Dr. Öğr. Üyesi Osman Özdoğan
Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
GSM
:
+90-505-4501380
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
osmanozdogan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
osmanozdogan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-01 15:25:17
DÜZENLEME
:
2019-01-01 18:41:32
PUAN
:
4373
YABANCI DİL
:
İngilizce, upper , ÜDS, 68.75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
7 TIP FAKULTESİ EGE UNİVERİSTESİ 2001
7 ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2002
6 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ SB. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A.H 2003
5 İÇ HASTALIKLARI SB. İSTANBUL. E. A. H 2004
4 GASTROENTEROLOJİ SB. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A .H 2010
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. TRANSAMİNAZLARI NORMAL HBe Ag(-) HEPATİT B HASTALARINDA KARACİĞER BİYOPSİSİ Danışman: Dr. Canan Alataş Alkım, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, istanbul, Türkiye, Devam ediyor.

Theses_002.pdf

2. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında serum asimetrik dimetil arjinin düzeylerinin kan lipid paremetreleri, HbA1c ve karotis intima medi kalınlığı arasındaki ilişki Danışman: Dr. Esma Güldal Altunoğlu, Diğer, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul , Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOORDİNATÖR 4.SINIF DAHİLİYE ANABİLİMDALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-01 - 2018-09-01
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. özdoğan, O.; çekiç, B. Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey?. SİSLİ ETFAL HASTANESİ TİP BULTENİ / THE MEDİCAL BULLETİN OF SİSLİ HOSPİTAL, 2017, 2017, 63-70. 0 + 0
10.5350/SEMB.20161205110503

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1900
2018
7. Yaraş, S.; üçbilek, E.; özdoğan, O.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Real-life results of treatment with ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, and ritonavir combination in patients with chronic renal failure infected with HCV in Turkey. TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2018, , -. 650 + 0
10.5152/tjg.2018.18269

6. Sezgin, O.; özdoğan, O.; Yaraş, S.; üçbilek, E.; Altıntaş, E. Evaluation of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A single tertiary care unit experience from Turkey. TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2018, 2019, 210-217. 800 + 0
10.5152/tjg.2018.18292

Publications_011.pdf

2016
5. Bayram, M.; Köksal, A.; Alkım, H.; Boğa, S.; Ergün, M.; özdoğan, O.; Altinkaya, E.; Alkım, C. First Week HCV RNA Level Under the Pegylated Interferon and Ribavirin Treatment Predicts Sustained Virological Response. AMERİCAN JOURNAL OF THERAPEUTİCS, 2016, 23, 1612-1618. 250 + 0
10.1097/MJT.0000000000000279

2014
4. Riza koksal, A.; Boga, S.; Alkim, H.; Ergun, M.; Bayram, M.; Sakiz, D.; Ozdogan, O.; Altinkaya, E.; Alkim, C. How does a biopsy of endoscopically normal terminal ileum contribute to the diagnosis? Which patients should undergo biopsy?. CO-ACTİON PUBLİSHİNG, 2014, 9, 0-0. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.3402/ljm.v9.23441

Publications_001.pdf

2013
3. Altunoğlu, E.; Akbaş, F.; Erdenen, F.; Müderrisoğlu, C.; ülgen, E.; Boz, M.; Barut, Y.; özdoğan, O. Carotid Intima Media Thickness and Parameters Related to Blood Flow in Obese Patients. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2013, 33, 917-922. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2012-30163

Publications_002.pdf

2012
2. Karpat, Z.; özel, A.; özdoğan, O.; Toksoy, G.; Mahmutoğlu, A. Ultrasonographic diagnosis of median arcuate ligament syndrome:a report of two cases. MEDİCAL ULTRASONOGRAPHY, 2012, 2012, 154-157. 0 + 0
2011
1. Köksal, A.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Buğdacı, M.; özdoğan, O.; Boğa, S.; Alkım, H.; Sökmen, M. Infliximab- and azathioprine-related severe neutropenia and thrombocytopenia in a case with Crohn’s disease. THE TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2011, 22, 537-539. 0 + 0
10.4318/tjg.2011.0409

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 90
2016
3. üçbilek, E.; Abaylı, B.; Koyuncu, M.; Mıdıklı, D.; Gözüküçük, S.; Akdağ, A.; özdoğan, O.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Distribution of hepatitis C virus genotypes among intravenous drug users in the Çukurova region of Turkey. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 46, 66-71. 20 + 0
Publications_009.pdf

2015
2. Bayram, M.; Koksal, A.; Alkım, H.; Boğa, S.; Ergün, M.; özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Alkım, C. First Week HCV RNA Level Under the Pegylated Interferon and Ribavirin Treatment Predicts Sustained Virological Response. AM J THER, 2015, 2015 Apr 30 , 1-7. 50 + 0
10.1097/MJT.0000000000000279

Publications_005.pdf

2014
1. Pusuroğlu, H.; Ertürk, M.; Akgül, .; çelik, .; Surgit, .; Demir, A.; özal, E.; Bolat, .; çakmak, H.; özdoğan, O. Plasma N-terminal Pro-brain Natriuretic Peptide Levels Identifying Non-dipping Pattern in Patients with Hypertension. EXPERIMENTAL & CLINICAL CARDIOLOGY, 2014, 20, 64-86. 20 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 170
2018
2. özdoğan, O.; Yaraş, S.; Altınkaya, E.; Alkım, C.; Yılmaz özgüven, M.; Köksal, A. A Misleading Parameter in the Diagnosis of Chronic Hepatitis B: Persistently Normal Transaminases. VİRAL HEPATİTİS JOURNAL, 2018, 24, 79-84. 170 + 0
10.4274/vhd.2018.0010

Publications_012.pdf

2013
1. Pamukçu, .; Selçukbiricik, F.; Bilici, A.; Sakız, D.; özdoğan, O.; Borlu, F. Signet Cell Carcinoma of Colon in a Nineteen-Year-Old Patient: A Case Report. CASE REPORTS İN ONCOLOGİCAL MEDİCİNE, 2013, 2013, 1-4. 0 + 0
10.1155/2013/695450

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 760
2017
5. özdoğan, O.; çekiç, B. Türkiye’deki tip 2 diyabet hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeyleri ile ateroskleroz arasında bir korelasyon var mıdır?. KARE PUBLİSHİNG, 2017, 51 - 1, 63-70. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5350/SEMB.20161205110503

Publications_010.pdf

2015
4. özdoğan, E.; özdoğan, O.; Altunoğlu, E.; Köksal, A. Relationship of blood lipid levels with Hba1c and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus. YERKURE TANİTİM VE YAYİNCİLİK HİZMETLERİ, 2015, 248-254. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.5350/SEMB.20150903125636

Publications_003.pdf

3. Ergün, M.; Köksal, A.; özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Alkım, C.; Alkım, H. Zor taşlarda zor bir metod: Mekanik litotripsi, Şişli Etfal Hastanesi deneyimi. ENDOSKOPİ, 2015, 23, 14-17. 120 + 0
2014
2. Ergün, M.; özdoğan, O.; Köksal, A.; Boğa, S.; Alkım, C. Nazobiliyer drenaj halen etkin ve güvenilir bir yöntemdir: Şişli Etfal Hastanesi deneyimi. ENDOSKOPİ, 2014, 22, 8-10. 160 + 0
2011
1. Cekic, B.; ısik, I.; Barut, A.; Ozdogan, O.; Guvenen, G.; Ozdemir, H. Evulation of The Effect of Hba1c Value and Duration of Diabetes Mellitus on Ocular Hemodynamics by Color Doppler Ultrasonography. AVES PUBLİSHİNG CO., 2011, 12, 171-174. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/1304.8503.2011.92905

Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 85
2015
2. Ergün, M.; Köksal, A.; özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Alkım, H.; Alkım, C. Zor taşlarda zor bir metod: Mekanik litotripsi, Şişli Etfal Hastanesi deneyimi . TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2015, 23, 15-18. 60 + 0
Publications_008.pdf

2014
1. Ergün, M.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Altınkaya, E.; özdoğan, O.; Alkım, H.; Alkım, C. Nasobiliary drainage is still an effective and reliable treatment modality: Şişli Etfal Hospital experience . TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2014, 22, 9-11. 25 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. Karaca, .; özdoğan, O. GİRİŞİMSEL VE TEDAVİ EDİCİ GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ, ISBN: 978-975-6257-37-1 , KARGER AND AVRUPA TIP KİTAPÇILIK LTDŞTİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 60

2. YARAŞ, S.; SEZGİN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ÖZDOĞAN, O.; ALINTAŞ, E., Does Sustained Viral Response Achieved with Direct Acting Antiviral Drugs Correlate with the Liver Shear Wave Elastography Changes and Liver Fibrosis in Chronic HCV Patients?. ddw 2018, 2018-12-08, 2018-12-17, CALIFORNIA, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 60

https://ddw.org/home

1. Yaraş, S., The real-life experience with directly acting antivirals in chronic hepatitis C treatment: a single center experience from Turkey. APASL 2018, 2018-03-14, 2018-03-18, New Delhi , Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_053.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 52

2. Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Ergün, M.; Alkım, C., Relationship between vitamin B12 levels and survival of HCC. APASL Liver Week, 2013-06-06, 2013-06-10, Singapore, Singapur, 2013. 25

Scientific_Meetings_051.pdf

1. Boğa, S.; Köksal, A.; bayram, M.; Özdoğan, O.; Ergün, M.; Alkım, C., A case of fasciola hepatica presenting with neuropathy. APASL Liver Week, Hepatol Int, 2013-06-06, 2013-06-10, Singapore, Singapur, 2013. 27

Scientific_Meetings_052.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 120

4. ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O.; ALTINTAŞ, E., HCV tedavisinde kullanılan doğrudan etikili antiviral ilaçların insülin direnci ve lipid parametreleri üzerine etkileri. UGH 2018, 2018-11-20, 2018-11-24, ANTALYA, Türkiye, 2018. 42

Scientific_Meetings_056.pdf

3. Akkuzu, M.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O., Anti HCV Pozitif Saptanıp Takip ve Tedavisiz Kalmış Hastalar: Farkındalığın Arttırılması Gerekli. UGH 2018, 2018-11-20, 2018-11-24, antalya, Türkiye, 2018. 27

Scientific_Meetings_055.pdf

2. Köksal, A.; Alkım, C.; Boğa, S.; Bayram, M.; Özdoğan, O.; Altunkaya, E.; Ergün, M., Kronik viral hepatit B enfeksiyonunda noninvaziv ve invaziv fibrozis skorlarının karşılaştırılması. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 17

Scientific_Meetings_008.PDF

1. Ergün, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Alkım, C., Subtotal gastrektomili hastada 35 yıl sonra anastomoz hattında gelişen taşlı yüzük hücreli tümör. 12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2013-04-18, 2013-04-20, İstanbul, Türkiye, 2013. 32

Scientific_Meetings_020.pdf

Ulusal - Özet - Poster 836

56. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Özdoğan, E.; Alkım, C., Sürekli ALT normal, HBV DNA >2000 ıu/ml olan inaktif hepatit b taşıyıcılarında kronik hepatit oranı nedir ve bu hastalarda biopsi ve tedavi başlama kriterini gösteren parametreler var mıdır. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2015-11-25, 2015-11-29, Antalya, Türkiye, 2015. 20

Scientific_Meetings_001.pdf

55. Özdoğan, O., Bulbusda Ülser ve Eroziv Bulbit Şeklinde Komplet Bulber Darlık Yapan Adenokarsinom Vakası. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2015-11-25, 2015-11-29, Antalya, Türkiye, 2915. 25

Scientific_Meetings_004.pdf

54. Özdoğan, O., Çölyak Tanısı Konulduktan 6 Ay Sonra Ülseratif Kolit Gelişen Hasta. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2015-11-25, 2015-11-29, Antalya, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

53. Özdoğan, O.; Kök, E., Tizanidin’ e Bağlı Akut Hepatit Vakası. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,, 2015-11-25, 2015-11-29, Antalya, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_002.pdf

52. Özdoğan, O.; Tunç, E., 20 Yıldan Beri Yutma Güçlüğü Çeken Demonstratif Plummer Vinson Sendromu. 32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2015-11-25, 2015-11-29, Antalya, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_005.pdf

51. Özdoğan, O.; Pınarbaşılı, T., Akut Batını Taklit Eden Nadir Bir Vaka; Primer apendajitis epiploika. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_007.pdf

50. Özdoğan, O.; Deniz, Ö., Karaciğer Biopsisinden Bir Hafta Sonra Kolestaz ve Hemobilia ile Başvuran Olgu. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_009.pdf

49. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Akpınar, E., Otoimmun Hepatit’e bağlı karaciğer sirozu ve Çölyak birlikteliği. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 23

Scientific_Meetings_010.pdf

48. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Turan, M., Total Kolektomi Olmuş Ülseratif Kolit Hastasında 19 Yıl Sonra Gelişen Amiloidoz ve Kronik Aktif İnterstisyel Nefrit. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_011.pdf

47. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Bayram, M.; Akpınar, E., Double Pilor Özelliği Gösteren Nadir Tip Mide Skuamöz Hücreli Karsinom Vakası. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 23

Scientific_Meetings_006.pdf

46. Özdoğan, O., İleri Yaşda Akut Apandisit ile Prezente Olan Çekum tümörü. 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2015-10-08, 2015-10-10, Afyon, Türkiye, 2015. 25

Scientific_Meetings_008.pdf

45. Alkım, C.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Demir, A.; Altunkaya, E.; Özdoğan, O., Karaciger sirozunun komplikasyonlari ve prognoz. 10. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2013-09-25, 2013-09-29, Kıbrıs, Türkiye, 2013. 2

Scientific_Meetings_021.pdf

44. Köksal, A.; Alkım, H.; Bayram, M.; Boğa, S.; Özdoğan, O.; Altınkay, E.; Ergün, M., Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Entekavir Tedavisinin Beş Yıllık Sonuçları. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 8

Scientific_Meetings_005.PDF

43. Köksal, A.; Ergün, M.; Boğa, S.; Bayram, M.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Alkım, H., Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Tenofovir Disoproksil Tedavisinin Dört Yıllık Sonuçları. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 6

Scientific_Meetings_004.PDF

42. Bayram, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M.; Alkım, H.; Alkım, C., HBV tedavisinde telbivudin kullanımı: Etkinlik ve yan etkiler. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 15

Scientific_Meetings_003.PDF

41. Bayram, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M.; Alkım, H.; Alkım, C., Telbivudin tedavisi kreatinin klirensini değiştiriyor mu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 15

Scientific_Meetings_002.PDF

40. Alkım, C.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Demir, A.; Altınkaya, E.; özdoğan, O., Hastaneye yatan karaciğer sirozlarının etiyolojik dağılımı. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 2

Scientific_Meetings_006.PDF

39. Köksal, A.; Boğa, S.; Alkım, H.; Ergün, M.; Bayram, M.; Özdoğan, O.; Altınkaya, E., Endoskopik olarak eozinofilik özofajit düşünülen vakaların patoloji bulguları. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 6

Scientific_Meetings_007.PDF

38. Ergün, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Alkım, H.; Alkım, C., Zor taşlarda zor bir metod: Mekanik Litotripsi Şişli Etfal Hastanesi Deneyimi. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 15

Scientific_Meetings_001.PDF

37. Özcafer, P.; Damar, A.; Özdoğan, O.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Ergün, M., Glatiramer asetatın induklediği toksik hepatit. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 11

Scientific_Meetings_015.pdf

36. Ergün, M.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Sökmen, M., Nazobiliyer drenaj halen etkin ve güvenilir bir metodtur: Şişli Etfal Hastanesi deneyimi. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi , 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 11

Scientific_Meetings_016.pdf

35. Alkım, C.; Ergün, M.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M., 26 yasında hepatit b zemininde nonsirotik bir hepatoseluler karsinom olgusu. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 6

Scientific_Meetings_012.pdf

34. Özdoğan, O.; Ergün, M.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Alkım, C., Entekavir tedavisj altında gelişen ince barsak adenokarsinomu: yeni bir birliktelik mi?, tesadüf mü. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, , 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

Scientific_Meetings_013.pdf

33. Bayram, m.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M., HBV tedavisinde telbivudin kısa dönem sonuçlarımız. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2013-05-28, 2013-06-01, İstanbul, Türkiye, 2013. 17

Scientific_Meetings_014.pdf

32. Boğa, S.; Özdoğan, O.; Bayram, M.; Ergün, M.; Alkım, C., Nakil listesine alınmasi beklenirken operasyonla kür olan bir Budd-Chiari Sendromu olgusu. 12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2013-04-18, 2013-04-20, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

Scientific_Meetings_017.pdf

31. Bayram, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M.; Alkım, C., Kolanjitin nadir sebebi Fasiola Hepatika olgusu. 12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2013-04-18, 2013-04-20, İstanbul, Türkiye, 2013. 16

Scientific_Meetings_019.pdf

30. Alkım, C.; Alkım, H.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Özağarı, A., Crohn hastaligi ve böbrek tutulumu olan olgunun 2 yıllık izlemi. 12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2013-04-18, 2013-04-20, İstanbul, Türkiye, 2013. 6

Scientific_Meetings_018.pdf

29. Alkım, C.; Özdoğan, O.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Ergün, M.; Pamukçu, Ö., 1. Gastrointestinal Endoskopi Günleri. Segmental Caroli hastalığı olgusu, 2013-04-12, 2013-04-13, İstanbul, Türkiye, 2013. 13

Scientific_Meetings_024.pdf

28. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; bayram, M.; Ergün, M.; Alkım, C., 19 Yaşındaki hastada taşlı yüzük hücreli kolon karsinomu. 1. Gastrointestinal Endoskopi Günleri, 2013-04-12, 2013-04-13, İstanbul, Türkiye, 2013. 20

Scientific_Meetings_023.pdf

27. Ergün, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Ozcafer, P.; Demir, A., Duodenal Tüberküloz: olgu sunumu. 1. Gastrointestinal Endoskopi Günleri, 2013-04-12, 2013-04-13, İstanbul, Türkiye, 2013. 13

Scientific_Meetings_022.pdf

26. Bayram, M.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M.; Alkım, C., Anti Hbs pozitif hastada immun supresif tedavi altında akut hepatit B olgusu. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, İstanbul, Türkiye, 2012. 12

Scientific_Meetings_027.pdf

25. Boğa, s.; Köksal, A.; Ergün, M.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Sakız, D.; Alkım, H., Kaposi sarkomunun gastrointestinal tutulumu olgu sunumu. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 7

24. Bayram, M.; Köksal, A.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Ergün, M.; Sökmen, M., Kronik hepatit C hastalarında standart pegile interferon alfa ve ribavirin tedavisinin etkinliği ve tedavi başarısını etkileyen faktörler. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 11

Scientific_Meetings_032.pdf

23. Köksal, A.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Bayram, M.; Sakız, D.; Ergün, M., “ Endoskopik olarak normal görünümlü terminal ileum biopsilerinin tanısal önemi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 13

Scientific_Meetings_026.pdf

22. Özcan, N.; bayram, M.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Köksal, A.; Yıldız, S.; Güven, E., “ Delta ajanlı HBV’ye bağlı dekompanse karaciğer sirozlu hastada akciğer tüberkülozu. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 15

Scientific_Meetings_029.pdf

21. Engin, A.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; bayram, M.; Yılmaz, C.; Alkım, C., Naive kronik hepatit B tanılı hastalarda lamuvidin direnci. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 15

Scientific_Meetings_031.pdf

20. Köksal, A.; Boğa, S.; Altınkaya, E.; özdoğan, O.; bayram, M.; Ergün, M.; Alkı, C., Hepatoselüler karsinomda vitamin B12 düzey ile sağ kalım ilişkisi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 12

Scientific_Meetings_030.pdf

19. Bayram, M.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Özgüven, B.; Ergün, M., Anti Hbs pozitif okkült HBV’ye bağlı karaciğer siroz olgusu. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 11

Scientific_Meetings_028.pdf

18. Özdoğan, O.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; Ergün, M., Kronik böbrek yetmezlikli hastada distal kolit tutulumlu tüberküloz vakası. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 20

Scientific_Meetings_025.pdf

17. Alkım, C.; Alkım, H.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; özdoğan, O.; Boğa, S.; özağarı, A., Kidney involvement in inflammatory bowel disease: case report. 28. National Gastroenterology Week, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 7

Scientific_Meetings_037.pdf

16. Özdoğan, O.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Bugdacı, M.; Köksal, A.; Boğa, S.; Sökmen, M., Klatskin tümörünü taklit eden noroendokrin tümör. 28. National Gastroenterology Week, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 20

Scientific_Meetings_038.pdf

15. Sökmen, M.; Alkım, C.; Boğa, S.; Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; köksal, A., Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography under ultrasound guidance without fluoroscopy in a pregnant woman. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 13

Scientific_Meetings_040.pdf

14. Alkım, C.; Sakız, D.; Alkım, H.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Sökmen, M., The relationship between the carditis and reflux or gastritis in dyspeptic patients. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 10

Scientific_Meetings_034.pdf

13. Boğa, S.; Köksal, A.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Sakız, D.; Alkım, C., The importance of duodenum biopsy in cases with chronic diarrhea. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 13

Scientific_Meetings_036.pdf

12. Özdoğan, O.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; Bayram, M.; çetin, G.; Alkım, C., Common variable immune deficiency syndrome at the case with chronic diarrhea. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 20

Scientific_Meetings_035.pdf

11. Köksal, A.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Sakız, D.; Alkım, C., Histopathologic evaluation of the terminal ileal aphtous ulcers. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 16

Scientific_Meetings_042.pdf

10. Köksal, A.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; sakız, D.; Alkım, C., The evoluation of normal looking terminal ileum biopsies. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 16

Scientific_Meetings_041.pdf

9. Alkım, C.; Özdoğan, O.; Köksal, A.; Altınkaya, E.; Boğa, S.; Sökmen, M., Our last 2 year ercp cases. 28. National Gastroenterology Week, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 18

Scientific_Meetings_039.pdf

8. Köksal, A.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Bugdacı, M.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; köksal, Ü., Kronik Hepatit B enfeksiyonunda entekavir tedavisinin üç yıllık sonuçları. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2011-09-28, 2011-10-02, Antalya, Türkiye, 2011. 7

Scientific_Meetings_045.pdf

7. Köksal, A.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Dikilitaş, M.; Polat, N., “ Adenokarsinomu Taklit Eden Duodenal Lenfoma Olgusu. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2011-09-28, 2011-10-02, Antalya, Türkiye, 2011. 11

Scientific_Meetings_043.pdf

6. Köksal, A.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Bugdaci, M.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Sökmen, M., Tenofovir Disoproksil tedavisi alan kronik hepatit B enfeksiyonlu hastaların retrospektif değerlendirlmesi . 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2011-09-28, 2011-10-02, Antalya, Türkiye, 2011. 10

Scientific_Meetings_046.pdf

5. Özdoğan, O.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; Boğa, S.; Sökmen, M., Asit gelisen olguda; Bruselloz. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2011-09-28, 2011-10-02, Antalya, Türkiye, 2011. 21

Scientific_Meetings_044.pdf

4. Altınkaya, E.; Alkım, C.; Bugdacı, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Sökmen, M., H. Pylori enfeksıyonu insülün resistansı için bir risk faktörümü'dür. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 10

Scientific_Meetings_050.pdf

3. Altınkaya, E.; Alkım, C.; Bugdacı, M.; Köksal, A.; özdoğan, O.; Boğa, S.; Sökmen, M., Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda üst gastrointestinal sistemde histolojik ve endoskopik bulgular. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 7

Scientific_Meetings_047.pdf

2. Bugdacı, M.; Alkım, C.; Altınkaya, E.; Köksal, A.; özdoğan, O.; Boğa, S.; Gökbelen, Y., Akut pankreatitli olgularda kardiyak bulgular ve hipokalsemi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 8

Scientific_Meetings_048.pdf

1. Altınkaya, E.; Alkım, C.; Bugdacı, M.; Köksal, A.; Özdoğan, O.; Boğa, S.; Sökmen, M., Obez kişilerde Helicobakter Pylori sıklığında artış varmı . 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 10

Scientific_Meetings_049.pdf

2. Türk Gastroenteroloji Derneği , Üye No: 1789, Türkiye, 2012-11-06-Devam ediyor.
1. Türk Karaciğer Araştırma Derneği , Üye No: 1789, Türkiye, 2012-03-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Yaraş, S.; üçbilek, E.; özdoğan, O.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Real-life results of treatment with ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, and ritonavir combination in patients with chronic renal failure infected with HCV in Turkey. TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2018, , -.
10.5152/tjg.2018.18269
Sezgin, O.; özdoğan, O.; Yaraş, S.; üçbilek, E.; Altıntaş, E. Evaluation of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A single tertiary care unit experience from Turkey. TURKİSH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2018, 2019, 210-217.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
özdoğan, O.; Yaraş, S.; Altınkaya, E.; Alkım, C.; Yılmaz özgüven, M.; Köksal, A. A Misleading Parameter in the Diagnosis of Chronic Hepatitis B: Persistently Normal Transaminases. VİRAL HEPATİTİS JOURNAL, 2018, 24, 79-84.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
üçbilek, E.; Abaylı, B.; Koyuncu, M.; Mıdıklı, D.; Gözüküçük, S.; Akdağ, A.; özdoğan, O.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Distribution of hepatitis C virus genotypes among intravenous drug users in the Çukurova region of Turkey. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 46, 66-71,
Publications_009.pdf
Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
özdoğan, O.; çekiç, B. Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey?. SİSLİ ETFAL HASTANESİ TİP BULTENİ / THE MEDİCAL BULLETİN OF SİSLİ HOSPİTAL, 2017, 2017, 63-70,
10.5350/SEMB.20161205110503

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karpat, Z.; özel, A.; özdoğan, O.; Toksoy, G.; Mahmutoğlu, A. Ultrasonographic diagnosis of median arcuate ligament syndrome:a report of two cases. MEDİCAL ULTRASONOGRAPHY, 2012, 2012, 154-157,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
üçbilek, E.; Abaylı, B.; Koyuncu, M.; Mıdıklı, D.; Gözüküçük, S.; Akdağ, A.; özdoğan, O.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Distribution of hepatitis C virus genotypes among intravenous drug users in the Çukurova region of Turkey. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 46, 66-71,
Publications_009.pdf
Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Pamukçu, .; Selçukbiricik, F.; Bilici, A.; Sakız, D.; özdoğan, O.; Borlu, F. Signet Cell Carcinoma of Colon in a Nineteen-Year-Old Patient: A Case Report. CASE REPORTS İN ONCOLOGİCAL MEDİCİNE, 2013, 2013, 1-4,
10.1155/2013/695450

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)