Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM TEZOL
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000/22140
Dahili
:
22147
Faks
:
+90-324-5021518
E-MAIL
:
ozlemtezol@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ozlemtezol@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
ozlemtezol@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-11-03 09:09:52
DÜZENLEME
:
2020-09-01 15:28:36
PUAN
:
7295
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, Diğer, 86,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS TIP EGE ÜNİVERSİTESİ 2008
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA ÖĞRENCİSİ SOSYAL PEDİATRİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. DOĞUMSAL ÜRİNER SİSTEM ANOMALİSİ OLAN ÇOCUKLARDA MikroRNA OLUŞUM YOLAĞINDA GÖREVLİ GEN POLİMORFİZMLERİ Danışman: Dr. ALİ DELİBAŞ, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-07-01 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3350
2020
6. TEZOL, Ö.; BOZLU, G.; SAĞCAN, M.; TUNCEL, F.; ÇITAK, E. Value of neutrophil-to-lymphocyte ratio, monocyte-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio and red blood cell distribution width in distinguishing between reactive lymphadenopathy and lymphoma in children. BRATİSLAVA MEDİCAL JOURNAL, 2020, 121, 287-292. 900 + 0
5. Erat Nergiz, M.; Çaylan, N.; Yalçin, S.; Oflu, A.; Tezol, Ö.; Foto Özdemir, D.; Çiçek, Ş.; Yıldız, D. Excessive screen time is associated with maternal rejection behaviours in pre-school children. WİLEY, 2020, 0-0. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/jpc.14821

4. TEZOL, Ö.; SAĞCAN, M.; ÖZCAN, P.; ÇITAK, E. Bone marrow involvement in pediatric malignancies: a comparison study of positron emission tomographycomputed tomography and bone marrow biopsy. THE TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2020, 62, 182-. 950 + 0
2018
3. Arikoglu, T.; Batmaz, S.; Yildirim, D.; Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Kuyucu, S. Asthma predictive index in relation to respiratory mechanics by impulse oscillometry in recurrent wheezers. ELSEVİER BV, 2018, 46, 190-195. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.aller.2017.09.028

2015
2. Batmaz, S.; Kuyucu, S.; Arıkoglu, T.; Tezol, O.; Aydogdu, A. Impulse oscillometry in acute and stable asthmatic children: a comparison with spirometry. JOURNAL OF ASTHMA, 2015, 53, 179-186. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02770903.2015.1081699

Publications_011.pdf

2014
1. ÜNAL, S.; TEZOL, Ö.; ER ÖZTAŞ, Y. A novel mutation of the transcobalamin II gene in an infant presenting with hemophagocytic lymphohistiocytosis. INTERNATİONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2014, 99, 659-662. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1330
2020
8. DURSUN, O.; TEZOL, O.; DINC, E.; VATANSEVER, M.; TEMEL, G.; DURSUN, P.; CITAK, Ç. Choroidal freckling: it would be a new diagnostic criteria for type 1 neurofi bromatosis?. JOURNAL OF RETİNA VİTREUS, 2020, 29, 140-143. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.37845/ret.vit.2020.29.24

2019
7. Tezol, Ö.; Alakaya, M.; Akar, A.; Kuyucu, N. Clinical and Laboratory Evaluation of Pediatric Tuberculosis Cases in Light of Nutritional Indicators. ANKARA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 19, 96-107. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.17098/amj.542155

6. Ersöz, G.; Tezol, Ö.; Akar, A.; Erdoğan, S.; Aslan, G.; Kuyucu, N. Adolesanlarda Bordetella pertussis Seroprevalansının ve Kolonizasyonunun Belirlenmesi. FIRAT MEDİCAL JOURNAL, 2019, 29, 224-230. 150 + 0
2017
5. ARIKOĞLU, T.; AYDOĞDU, A.; BATMAZ, S.; TEZOL, Ö.; KUYUCU, S. Çocukluk Çağındaki Kronik Ürtikerli Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi . TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİC DİSEASE, 2017, 0-0. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.12956/tjpd.2017.324

Publications_014.pdf

2016
4. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; GÜNDEŞLİOĞLU, Ö. Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Mersin Üniversitesi Deneyimi. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR, 2016, 25, 89-93. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_009.pdf

3. TEZOL, Ö. BCG ve Yeni Tüberküloz Aşıları. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR SCİ, 2016, 12, 97-104. 200 + 0
Publications_012.pdf

2015
2. Tezol, Ö.; Delibaş, A.; Ay, Ö.; Karakaş, Ü.; Taşdelen, B.; Erdal, M. Doğumsal Böbrek ve İdrar Yolları Anomalilerinde MicroRNA Gen Polimorfizmleri. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2015, 40, 439-439. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cutf.45252

Publications_007.pdf

1. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU, O.; KUYUCU, N. Kawasaki Hastalığı: Akut Atakla Hastaneye Getirilen 44 Çocuğun Klinik ve Kardiyolojik Erken Dönem Özellikleri ve Prognozları. TURKİYE KLİNİKLERİ J PEDİATR, 2015, 24, 138-142. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_008.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 720
2018
3. Karpuz, D.; Tezol, O.; Kara, B.; Usta, Y.; Hallıoğlu, O. Subklinik Çölyak hastalığı olan çocuklarda erken ateroskleroz riskinin aortik elasitisite parametreleri ile belirlenmesi . CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 422-428. 240 + 0
http://dx.doi.org/10.17826/cumj.374993

2. Tezol, O.; Makharoblidze, K.; Hallioglu, O.; Delibas, A.; Turkegun, M. Bayley- III Scores of Children with Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract. KARE PUBLİSHİNG, 2018, 40, 120-124. 270 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/etd.2018.0034

2017
1. Turan, A.; Arıkoğlu, T.; Tezol, Ö.; Aslan, G.; Kuyucu, S. İnfantlarda Sık Hışıltı Gelişimini Öngörmede Erken Yaşam Belirteçleri; Gizemli Bir Yolda Eski Dost, ‘’Eozinofil’’ ile Devam Etmek. TURKİSH NATİONAL SOCİETY OF ALLERGY AND CLİNİCAL IMMUNOLOGY, 2017, 15, 1-5. 210 + 0
http://dx.doi.org/10.21911/aai.379

Publications_013.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1045
2020
8. Tezol, Ö.; Erkasar, F.; Çıtak, E. Pediatrik Kanser Hastalarının Ebeveynlerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Aşı Karşıtlığı. OSMANGAZİ TIP DERGİSİ, 2020, özel sayı, 51-58. 200 + 0
7. TEZOL, Ö.; OFLU, A.; ÇELİK, M.; DİNLEYİCİ, M.; YALÇIN, S. The Medical School Students’ Habits of Video Game Playingand Social Media Using. TÜRKİYE KLİNİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, , -. 180 + 0
2018
6. Tezol, Ö.; Deniz, Y.; Özkan Arat, Y.; Yalçın, S. İki Kız Kardeşte Pitriyazis Palpebrarum: Olgu Sunumu. SAĞLIK VE TOPLUM, 2018, 28, 67-69. 95 + 0
Publications_019.pdf

2015
5. TEZOL, Ö. Fasio-skapulo-humeral müsküler distrofi: Bir olgu sunumu . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, (8)3, 90-94. 100 + 0
Publications_010.pdf

4. TEZOL, Ö.; DELİBAŞ, A.; İZCİ AY, Ö.; KARAKAŞ, Ü.; TAŞDELEN, B.; ERDAL, M. MicroRNA gene polymorphisms in congenital anomalies of the kidney and urinary tract. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2015, , -. 170 + 0
2014
3. TEZOL, Ö. SANFILIPPO TIP IIIA VE MORQUIO TIP IVB SENDROMU: İKİ OLGU NEDENİYLE. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 81-83. 100 + 0
Publications_006.pdf

2. BOZLU, G. PLEVRAL AMPİYEM TEDAVİSİNDE İNTRAPLEVRAL DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜNÜN KULLANIMI: İKİ OLGU SUNUMU. PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ, 2014, 1, 6-10. 0 + 0
Publications_004.pdf

2013
1. TEZOL, Ö. Biküspit Aortik Kapak Olgularının İrdelenmesi: İki Yıllık Retrospektif Analiz. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 25-28. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

2. YALÇIN, S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARI: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

1. YALÇIN, S., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN EKRAN ZAMANI VE DİJİTAL OYUN OYNAMA ALIŞKANLIKLARININ ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRILMASI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ''DİJİTAL OYUNLAR'', 2018-04-11, 2018-04-13, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

Uluslararası - Özet - Poster 0

2. VATANSEVER, M., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN GÖZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 51.ESPGHAN KONGRESİ, 2018-05-09, 2018-05-12, CENEVRE, İsviçre, 2018. 0

1. TARANCI, Ö., ORAK HÜCRE HASTALARINDA HbF DÜZEYİNİ ETKİLEYEN HMIP-2 LOKUSU rs9399137, rs9402685 ve rs11759553 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 1. Uluslararası İleri Araştırmalar ve Mühendislik Kongresi, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Tezol, Ö.; Makharoblidze, K.; Adak, A., Down sendromlu çocuklarda gelişimsel izlem: Denver II sonuçları. 5. Genç Pediatristler Kongresi, 2019-11-29, 2019-12-01, İSTANBUL, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. TEZOL, Ö., Proplanolol ile tedavi edilen mediastinal hemanjiom. 59. Milli Pediatri Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 250

6. TEZOL, Ö., 2-5 YAŞ ÇOCUKLARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE EV KAZALARI RİSKİ. III. BAŞKENT PEDİATRİ GÜNLERİ, 2019-03-08, 2019-03-09, ANKARA, Türkiye, 2019. 50

5. TEZOL, Ö.; ALAKAYA, M., OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA EV KAZALARI. 5. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KIŞ KONGRESİ, 2019-02-28, 2019-03-02, KAYSERİ, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

4. TEZOL, Ö.; MAKHAROBLİDZE, K., BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA DENVER II İLE GELİŞİMSEL TARAMA: TEK MERKEZİN 2018 YILI SONUÇLARI. XVII. ÇUKUROVA PEDİATRİ GÜNLERİ, 2019-02-21, 2019-02-22, ADANA, Türkiye, 2019. 50

3. TEZOL, Ö., ÇÖLYAK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA KAROTİS ARTER İNTİMA MEDİA KALINLIĞI VE EPİKARDİYAL YAĞ DOKU KALINLIĞI ERKEN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ OLABİLİR Mİ?. 3.GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ, 2017-12-01, 2017-12-03, İSTANBUL, Türkiye, 2017. 50

2. ERSÖZ, G., ERGENLERDE BORDATELLA PERTUSSİS SEROPREVALANS VE KOLONİZASYON ORANI. 6.PUADER KONGRESİ, 2017-10-23, 2017-10-25, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

1. TEZOL, Ö., FEBRİL KONVULZİYON ÖYKÜSÜ OLAN ÇOCUKLARIN BAYLEY-III TESTİ SKORLARI. 53.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2017-05-14, 2017-05-18, GİRNE, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Poster 75

9. NİZAM, A., DİRENÇLİ KUSMA İLE BAŞVURAN ADOLESAN: AREA POSTR SENDROMUEMA. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 0

8. ÇETİN, N., DANS EDEN FAZLA KİLOLU ADOLESANDA MİYOZİTİS OSSİFİKANS. 54.TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 0

7. TEZOL, Ö., KOROİDAL ÇİLLENME:NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 İÇİN YENİ TANI KRİTERİ OLABİLİR Mİ?. 54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, 2018-05-06, 2018-05-09, GİRNE, Türkiye, 2018. 25

6. GÜVENER, O., COL4A1 VE COL4A2 GEN POLİMORFİZMLERİ SEREBRAL PALSİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?. 1. ULUSAL RİSKLİ BEBEK KONGRESİ, 2018-03-01, 2018-03-04, ANKARA, Türkiye, 2018. 0

5. TEZOL, Ö., ÇOCUKLARDA NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ. 9.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 2015-04-05, 2015-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2015. 25

4. TEZOL, Ö., D VİTAMİNİ ZEHİRLENMESİNE BAĞLI NEFROKALSİNOZİS. 58.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, 2014-10-22, 2014-10-26, ANTALYA, Türkiye, 2014. 25

3. KAYA, S., MALİGN EPİTELOİD ANJİOMYOLİPOMDA AKSİTİNİB KULLANIMI. XVIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 2014-05-13, 2014-05-17, MUĞLA, Türkiye, 2014. 0

2. ÜNAL, S., HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ BİRLİKTELİĞİNDE TRANSKOBALAMİN II EKSİKLİĞİ. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Türkiye, 2013. 0

1. ÜNAL, S., ORAK HÜCRE HASTALIĞI VE HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI. 9.ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, 2013-05-24, 2013-05-28, VAN, Türkiye, 2013. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin İli Atmosferik Spor ve Polen Dağılımının Araştırılması ve Allerjik Çocuklarda Klinik Parametrelerle İlişkilendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP5-1608, 106166 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal 25
1. Türk Pediatri Kurumu, 2017-12-02, İSTANBUL, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Tezol, .; Alakaya, M.; Akar, A.; Kuyucu, N. Clinical and Laboratory Evaluation of Pediatric Tuberculosis Cases in Light of Nutritional Indicators. ANKARA MEDİCAL JOURNAL, 2019, 19, 96-107.
http://dx.doi.org/10.17098/amj.542155
Ersöz, G.; Tezol, .; Akar, A.; Erdoğan, S.; Aslan, G.; Kuyucu, N. Adolesanlarda Bordetella pertussis Seroprevalansının ve Kolonizasyonunun Belirlenmesi. FIRAT MEDİCAL JOURNAL, 2019, 29, 224-230.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl