Doç.Dr. pınar yardımcı

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü, 33342, Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
15274
E-MAIL
:
pinaryardimci@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-08-09 15:10:21
DÜZENLEME
:
2020-10-20 00:24:24
PUAN
:
5862
YABANCI DİL
:
İngilizce, -, YÖKDİL, 86,25 (2020)
İngilizce, -, ÜDS, 78,750 (2001)
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MALİYE DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA İKTİSAT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENTLİK ULUSLARARASI İKTİSAT ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2018
Doktora Tezi

1. İçsel Büyüme ve Türkiye’de İçsel Büyümeyi Etkileyen Faktörlerin Ampirik Analizi Danışman: Dr. Ahmet Ay, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü Danışman: Dr. Muammer Tekeoğlu, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1992-11-10 - 2006-06-23
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006-06-23 - 2007-07-13
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2007-07-13 - 2018-12-11
DOÇENT DOKTOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2018-12-11 - 2019-12-05
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-12-05 - 2023-12-05
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KALİTE TEMSİLCİSİ - MERSİN ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ 2020-07-28 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-12-27 - 2020-12-27
MÜDÜR YARDIMCISI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-05-29 - 2017-12-25
YÖNETİM KURULU ÜYESİ - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-01-01 - 2017-01-01
BÖLÜM BAŞKANI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-01-01 - 2017-05-29
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SİLİFKE-TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU 1997-01-01 - 2004-01-01
Uluslararası - Diğer 200
2015
2. SELÇUK, E.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL, BEHAVİORAL, EDUCATİONAL, ECONOMİC, BUSİNESS AND INDUSTRİAL ENGİNEERİNG, 2015, 9, 3694-3699. 100 + 0
1. YARDIMCI, P. Trade Policy and Economic Growth of Turkey in Global Economy: New Empirical Evidences. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL, BEHAVİORAL, EDUCATİONAL, ECONOMİC, BUSİNESS AND INDUSTRİAL ENGİNEERİNG, 2015, 9, 3499-3504. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2008
1. Ay, A.; Yardımcı, P. Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin VAR Modeli İle Analizi (1950-2000) . MALİYE DERGİSİ, 2008, 155, 39-54. 300 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 500
2018
6. KONYA, S.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. The Middle Income Trap: An Ampirical Evidence on the Turkish Economy. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİPLOMACY AND ECONOMY, 2018, 4, 172-184. 100 + 0
5. Konya, S.; Karaçor, Z.; Yardımcı, P. The Middle Income Trap: An Ampirical Evidence on the Turkish Economy. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİPLOMACY AND ECONOMY, 2018, 4, 172-184. 100 + 0
2017
4. YARDIMCI, P.; KARAÇOR, Z.; KONYA, S. Welfare And Governance Crises of Neoliberal Globalızatıon: The New Institutional Economics Perspective. DIEM : DUBROVNİK INTERNATİONAL ECONOMİC MEETİNG, 2017, 3, 361-380. 100 + 0
3. KONYA, S.; KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P. The Middle Income Trap: An Assessment In Terms Of Turkish Economy. DIEM : DUBROVNİK INTERNATİONAL ECONOMİC MEETİNG, 2017, 3, 270-287. 100 + 0
2. Yardımcı, P. Welfare and Governance Crises Of Neoliberal Globalization: The New Institutional Economics Perspective. DIEM : DUBROVNİK INTERNATİONAL ECONOMİC MEETİNG, 2017, 3, 361-380. 100 + 0
1. Konya, S.; Karaçor, Z. The Middle Income Trap: An Assessment In Terms Of Turkish Economy. DIEM : DUBROVNİK INTERNATİONAL ECONOMİC MEETİNG, 2017, 3, 270-287. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
3. Karaçor, Z. Türkiye’de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Politika Önermeleri . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2013, 16, 129-148. 0 + 0
2007
2. Ay, A.; Yardımcı, P. Türkiye’de İçsel Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmede Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Rolü (1963-2002): Pesaran’ın Sınır Testi İle Bir Eş-Bütünleşme Analizi . İKTİSAT İŞLETME VE FİNANS, 2007, 252, 99-115. 200 + 0
1. Yardımcı, P.; Uysal, D. İhracat-İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 14, 147-170. 200 + 0
Ulusal - Diğer 600
2013
6. KARAÇOR, Z.; YARDIMCI, P.; USLUGİL, A. Türkiye de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Politika Önermeleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2013, 16, 129-148. 100 + 0
2007
5. YARDIMCI, P.; UYSAL, D. İhracat İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi Johansen ve Peseran Sınır Testi Uygulaması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 7, 147-170. 100 + 0
2006
4. YARDIMCI, P. Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para PolitikalarınıYönlendirmedeki Rolü. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2006, , 156-169. 100 + 0
3. YARDIMCI, P. İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel Büyümenin Dinamikleri. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2006, , 96-114. 100 + 0
2. Yardımcı, P. Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İ.İ.B.F DERGİSİ, 2006, 11, 156-169. 100 + 0
1. Yardımcı, P. İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel Büyümenin Dinamikleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAMAN İ.İ.B.F DERGİSİ, 2006, 10, 96-114. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 200
2008
2. AY, A.; YARDIMCI, P. Türkiye de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin VAR Modeli ile Analizi 1950 2000. MALİYE DERGİSİ, 2008, , 39-54. 100 + 0
2007
1. AY, A.; YARDIMCI, P. Türkiye’de İçsel Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmede Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Rolü (1963-2002): Pesaran’ın Sınır Testi İle Bir Eş-Bütünleşme Analizi. İKTİSAT, İŞLETME VE FİNANS, 2007, 22, 99-115. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Yardımcı, P. Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, ISBN: 9781799810391, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. YARDIMCI, P. Ticarette Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret, ISBN: 978-605-2083-65-9, Değişim Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 442 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 0
2. YARDIMCI, P. Çevre Ekonomisi - Makro Boyutlarıyla, ISBN: 978-625-427-353-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 298 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
3. YARDIMCI, P. Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, ISBN: 9781799810377, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 338 Sayfa, İngilizce, Hershey PA, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1333
1. Yardımcı, P. Ticarette Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret, ISBN: 978-605-2083-65-9, Değişim Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2020. 250
2. Karaçor, Z.; Yardımcı, P.; Selçuk, E. Sağlık Ekonomisi Mikro ve Makro Boyutları, ISBN: 978-605-9108-49-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 367 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2015. 83
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 1333
1. Yardımcı, P. Küreselleşme Ve Bölgeselleşme Ekseninde ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR Teori Ve Uygulama, ISBN: 978-605-5437-97-8, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 128 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
2. YARDIMCI, P. KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞME EKSENİNDE ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYONLAR, ISBN: 978-605-5437-97-8, DETAY YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 111 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2012. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1333
1. Yardımcı, P. uluslararası ekonomik kuruluşlar, ISBN: 978-605-4940-54-7, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 193 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 500
2. YARDIMCI, P. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, ISBN: 9786054940547, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 208 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Yardımcı, P., Trade Policy and Economic Growth in Global Economy: New Empirical Evidences. 17th International Conference on Business Administration, Management and Economics, 2015-10-17, 2015-10-18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015. 200

1. Selçuk, E.; Karaçor, Z.; Yardımcı, P., The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case. 17th International Conference on Business Administration, Management and Economics, 2015-10-17, 2015-10-18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2015. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. Karaçor, Z.; Duman, E.; Yardımcı, P.; Konya, S., Investigation of the Regional Innovation Volume by Using Z- Score Method: Aegean of the Regional Example. 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC), 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Sırbistan, 2017. 75

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 500

6. Yardımcı, P.; Karaçor, Z.; Konya, S.; Mangır, F., Karmaşıklık Teorisinin İktisadi Düşünceye Etkisi Ve Küresel Finans Sisteminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar. II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Türkiye, 2018. 95

5. Mangır, F.; Karaçor, Z.; Konya, S.; Yardımcı, P., Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Oecd Ülkeleri Örneği. II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Türkiye, 2018. 65

4. Karaçor, Z.; Konya, S.; Mangır, F.; Yardımcı, P., Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyümede Tarımın Rolü: Ampirik Bir Uygulama. II. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 2018-04-12, 2018-04-14, Nevşehir, Türkiye, 2018. 65

3. Duman, E.; Karaçor, Z.; Yardımcı, P., Bölgesel Inovasyon Endeksinin Normalizasyon Yöntemiyle Analizi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği. 8. International Conference of Political Economy (ICOPEC), 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Sırbistan, 2017. 100

2. Çetinkaya, A.; Yardımcı, P.; Oğuz, H.; Sayın, K.; Kaya, M.; Çerçi, S., Meslek Yüksekokulları İçin Uluslararası Organizasyonlarda Yer Almanın Önemi: Bir Çalışma Ziyareti Ev Sahipliği Örneği. 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Türkiye, 2009. 75

1. Çetinkaya, A.; Yardımcı, P.; Gök, T., Bölgesel Zenginliğe Ulaşmada Turizmin Rolü. 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2007-06-11, 2007-06-13, Calalabat, Kırgızistan, 2007. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Yardımcı, P., Karmaşıklık Bilimi Perspektifinden RIS Mersin Plus Projesi. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 50

1. Yardımcı, P., Türkiye’de İhracat-İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen Ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 2007-05-24, 2007-05-25, Malatya, Türkiye, 2007. 50

Ulusal 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
1. Ekonometrik Araştırmalar Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2016-11-18-Devam ediyor.
2. Türkiye Ekonomi Kurumu , Üye No: -, Türkiye, 2009-07-06-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Yardımcı, P. Çevre Ekonomisi - Makro Boyutlarıyla, ISBN: 978-625-427-353-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 298 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Yardımcı, P. Çevre Ekonomisi - Makro Boyutlarıyla, ISBN: 978-625-427-353-7, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 298 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl