Doç.Dr. Nejla Gürefe

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
nejlagurefe@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
nejlacalik@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2022-08-19 11:43:46
DÜZENLEME
:
2022-08-19 12:08:02
PUAN
:
8442
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 75.000
Researcher ID
Scopus ID


Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019-10-29 - 2022-08-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. BAYSAL, E.; GÜREFE, N. Lise Öğrencilerinin Geometrik Yapı Metinlerini Okuma Anlayışlarının Değerlendirilmesi Kare Örneği. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 39, 1381-1420. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2022
2. GÜVEN AKDENİZ, D.; GÜREFE, N.; ARIKAN, A. Inclusive Pedagogical Content Knowledge of Mathematics Teachers: Learning Disabilities vs. Hearing Impairments. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTY DEVELOPMENT AND EDUCATİON, 2022, 69, 15-32. 1000 + 0
10.1080/1034912X.2021.2011155

2020
1. GÜREFE, N.; SARPKAYA AKTAŞ, G. The Concept of Prime Number and the Strategies Used in Explaining Prime Numbers. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 40, 1-9. 1000 + 0
10.15700/saje.v40n3a1741

Uluslararası - Diğer 495
5. Topçu, M.; GÜREFE, N. 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesir Şemalarının Belirlenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 22, 97-118. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.41685

2017
4. GÜREFE, N.; Öncül, C.; ES, H. Investigation Number Sense Test Achievements of Middle School Students According to Different Variables. AMERİCAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 5, 1004-1008. 100 + 0
2015
3. GÜREFE, N. İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 237-246. 100 + 0
2014
2. GÜREFE, N.; Yarar, S.; Pazarbaşı, B.; ES, H. Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yükseklik kavramını anlamalarında kavramsal değişim metinlerinin etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES İN MATHEMATİCS, 2014, 1, 58-68. 95 + 0
2012
1. GÜREFE, N.; KOÇER, E.; GÜREFE, Y. Chebyshev Tau method for the linear Klein Gordon equation. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2012, 7, 5723-5728. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 400
2022
4. GÜVEN AKDENİZ, D.; GÜREFE, N.; ARIKAN, A. Angle Conceptions of Students with Learning Disabilities and Hearing Impairments. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 37, -. 100 + 0
doi: 10.16986/HUJE.2020064476

3. GÜREFE, N. How Must a Polygon Be According to Hard of Hearing Students? An Investigation with a Semiotic Approach?. REDIMAT – JOURNAL OF RESEARCH İN MATHEMATİCS EDUCATİON, 2022, 11, 1-41. 100 + 0
10.17583/redimat.6097

2021
2. SARPKAYA AKTAŞ, G.; GÜREFE, N. Examining Transformation Geometry Concept Definitions of Pre-Service MathematicsTeachers . BULLETİN OF EDUCATİON AND RESEARCH, 2021, 43, 139-162. 100 + 0
2018
1. GÜREFE, N.; BAKALIM, O. Mathematics Anxiety, Perceived Mathematics Self-Effıcacy and Learned Helplessness in Mathematics in Faculty of Education Students. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 154-166. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 500
2019
5. GÜREFE, N.; Özdil, Ş. How Do Third Grade Students Read The Clock?. MALAYSİAN ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2019, 7, 1-13. 100 + 0
4. GÜREFE, N.; SARPKAYA AKTAŞ, G. Explanatory Strategies of Preservice Mathematics Teachers About Divisibility by Zero. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2019, 15, 1-15. 100 + 0
2018
3. GÜREFE, N. Mathematical Language Skills of Mathematics Prospective Teachers. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 661-671. 100 + 0
2. GÜREFE, N. The Role of Gestures in Mathematical Discourse of Hard-Hearing Students: Prism Example. ACTA DİDACTİCA NAPOCENSİA, 2018, 11, 125-140. 100 + 0
1. GÜREFE, N.; AKÇAKIN, V. The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 38-47. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1400
2021
7. Öksüz, H.; GÜREFE, N. 5. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Oluşturmayı Amaçladığı Sosyomatematiksel Normlar. CUMHURİYET ULUSLARARASI EĞİTİM DERGİSİ, 2021, , -. 200 + 0
6. GÜVEN AKDENİZ, D.; GÜREFE, N. Pre-service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs about the Nature of Mathematics. NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2021, , -. 200 + 0
2018
5. GÜREFE, N. İşitme Engelli Öğrenciler için Çokgenler ve Özellikleri. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 38, 717-750. 200 + 0
4. GÜREFE, N. Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 417-438. 200 + 0
3. GÜREFE, N.; Özdil, Ş. Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerdeki Bütün-Yarım-Çeyrek Kavramı Hakkındaki Düşünceleri ve Kavramları Açıklamada Kullandığı Matematiksel Temel Beceriler. KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, 2018, , 166-188. 200 + 0
2016
2. GÜREFE, N.; Gültekin, S. Yükseklik Kavramına Dair Öğrenci Bilgilerinin İncelenmesi. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 17, 429-450. 200 + 0
2013
1. GÜREFE, N.; KAN, A. Öğretmen Adayları için Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK), 2013, 12, 356-366. 200 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. GÜVEN AKDENİZ, D.; GÜREFE, N. Matematik Eğitiminde Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri, ISBN: 978-625-427-489-3, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022. 0
2. GÜREFE, N. Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi, ISBN: 978-605-241-811-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 41 Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
3. GÜREFE, N. Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Öğretimi, ISBN: 978-625-417-512-1, Nobel Yayncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 36 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
4. GÜREFE, N. Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 978-625-7052-39-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 24 Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
5. GÜREFE, N. Özel Eğitimde Geometri Öğretimi, ISBN: xxx, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 40 Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
6. GÜREFE, N. Geometri ve Ölçme Öğretimi: Tanımlar, Kavramlar ve Etkinlikler, ISBN: 978-625-7880-72-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 39 Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
7. GÜREFE, N. Uygulama Örnekleriyle Cebirsel Düşünme ve Öğretimi, ISBN: 978-605-241-636-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 28 Sayfa, İngilizce, , , 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

2. Öztürk, F.; GÜREFE, N., Ortaokul Öğrencilerinin Kesri Belirlemede Geometrik Alan Ölçme Bilgisini Kullanması. 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-5), 2021-10-28, , Alanya, Türkiye, . 200

1. Öztürk, F.; GÜREFE, N., Ortaokul Öğrencileri Kesri Belirlerken Uzunluk Ölçme Bilgisini Nasıl Kullanıyor?. 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-5), 2021-10-28, , Alanya, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

2. BAYSAL, E.; GÜREFE, N., 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-5). Lise Öğrencilerinin Geometrik Okuma Anlayışlarını Ortaya Çıkaran Geometrik Yapı Metni Etkinlikleri, 2021-10-28, , Alanya, Türkiye, . 100

1. Öksüz, H.; GÜREFE, N., 5. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerle İşlemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrenciler ve Normal Öğrenciler İçin Sınıfta Oluşturmayı Amaçladıkları Sosyomatematiksel Normlar. II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2021-05-28, 2021-05-29, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Öksüz, H.; GÜREFE, N., 5. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerle İşlemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrenciler İçin Sınıfta Oluşturmayı Amaçladıkları Sosyomatematiksel Normlar. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2021-05-19, 2021-05-21, , Türkiye, . 50

3. Baysal, E.; GÜREFE, N., Lise Öğrencilerinin Kareyi Oluşturma Sürecindeki Geometrik Yapı Metinlerini Okuma Anlayışlarının Değerlendirilmesi. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2021-05-19, 2021-05-21, , Türkiye, . 50

2. GÜREFE, N.; Topçu, M., Ortaokul Öğrencilerinin Cebirsel İfadelere İlişkin Kavram İmajları Ve Tanımları. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, , Türkiye, . 50

1. AKSOY, N.; GÜREFE, N.; ÇİNAR, C., Excel İle Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Grafikleri Çizimi Üzerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012-06-27, 2012-06-30, , Türkiye, . 50

Ulusal - Eğitmen 0

1. Matematikte Disiplinler Arası Etkinlikler: Robotik Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2023,Tamamlandı. 0

Ulusal 0
1. Tübitak, , , Türkiye. 0
2. Tübitak, , , Türkiye. 0
3. Tübitak, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Güven akdeniz, D.; Gürefe, N.; Arıkan, A. Inclusive Pedagogical Content Knowledge of Mathematics Teachers: Learning Disabilities vs. Hearing Impairments. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTY DEVELOPMENT AND EDUCATİON, 2022, 69, 15-32.
10.1080/1034912X.2021.2011155
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Gürefe, N. How Must a Polygon Be According to Hard of Hearing Students? An Investigation with a Semiotic Approach?. REDIMAT – JOURNAL OF RESEARCH İN MATHEMATİCS EDUCATİON, 2022, 11, 1-41.
10.17583/redimat.6097
Güven akdeniz, D.; Gürefe, N.; Arıkan, A. Angle Conceptions of Students with Learning Disabilities and Hearing Impairments. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022, 37, -.
doi: 10.16986/HUJE.2020064476
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Güven akdeniz, D.; Gürefe, N. Matematik Eğitiminde Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri, ISBN: 978-625-427-489-3, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
Gürefe, N. Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Öğretimi, ISBN: 978-625-417-512-1, Nobel Yayncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 36 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Güven akdeniz, D.; Gürefe, N. Matematik Eğitiminde Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri, ISBN: 978-625-427-489-3, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 34 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2022.
Gürefe, N. Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Öğretimi, ISBN: 978-625-417-512-1, Nobel Yayncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 36 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gürefe, N.; özdil, . How Do Third Grade Students Read The Clock?. MALAYSİAN ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2019, 7, 1-13,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Akçakın, V. The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 38-47,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Koçer, E.; Gürefe, Y. Chebyshev Tau method for the linear Klein Gordon equation. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2012, 7, 5723-5728,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gürefe, N.; Yarar, S.; Pazarbaşı, B.; Es, H. Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yükseklik kavramını anlamalarında kavramsal değişim metinlerinin etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES İN MATHEMATİCS, 2014, 1, 58-68,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Akçakın, V. The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 38-47,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Bakalım, O. Mathematics Anxiety, Perceived Mathematics Self-Effıcacy and Learned Helplessness in Mathematics in Faculty of Education Students. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 154-166,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Gürefe, N. Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 417-438,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Gürefe, N.; Gültekin, S. Yükseklik Kavramına Dair Öğrenci Bilgilerinin İncelenmesi. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 17, 429-450,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Kan, A. Öğretmen Adayları için Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK), 2013, 12, 356-366,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi, ISBN: 978-605-241-811-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 41 Sayfa, İngilizce, , , 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. Uygulama Örnekleriyle Cebirsel Düşünme ve Öğretimi, ISBN: 978-605-241-636-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 28 Sayfa, İngilizce, , , 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gürefe, N.; Akçakın, V. The Turkish Adaptation of the Mathematical Resilience Scale: Validity and Reliability Study. JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG STUDİES, 2018, 6, 38-47,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Bakalım, O. Mathematics Anxiety, Perceived Mathematics Self-Effıcacy and Learned Helplessness in Mathematics in Faculty of Education Students. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 154-166,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. Mathematical Language Skills of Mathematics Prospective Teachers. UNİVERSAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 6, 661-671,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Gürefe, N.; Koçer, E.; Gürefe, Y. Chebyshev Tau method for the linear Klein Gordon equation. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2012, 7, 5723-5728,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 237-246,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gürefe, N.; Koçer, E.; Gürefe, Y. Chebyshev Tau method for the linear Klein Gordon equation. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2012, 7, 5723-5728,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 237-246,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Gürefe, N. Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi. HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 33, 417-438,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N.; Kan, A. Öğretmen Adayları için Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK), 2013, 12, 356-366,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürefe, N. The Role of Gestures in Mathematical Discourse of Hard-Hearing Students: Prism Example. ACTA DİDACTİCA NAPOCENSİA, 2018, 11, 125-140,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl