Dr.Arş.Gör. ONURHAN GÜVEN
Birim
:
Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastaliklari Anabilim Dali
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21800
E-MAIL
:
onurhanguven@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-07-13 17:18:05
DÜZENLEME
:
2023-01-19 08:56:48
PUAN
:
4827
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 63.75000


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. TAZE VE FORMALİNLİ TEMPORAL ADALE FASYA GREFTİNİN BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK İNCELENMESİ VE SONUÇLARIN FORMALİNLİ DURA GREFTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Derya Ümit Talas, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4450
2023
8. BEGER, O.; GÜVEN, O.; Doğu, S.; VAYISOĞLU, Y.; TALAS, D. Location of the Tympanic Nerve Relative to the Round and Oval Windows. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL ADVANCED OTOLOGY, 2023, 19, 45-49. 800 + 0
10.5152/iao.2023.22682

2021
7. BEGER, O.; VAYISOĞLU, Y.; GÜVEN, O.; ADANIR, S.; taghipour, p.; ÇAKIR, S.; DAĞTEKİN, O.; TALAS, D. Anatomic features of the fetal round and oval windows, and their relations with the tympanic nerve. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2021, 43, 1203-1221. 550 + 0
6. GÜR, H.; İSMİ, O.; GÖRÜR, K.; GÜVEN, O.; VAYISOĞLU, Y.; ÖZCAN, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2021, 32, 286-288. 550 + 0
10.1097/SCS.0000000000007204

5. GÜR, H.; İSMİ, O.; GÖRÜR, K.; GÜVEN, O.; VAYISOĞLU, Y.; ÖZCAN, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2021, 1, 286-288. 0 + 0
4. BEGER, O.; VAYISOĞLU, Y.; GÜVEN, O.; ADANIR, S.; Taghipour, P.; Çakır, S.; DAĞTEKİN, O.; TALAS, D. Anatomic features of the fetal round and oval windows, and their relations with the tympanic nerve. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2021, , -. 550 + 0
10.1007/s00276-020-02672-8

3. GÜVEN, O.; BEGER, O.; VAYISOĞLU, Y.; TALAS, D.; DAĞTEKİN, O. Anatomic features of the fetal round and oval windows, and their relations with the tympanic nerve. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2021, , -. 900 + 0
10.1007/s00276-020-02672-8

2. BEGER, O.; VAYISOĞLU, Y.; GÜVEN, O.; ADANIR, S.; TAGHIPOUR, P.; ÇAKIR, S.; DAĞTEKİN, O.; TALAS, D. Anatomic features of the fetal round and oval windows, and their relations with the tympanic nerve. SURGİCAL AND RADİOLOGİC ANATOMY, 2021, 43, 1-19. 550 + 0
10.1007/s00276-020-02672-8

2020
1. GÜR, H.; İSMİ, O.; GÖRÜR, K.; GÜVEN, O.; VAYISOĞLU, Y.; ÖZCAN, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2020, , -. 550 + 0
10.1097/SCS.0000000000007204

Uluslararası - Diğer 30
2022
1. GÜR, H.; İSMİ, O.; VAYISOĞLU, Y.; GÖRÜR, K.; ÜNAL, M.; GÜVEN, O.; ÖZCAN, C. Results of 301 Parotidectomies: A Twenty-Year Experience of One Single Institution. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2022, , -. 30 + 0
10.1007/s12070-022-03157-3

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 100
2023
5. GÜVEN, O.; GÖRÜR, K.; BAL, K.; GÜR, H.; ÖZCAN, C. A PATIENT WITH VERTIGO FOLLOWING AN IN-VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT: WHIPLASH SYNDROME, A CASE REPORT. ENTCASE, 2023, , -. 0 + 0
2020
4. GÜVEN, O.; GÜR, H.; İSMİ, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, , -. 0 + 0
3. GÜVEN, O.; GÜR, H.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; TİFTİK, E.; İSMİ, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, , -. 0 + 0
2. GÜVEN, O.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; İSMİ, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, 6, -. 100 + 0
1. GÜVEN, O.; GÜR, H.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; TİFTİK, E.; İSMİ, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THEPARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: ACASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, 6, 87-92. 0 + 0
Ulusal - Özet - Poster 110

4. GÜVEN, O.; GÜR, H.; İSMİ, O.; VAYISOĞLU, Y.; GÖRÜR, K.; ÖZCAN, C., Rekürren parotit atakları ile seyreden Kussmaul hastalığı. Türk ulusal kulak burunboğaz ve baş boyun cerrahisi sanal kongresi, 2020-11-26, , , Türkiye, . 21

3. GÜVEN, O.; GÖRÜR, K.; İSMİ, O.; GÜR, H., Petröz apeks efüzyonu ve subkoklear yaklaşım. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisikongresi, 2019-11-13, , , Türkiye, . 23

2. GÜR, H.; GÜVEN, O.; ÖZCAN, C.; İSMİ, O., Antrokoanal polliple birlikte görülen maksiller sinüs yerleşimli ektopik diş.. 41. Türk ulusal kulak burun boğazve baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-11-13, , , Türkiye, . 21

1. GÜVEN, O.; GÜR, H.; İSMİ, O.; GÖRÜR, K., SFENOİD SİNÜS VE VOMERDE YERLEŞİM GÖSTEREN FİBRÖZ DİSPLAZİ. 41.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, 2019-11-13, 2019-11-17, ANTALYA, Türkiye, . 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. Taze ve formalinli temporal adale fasya greftinin biyomekanik ve histolojik incelenmesi ve sonuçların formalinli dura grefti ile karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2021-2-TP3-4432, 24428 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal 0
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
2. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gür, H.; Ismi, O.; Vayısoğlu, Y.; Görür, K.; ünal, M.; Güven, O.; özcan, C. Results of 301 Parotidectomies: A Twenty-Year Experience of One Single Institution. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2022, , -.
10.1007/s12070-022-03157-3
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl