Dr.Arş.Gör. ÖZGE ÜNAL

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
12 Haziran 1990
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
ozgeunal@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ozgeunal@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-23 11:06:15
DÜZENLEME
:
2019-02-08 09:40:56
PUAN
:
500
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA PSİKOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. Gruplar Arası Bağlamda Özgeci Cezalandırma Danışman: Dr. Serap Akgün, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. YAKIN İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA ÇÖZME STİLLERİ VE MİZAH TARZLARI EVLİLİK DOYUMUNU YORDAR MI? Danışman: Dr. Serap Akgün, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Diğer 100
2019
1. Unal, O.; Akgun, S. The Relationship between Humor Style, Marital Adjustment and Marital Satisfaction in Close Relationships. SADA INSTİTUTE, 2019, 7, 0-0. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.7816/nesne-07-15-03

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. Ünal, Ö., ADALETİN ÇOKLU İHTİYAÇLARI MODELİ: ADALETİN ÖNEMİNE MOTİVASYONEL BİR YAKLAŞIM. 4. ULUSLARARASı SOSYAL BEşERI VE İDARI BILIMLER SEMPOZYUMU, 2018-05-03, 2018-05-05, Alanya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

2. Ünal, Ö.; Akgün, S., Does The Conflict Resolution Style Predict Marital Adjustment?. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-02-03, 2016-02-06, Paris, Fransa, 2016. 100

http://iassr2.org/?page_id=1112

1. Ünal, Ö.; Sunal, A., ROMANTİK İLİŞKİLERDE BAŞLATMA DAVRANIŞI: CİNSİYET ROLLERİ VE KİŞİLİĞİN BAŞLATMA STRATEJİLERİ TERCİHİNDE ROLÜ. 14. Avrupa Psikoloji Kongresi, 2015-07-07, 2015-07-10, Milano, İtalya, 2015. 100

http://www.ecp2015.it/

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Gündüz, T.; Ünal, Ö.; Köseoğlu, T., Özgeci Cezalandırma ile İşbirliği Davranışı Arasındaki İlişki. 16. Avrupa Psikoloji Kongresi, 2019-07-02, 2019-07-05, Moscow, Rusya, 2019. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Ünal, Ö.; Akgün, S., Mizah Stilleri ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolünün Aktör Partner Etkileri Açısından İncelenmesi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-07, İzmir, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl