Prof.Dr. NAMIK KEMAL ŞAHBAZ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1276
E-MAIL
:
nksahbaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
nksahbaz@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
tomermersin@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-07-09 13:31:52
DÜZENLEME
:
2020-02-13 08:41:36
PUAN
:
26057
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, KPDS, 71
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA TÜRKÇE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK ALAN EĞİTİMİ (TÜRKÇE EĞİTİMİ) ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar (1839-1928) Türkiye'de ilkokuma ve yazma öğretimi Danışman: Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Salih Zeki Aktay, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği Danışman: Dr. Hakan Sazyek, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ MÜDÜRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-09-25 - 2016-10-02
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-10-23 - 2018-10-21
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
2. şahbaz, N.; çevik, B. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NOT ALARAK DİNLEME ETKİNLİĞİNİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ) (ELEKTRONİK), 2018, , 201-218. 0 + 0
10.21764/maeuefd.431367

2017
1. şahbaz, N.; Sakar, C. Suriyeli Mültecilerle Değişen İş Yeri Tabelalarının Dilsel Kullanımlar Açısından İncelenmesi: Mezitli İlçesi Örneği. ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 5, 472-484. 0 + 0
10.16916/aded.331255

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3000
15. şahbaz, N.; Sakar, C. Suriyeli Mültecilerle Değişen İş Yeri Tabelalarının Dilsel Kullanımlar Açısından İncelenmesi: Mezitli İlçesi Örneği. ANA DİLİ EGİTİMİ DERGİSİ ADED, 2017, 472-484. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16916/aded.331255

Publications_003.pdf

2015
14. Meran, T.; şahbaz, N. TEDRİSAT, TERBİYE VE YENİ MEKTEB DERGİLERİNDEKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 1, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.315

2012
13. şahbaz, N.; çekici, Y. DİSİPLİNLER ARASI BİR DİSİPLİN OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2012, Volume 7 Issue 3, 2367-2382. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3522

12. şahbaz, N. Evaluation of Reading Attitudes of 8th Grade Students in Primary Education According to Various Variables. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2012, 7, 571-576. 200 + 0
http://eric.ed.gov/?q=namik&id=EJ995146

11. şahbaz, N. Ovidius’un Metamorphoses Adlı Eserinin Türkçeye İlk Çevirisi ve Salih Zeki Aktay’ın Çevirileri Üzerine. ACTA TURCİCA, 2012, 4, 140-150. 200 + 0
http://actaturcica.com/_media/2012-07/iv_1_08.pdf

10. şahbaz, N. Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiirlerinde Toprak Teması ve Sakarya Meydan Savaşı’nın “Ve Toprak”ı. ACTA TURCİCA, 2012, 4, 183-193. 200 + 1
http://actaturcica.com/_media/2012-01/iv_13.pdf

9. şahbaz, N.; çekici, Y. İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 6, 7 VE 8. SINIF DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA PARÇALARINDA ÇOCUK İMGELERİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2012, Volume 7 Issue 2, 979-995. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3177

8. şahbaz, N. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2012, 17, 259-275. 200 + 0
http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/ahbaz_namk%20kemal%20259-274.pdf

2011
7. Bülent, .; şahbaz, N. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALAN DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. SAKARYA UNİVESİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2011, 1, 32-43. 200 + 0
http://suje.sakarya.edu.tr/article/viewFile/1024000007/1024000007

6. özkan, B.; şahbaz, N.; Tüfekçioğlu, B. Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Tiyatro Ve Drama Uygulamaları Dersi’ne Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. E-JOURNAL OF NEW SCİENCES ACADEMY, 2011, 6, 2436-2445. 200 + 0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pOELZugWfHgJ:www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-4000-1-1.doc+&cd=8&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

5. şahbaz, N.; Biroğlu şahbaz, B. EYÜP HAMDİ AKMAN’IN USUL-İ TEDRİS’İ VE ESERİN TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ . JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2011, Volume 6 Issue 4, 805-820. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2730

4. şahbaz, N.; Duran, G. The efficiency of cluster method in improving the creative writing skill of 6th grade students of primary school . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 702-709. 200 + 0
https://www.researchgate.net/profile/Namik_Sahbaz2/publication/235644981_The_efficiency_of_cluster_method_in_improving_the_creative_writing_skill_of_6th_grade_students_of_primary_school/links/09e41512418b63733f000000.pdf

2010
3. şahbaz, N. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Ordusunda Okuma Yazma Öğretimi. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2010, 27, 581-593. 200 + 0
http://tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2010BAHAR/ahbaz_namkkemal%20581-593.pdf

2005
2. şahbaz, N. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Ses Yöntemi ve İsmail Hakkı Elifbası. HACETTEPE TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2005, 2, 55-67. 200 + 0
http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi/2Sayi.pdf

2003
1. şahbaz, N. Türkçe Öğretimi Açısından Ceyhun Atuf Kansu’nun Çocuk Şiirleri. TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2003, 13, 351-373. 200 + 0
http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2003BAHAR/25namik%20kemal%20sahbaz.351.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 100
2016
1. şahbaz, N.; Meran, T. TEDRİSAT TERBİYE YENİ MEKTEB DERGİLERİNDEKİİLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ MAKALELERİNDEĞERLENDİRİLMESİ. TURKİSHSTUDİESINTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 2057-2080. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9270

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2012
4. şahbaz, N. Atasözleriyle Okuma-yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 9, 245-258. 200 + 0
http://www.mku.edu.tr/files/25_dosya_1336137176.pdf

3. Bağcı, H. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 1-12. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/160811

2008
2. şahbaz, N. Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî Tür: Deneme. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 9, 189-203. 200 + 0
file:///C:/Users/pc/Downloads/5000004240-5000005914-1-PB.pdf

1. şahbaz, N.; Bağcı, H. Halka Okuma Yazma Öğretmede İlk Önemli Kurum: Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye ve Yayınları. EGE EĞİTİM DERGİSİ , 2008, 9, 23-33. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/egeefd/article/view/5000004002/5000004518

Ulusal - Diğer 100
2009
1. şahbaz, N. Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretimi Evriminde Kırılma: Ses Temelli Cümle Yöntemi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYI, 2009, 17, 569-581. 100 + 0
http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=37499

Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 400
2013
4. şahbaz, N. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 2, 3. EĞİTİŞİM, 2013, , -. 100 + 0
2012
3. şahbaz, N. Atatürk Döneminde Psikoloji Öğretimi. EĞİTİŞİM, 2012, , -. 100 + 0
2. şahbaz, N. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. EĞİTİŞİM, 2012, , -. 100 + 0
2010
1. şahbaz, N. Türkçeye Hizmet Eden En Büyük Türk: Atatürk. EĞİTİŞİM, 2010, , -. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. şahbaz, N. İLK OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-7895-08-0, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 459 Sayfa, İngilizce, Ankara, , 2018. 0
2. şahbaz, N.; Kurukafa, V. Orhan Özdemir’e Armağan, ISBN: 978-605-81550-6-0, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 245 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2018. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 3749
1. şahbaz, N. Salih Zeki Aktay, Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği, ISBN: 975-17-2638-7, Kültür Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4000, 352 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2001. 500
2. şahbaz, N. Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi 1 Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar (1839–1928), ISBN: 978-975-11-3276-5, Milli Eğitim Bakanlığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 508 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2009. 500
3. şahbaz, N. Buluş Yöntemiyle Dil Bilgisi Öğretimi -Geçmişten Günümüze-, ISBN: 978-605-4613-58-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 300 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 3749
1. şahbaz, N. III. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ ÇALIŞTAYI Türkçe Öğretmeni Yeterliği, ISBN: 978-605-4735-64-8, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 204 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2015. 250
http://www.egitim.sakarya.edu.tr/sites/egitim.sakarya.edu.tr/file/3._Turkce_EgitimiSON_.pdf
2. şahbaz, N. Türkçe Öğretimi El Kitabı, ISBN: 978-605-364-526-9, PegemA Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 628 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/148495-Turkce-Ogretimi-El-Kitabi-kitabi.aspx
3. şahbaz, N. Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi, ISBN: 9786053642268, PegemA Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 288 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2014. 250
http://www.pegem.net/kitabevi/128653-Turkce-Egitimi-Acisindan-Dil-Bilgisi-Ogretimi-kitabi.aspx
4. şahbaz, N. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı, ISBN: 978-605-342-093-4, akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 652 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2013. 250
5. Gürel, Z.; Temizyürek, F.; şahbaz, N. Çocuk Edebiyatı, ISBN: 975-7447-37-4, öncü kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 318 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2007. 83
6. şahbaz, N. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, ISBN: 978-605-342-338-6, Akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 987 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 250
7. şahbaz, N. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, ISBN: 978-605-342-338-6, Akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 106 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 250
http://akcag.com.tr
8. şahbaz, N. Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi, ISBN: 978-975-16-3343-9, Türk Dil Kurumu , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2017. 250
9. şahbaz, N. Ağıt Kitabı, ISBN: 978-605-5397-13-5, kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 270 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2011. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 3749
1. şahbaz, N. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları, ISBN: 978-605-342-338-6, Akçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 987 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. Temizyürek, F.; şahbaz, N.; Gürel, Z. Çocuk Edebiyatı, ISBN: 978-605-318-553-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 278 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 167
http://www.pegem.net/kitabevi/202978-Cocuk-Edebiyati-kitabi.aspx
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3749
1. şahbaz, N. Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, ISBN: 978-605-342-428-4, Akçağ Yayıınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 1069 Sayfa, Türkçe, ankara, Türkiye, 2018. 0
2. şahbaz, N. Dil Eğitiminin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-7602-11-4, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3000

10. ŞAHBAZ, N., GAZETE MANŞETLERİNİN SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ. 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2019-04-18, 2019-04-20, alanya, Türkiye, . 200

9. ŞAHBAZ, N., Türkiye’xxde Fransızca Öğretiminin Tarihsel Gelişiminde Bir Fransızca Elifba Kitabı. The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences – IVSESS 2019, 2019-04-03, 2019-04-05, Ankara, Türkiye, . 200

8. ŞAHBAZ, N.; MERAN, T., TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA EZBER VE İNŞAT DERSLERİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-04, malatya, Türkiye, . 200

7. ŞAHBAZ, N.; Polat, A., YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME MATERYALLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (YENİ HİTİT VE YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ). 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2017-10-06, 2017-11-08, burdur, Türkiye, 2017. 200

http://uteok2016.mehmetakif.edu.tr/index.php?conference=uteok2016&schedConf=uteok2016&page=about

6. Şahbaz, N., Türkiye'de Buluş Yöntemiyle Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2013-12-04, 2013-12-07, Bursa, Türkiye, 2014. 200

5. ŞAHBAZ, N.; GÜNGÖR, M., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar Yahudiler ve Ermeniler için Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, . 200

4. Şahbaz, N., Atasözleriyle Okuma-yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-22, 2011-12-24, Muğla, Türkiye, 2012. 200

3. Şahbaz, N., Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Simgeden İmgeye Çocuk. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, sakarya, Türkiye, 2012. 200

2. Özkan, B.; Şahbaz, N., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi Lisans Programı. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 2011-05-27, 2011-05-29, istanbul, Türkiye, 2011. 200

1. Şahbaz, N., Türkçe Okuma ve Yazma Öğretiminde Elifba Kitaplarının İşlevi. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 2008-10-20, 2008-10-25, ankara, Türkiye, 2013. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1600

14. ŞAHBAZ, N.; ÇEKİCİ, Y.; ÇEVİK, B., Eşdizimsel Sözcük Öğretiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerisine Etkisi. XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2018-10-04, 2018-10-06, Ankara, Türkiye, . 100

13. Polat, A.; Şahbaz, N., TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, 2017-11-13, 2017-11-15, ankara, Türkiye, 2017. 100

12. ŞAHBAZ, N.; Kurukafa, V., AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN GÜDÜLEYİCİ MATERYAL ÖNERİSİ: MEHMET KAPLAN'IN ÂLİ'YE MEKTUPLAR'I" . IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2017-11-02, 2017-11-04, Malatya, Türkiye, 2017. 100

http://dunyadiliturkce.net/

11. Şahbaz, N., "TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA EZBER VE İNŞAT DERSLERİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2017-11-02, 2017-11-04, Malatya, Türkiye, 2017. 100

10. ŞAHBAZ, N., MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ'NÜN ALFABE ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ VE MİLLÎ ELİFBA'SI. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

9. ŞAHBAZ, N.; ÇEVİK, B.; TOR, S., Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Not Alarak DinlemeEtkinliğinin Yazma Becerisine Etkisi. 1.Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 2017-05-17, 2017-05-19, BURSA, Türkiye, 2017. 100

8. ŞAHBAZ, N.; KANATLI, F., ALMANCA ELİFBA KİTAPLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE ALMANCA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-05-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

7. ŞAHBAZ, N., HARF DEVRİMİ ÖNCESİ YAYIMLANAN LATİN HARFLİ ALFABE KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

http://www.islet2017.org/

6. ŞAHBAZ, N.; MERSAN, A., TALİP APAYDIN'IN ÇOCUK ÖYKÜLERİNDE KİŞİ KADROSU. III. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-04-21, 2016-05-23, BAKÜ, Azerbaycan, 2016. 100

5. Şahbaz, N.; Büyükikiz, K., Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarında Kulladıkları Söylembilim Stratejileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 2015-04-24, 2015-04-26, Gent, Belçika, 2015. 100

4. Şahbaz, N., A Research on Teaching Turkish to The Greek And Jewish Subjects of Ottoman Empire. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, 2014-09-11, 2014-09-14, Petesburg, Rusya, 2014. 100

http://iassr2.org/rs/5_ab.pdf

3. Şahbaz, N.; Büyükikiz, K., TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER. 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, 2014-04-24, 2014-04-26, Gent, Belçika, 2014. 100

2. Şahbaz, N.; Güngör, M., Osmanlı Tebaasına Bağlı Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler için Hazırlanan Alfabe Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından Tahlili. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012-05-10, 2012-05-11, Ankara, Türkiye, 2012. 100

1. Bağcı, H.; Şahbaz, N., Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Yeterliliği. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyumu, 2009-07-02, 2009-07-04, Ürgüp Göreme, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 800

8. ŞAHBAZ, N., FATİH ERDOĞAN IN ESERLERİNİN BAŞLIK İLETİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ. VII. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-13, istanbul, Türkiye, . 100

7. Şahbaz, N.; Güngör, M., Çocuk Hakları Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2013. 100

6. Şahbaz, N., Çocuğun Psiko-Sosyal Gereksinimleri Açısından Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Roman Dizisinin Çözümlenmesi. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu , 2012-05-09, 2012-05-11, Eskişehir, Türkiye, 2013. 100

5. Şahbaz, N., Yakup Kadri’nin Bir Sürgün ve Hüküm Gecesi Romanlarında Gizli Tarih. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu , 2011-10-20, 2011-10-22, Adana, Türkiye, 2012. 100

4. Şahbaz, N., Osmanlı Tebaasındaki Rumlara ve Yahudilere Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2008-11-20, 2008-11-21, ankara, Türkiye, 2011. 100

3. Şahbaz, N., Türkçe Öğretimi Açısından Elifba Kitapları. XIII. Ulusal Eğitim Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, 2004. 100

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/294.pdf

2. ŞAHBAZ, N., Türkçe Öğretimi Açısından Elifba Kitapları. XIII. Ulusal Eğitim Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, . 100

1. Şahbaz, N., Zaman Yönetimi ve Türkçe Eğitimi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 2003-10-15, 2003-10-18, Antalya, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ŞAHBAZ, N., FATİH ERDOĞAN'IN ESERLERİNİN BAŞLIK-İLETİ BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ. VII. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında FATİH ERDOĞAN Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-13, ADANA, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Talip Apaydın’ın Öykülerinde Çocuk, BAP, Proje No: BAP-EBE TEB (AM) 2014-4 YL, 7000 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

10. SÜLEYMAN ALAR, Clustering (Kümeleme) yaratıcı yazma yönteminin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisi üzerine etkisi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

9. Elif Zülfükaroğlu, Türkçe öğretmeni adaylarının öyküleyici metinlerinde tutarlılık, bağdaşıklık ve metin elementleri: Mersin Üniversitesi örneği , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. AYSUN ÖZNUR ÇAT, Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinler üzerine inceleme, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. BÜŞRA ÇEVİK, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan c1 düzeyi ders kitaplarında disiplinler arasılık, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. MUSTAFA ÖZDEŞ, YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZILI AKRAN VE ÖĞRETMEN GERİBİLDİRİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. ALP POLAT, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinlemeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. SERKAN BİLGİN, Türkçe öğretmenlerinin ilköğretim Türkçe (6-8. sınıflar) öğretim programı'nda yer alan yazma yöntem ve tekniklerini uygulama durumları, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Tahir MERAN, Tedrisat Mecmuası,Terbiye,Terbiye Mecmuası,Yeni Mekteb Dergilerindeki Türkçe eğitimi ile ilgili makalelerin değerlendirilmesi , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

2. MAHMUT DEĞİRMENCİ, Çocuk hikâyesi ve Fakir Baykurt'un çocuk hikâyeciliğine katkısı , Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. AHMET MERSAN, Talip Apaydın'ın öykülerinde çocuk , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp://

Uluslararası 0
1. OKUMA YAZMA EGITIMI ARASTIRMALARI DERNEGI, OKUMA YAZMA EGITIMI ARASTIRMALARI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2148-1512, - Devam ediyor. 0
2. DIJITAL, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
3. DIJITAL, SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJOURNAL) , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
Ulusal 5000
1. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, - Devam ediyor. 1000
2. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 1000
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-06-01 - Devam ediyor. 1000
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
7. CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM SONUÇ RAPORU , EDİTÖR, E-ISSN : 978-975-8573-06-6, 2008-01-01 - 2008-01-01. 500
8. CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM BİLDİRİLER , EDİTÖR, E-ISSN : 978-975-8573-07-03, 0200-01-01 - 2008-01-01. 500
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2011-12-01 - 2013-09-01. 500
10. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1300-2899, 2007-01-01 - 2008-12-31. 500
11. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
12. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
13. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
14. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 54
1. ANA DILI EğITIMI DERGISI , [ 2016 : 4 ] [ 2017 : 4 ] . 0
2. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 5 ] . 28
3. KASTAMONU ÜNIVERSITESI KASTAMONU EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 10
4. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 2 ] . 0
5. SELçUK ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKüLTESI DERGISI (SEFAD) , [ 2016 : 1 ] . 0
6. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
7. İLKöğRETIM ONLINE , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] . 8
8. İNTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
2. OKUMA YAZMA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI , [ 2016 : 1 ] . 1
3. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar TES011 Türkçe Öğretimi Tarihi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEA108 Dil Eğitiminin Temel Kavramlar Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEA204 Türkçe Öğretim Programları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEA208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar YTÖ 505 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-2-3
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TEA207 Yeni Türk Edebiyatı I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEA203 Türkçe Öğrenme Öğretim Yaklaşı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz YTÖ 506 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEA108 Dil Eğitiminin Temel Kavramlar Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar YTÖ 505 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-2-3
Bahar YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz YTÖ 506 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-2-3
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 511 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Tekn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB402 Cumhuriyet Dönemi Öykü ve Roma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRK-102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar SNF304 Türkçe Öğretimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TÜE 518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRK-101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB414 Yaratıcı Yazma ( Seçmeli VI Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar TEB302 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OSD Yazarlık Teknikleri Eğitimi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz OSD Yazarlık Teknikleri Eğitimi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 3-2-4
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TÖB306 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF204 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dön. Türk Şiiri ( S Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Teknikleri - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB311 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-0-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ŞAHBAZ, N., Türkiye’xxde Fransızca Öğretiminin Tarihsel Gelişiminde Bir Fransızca Elifba Kitabı. The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences – IVSESS 2019, 2019-04-03, 2019-04-05, Ankara, Türkiye, .
ŞAHBAZ, N., GAZETE MANŞETLERİNİN SÖZ DİZİMİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ. 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2019-04-18, 2019-04-20, alanya, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl