Prof.Dr. FATMA ÖZLEM KANDEMİR

Birim
:
Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3410000
Dahili
:
2575
OLUŞTURMA
:
2015-06-08 09:36:04
DÜZENLEME
:
2018-05-14 14:38:17
PUAN
:
178177
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1991
TIPTA UZMANLIK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOÇENTLİK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÜAK 2004
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavisinin etkinliği Danışman: Dr. Fatma Özlem Kandemir, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BAŞKAN BAŞKANLIK 2007-03-01 - 2007-11-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2017
5. Kandemir, Ö.; Gültekin, O. Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Damar İçi Uyuşturucu Madde Kullanıcılarında Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı. TUR Kİ YE KLİ NİK LE Rİ J MED SCİ 2017;37(1):21-6, 2017, 37, 21-26. 0 + 0
2016
4. Börekçi, g.; Aras, N.; Kandemir, Ö.; Yalın, S.; Karakaş, S.; Berköz, M. Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonları ile TNF-α(-308) Gen Polimorfi zmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. MİKROBİYOL BUL, 2016, 50, 236-244. 0 + 0
3. Kandemir, Ö. Diyabetik ayak enfeksiyonları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J INF DİS- SPECİAL TOPİCS, 2016, 9, 37-42. 0 + 0
2. Hatipoglu, M.; Mutluoğlu, M.; Turhan, V.; Uzun, G.; Lipsky, B.; Sevim, E.; Demirarslan, H.; Kandemir, Ö. Causitive pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections: A prospective multi-center study. JOURNAL OF DİABETES AND ITS COMPLİCATİONS, 2016, 30, 910-916. 0 + 0
10.1016/j.jdiacomp.2016.02.013

1. Kandemir, Ö.; Bozlu, M.; Efesoy, O.; Güntekin, O.; Tek, M.; Akbay, E. The incidence and risk factors of resistant E. coli infections after prostate biopsy under fluoroquinolone prophylaxis: a single-centre experience with 2215 patients. JOURNAL OF CHEMOTHERAPY 2016, 2016, 1, 284-288. 0 + 0
http://www.maneyonline.com/loi/joc

Uluslararası - Diğer 100
2014
21. Kandemir, Ö. Investigation of IL-1 beta, IL-1 receptor antagonist and IL-8 gene polymorphisms in patients with chronic hepatitis B and C. MİKROBİYOL BUL. , 2014, 1, 1-55. 0 + 0
2013
20. Kandemir, Ö. Chronic hepatitis B and IL28B rs12979860 polymorphism: preliminary study. MOL BİOL REP., 2013, 1, 1-55. 0 + 0
2012
19. Kandemir, Ö. Association of insulin resistance, viral load, and adipokine levels with liver histology in patients with chronic hepatitis C: an observational, multicenter study in Turkey. EUR J GASTROENTEROL HEPATOL, 2012, 1, 1-55. 0 + 0
2011
18. Kandemir, Ö. Correlation between intrahepatic hepatitis B virus cccDNA levels and other activity markers in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B infection. EUR J GASTROENTEROL HEPATOL, 2011, 1, 1-55. 0 + 0
2009
17. Kandemir, Ö. Anthrax; a rare couse of preceptal cellulitis. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİ, 2009, 1, 1-45. 0 + 0
16. Kandemir, Ö. Evaluation of MHC Class 2 alleles in chronic hepatitis B patients and inactive hepatitis B carriers. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
15. Kandemir, Ö. Role of AST, protrombin-INR and platelet count in the detection of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. TURKH J MED SCİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
14. Kandemir, Ö. Tyroid and celiac autoantibodies in patients with chronic hepatitis C. . TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
2008
13. Kandemir, Ö. Comparison of tigecycline and teicoplanin in an experimental methicillin resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis model. J CHEMOTHERAPY , 2008, 1, 1-55. 0 + 0
12. Kandemir, Ö. Effects of GSTT1, GSTM1 and GSTP1 gene polymorphism on the course of hepatitis B virus infection. HEPATO- GASTROENTEROLOGY, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
2007
11. Kandemir, Ö. Risk factors for infection of diabetic foot with multi-antibiotic resistant microorganisms. J INFECTİON, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
2005
10. Kandemir, Ö. Effect of Adjunctive Clarithromycin on the Treatment of Foreign Body-Releated Pseudomonas aeruginosa Osteomyelitis Model. CLİN ORT, 2005, 1, 1-55. 0 + 0
2004
9. Kandemir, F. Fibronectin levels in chronic viral hepatitis and response of this protein to interferon therapy. HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2004, 1, 1-55. 100 + 0
2003
8. Kandemir, Ö. Comparison of the accelerated of classic vaccination schedulesagainst Hepatitis B: three-week hepatitis B vaccination schedule provides immediate and protective immunity. ANNALS OF CLİNİCAL MİCROBİOLOGY AND ANTİMİCROBİALS, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
7. Kandemir, Ö. The Effect Of Recombinant Interferon Alpha Treatment On Hearing Thresolds in Patients with Chronic Viral Hepatitis B. ”, AURİS NASUS LARYNX, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
6. Kandemir, Ö. The Level of Procalcitonin in Patients with Pulmonary Tuberculosis And in The Medical Staff Who Are in Close Contact with Them. ARCHİVES OF MEDİCAL RESEARCH, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
2002
5. Kandemir, Ö. Inducible Nitric Oxide Synthase Expression in Chronic Viral Hepatitis and Its Relation with Histological Severity of Disease. J VİRAL HEPATİTİS, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
4. Kandemir, Ö. Severe Pulmonary Edema Related to Dextran. ANNALS OF PLASTİC SURGERY, 2002, 1, 1-22. 0 + 0
2001
3. Kandemir, Ö. A rare clinical entity: Pott’s puffy tumor. A CASE REPORT.PEDİATRİC NEUROSURGERY, 2001, 1, 1-45. 0 + 0
2. Kandemir, Ö. Serum L-carnitine levels and lipoprotein compositions in Chronic viral hepatitits patients. . CLİNİCAL BİOCHEMİSTRY, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
2000
1. Kandemir, Ö. Urinary mycobacterium fortuitum infection in an HIV-infected Patient. AİDS, 2000, 1, 1-25. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2016
2. Gülay, B.; yalın, s.; Kandemir, Ö.; Karakaş, S.; Berköz, M.; Aras, N. Kronik hepatitt B ve C enfeksiyonu ile interlökin-2 (-330) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması. GAZİ MEDİCAL JOURNAL, 2016, 27, 185-188. 0 + 0
2015
1. Kandemir, Ö. Bruselloz. TÜRTKİYE KLİNİKLERİ J INFECT DİS-SPECİAL TOPİCS, 2015, 8, 1-9. 0 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 400
2013
68. Kandemir, Ö. Asemptomatik kronik hepatit B enfeksiyonlu hastaların izlemi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI, 2013, 1, 1-55. 0 + 0
67. Kandemir, Ö. Akademisyenin El Kitabı. SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU NASIL YAPILIR?, 2013, 1, 1-40. 0 + 0
2011
66. Kandemir, Ö. Önemli ve Sorunlu Viral İnfeksiyonlar kitabı. HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI, 2011, 1, 1-40. 0 + 0
2010
65. Kandemir, Ö. Toplum Kökenli Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri kitabı. AKCİĞER ABSESİ VE NEKROTİZAN PNÖMONİ, 2010, 1, 1-41. 0 + 0
2009
64. Kandemir, Ö. Hastane kaynakli üropatojen Escherichia coli suşlarinin empirik tedavisinde sik kullanilan antibiyotiklere yillar içinde gelişen direnç oranlarindaki değişim. FLORA, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
63. Kandemir, Ö. Cilt yumuşak doku ve diyabetik ayak infeksiyonları tedavisi. TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİSİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
62. Kandemir, Ö. Soru ve Cevaplarla Erişkin Aşılama kitabı. HEPATİT B, 2009, 1, 1-41. 0 + 0
61. Kandemir, Ö. Diyabetik ayak osteomiyeliti; klinik ve mikrobiyoloji. KLİMİK DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
60. Kandemir, Ö. Kronik Hepatit C İnfeksiyonunda Peginterferon alfa 2a ve Ribavirin Tedavisine Yanıtsızlığın Olası Nedenleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 1, 1-55. 0 + 0
59. Kandemir, Ö. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı. İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLAR, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
58. Kandemir, Ö. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı. ANTİ-TÜBERKÜLOZ TEDAVİ, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
57. Kandemir, Ö. Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kitabı. HBV/HCV KOİNFEKSİYONU, 2009, 1, 1-41. 0 + 0
56. Kandemir, Ö. İç Hastalıkları kitabı. BABESİOSİS, 2009, 1, 1-42. 0 + 0
2008
55. Kandemir, Ö. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları kitabı. ARDIŞIK TEDAVİ, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
54. Kandemir, Ö. Spinal enfeksiyonlu olguların etiyolojik, klinik ve laboratuvar olarak karşılaştırılması: ön çalışma. THE JOURNAL OF TURKİSH SPİNAL SURGERY, 2008, 1, 1-55. 0 + 0
53. Kandemir, Ö. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler kitabı. AZOLLER, 2008, 1, 1-41. 0 + 0
2007
52. Kandemir, Ö. Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı; S maltophilia. YOĞUN BAKUM DERGİSİ, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
51. Kandemir, Ö. Cerrahi Dışı Medikal Profilaksi. AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, 2007, 1, 1-41. 0 + 0
50. Kandemir, Ö. Üst solunum yolu infeksiyonları ve tedavisi. ACTUAL MEDİCİNE, 2007, 1, 1-55. 0 + 0
49. Kandemir, Ö. The probable role of desferrioxamine for rhinocerebral mucormycosis in a diabetic patient. ANKEM , 2007, 1, 1-55. 0 + 0
48. Kandemir, Ö. Viral Hepatit 2007 kitabı. HEPATİT E VİRUSU, 2007, 1, 1-42. 0 + 0
2006
47. Kandemir, Ö. Hematolojik maligniteli nötropenik ateşli hastalardan izole edilen kandida türlerinin değerlendirilmesi. İNFEKSİYON , 2006, 1, 1-55. 0 + 0
46. Kandemir, F. Kronik viral hepatitili hastalarda intrasellüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1), nitric oksit ve lipid peroksidasyonu ilişkisi. VİRAL HEPATİT , 2006, 1, 1-55. 100 + 0
45. Kandemir, Ö. Mersin merkez ve bağlı ilçelerde bruselloz seroprevalansı ve ilişkili faktörlerin anket yöntemi ile araştırılması. FLORA, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
44. Kandemir, Ö. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. VİRAL HEPATİT, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
43. Kandemir, Ö. Fungal menenjitler. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON DERGİSİ, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
42. Kandemir, Ö. Fungal İnfeksiyonlar kitabı. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ MANTAR İNFEKSİYONLARI, 2006, 1, 1-51. 0 + 0
41. Kandemir, Ö. Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. ANKEM , 2006, 1, 1-55. 0 + 0
40. Kandemir, Ö. The presence the tender points in female patients with hepatitis C virus infection: Is it related with the clinical findings of fibromyalgia? A preliminary report. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J MED SCİ, 2006, 1, 1-55. 0 + 0
2005
39. Kandemir, Ö. Non A-E hepatitler. VİRAL HEPATİT , 2005, 1, 1-55. 0 + 0
38. Kandemie, F. The relatıonshıp between the value of C-reactive protein and grade of sacroiliitis in brucella osteoarthritis. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 1-55. 0 + 0
2004
37. Kandemir, Ö. Y Harrison’s Principles of Internal Medicine. LYME BORRELİOSİS, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
36. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine . SİFİLİS, 2004, 1, 1-40. 100 + 0
35. Kandemir, Ö. Harrison’s Principles of Internal Medicine. TEKRARLAYAN ATEŞ, 2004, 1, 1-12. 0 + 0
34. Kandemir, Ö. Harrison’s Principles of Internal Medicine . LEPTOSPİROSİS, 2004, 1, 1-42. 0 + 0
33. Kandemir, Ö. Nozokomiyal pseudomonas aeruginosa izolatlarında antibiyotik direnci ve karbapenemlere dirençli suşlar için meropenemin MİK değerleri. ANKEM DERGİSİ, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
32. Kandemir, Ö. Harrison’s Principles of Internal Medicine. ENDEMİK TREPONEMATOSİS, 2004, 1, 1-41. 0 + 0
31. Kandemir, Ö. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde intravasküler kateter ilişkili infeksiyonların hızı. FLORA, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
30. Kandemir, Ö. Acute Phase Proteins After Orthopaedic Surgery. ARTROPLASTİ ARTROSKOPİK CERRAHİ DERGİSİ, 2004, 1, 1-55. 0 + 0
2003
29. Kandemir, Ö. The Effect of Combination Therapy on Bone Mineral Density in Patients with Chronic Hepatitis C: A Preliminary Report. TURKİSH JOURNAL OF PHYSİCAL MEDİCİNE AND REHABİLİTATİON, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
28. Kandemir, Ö. A Case Of Tuberculosis Presenting with an Abscess Axtending from Supra-Sternal Region to Anterior Mediastinum. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ- ENFEKSİYON DERGİSİ, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
27. Kandemir, Ö. Ayırıcı Tanı Güçlüğü Yaşanan Altı Akciğer Dışı Tüberküloz Olgusu. İNFEKSİYON , 2003, 1, 1-55. 0 + 0
26. Kandemir, Ö. Hepatit C virusu ve aile içi bulaş. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ-ENFEKSİYON, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
25. Kandemir, Ö. Ortopedik protez ve açık redüksiyo internal tespit operasyonları ve sonrası infeksiyonlar. KLİMİK DERGİSİ, 2003, 1, 1-55. 0 + 0
24. Kandemir, Ö. Komplikasyonla seyreden brusellozlu olgu sunumları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MİKROBİYOLOJİ-ENFEKSİYON , 2003, 1, 1-55. 0 + 0
2002
23. Kandemir, Ö. İzole anti-HBc pozitif olgular ve hepatit B aşısına yanıtları. VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
22. Kandemir, Ö. Primary Cutaneous CD30-Positive Large Cell Lymphoma Masquerading As Ecthyma. ANN MED SCİ., 2002, 1, 1-55. 0 + 0
21. Kandemir, Ö. Plazma malondialdehyde and nitrate levels in patients with brucellosis. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
20. Kandemir, Ö. Kronik osteomiyelitli olgularımızın değerlendirilmesi. FLORA DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
19. Kandemir, Ö. Hastanede yatarak tedavi gören hastalardan soyutlanan gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu ve indüklenebilir kromozomal beta laktamaz sıklığı. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
18. Kandemir, Ö. Gebelik ve asemptomatik bakteriüri. İNFEKSİYON DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 0 + 0
17. Kandemir, Ö. Gebelik ve toksoplazmozis: Devam eden bir problem. ARŞİV DERGİSİ , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
16. Kandemir, Ö. Şiddetli diyabetik ayak infeksiyonlarının aerop bakteriler ve klinik yönlerden değerlendirilmesi. ANKEM , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
15. Kandemir, Ö. Kronik viral hepatitli hastalarda total antioksidan kapasite. FLORA , 2002, 1, 1-55. 0 + 0
14. Kandemir, F. ’HBV infeksiyonunda aile içi bulaşma. VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2002, 1, 1-55. 100 + 0
2001
13. Kandemir, Ö. İmmunohistokimyasal yöntemle kronik hepatit B hastalarında hepatit B yüzey ve kor antijenlerinin gösterilmesi. VİRAL HEPATİT , 2001, 1, 1-55. 0 + 0
12. Kandemir, F. Kronik hepatit B infeksiyonlu hastalarda anti-HDV sıklığı. VİRAL HEPATİT , 2001, 1, 1-55. 100 + 0
11. Kandemir, Ö. Thorocal spinal epidural brucellar abscess ( A case report). ANKEM, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
10. Kandemir, Ö. Current Diagnosis and Treatment in Infectious Diseases . BORRELİA VE LEPTOSPİRA TÜRLER, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
9. Kandemir, Ö. Kronik B hepatitinde B yüzey (HbsAg) ve kor antijenlerinin (Hbcag) boyanma özelliklerinin değrlendirilmesi: Histolojik aktivite indeksi ile korelasyon. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , 2001, 1, 1-55. 0 + 0
8. Kandemir, Ö. The value of C-reactive protein and erytrocyte sedimentation rate in spinal surgery. TURKİSH JOURNAL OF SPİNAL SURGERY, 2001, 1, 1-55. 0 + 0
2000
7. Kandemir, Ö. Erişkin 98 ekstrapulmoner tüberküloz olgusunun değerlendirilmesi. KLİMİK, 2000, 1, 1-55. 0 + 0
6. Kandemir, Ö. Fever of unknown origin, adult onset still’s disease: case report. EGE FİZ TIP REH. DERG., 2000, 1, 1-55. 0 + 0
5. Kandemir, Ö. Hepatik ve renal yetmezlikte antibiyotik kullanımı. KLİMİK, 2000, 1, 1-55. 0 + 0
1999
4. Kandemir, Ö. Kronik hepatit C infeksiyonunda yüksek doz uzun süreli interferon alfa 2a uygulamasının etkinliği ve tolere edilebilirliğinin değerlendirilmesi. VİRAL HEPATİT , 1999, 1, 1-55. 0 + 0
1998
3. Kandemir, Ö. Kronik hepatit B infeksiyonlarında interferon tedavisi. VİRAL HEPATİT , 1998, 1, 1-55. 0 + 0
1997
2. Kandemir, Ö. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarında Tüberküloz Ilaçlarına Karşı Saptanan Direnç Oranları. INFEKSİYON , 1997, 1, 1-55. 0 + 0
1994
1. Kandemir, Ö. Subtropik bölge an Adana yöresindeki Anti-HEV sıklığı. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ , 1994, 1, 1-55. 0 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 175416
1. Kandemir, F. Viral Hepatit 2007 kitabı, ISBN: 451, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 6250
2. Kandemir, F. Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kitabı, ISBN: 545, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 55, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 13750
3. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 154, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
4. Kandemir, F. Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi kitabı, ISBN: 57, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 14250
5. Kandemir, F. Current Diagnosis and Treatment in Infectious Diseases, ISBN: 154, Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 25 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2001. 8500
6. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 152, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 6250
7. Kandemir, F. Güncel Bilgiler Işığında Antibiyotikler kitabı, ISBN: 125, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 13000
8. Kandemir, F. Önemli ve Sorunlu Viral İnfeksiyonlar kitabı, ISBN: 181, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 8750
9. Kandemir, F. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları kitabı, ISBN: 452, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 8750
10. Kandemir, F. Cerrahi Dışı Medikal Profilaksi, ISBN: 515, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 52, Baskı Adet Sayısı: 25, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 8750
11. Kandemir, F. Akademisyenin El Kitabı, ISBN: 231, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 32, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 8000
12. Kandemir, F. Fungal İnfeksiyonlar kitabı, ISBN: 152, Bilimsel Tıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 6250
13. Çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 267 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
14. Kandemir, F. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı, ISBN: 151, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 8750
15. Kandemir, F. Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Akılcı Antibiyotik Kullanımı kitabı, ISBN: 161, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 33, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 8750
16. Kandemir, F. Güncel bilgiler ışığında antimikrobiyal tedavi, ISBN: 978-605-4488-50-6, Bilimsel tıp, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
17. Kankılıç, B.; Öztürk, A.; Yaprakçı, V.; KANDEMİR, F.; Ersöz, G.; Öztuna, V. Ortopedi ve travmatolojide deneysel hayvan modelleri, ISBN: 978-605-66007-0-8, Bayt bilimsel araştırmalar basın yayın ve tanıtım ltd şti, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 42
18. Çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit Bden Dye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 294 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
19. Kandemir, F. Soru ve Cevaplarla Erişkin Aşılama kitabı, ISBN: 451, Medya Tower Yayınevi , Baskı Sayısı: 55, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 8750
20. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 254, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
21. Kandemir, F. Harrison’s Principles of Internal Medicine, ISBN: 415, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 25, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
22. Kandemir, F. Y Harrison’s Principles of Internal Medicin, ISBN: 154, Nobel tıp yayınevi, Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 26, 52 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 8750
23. Çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 289 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
24. Çelen, M.; Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 87 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
25. Kandemir, F. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 41 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
26. Kandemir, F. Toplum Kökenli Solunum Sistemi Enfeksiyonları: Antimikrobiyal Direnç ve Tedavi Seçenekleri kitabı, ISBN: 454, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 53, Baskı Adet Sayısı: 35, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 8750
Ulusal - Kitap Editörlüğü 175416
1. Kandemir, F.; Danalıoğlu, A. Hepatit B'den D'ye hep güncel, ISBN: 978-605-66161-0-5, Content Ed Net Türkiye GM Matbaacılık ve Tic.A.Ş, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 313 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
http://www.vhsd.org/Hepatit_B_D_Hep_Guncel/
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 175416
1. Kandemir, F. İç Hastalıkları kitabı, ISBN: 121, Bilimsel Tıp Yayınevi , Baskı Sayısı: 35, Baskı Adet Sayısı: 32, 55 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 1750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. Şen, H.; Kandemir, Ö., Farelerde yapılan osteomiyelit modelinde rank-L serum seviyesi ile diğer enfeksiyon belirteçlerinin ve kültür sonuçlarının korelasyon çalışması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

4. Börekçi, G.; Aras, N.; Kandemir, Ö., İnvestigation of relationship between gene polymorphisms of interleukin-12 A, 12B and chronic hepatitis B infection. Viral hepatitis, 2017-03-03, 2017-03-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

3. Aras, N.; Börekçi, G.; Kandemir, Ö., Investigation of relationship between gene polymorphisms of TNF alfa (-1031) and chronic hepatitis B infection. Viral hepatitis, 2017-03-03, 2017-03-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 0

2. Kandemir, Ö., Is there any association between interferon gamma gene polymorphisim (874 A/T, rs24305619 and hepatitis b virus infection.. APASL, 2017-02-15, 2017-02-19, Shanghai, Cezayir, 2017. 0

1. Kandemir, Ö., Distribution of hepatitis C virus genotypes in injection drug users with chronic hepatitis C. APASL, 2016-02-20, 2016-02-24, Tokyo, Japonya, 2016. 0

1. Kandemir, F., EKMUD Kongresi. EKMUD Kongresi, 2007-10-24, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 2000

21. Arslan, B.; Çetinkaya, A.; Tas, U.; Demir, M.; Karakuş, S.; Aras, N.; Kandemir, Ö., Relationship between toll-like receptor2 (TLR2) polymorphism and chronic hepatitis B infection: a preliminary study. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 0

20. Kandemir, F., Rehberler ışığında direnç yönetimi. Kronik Hepatit B’de Direnç Sorunu ve Yönetimi Bölgesel toplantısı . Rehberler ışığında direnç yönetimi. Kronik Hepatit B’de Direnç Sorunu ve Yönetimi Bölgesel toplantısı , 2009-10-17, 2009-10-17, Adana, Türkiye, 2009. 100

19. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon günleri; Kronik hepatitC’ye yakından bakış /Kronik hepatit C olan hastanın takibi ve tedavi için hasta seçimi. Çukurova enfeksiyon günleri; Kronik hepatitC’ye yakından bakış /Kronik hepatit C olan hastanın takibi ve tedavi için hasta seçimi, 2009-06-06, 2009-06-07, Mersin, Türkiye, 2009. 100

18. Kandemir, F., Kemik eklem enfeksiyonlarının yönetimi sempozyumu. Kronik Osteomyelit; medikal yönetim. Kemik eklem enfeksiyonlarının yönetimi sempozyumu. Kronik Osteomyelit; medikal yönetim, 2009-05-30, 2009-05-30, Adana, Türkiye, 2009. 100

17. Kandemir, F., 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu/ Vankomisin dirençli enterokoklar. 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu/ Vankomisin dirençli enterokoklar, 2009-03-11, 2009-03-14, Ankara, Türkiye, 2009. 100

16. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon günleri Kronik hepatit B’ye yakından bakış /Kronik HBV enfeksiyonunda kimi ne zaman tedavi edelim?. Çukurova enfeksiyon günleri Kronik hepatit B’ye yakından bakış /Kronik HBV enfeksiyonunda kimi ne zaman tedavi edelim?, 2009-02-28, 2009-05-01, Hatay, Türkiye, 2009. 100

15. Kandemir, F., 1. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu/ Diyabetik ayak osteomiyeliti, kliniği ve mikrobiyolojisi. 1. Ulusal Diyabetik ayak İnfeksiyonları Simpozyumu/ Diyabetik ayak osteomiyeliti, kliniği ve mikrobiyolojisi, 2008-11-15, 2008-11-18, İzmir, Türkiye, 2008. 100

14. Kandemir, F., IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi /Kronik HCV enfeksiyonu korunma ve tedavi. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi /Kronik HCV enfeksiyonu korunma ve tedavi, 2008-04-03, 2008-04-06, Antalya, Türkiye, 2008. 100

13. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon Derneği /Gram pozitif mikroorganizmalar. Çoklu İlaca dirençli Bakteriler . Çukurova enfeksiyon Derneği /Gram pozitif mikroorganizmalar. Çoklu İlaca dirençli Bakteriler , 2008-01-26, 2008-01-26, Gaziantep, Türkiye, 2008. 100

12. Kandemir, F., Çukurova Enfeksiyon Derneği, Çoklu İlaca dirençli Bakteriler Simpozyumu /Gram pozitif mikroorganizmalar. . Çukurova Enfeksiyon Derneği, Çoklu İlaca dirençli Bakteriler Simpozyumu /Gram pozitif mikroorganizmalar. , 2007-12-08, 2007-12-08, Adana, Türkiye, 2007. 100

11. Kandemir, F., EKMUD Kongresi/ Gebelikte sorun enfeksiyonlar; kızamık, kızamıkcık, suçiçeği. EKMUD Kongresi/ Gebelikte sorun enfeksiyonlar; kızamık, kızamıkcık, suçiçeği, 2007-10-24, 2007-10-28, Ankara, Türkiye, 2007. 100

10. Kandemir, F., 3. Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Simpozyumu/ Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı: S maltophilia. 3. Ulusal Yoğun Bakım Enfeksiyonları Simpozyumu/ Çoğul dirençli Gram negatiflerde tedavi yaklaşımı: S maltophilia, 2007-05-18, 2007-05-20, Nevşehir, Türkiye, 2007. 100

9. Kandemir, F., Kemik Eklem Enfeksiyonları ve DA Simpozyumu Ortopedik protez enfeksiyonları. Kemik Eklem Enfeksiyonları ve DA Simpozyumu Ortopedik protez enfeksiyonları, 2007-05-12, 2007-05-12, Gaziantep, Türkiye, 2007. 100

8. Kandemir, F., Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu/ Diyabetik ayak enfeksiyonlarında yeni yaklaşımlar. Diyabetik Ayak Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu/ Diyabetik ayak enfeksiyonlarında yeni yaklaşımlar, 2007-02-24, 2007-02-24, Adana, Türkiye, 2007. 100

7. Kandemir, F., HEBİPA/ HBV Virolojisi ve serolojisi.. . HEBİPA/ HBV Virolojisi ve serolojisi.. , 2006-11-23, 2006-11-23, Urfa, Türkiye, 2006. 100

6. Kandemir, F., EKMUD Bilimsel platformu /Toplum kökenli enfeksiyonların tedavisi paneli; Üst solunum yolu enfeksiyonları. EKMUD Bilimsel platformu /Toplum kökenli enfeksiyonların tedavisi paneli; Üst solunum yolu enfeksiyonları, 2006-10-05, 2006-10-08, Ankara, Türkiye, 2006. 100

5. Kandemir, F., Çukurova enfeksiyon Derneği Kemik eklem enfeksiyonlarına yaklaşım simpozyumu Kronik Osteomiyelit. Çukurova enfeksiyon Derneği Kemik eklem enfeksiyonlarına yaklaşım simpozyumu Kronik Osteomiyelit, 2006-03-25, 2006-03-26, Adana, Türkiye, 2006. 100

4. Kandemir, F., Çukurova Enfeksiyon Derneği, Kronik Hepatitlerde Yönetim Simpozyumu: Güncel yaklaşımlar Kronik hepatitlerde ayırıcı tanı, hangi tetkikleri yapalım? . Çukurova Enfeksiyon Derneği, Kronik Hepatitlerde Yönetim Simpozyumu: Güncel yaklaşımlar Kronik hepatitlerde ayırıcı tanı, hangi tetkikleri yapalım? , 2005-05-28, 2005-05-29, Adana, Türkiye, 2005. 100

3. Kandemir, F., IV. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu / Su ile bulaşan Hastalıklardan Korunma . IV. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu / Su ile bulaşan Hastalıklardan Korunma , 2005-05-16, 2005-05-20, Mersin, Türkiye, 2005. 100

2. Kandemir, F., VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Non A-E hepatitlerde yenilikler. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi Non A-E hepatitlerde yenilikler, 2004-11-24, 2004-11-28, Ankara, Türkiye, 2004. 100

1. Kandemir, F., X.Klimik Kongresi Leptospirozis . X.Klimik Kongresi Leptospirozis , 2001-10-15, 2001-10-19, Adana, Türkiye, 2001. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

3. Kandemir, Ö.; Güntekin, O., Kronik hepatit C hastalrında paritaprevir/ritonavir/Ombitasvir dasabuvir kombinasyonlarının etkinliği: gerçek yaşam verileri erken sonuçlar. 6: Ekmud bilimsel platformu, 2017-04-04, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 0

2. Delialioğlu, N., Kolistin dirençli K pneumoniae izolatların klonal ilişkisinin REP-PCR yöntemi ile belirlenmesi. XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 0

1. Kandemir, Ö., Kronik hepatit C enfeksiyonlu damar içi ilaç kullanıcılarında hepatit C virus genotiplerinin dağılımı. XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2016-03-17, 2016-03-20, Antalya, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. Kandemir, Ö., tanı ve yönetiminde sorun yaşanan enfeksiyonlar: spondilodiskitler. 6. EKMUD bilimsel platformu, 2017-04-04, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Kandemir, F., Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı KLİMİK Derneği / Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlarda yaklaşım; kounma. . Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı KLİMİK Derneği / Su ve besinlerle bulaşan İnfeksiyonlarda yaklaşım; kounma. , 2006-06-02, 2006-06-02, Adana, Türkiye, 2006. 50

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kronik Hepatit B ve C İnfeksiyonu ile Tümör Nekroz Faktör α, İnterlökin 12 ve İnterferon γ Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1203, 30000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Uluslararası 0
1. MJIMA , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2147-673X, E-ISSN : 2147-673X, 2017-01-01 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. MJIMA , [ 2017 : 37 ] [ 0 : 0 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 11
1. FLORA DERGİSİ , [ 2007 : 12 ] . 0
2. KLİMİK DERGİSİ , [ 2010 : 5 ] . 0
3. KLİMİK DERGİSİ , [ 2009 : 6 ] . 0
4. MJIMA , [ 2016 : 3 ] . 0
5. TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
6. TÜRKİYE KLİNİKLERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ DERGİSİ , [ 2003 : 12 ] . 0
7. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2003 : 12 ] . 0
8. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2005 : 5 ] . 0
9. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2009 : 4 ] . 0
10. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2003 : 14 ] . 0
11. VİRAL HEPATİT DERGİSİ , [ 2004 : 14 ] . 0
12. VİRAL HEPATİTDERGİSİ , [ 2009 : 5 ] . 0
13. MJMA , [ 2015 : 10 ] . 10
Ulusal 150
1. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji , 2003-04-06, İstanbul, Türkiye. 50
2. Viral hepatit araştırma , 2006-04-05, Antalya, Türkiye. 50
3. 7. Febril Nötropeni Simpozyumu , 2006-05-02, Ankara, Türkiye. 25
4. EKMUD, 2007-01-05, Ankara, Türkiye. 25
5. Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, 2016-02-12, Kayseri, Türkiye. 0
6. Viral Hepatit derneği, 2016-03-18, Antalya, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl