Prof.Dr. NURCAN DORUK
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1332
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
nurcandoruk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
nurcan66@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-16 07:03:43
DÜZENLEME
:
2020-06-25 10:00:13
PUAN
:
9029
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK ANESTEZİYOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2006
PROFESÖR ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. Duru Bülbül, S.; DORUK, N.; SARI, A.; TAŞDELEN, B. PEDİYATRİK ŞAŞILIK CERRAHİSİNDE ENDOTRAKEAL TÜP İLE FLEKSİBL LARİNGEAL MASKENİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR VE AJİTASYON ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF ANAESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİST SOCİATY, 2018, 26, 245-249. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4935
2019
13. ÖZDEMİR, L.; DORUK, N.; BİRBİÇER, H.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M. Evaluation of nurses’ approaches to the deteriorating patients: survey study. RESUSCITATION, 2019, , -. 0 + 0
2010
12. Bilgin, E.; Birbiçer, H.; Özer, Z.; Doruk, N.; Tok, E.; Oral, U. A comparative study of the antiemetic efficacy of dexamethasone, ondansetron, and metoclopramide in patients undergoing gynecological surgery. MED SCİ MONİT, 2010, 16, 336-341. 550 + 0
http://http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/880929

Publications_006.pdf

2009
11. Sayar, S.; Turgut, S.; Doğan, H.; Ekici, A.; Yurtsever, S.; Demirkan, F.; Doruk, N.; Taşdelen, B. Incidence of pressure ulcers in intensive care unit patients at risk according to the Waterlow scale and factors influencing the development of pressure ulcers. J CLİN NURS, 2009, -18, 765-774. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02598.x

2008
10. Yapıcı, D.; Altunkan, Z.; Özeren, M.; Bilgin, E.; Ballı, E.; Tamer, L.; Doruk, N.; Birbiçer, H.; Apa, D.; Oral, U. Effects of levosimendan on myocardial ischaemia-reperfusion injury.. EUR J ANAESTHESİOL, 2008, 25, 8-14. 100 + 0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17892613

9. Birbiçer, H.; Doruk, N.; Atıcı, Ş.; Altunkan, A.; Epözdemir, S.; Oral, U. Percutaneous tracheostomy: A comparison of PercuTwist and multi-dilatators techniques . ANN CARD ANAESTH, 2008, 11, 131-131. 375 + 0
http://http://www.annals.in/article.asp?issn=0971-9784;year=2008;volume=11;issue=2;spage=131;epage=131;aulast=Birbicer

Publications_003.pdf

8. Yapıcı, D.; Özer, Z.; Atıcı, Ş.; Bilgin, E.; Doruk, N.; Cinel, İ.; Dikmengil, M.; Oral, U. Postoperative Effects of Low-Dose Intrathecal Morphine in Coronary Artery Bypass Surgery. J CARD SURG., 2008, 23, 140-145. 350 + 0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18304128

2006
7. Birbicer, H.; Doruk, N.; Cinel, I.; Atici, S.; Avlan, D.; Bilgin, E.; Oral, U. Could adding magnesium as adjuvant to ropivacaine in caudal anaesthesia improve postoperative pain control?. PEDİATR SURG INT, 2006, 23, 195-198. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00383-006-1779-4

Publications_004.pdf

2005
6. Atıcı, Ş.; Cinel, İ.; Cinel, L.; Doruk, N.; Eskandari, G.; Oral, U. Liver and kidney toxicity in chronic use of opioids: an experimental long term treatment model.. J BİOSCİ., 2005, 30, 245-252. 550 + 0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15886461

Publications_005.pdf

5. Doruk, N. The comparison of the efficacy of scoring systems in organophosphate poisoning. TOXİCOLOGY AND INDUSTRİAL HEALTH, 2005, 21, 141-146. 1000 + 0
4. Doruk, N.; Büyükakıllı, B.; Cinel, İ.; Atıcı, Ş.; Cinel, L.; Tamer, L.; Avlan, D.; Bilgin, E.; Oral, U. The effect of preventive use of alanyl-glutamine on diaphragm muscle function in cecal ligation and puncture-induced sepsis model.. JPEN J PARENTER ENTERAL NUTR, 2005, 29, 36-43. 700 + 0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15715272

2003
3. TİFTİK, E.; KIYKIM, A.; ALTINTAŞ, E.; SEZER, K.; DORUK, N.; SEZGİN, O.; seyrek, e.; BÜYÜKAFŞAR, K.; Oral, U. Therapeutic plasma exchange for multidrug intoxication a case report. J CLİN APHER, 2003, 18, 132-133. 0 + 0
10.1002/jca.10057

2. Tiftik, N.; Kiykim, A.; Altintas, E.; Sezer, K.; Doruk, N.; Sezgin, O.; Seyrek, E.; Buyukafsar, K.; Oral, U. Therapeutic plasma exchange for multidrug intoxication: A case report. JOURNAL OF CLİNİCAL APHERESİS, 2003, 18, 132-133. 150 + 5
http://dx.doi.org/10.1002/jca.10057


Alıntılanma Sayısı: 1
1. Ünal, Ş.; Cinel, İ.; Demirkan, F.; Cinel, Z.; öztürk, C.; Doruk, N.; Oral, U. Adenosine enhanced preconditioning prevents apoptosis in the small intestine and inhibits bacterial translocation. CRİTİCAL CARE, 2003, 7, 45-45. 300 + 0
httphttps://www.scienceopen.com/document_file/ea1ee877-75a8-4f76-8bd5-eca2afeabdf2/PubMedCentral/ea1ee877-75a8-4f76-8bd5-eca2afeabdf2.pdf://

Uluslararası - Diğer 85
2017
1. DORUK, N.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; ATICI, Ş.; OREKİCİ TEMEL, G. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 85 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 135
2004
1. Atıcı, Ş.; Cinel, l.; Cinel, İ.; Doruk, N.; Aktekin, M.; Akça, A.; Çamdeviren, H.; Oral, U. Opioid neurotoxicity: comparison of morphine and tramadol in an experimental rat model.. INT J NEUROSCİ., 2004, 114, 1001-1011. 135 + 0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15527204

Uluslararası - Alan endexleri 65
2018
1. AZİZOĞLU, M.; ÖZDEMİR, L.; ÖZKAN, B.; DORUK, N. OUR ANESTHETIC EXPERIENCES IN TRANSCATHETER AORTIC VALVIMPLANTATION PROCEDURE. JOURNAL OF ANESTHESİOLOGY AND REANİMATİON SPECİALİSTS, 2018, 26, 164-168. 65 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1265
2019
10. SAGÜN, A.; DORUK, N. Beyin Ölümünde Donör Bakımı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, , -. 200 + 0
9. SAGÜN, A.; DORUK, N.; MEMİŞ, S. Outpatient Anesthetic Management of A Child With Difficult Airway. CAUSAPEDİA, 2019, 8, 45-49. 0 + 0
2018
8. AZİZOĞLU, M.; DORUK, N.; TAŞDELEN, B. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINLARININFARKLI KİŞİLERCE BİLGİLENDİRİLMESİNİN VEBİLGİLENDİRME SIKLIĞININ AİLE MEMNUNİYETİÜZERİNE ETKİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, 2018, 11, 67-72. 200 + 0
7. DORUK, N.; Bülbül, S.; BİRBİÇER, H.; ÖZER, Z.; TÜRKMENOĞLU, M.; TAŞDELEN, B. LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ OLGULARINDA PROSEAL LARİNGEAL MASKE VE ENDOTRAKEAL TÜPÜN KAF BASINCI VE HAVAYOLU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. JOURNAL OF ANESTHESİA, 2018, 26, -. 170 + 0
2017
6. Sagün, A.; Mart, Ö.; Doruk, N.; Birbiçer, H. Spinal Tümörü Olan Gebede Anestezi UygulamasI: Olgu Sunumu Anesthesia Management in a Pregnant with Spinal Tumour: Case Report . ARUD, 2017, 25, 1-5. 75 + 0
5. DORUK, N.; SAGÜN, A.; AZİZOĞLU, M.; BİRBİÇER, H.; ATICI, Ş.; OREKİCİ TEMEL, G.; Çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 160 + 0
4. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, Ş.; Örekeci Temel, G.; Çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. JOURNAL OF ANESTHESİA, 2017, 25, 224-227. 160 + 0
http://http://www.anestezidergisi.com/upload/pdf/2017/4/2017_4%20KC%CC%A7-9%20(224-227).pdf

3. SAGÜN, A.; DORUK, N.; BİRBİÇER, H. SPİNAL TÜMÖRÜ OLAN GEBEDE ANESTEZİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 47-49. 0 + 0
2016
2. Doruk, N. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA MEKANİK KOMPRESYON CİHAZLARININ YERİ. ANESTEZİ DERGİSİ, 2016, 24, 211-227. 200 + 0
Publications_001.pdf

1. Sagün, A.; Doruk, N. YÜZ VE BOYUN YANIĞI OLAN OLGUDA ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ. ANESTEZİ DERGİSİ, 2016, 24, 185-187. 100 + 0
http://http://www.arss.org/upload/pdf/2016/2016_3-OS-2-(185-187).pdf

Publications_002.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 85
2014
1. DORUK, N.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; yenice, h.; mart, ö.; ATICI, Ş. Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, , -. 85 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 0
1. DORUK, N. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 978-605-9354-47-9, Akademisyen Tıp Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 954 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 0
1. SAGÜN, A.; DORUK, N. Cerrahi Hemşireliği ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, ISBN: 9786057874177, Hipokrat Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. BİRİCİK, E.; DORUK, N. Erişkin Kardiyopulmoner Resusitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 456 Sayfa, İngilizce, , Türkiye, 2018. 0
2. ÖZDEMİR, L.; DORUK, N. SEDASYON VE ANALJEZİ, ISBN: 978-605-258-143-8, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 341 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Doruk, N. ÇOcuk ürolojisinde hasta yönetimi, ISBN: 978-605-4711-05-5, Çocuk ürolojisi derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://cocukurolojisi.org.tr/upload/%C3%A7ocuk%20%C3%BCrolojisinde%20hasta%20y%C3%B6netimi.pdf
2. Doruk, N. Temel İlkyardım, ISBN: 978-605-2396-66-7, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
https://www.akademisyen.com/
3. Doruk, N. Çocuk Ürolojisinde Hasta Yönetimi, ISBN: 978-605-4711-05-5, Türk Çocuk Ürology Derneği , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://cocukurolojisi.org.tr/upload/%C3%A7ocuk%20%C3%BCrolojisinde%20hasta%20y%C3%B6netimi.pdf
Ulusal - Kitap Çevirme 750
1. DORUK, N. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 978-605-9354-47-9, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 954 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
2. DORUK, N. ANESTEZİ KLAVUZU, ISBN: 978605935447-9, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 920 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. DORUK, N. Temel İlkyardım, ISBN: 978-605-2396-66-7, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Ulusal - Yürütücü 100

1. Zor Havayolu, BAP, Proje No: 2009-2 B, 66086 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1258, 127800 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Deneysel ARDS Modelinde Nükleer Faktör Kappa B ile İlişkiliMikroRNA Ekspresyon Yanıtlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1914, 14258 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1281, 140705 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 800

2. Çağlar Aksoy Çolak, Deneysel yanık modelinde omega-3 yağ asidi kullanımının yara iyileşmesi ve sistemik enflamasyon üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Selma Duru Bülbül, Pediyatrik Şaşılık Cerrahisinde Endotrakeal Tüp ile Fleksibl Laringeal Maske’nin Postoperatif Komplikasyonlar ve Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 400

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. ARUD , [ 2017 : 1 ] . 1
2. TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
3. TÜRKİYE KLİNİKLERİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR218 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-16-10
Güz ANR219 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-20-12
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AR502 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR218 Anestezi Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-16-10
Güz ANR219 Anestezi Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-20-12
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR216 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-7-6
Bahar ANR114 Mesleki Uygulamalar Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-7-6
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi ( İkmep ) 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
özdemir, L.; Doruk, N.; Birbiçer, H.; Sagün, A.; Azizoğlu, M. Evaluation of nurses’ approaches to the deteriorating patients: survey study. RESUSCITATION, 2019, , -.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
özdemir, L.; Doruk, N. SEDASYON VE ANALJEZİ, ISBN: 978-605-258-143-8, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 341 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
özdemir, L.; Doruk, N. SEDASYON VE ANALJEZİ, ISBN: 978-605-258-143-8, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 341 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl