Dr. Öğr. Üyesi Selda Okuyaz

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Telefon
:
+90-324-241 00 00
Dahili
:
29062
Faks
:
+90-324-241 00 00
E-MAIL
:
sdokuyaz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2017-07-20 16:16:55
DÜZENLEME
:
2019-06-18 23:28:53
PUAN
:
8177
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 61.250
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DR TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA TIP TARİHİ VE ETİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017
Doktora Tezi

1. Etik Açıdan Gebeliğin İkinci Trimestr ve Sonrasında Sonlandırılması Kararı: Doğum ve Çocuk Hekimlerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma İle Birlikte Danışman: Dr. Doç Dr Funda Gülay Kadıoğlu, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Etik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞR. ÜYESİ DÖNEM III KUG'TAN SORUMLU KOORDİNATÖR YARDIMCISI TIP FAKÜLTESİ 2018-06-06 - Devam ediyor
DR PRATİSYEN HEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI 1998-08-25 - 2012-04-25
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. OKUYAZ, S.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; ÖGENLER, O.; DERİCİ YILDIRIM, D. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarının Empati Becerisi Üzerine Bir Pilot Çalışma”. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2019, 9, 228-235. 0 + 0
https://doi.org/10.31020/mutftd.552907

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2011
1. Kadıoğlu, F. Hekimlerin klinik etik danışmanlığına ilişkin tutumları: Türkiye’den bir araştırma çalışması. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2011, 41, 1081-1090. 0 + 5
10.3906/sag-1009-1171

Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
1. Kadıoğlu, S. Klinik Eğitimin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyine Etkisi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 18, 33-37. 0 + 15
http://www.totmdergisi.org/articles/2011/volume18/issue1/2011_18_1_6.pdf://

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 100
2017
2. Ögenler, O. Türkiye’de Suyun Durumu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme . MEÜ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2017, 7, 01-09. 0 + 0
Publications_003.pdf

2015
1. Okuyaz, S. HALİDE EDİP’İN YAYINA HAZIRLADIĞI ADNAN ADIVAR ANI KİTABI. MEÜ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2015, 5, 124-127. 100 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4750
1. Okuyaz, S.; Akça, T. Erişkin Kardiopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitapevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 2750
http://www.akademisyen.com
2. Okuyaz, S.; Ögenler, O. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 2000
http://www.akademisyen.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4750
1. OKUYAZ, S.; AKÇA, T. Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-81614-1-2, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 456 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2018. 0
2. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Temel Sağlık Bilimleri, ISBN: 978-605-258-051-6, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Kadıoğlu, S. Biyoetik Araştırmaları, ISBN: 978-975-7041-07-8, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 6 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
2. Okuyaz, S. Tıp Etiğinden Biyoetiğe, ISBN: 978-975-7041-09-2, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: XII, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
3. Ögenler, O. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: 978-605-9528-24-5, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 6 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N. Tarihte Sağlık ve Su Kültürü, ISBN: , İstanbul Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1000

2. Okuyaz, S., Türk Tabipleri Birliği’nin, Amerikan Tıp Birliği’nin ve İngiliz Tıp Birliği’nin Boşuna Tedavi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 2. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU AÇISINDAN 21. YÜZYIL BAŞINDA YAŞAMA DESTEK TEDAVİLERİ, 2009-11-04, 2009-11-07, Bursa, Türkiye, 2009. 200

1. Okuyaz, S., Böbrek Nakli ve Etik. 1.ULUSLARARASI TIP ETİĞİ ve TIP HUKUKU KONGRESİ ORGAN VE DOKU NAKLİNDE TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SORUNLARI, 2007-10-17, 2007-10-20, Antalya, Türkiye, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 845

4. Ögenler, O.; Okuyaz, S.; Kenziman, K.; Özer, N., TÜRKİYE’DEKİ İŞ(Çİ) SAĞLIĞI HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2018-10-25, 2018-12-29, Afyon, Türkiye, 2018. 85

http://www.ishim.net/conference_2018.pdf

3. Okuyaz, S.; Direk, M.; Ögenler, O.; Yıldırım, D., ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORLARININ EMPATİ BECERİSİ ÜZERİNE BİR PİLOT ÇALIŞMA. The 5th International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body Principles of Biomedical Ethics, Genetics and Human Enhancement, 2018-10-04, 2018-10-06, İstanbul, Türkiye, 2018. 95

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sempozyum-program_636722625234971892.pdf

2. Okuyaz, S.; Ögenler, O., Türkiye’de Mersin iliyle ilgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (2013-2018). II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

http://www.multicongress.net/2018Multicongress/

1. Okuyaz, S., GEBELİĞİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR VERME SüRECİNDE KARŞILAŞILAN ETİK SORUNLAR. 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2013-11-12, 2013-11-15, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 350

9. OKUYAZ, S.; ÖGENLER, O.; UZEL, İ., Ciltlere Sığmayan Bir Yaşamın Kitabı “Tevfik Sağlam 1882-1963”. XI. LOKMAN HEKİM GÜNLERİ, 2019-06-18, 2019-06-21, , Türkiye, . 50

8. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S., Yeni Mersin Gazetesi’nin Sağlık Açısından İrdelenmesi: 1929-1938. Xııı. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, , Türkiye, . 50

7. KADIOĞLU, F.; OKUYAZ, S., Büyükanne Çaputlarından Adet Kaplarına: Tıbbın Sosyal Tarihinde Bir Menstrual Seyahat. 10. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2017-05-15, 2017-05-18, , Türkiye, . 50

6. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Küçük Fındık İçmesi. Tıp Etiği Tıp Hukuk Ve Tıp Tarihi Derneği Tıp Tarihi Kongresi, 2016-06-20, 2016-06-30, , Türkiye, . 50

5. ÖGENLER, O.; OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016-05-25, 2016-05-27, , Türkiye, . 50

4. Ögenler, O., Kampüs Köpekleri ve Üniversite Çalışanları: Biyoetik Çerçevesinde Bir Değerlendirme. V. ULUSAL VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE MESLEKİ ETİK SEMPOZYUMU, 2016-05-20, 2016-05-25, Bursa, Türkiye, 2016. 0

3. ERBAY, H.; KADIOĞLU, N.; ALAN, S.; TAYLAN, S.; Nazik, S.; OKUYAZ, S.; CAN, R., Ambulansta Görev Yapan Bir Grup Sağlık Profesyonelinin Hastanın Tedaviyi̇ Reddetme Hakkı Konusundaki̇ Görüşleri̇. Türkiye Biyoetik Derneği VI. TIP Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 2010-11-25, 2010-11-26, , Türkiye, . 15

2. KADIOĞLU, F.; CAN, R.; OKUYAZ, S.; ÖNER YALÇIN, S.; KADIOĞLU, N., Klinisyenlerin etik danışmanlık alma konusundaki tutumları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Türkiye, . 35

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, F., Ortak ve farklı yönleriyle sağlık meslek etiği kodları. Uluslararası katılımlı V. Tıp etiği kongresi, 2008-11-13, 2008-11-15, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. OKUYAZ, S.; KADIOĞLU, N., Halide Edip’in Yanına Hazırladığı Adnan Adıvar Anı Kitabı. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 2011-05-11, 2011-05-14, , Türkiye, . 25

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2019 : 3 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] . 12
2. TURKISH JOURNAL OF UROLOGY , [ 2018 : 1 ] . 0
1. Türk Tabipleri Birliği , Üye No: 000, Türkiye, 2008-04-10-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl STP303 Filmlerde Biyoetik Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Yıl STP201 Sanat ve Biyoetik Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Okuyaz, S.; çobanoğulları direk, M.; ögenler, O.; Derici yıldırım, D. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktorlarının Empati Becerisi Üzerine Bir Pilot Çalışma”. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2019, 9, 228-235.
https://doi.org/10.31020/mutftd.552907
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl