Prof. Dr. NURAN DELİALİOĞLU

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
URL
:
VCARD
:
/v-card
OLUŞTURMA
:
2015-06-10 10:28:47
DÜZENLEME
:
2018-02-27 11:11:31
PUAN
:
13278
YABANCI DİL
:
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1997
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1998-10-09 - 2006-03-13
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERİSTESİ 2006-03-13 - 2012-12-26
PROFESÖR DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-12-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2008-02-29 - 2011-02-28
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 9250
2017
19. Yıldız, S.; şimşek, H.; çöplü, N.; Gülay, Z.; , U. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 247-259. 0 + 0
18. Sarı , A.; Süzük, S.; Karatuna, O.; öğünç, D.; Karakoç, A.; çizmeci , Z.; Alışkan, H.; Cömert, F.; Bakıcı, M.; Akpolat, N. Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar . MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 299-303. 0 + 0
2016
17. Coban, A.; Akbal, A.; Bicmen, C.; Albay, A.; Sig, A.; Uzun, M.; Selale, D.; Ozkutuk, N.; Surucuoglu, S.; Albayrak, N. Multicenter evaluation of crystal violet decolorization assay (CVDA) for rapid detection of isoniazid and rifampicin resistance in Mycobacterium tuberculosis. SCİ REP., 2016, 6, 39050-39050. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1038/srep39050

16. Direkel, .; Karaman, .; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Uysal, M.; şahin, M.; Delialioğlu, N.; ülger, M.; Emekdaş, G. Hidrazon yapısındaki on farklı bileşiğin antileishmanial aktivitesinin araştırılması. . KAFKAS UNİV VET FAK DERG , 2016, 22, 519-524. 100 + 0
15. Direkel, .; çopur çiçek , A.; Karagöz, A.; Aydoğan ejder , N.; Oktay, E.; Delialioğlu, N.; özgümüş, O.; Durmaz, R. Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Karakterizasyonu. . MİKROBİYOL BUL , 2016, 50, 522-534. 250 + 0
2015
14. Tezcan, S.; Ulger, M.; Ucbilek, E.; Aslan, G.; Serin, M.; Sezgin, O.; Delialioglu, N.; Altintas, E.; Helvaci, I.; Emekdas, G. Characterization of Basal Core Promoter/Precore Gene Mutations in Chronically Infected Patients with Hepatitis B Virus Genotype D in Mersin Province, Turkey. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2015, 49, 377-392. 100 + 0
2012
13. Aslan, G.; Tezcan, S.; Delialioglu, N.; Aydin, F.; Kuyucu, N.; Emekdas, G. Evaluation of Penicillin-Binding Protein Genotypes in Penicillin Susceptible and Resistant Streptococcus pneumoniae Isolates. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2012, 46, 190-201. 650 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2010
12. Delialioglu, N.; Otag, F.; Ocal, N.; Aslan, G.; Emekdas, G. INVESTIGATION OF AFLATOXIN M-1 LEVELS IN RAW AND MARKET MILKS IN MERSIN PROVINCE, TURKEY. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2010, 44, 87-91. 900 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
11. Ozdemir, S.; Delialioglu, N.; Emekdas, G. INVESTIGATION OF ROTAVIRUS, ADENOVIRUS AND ASTROVIRUS FREQUENCIES IN CHILDREN WITH ACUTE GASTROENTERITIS AND EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL FEATURES. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2010, 44, 571-578. 1000 + 30

Alıntılanma Sayısı: 6
2009
10. Basterzi, A.; Yazici, K.; Aslan, E.; Delialioglu, N.; Tasdelen, B.; Acar, S.; Yazici, A. Effects of fluoxetine and venlafaxine on serum brain derived neurotrophic factor levels in depressed patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 2009, 33, 281-285. 500 + 165
https://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2008.11.016


Alıntılanma Sayısı: 33
9. Tezcan, S.; Delialioglu, N.; Serin, M.; Aslan, G.; Tiftik, N.; Emekdas, G. Prevalence of SEN virus genotype-D and genotype-H among haemodialysed patients. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2009, 39, 397-403. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0709-32

2008
8. Vayisoglu, Y.; Ozcan, C.; Polat, A.; Delialioglu, N.; Gorur, K. Does Helicobacter pylori play a role in the development of chronic adenotonsillitis?. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2008, 72, 1497-1501. 600 + 55
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2008.06.018


Alıntılanma Sayısı: 11
2007
7. Tumkaya, M.; Atis, S.; Ozge, C.; Delialioglu, N.; Polat, G.; Kanik, A. Relationship between airway colonization, inflammation and exacerbation frequency in COPD. RESPIRATORY MEDICINE, 2007, 101, 729-737. 550 + 130
https://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2006.08.020


Alıntılanma Sayısı: 26
6. Ozturk, C.; Oezge, A.; Yalm, O.; Yilmaz, I.; Delialioglu, N.; Yildiz, C.; Tesdelen, B.; Kudiaki, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: Correlation with cognitive and functional decline. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215. 350 + 90

Alıntılanma Sayısı: 18
2005
5. Kaya, T.; Delialioglu, N.; Yazici, A.; Tursen, U.; ıkizoglu, G. Medical pearl: Blue underpants sign - A diagnostic clue for Pseudomonas aeruginosa intertrigo of the groin. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY, 2005, 53, 869-871. 800 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2005.05.032


Alıntılanma Sayısı: 4
4. Delialioglu, N.; Aslan, G.; Ozturk, C.; Baki, V.; Sen, S.; Emekdas, G. Inducible clindamycin resistance in staphylococci isolated from clinical samples. JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 2005, 58, 104-106. 850 + 155

Alıntılanma Sayısı: 31
2004
3. Delialioglu, N.; Aslan, G.; Sozen, M.; Babur, C.; Kanik, A.; Emekdas, G. Detection of Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar in stool specimens by using enzyme-linked immunosorbent assay. MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, 2004, 99, 769-772. 850 + 55
https://dx.doi.org/10.1590/S0074-02762004000700019


Alıntılanma Sayısı: 11
2002
2. Polat, G.; Aslan, G.; Eskandari, G.; Delialioglu, N.; Bagdatoglu, O.; Atik, U. The role of nitric oxide and lipid peroxidation in patients with Plasmodium vivax malaria. PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, 2002, 9, 371-374. 550 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
1. Yildirim, O.; Oz, O.; Aslan, G.; Cinel, L.; Delialioglu, N.; Kanik, A. The efficacy of intravitreal levofloxacin and intravitreal dexamethasone in experimental Staphylococcus epidermidis endophthalmitis. OPHTHALMIC RESEARCH, 2002, 34, 349-356. 450 + 60
https://dx.doi.org/10.1159/000067047


Alıntılanma Sayısı: 12
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 310
2016
2. Bayram abiha , G.; Delialioğlu, N.; Emekdaş, G.; öztürk, C.; Serin, M. Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz ve kinolon direnç genlerinin araştırılması. . FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, , 2016, ., 1-5. 160 + 0
10.5578/flora.27887

2015
1. Kostul, H.; Delialioğlu, N.; şahin horasan, E.; Emekdaş, G.; öztürk, C.; Kuyucu, N. Hastanede yatan ishalli hastaların dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksin araştırılması ve risk faktörlerinin incelenmesi . TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, 2015, 72, 183-190. 150 + 0
Ulusal - Diğer 45
2017
1. Aslan, G.; ülger, M.; Delialioğlu, N.; Otağ, Z.; Apa, D.; Ersöz, G.; Köksel, O.; Doruk, E.; Kuyucu, N.; özcan, C. Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ , 2017, 47, 197-204. 45 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 70

1. ŞEN, H.; KANDEMİR, F.; DELİALİOĞLU, N.; TAMER, L.; ÖZTUNA, F., Farelerde yapılan osteomiyelit modelinde rank-L serum seviyesi ile diğer enfeksiyon belirteçlerinin ve kültür sonuçlarının korelasyonu çalışması. . 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 70

Uluslararası - Özet - Poster 85

4. Aslan, G.; Kurnaz, N.; Ülger, M.; Özgür, D.; Ülger, S., Retrospective Evaluation of 11 Patients with Bone and Joint Tuberculosis in Mersin, Turkey . 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology., 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 8

3. Ülger, M.; Özgür, D.; Kurnaz, N.; Delialioğlu, N.; Akar, A., Ten Years of Pediatric Tuberculosis: A Retrospective Study in Mersin, Turkey. . Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology. , 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 22

2. Tezcan Ülger , S.; Ülger , M.; Durukan , H.; Özgür , D.; Delialioğlu , N., Detremination of the presence of Trichomonas vaginalis and coexistance with HPV on cervical cytological samples. . International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 20

1. Gülbudak , H.; Tezcan Ülger , S.; Delialioğlu , N.; İnan , K.; Aslan , G., Evaluation of cutaneous leishmaniasis cases in Mersin province, south of Turkey.. International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), , 2016-11-18, 2016-11-19, Antalya, Türkiye, 2016. 35

Ulusal - Özet - Poster 67

4. Oktay, E.; Kurnaz, N.; Corabatır Dirim, C.; Delialioğlu, N., İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 16

3. Kurnaz, N.; Vural Taşdemir, E.; Oktay, E.; Delialioğlu, N., Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması.. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 16

2. Tezcan Ülger, S.; Bekçi, A.; Ötgün, S.; Aslan, G.; Turan, M., Gemilerin su sistemlerinde Legionella türlerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 10

1. Vural Taşdemir, E.; Delialioğlu, N.; Kandemir, F., Acinetobacter baumanii izole edilen hastalarda çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesi . . 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, 2015. 25

http://klimud2015.org

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2638, 19992 TL, Yürütücü, 2018, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarında Metallobetalaktamaz Varlığının Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 115S799, 0 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Lisans Tezleri 0

3. Hande Kostul, Antibiyotik kullanan hastalarda bağırsak florasının incelenmesi ve Clostridium difficile toksininin araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

2. Fatma Esin Aydın, Süt ve Süt Ürünlerinde Brucella Cinsi Bakterilerin Araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

1. Seda Tezcan, Hemodiyaliz hastalarında Sen virus genotip D ve Sen virus genotip H prevalansı, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 0

2. Müge Şimşek, Klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında Panton-Valentine Lökosidin virulans faktörünün moleküler yöntemlerle belirlenmesi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

1. Semra Özdemir, Mersin İl Merkezinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda Viral Etkenlerin Sıklığının Araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Yönetilen Doktora Tezleri 400

2. Efdal OKTAY GÜLTEKİN, Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Gül Bayram Abiha, Enterobacteriaceae klinik izolatlarında beta laktamaz aktivitesinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 545 Parazitolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Bahar MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-1-2
Bahar MİK 621 Hastane İnfeksiyonları Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 1-2-2
Güz MİK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Güz MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-1-2
Güz MİK 545 Parazitolojide Makale Sunumu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 1-0-1
Güz MİK 640 Parazitolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Güz MİK 647 Antibakteriyel Ajanlar ve Duya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 541 Tıbbi Parazitoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek L 2-1-2
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Bahar MİK 647 Antibakteriyel Ajanlar ve Duya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 640 Parazitolojide Özel Konular Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji ( Doktora 2-0-2
Bahar MİK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim D 4-0-4
Güz EMİB 504 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Güz MİK 640 PARAZİTOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EMİB 513 TIBBİ BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Güz MİK 640 PARAZİTOLOJİDE ÖZEL KONULAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz EMİB 504 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ 2-2-3
Güz MİK 541 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Bahar MİK 636 BAKTERİ GENETİĞİ VE REKOMBİNAN Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Güz MİK 541 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MİK 621 HASTANE İNFEKSİYONLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-2-2
Bahar MİK 636 BAKTERİ GENETİĞİ VE REKOMBİNAN Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MİK 529 TEMEL PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1-0-1
Güz MİK 534 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2-1-2
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 12.300

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 12.300
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yıldız, S.; şimşek, H.; çöplü, N.; Gülay, Z.; , U. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 247-259. 0.500 1.000 0.400 0.200 6.000
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Aslan, G.; ülger, M.; Delialioğlu, N.; Otağ, Z.; Apa, D.; Ersöz, G.; Köksel, O.; Doruk, E.; Kuyucu, N.; özcan, C. Mersin İlindeki Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Mikrobiyolojik ve Demografik Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ , 2017, 47, 197-204. 0.800 1.000 0.200 0.160 4.800
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Sarı , A.; Süzük, S.; Karatuna, O.; öğünç, D.; Karakoç, A.; çizmeci , Z.; Alışkan, H.; Cömert, F.; Bakıcı, M.; Akpolat, N. Ülkemizde Klinik Enterobacteriaceae İzolatlarında Plazmit Aracılı Kolistin Direnç Genlerini (mcr-1 ve mcr-2) Araştıran Çok Merkezli Çalışmaya Ait Sonuçlar . MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2017, 51, 299-303. 0.500 1.000 0.100 0.050 1.500
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 13.200

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 13.200
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Direkel, .; Karaman, .; Tezcan, S.; Utku, S.; Aslan, G.; Uysal, M.; şahin, M.; Delialioğlu, N.; ülger, M.; Emekdaş, G. Hidrazon yapısındaki on farklı bileşiğin antileishmanial aktivitesinin araştırılması. . KAFKAS UNİV VET FAK DERG , 2016, 22, 519-524,
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.040 0.080 2.400
Ozdemir, S.; Delialioglu, N.; Emekdas, G. INVESTIGATION OF ROTAVIRUS, ADENOVIRUS AND ASTROVIRUS FREQUENCIES IN CHILDREN WITH ACUTE GASTROENTERITIS AND EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL FEATURES. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2010, 44, 571-578,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Vayisoglu, Y.; Ozcan, C.; Polat, A.; Delialioglu, N.; Gorur, K. Does Helicobacter pylori play a role in the development of chronic adenotonsillitis?. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 2008, 72, 1497-1501,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Ozturk, C.; Oezge, A.; Yalm, O.; Yilmaz, I.; Delialioglu, N.; Yildiz, C.; Tesdelen, B.; Kudiaki, C. The diagnostic role of serum inflammatory and soluble proteins on dementia subtypes: Correlation with cognitive and functional decline. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2007, 18, 207-215,
Yazar Sayısı: 8, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.040 0.080 2.400
Basterzi, A.; Yazici, K.; Aslan, E.; Delialioglu, N.; Tasdelen, B.; Acar, S.; Yazici, A. Effects of fluoxetine and venlafaxine on serum brain derived neurotrophic factor levels in depressed patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 2009, 33, 281-285,

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 5
5.000 1.000 0.040 0.200 6.000
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 4.200

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 4.200
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Ülger, M.; Özgür, D.; Kurnaz, N.; Delialioğlu, N.; Akar, A., Ten Years of Pediatric Tuberculosis: A Retrospective Study in Mersin, Turkey. . Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology. , 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 0.700 1.000 0.050 0.035 1.050
Aslan, G.; Kurnaz, N.; Ülger, M.; Özgür, D.; Ülger, S., Retrospective Evaluation of 11 Patients with Bone and Joint Tuberculosis in Mersin, Turkey . 38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology., 2017-06-25, 2017-06-28, Sibenik, Hırvatistan, 2017. 0.500 1.000 0.050 0.025 0.750
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
ŞEN, H.; KANDEMİR, F.; DELİALİOĞLU, N.; TAMER, L.; ÖZTUNA, F., Farelerde yapılan osteomiyelit modelinde rank-L serum seviyesi ile diğer enfeksiyon belirteçlerinin ve kültür sonuçlarının korelasyonu çalışması. . 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0.800 1.000 0.100 0.080 2.400
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 29.700
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 29.700