Prof.Dr. HATİCE NEDRET ÖZGEN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1545
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
nogduk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
nogduk@gmail.com
DİĞER E-MAIL
:
nogduk@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-01-06 16:24:26
DÜZENLEME
:
2020-09-03 09:02:25
PUAN
:
20458
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 75
İngilizce, D, ÜDS, 65
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA MATEMATİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Mutlak Matris Toplanabilme Metodları Danışman: Dr. Hikmet Özarslan, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, KAYSERİ, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Mutlak Toplanabilme Metodları Danışman: Dr. Hikmet Özarslan, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, KAYSERİ, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1998-11-23 - 2008-12-30
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2008-12-30 - 2009-02-13
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNVERSİTESİ 2009-02-19 - 2013-07-15
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNVERSİTESİ 2013-07-15 - 2018-07-20
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-07-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKULTESİ 2016-08-04 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKULTESİ 2012-09-03 - 2013-08-15
MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKULTESİ 2010-07-12 - 2011-12-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8500
2018
12. ÖZGEN, H. More Accurate Hilbert-Type Inequalities in a Difference Form. RESULTS İN MATHEMATİCS, 2018, 73, -. 500 + 0
2017
11. ÖZGEN, H. On equivalence of two integrability methods. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, 2017, 18, 391-396. 1000 + 0
2016
10. ÖZGEN, H. Multi-parameter generalization of Rado-Popoviciu inequalities. JOURNAL OF MATHEMATİCAL INEQUALİTİES, 2016, 10, 577-582. 500 + 0
9. ÖZGEN, H. More results on Hermite-Hadamard type inequality through (α,m)-preinvexity.. THE JOURNAL OF APPLİED ANALYSİS AND COMPUTATİON, 2016, 6, 293-305. 500 + 0
8. ÖZGEN, H. A half-discrete Hilbert-type inequality in the whole plane with multiparameters.. JOURNAL OF FUNCTİON SPACES , 2016, 9, 6059065-6059065. 500 + 0
7. ÖZGEN, H. Some new properties of generalized Hölder's inequalities.. JOURNAL OF NONLİNEAR SCİENCE AND İTS APPLİCATİONS., 2016, 9, 3638-3646. 500 + 0
2015
6. ÖZGEN, H. On generalization Ostrowski type inequalities for functions of two variables with bounded variation.. PALEST J. MATH., 2015, , -. 0 + 0
2013
5. ÖZGEN, H. A note on generalized absolute summability. ANALELE STİİNTİFİCE ALE UNİVERSİTATİİ AL I CUZA DİN IASİ-SERİE NOUA-MATEMATİCA, 2013, 59, 185-190. 1000 + 0
2011
4. ÖZGEN, H. A STUDY ON ALMOST INCREASING SEQUENCES. JOURNAL OF COMPUTATİONAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2011, 13, 450-457. 1000 + 0
2009
3. ÖZGEN, H. A summability factor theorem by using an almost increasing sequence. JOURNAL OF COMPUTATİONAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2009, 11, 45-53. 1000 + 0
2. ÖZGEN, H. A summability factor theorem by using an almost increasing sequence. JOURNAL OF COMPUTATİONAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2009, 11, 45-53. 1000 + 0
2004
1. ÖZARSLAN, H.; ÖZGEN, H. Generalizations of Two Theorems on Absolute Summability Methods. THE AUSTRALİAN JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2004, 1, 1-7. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2016
6. ÖZGEN, H. On two absolute matrix summability methods. BOLLETTİNO DELL'UNİONE MATEMATİCA ITALİANA, 2016, 9, 391-397. 200 + 0
2015
5. ÖZARSLAN, H. Necessary conditions for absolute matrix summability methods. BOLLETTİNO DELL'UNİONE MATEMATİCA ITALİANA, 2015, 8, 223-228. 0 + 0
4. Özgen, H. On generalization Ostrowski type inequalities for functions of two variables with bounded variation. PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2015, 5, 86-97. 200 + 0
2007
3. ÖZARSLAN, H.; ÖĞDÜK, H. Mutlak matris toplanabilme metodları üzerine. MATHEMATİCAL COMMUNİCATİONS, 2007, 12, 213-220. 200 + 3
2005
2. ÖZARSLAN, H.; ÖĞDÜK, H. Mutlak Matris Toplanabilme Metodları Üzerine. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATHEMATİCS AND MATHEMATİCAL SCİENCES, 2005, 2005, 2517-2522. 200 + 3
http://www.hindawi.com/journals/ijmms/2005/263809/abs/

2004
1. ÖZARSLAN, H.; ÖĞDÜK, H. Mutlak toplanabilme üzerine iki teoremin genellemesi.. AUSTRALİAN JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2004, 1, 1-7. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 2400
2018
9. ÖZGEN, H. On Two Integrability Methods of Improper Integrals. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATHEMATİCS AND COMPUTER SCİENCE, 2018, 13, -. 300 + 0
8. Özgen, H. On Two Integrability Methods of Improper Integrals. INTERNATİONAL JOURNAL OF MATHEMATİCS AND COMPUTER SCİENCE, 2018, 13, 45-50. 300 + 0
http://ijmcs.future-in-tech.net/13.1/R-Ner.pdf

7. ÖZGEN, H. On two integrability methods. ACTA ET COMMENTATİONES UNİVERSİTATİS TARTUENSİS DE MATHEMATİCA, 2018, 22, -. 300 + 0
2017
6. Özgen, H. New general integral inequalities for (α,m)-GA-convex functions via Hadamard fractional integrals.. ELECTRONİC JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2017, 1, 262-277. 300 + 0
5. Özgen, H. Hadamard type inequalities for (s,r)-preinvex functions in the first sense. ELECTRONİC JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2017, 2, 170-190. 300 + 0
4. ÖZGEN, H. Hardy inequalities and Assouad dimensions. JOURNAL D’XXANALYSE MATHéMATİQUE, 2017, , -. 0 + 0
3. Özgen, H. Hardy inequalities and Assouad dimensions. JOURNAL D'ANALYSE MATHéMATİQUE , 2017, 131, 367-398. 300 + 0
2. Özgen, H. A generalization of a theorem of Bor. JOURNAL OF INEQUALİTİES AND APPLİCATİONS , 2017, 179, 8-8. 300 + 0
2016
1. ÖZGEN, H. On IC,1I_k integrability of improper integrals. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2016, 11, 19-22. 300 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Özgen, H., Necessary Conditions for the absolute matrix summability of infinite series. International Conference Operators on Morrey-Type sequences and applications, 2017-07-11, 2018-07-17, Kırşehir, Türkiye, 2017. 100

2. Özgen, H., On two integrability methods of improper integrals. Mühendislikte Uluslarası Matematik Metodları Atölyesi, 2017-04-24, 2017-04-26, Ankara, Türkiye, 2017. 100

1. Öğdük, H., Hemen hemen artan diziler kullanarak bir toplanabilme çarpanı teoremi. Uluslararası Matematik Bilim Konferansı, 2009-08-12, 2009-08-15, İstanbul, Türkiye, 2009. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. Özgen, H., Sonsuz serilerin mutlak matris toplanabilme çarpanları. XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2018-08-29, 2018-08-29, Kayseri, Türkiye, 2010. 50

3. Kanak, G.; Özgen, H., Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin olasılık konusundaki kavramsal bilgilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-10-02, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

2. Özgen, H., Düzensiz integrallerin Cesaro integrallenebilirliği. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2016-08-28, 2016-08-31, Mersin, Türkiye, 2016. 50

1. Özgen, H., (N,p) metodu için Tauber tipi teoremler. 27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2014-08-26, 2014-08-29, İstanbul, Türkiye, 2014. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. TUĞBA EKER, Matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme etkinliklerinde karşılaştıkları güçlükler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. BELKIZ UÇAR, DÜZENSİZ İNTEGRALLERİN MUTLAK CESARO VE AĞIRLIKLI ORTALAMA METODLARI İÇİN İNTEGRALLENEBİLİRLİĞİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. GÜLSÜM KANAK, Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin olasılık ile ilgili kavramsalbilgilerinin analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. SERAP AKCİĞER, Dinamik geometri yazılımı geometer's sketchpad kullanımının 12. sınıf öğrencilerinin türev uygulamaları konusundaki akademik başarılarına etkisi ve öğrenci görüşleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. İREM UZ, Mersin ve Riga'da ortaokul öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme biçim ve stillerinin farklı değişkenler açısından analizi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ADVANCES AND APPLICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES, , [ 2017 : 1 ] . 0
2. BOLETIM DA SOCIEDADE PARANAENSE DE MATEMATICA , [ 2017 : 1 ] . 0
3. DCDIS-A, MATH. ANALYSIS , [ 2015 : 1 ] . 0
4. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE , [ 2017 : 1 ] . 0
5. KYUNGPOOK MATHEMATICAL JOURNAL , [ 2018 : 2 ] . 0
6. PUBLICATIONS DE I'INST. MATH. , [ 2017 : 1 ] . 0
7. TWMS J. APPL. ENG. , [ 2017 : 1 ] . 0
8. TRANSACTIONS OF A. RAZMADZE MATH. INST. , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
1. American Mathematical Society , Üye No: 118120, Amerika Birleşik Devletleri, 2017-01-13-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl