanlı / Türk Toplumunda Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Güz ÇFM365 Yazışma / Basın / Diplomasi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz CFM401 Bitirme Tezi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 0-2-1
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇEV 629 Osmanlı / Türk Toplumunda Çevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 560 Çeviribilimde Araştırma Yöneli Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM365 Yazışma / Basın / Diplomasi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM130 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM140 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM421 2. Yabancı Dilde Çeviri ( İngi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM435 Ruhdilbilim ve Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Güz CFM125 Yazılı Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM129 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM240 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Bahar ÇFM366 Yazışma / Basın / Diplomasi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM132 Metin Okuma ve İnceleme II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM131 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM405 Çeviri Eleştirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM239 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM428 Basın ve Medya Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM408 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM367 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM407 Uzmanlık Alanı Bilgisi ve Teri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı’ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM382 Çeviri Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM444 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM432 Ekonomi Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM430 Roman Çevirisi Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇEV 520 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Güz ÇFM381 Ceviri Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-0-1
Güz ÇFM429 Fransız Edebiyatı’ndan Seçme M Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM427 Basın ve Medya Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM431 Ekonomi Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz ÇFM443 Yazılı Metinden Sözlü Özet Çev Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-1-2
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇEV 519 Çeviri Kuramları ve Uygulamala Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CFM414 Yazılı Çeviri II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 4-0-4
Bahar CFM232 Çeviri Kuram ve Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM368 Uzmanlık Alanı ( ) Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar CFM138 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM364 Uzmanlık Metinleri Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Bahar ÇFM378 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM363 Uzmanlık Metinleri Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÇFM377 Güncel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM127 Sözlü Anlatım ( Fransızca ) I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz CFM231 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Fran Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 3-0-3
Güz CFM413 Yazılı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 4-0-4
Güz CFM203 Çeviri Yöntemleri ve Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim - Tercümanl 1-0-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)