Dr.Arş.Gör. RUKAN SUNA KARATEKİN

Birim
:
Fen Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4518
E-MAIL
:
rukansuna@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 12:58:12
DÜZENLEME
:
2022-09-27 15:30:17
PUAN
:
4927
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 70,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA KİMYA MEÜ 2018
Doktora Tezi

1. KARBON DESTEKLİ POLİANİLİN ELEKTROTTA KARBONDİOKSİTİN İNDİRGENMESİ Danışman: Dr. FATİH KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi Danışman: Dr. FATİH KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/">http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3850
2022
8. Suna Karatekin, R.; Kaplan, S.; Ildan Ozmen, S.; Dudukcu, M. Enhanced methanol oxidation on N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt catalyst. DİAMOND AND RELATED MATERİALS, 2022, 127, 109145-109185. 950 + 0
7. Suna Karatekin, R.; Kaplan, S.; Ildan Ozmen, S.; Dudukcu, M. N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt composites for hydrogen peroxide sensing. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 280, 125792-125813. 950 + 0
6. KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; SUNA, R.; AŞKIN, T. Synthesis and characterization of highly conductive poly(indole-4-aminoquinaldine) copolymer. JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE: MATERİALS İN ELECTRONİCS, 2022, 33, 17923-17938. 0 + 0
10.1007/s10854-022-08655-2

5. SUNA, R.; KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; KAPLAN, S.; KAYA, D. Effect of the configurations of N and S atoms on electrochemical performance of Pt for methanol oxidation. JOURNAL OF NANOPARTİCLE RESEARCH, 2022, 24, -. 0 + 0
10.1007/s11051-022-05617-x

4. SUNA, R.; ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F. Hydrogen evolution and CO2-reduction on a non-supported polypyrrole electrode. SYNTHETİC METALS, 2022, 289, -. 0 + 0
10.1016/j.synthmet.2022.117102

3. SUNA, R.; KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; İLDAN ÖZMEN, S.; KAPLAN, S. Enhanced methanol oxidation on N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt catalyst. DİAMOND AND RELATED MATERİALS, 2022, 127, -. 0 + 0
10.1016/j.diamond.2022.109145

2. SUNA KARATEKİN, R.; KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; İLDAN ÖZMEN, S.; KAPLAN, S. N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt composites for hydrogen peroxide sensing. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 280, -. 950 + 0
10.1016/j.matchemphys.2022.125792

1. AŞKIN, T.; SUNA KARATEKİN, R.; DUDUKCÜ, M. Synthesis and characterization of highly conductive poly(indole-4-aminoquinaldine) copolymer. JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE: MATERİALS İN ELECTRONİCS, 2022, 33, 17923-17938. 1000 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

1. KARATEKİN, R., Destek Materyali İçermeyen Politiyofen Elektrotlarda Karbondioksitin İndirgenmesi. 6. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2021-06-19, 2021-06-20, Gaziantep, Türkiye, 2021. 0

https://en.zeugmakongresi.org/kongre-kitabi

Uluslararası - Özet - Sözlü 180

3. Vurgun, E.; Çirmi, D.; KARATEKİN, R.; AYDIN, R., Farklı şartlarda destek materyalsiz polipirol elektrotların hazırlanması. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , 2019-06-28, 2019-06-29, Ankara, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Platin İçermeyen Elektrotlar II: Polimer Kaplı Karbon Kâğıtta CO2 İndirgenmesi. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Destek Materyalİ İçermeyen Polİpİrol Elektrot Üzerİnde Hİdrojen Çıkışının İncelenmesİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-24, 2017-12-27, ADANA, Türkiye, 2017. 85

Uluslararası - Özet - Poster 97

3. AŞKIN, T.; KARATEKİN, R.; DÜDÜKCÜ, M., Poli(4-aminoquinaldin-indol) Sentezi ve Karakterizasyonu. 2nd INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2020-10-07, 2020-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2020. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; KÖLELİ, F.; AYDIN, R., Platinsiz elektrotlar:Kontrollü hidrojen oluşumu için polyanilin elektotların hazırlanması ve geliştirilmesi. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 47

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R., Platinsiz polirol elektrotların hazırlanması ve karakterizasyonu. Uluslararası TemeL ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Poster 0

4. ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F.; SUNA, R., Nitrat İyonunun Cu ve Cu‐PPy Elektrotlarda Elektrokimyasal İndirgenme Mekanizması. 5. FİZİKSEL KİİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

3. SUNA, R.; KÖLELİ, F.; ÇİRMİ, D., Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun Fonksiyonu. 5. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

2. SUNA, R.; KÖLELİ, F., Polimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışının İncelenmesi. III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, 2012-07-12, 2012-07-15, Balıkesir, Türkiye, 2012. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

1. SUNA, R.; KÖLELİ, F., İletken Kopolimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkış Kinetiğinin İncelenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011-06-27, 2011-07-02, ERZURUM, Türkiye, 2011. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Destek Materyali İçermeyen Politiyofen Elektrotlarda Karbondioksitin İndirgenmesi, BAP, Proje No: 2019-2-AP1-3612, 23215 TL, Yürütücü, 2021,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. NO3- İYONUNUN DESTEK MATERYALSİZ POLİPİROL ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ,, BAP, Proje No: 2019-1-AP1-3465, , 19 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Farklı metal atomlarıyla modifiye edilmiş polimer elektrotların hidrojenasyon tepkimelerindeki etkinliğinin termodinamik ve kinetik incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP3-1083, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (RS) 2010-6 YL, 10 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 150

1. Tuğçe Aşkın, POLİ (İNDOL/4-AMİNOKİNALDİN) KOPOLİMERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 150

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KM4473 Enerji Teknolojileri ( Teknik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4473 Enerji Teknolojileri ( Teknik Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM3311 Fiziksel Kimya Laboratuarı I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-3-2
Güz KİM 502 Uygulamalı Elektrokimya I Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GMÜ206 Enstrümental Gıda Analizi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar KİM 502 Uygulamalı Elektrokimya I Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KİM 502 Uygulamalı Elektrokimya I Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Aşkın, T.; Suna karatekin, R.; Dudukcü, M. Synthesis and characterization of highly conductive poly(indole-4-aminoquinaldine) copolymer. JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE: MATERİALS İN ELECTRONİCS, 2022, 33, 17923-17938.
Suna karatekin, R.; Kahya düdükcü, M.; Ildan özmen, S.; Kaplan, S. N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt composites for hydrogen peroxide sensing. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 280, -.
10.1016/j.matchemphys.2022.125792
Suna, R.; Kahya düdükcü, M.; Ildan özmen, S.; Kaplan, S. Enhanced methanol oxidation on N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt catalyst. DİAMOND AND RELATED MATERİALS, 2022, 127, -.
10.1016/j.diamond.2022.109145
Suna, R.; çirmi, D.; Aydın, R.; Köleli, F. Hydrogen evolution and CO2-reduction on a non-supported polypyrrole electrode. SYNTHETİC METALS, 2022, 289, -.
10.1016/j.synthmet.2022.117102
Suna, R.; Kahya düdükcü, M.; Kaplan, S.; Kaya, D. Effect of the configurations of N and S atoms on electrochemical performance of Pt for methanol oxidation. JOURNAL OF NANOPARTİCLE RESEARCH, 2022, 24, -.
10.1007/s11051-022-05617-x
Kahya düdükcü, M.; Suna, R.; Aşkın, T. Synthesis and characterization of highly conductive poly(indole-4-aminoquinaldine) copolymer. JOURNAL OF MATERİALS SCİENCE: MATERİALS İN ELECTRONİCS, 2022, 33, 17923-17938.
10.1007/s10854-022-08655-2
Suna karatekin, R.; Kaplan, S.; ıldan ozmen, S.; Dudukcu, M. N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt composites for hydrogen peroxide sensing. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 280, 125792-125813.
Suna karatekin, R.; Kaplan, S.; ıldan ozmen, S.; Dudukcu, M. Enhanced methanol oxidation on N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt catalyst. DİAMOND AND RELATED MATERİALS, 2022, 127, 109145-109185.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Suna karatekin, R.; Kahya düdükcü, M.; Ildan özmen, S.; Kaplan, S. N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt composites for hydrogen peroxide sensing. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 280, -,
10.1016/j.matchemphys.2022.125792

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Suna, R.; Kahya düdükcü, M.; Ildan özmen, S.; Kaplan, S. Enhanced methanol oxidation on N-doped reduced graphene oxide/ZnO/nano-Pt catalyst. DİAMOND AND RELATED MATERİALS, 2022, 127, -,
10.1016/j.diamond.2022.109145

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl