Dr. Öğr. Üyesi BURCU ŞEFİKA DOĞRUL
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5280
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
sburcudogrul@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sburcudogrul@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-01 08:03:20
DÜZENLEME
:
2021-07-04 23:23:38
PUAN
:
3650
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, Diğer, 81,25
İngilizce, C, ÜDS, 77,5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA İŞLETME ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma Danışman: Dr. Prof. Dr. Senem BESLER, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeyinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği" Danışman: Dr. Prof.Dr. Ayşehan ÇAKICI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2017
5. Doğrul, B.; Besler, S. Stratejik Uyumun İşletmenin Finansal Performansına Etkisi: Profilden Sapma Yaklaşımı . ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 17, 67-86. 200 + 0
2010
4. Doğrul, B.; Tekeli, S. İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 2, 11-18. 200 + 0
2008
3. Çakıcı, A.; Özer, B. Mersin’deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları . YÖNETİM VE EKONOMİ, 2008, 15, 41-57. 200 + 0
2007
2. Çakıcı, A.; Özer, B. Mersin’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kurumsallaşma Göstergeleri Açısından İncelenmesi. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2007, 10, 87-110. 200 + 0
2005
1. Şahin, A.; Özer, B. Beslenme Kültüründeki Farklılıkların Bayan Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri . GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 7, 53-71. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Doğrul, B. Yönetimde Güncel Konular - Kuram ve Uygulamadan Yazılar, ISBN: 9789758675364, NİSAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 151 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2021. 250
2. Doğrul, B. İşletmecilikte Güncel Konular, ISBN: 978-605-5431-77-8, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 413 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2011. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Doğrul, B.; Yedigöz, A., Örgüt Kültürü ve Öğrenci Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2019-06-25, 2019-06-27, Nevşehir, Türkiye, 2019. 200

https://kongre.akademikiletisim.com/files/ress2019/RESS_2019_Tam_metin.pdf

1. Özalp, İ.; Besler, S.; Doğrul, B., Management of Strategic Alliance Making Process and The Case Study. 6th International Strategic Management Conference, 2010-07-08, 2010-07-10, St. Petersburg, Rusya, 2010. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Doğrul, B., İşletme Stratejileri- Performans İlişkisi: Çevre ve Örgüt Yapısının Düzenleyici Rolü. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana , Türkiye, 2018. 100

http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Doğrul, B.; Doğrul, Ü., Örgüt tasarımında çevresel belirsizlik, örgüt yapısı ve işletme stratejilerinin ilişkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2017-05-04, 2017-05-06, İzmir, Türkiye, 2017. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz E İŞL 525 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz EKAL 507 İnsan Kaynakları ve Endüstriye Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL 512 Örgüt Teorisinde Güncel Konula Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar İŞL 522 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar E İŞL 524 Stratejik İnsan Kaynakları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz E İŞL 525 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS131 Introductıon To Busıness I İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
Güz E İŞL 525 Girişimcilik Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 523 Yönetim Kuramları Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) ( Te 3-0-3
Güz İŞL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz İŞL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 4-0-4
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK330 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yö İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ISL242 Yönetim ve Organizasyon II İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Bahar İŞL342 Aile İşletmeleri ve Kobi'ler İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL241 Yönetim ve Organizasyon İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz İŞL111 İşletme Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz İŞL213 Genel İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fak Maliye 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl