Dr.Öğr.Gör SEDA TÜRKİLİ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Abd
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21481
E-MAIL
:
sedadeg@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-04-22 09:35:21
DÜZENLEME
:
2021-10-05 22:43:33
PUAN
:
11265
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 80
İngilizce, B, YDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
1 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. GEBELİĞİN SON TRİMESTERİNDEKİ KADINLARDA RUHSAL HASTALIKLAR VE İLİŞKİLİ PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER Danışman: Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 390
2021
2. Türkili, S.; Uysal, Y.; Tot, Ş.; Mert, E. AİLE HEKİMLERİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE YAŞANILAN ZORLUKLAR, KAYGI VE TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2021, 15, 348-356. 190 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1795002

Publications_002.pdf

1. Aslan, E.; Türkili, S. İzolasyon ve karantinanın ruh sağlığı üzerine etkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, 14, 133-145. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1533728

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 100
1. TÜRKİLİ, S. ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARIN FARMAKOLOJİSİ: DİYAZEPAM'DAN BUGÜNE VE YAKIN GELECEĞE. PSİKİYATRİDE GÜNCEL, 2021, 11, 169-184. 100 + 0
http://https://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/Book.aspx?book=124

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 10125
1. Türkili, S.; Yıldız, M. Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri, ISBN: 978-625-7451-68-0, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 6 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 125
http://www.akademisyen.com
2. Türkili, S. “BİRİNCİ BASAMAK, ACİL SERVİS VE DİĞER KLİNİK BRANŞLARDA RUHSAL BOZUKLUKLAR, ISBN: 9786052586310, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 40, 14 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2019. 9500
https://www.akademisyen.com/aile-hekimligi-ve-acil-serviste-ruhsal-bozukluklarin-yonetimi.html
3. Türkili, S. MEME HASTALIKLARININ MULTİDİSİPLİNER YÖNETİMİ, ISBN: 978-625-7679-37-4, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 14 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 250
http://www.akademisyen.com
4. NEBİOĞLU YILDIZ, M.; TÜRKİLİ, S. Anesteziyoloji ve COVID-19, ISBN: 978-625-401-067-5, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 4 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. TÜRKİLİ, S.; ASLAN, E.; YILDIZ, M., Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Bölümünden İstenen Yatan Hasta Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma. 20. Uluslararsı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2021-05-20, 2021-05-23, ADANA, Türkiye, 2021. 200

https://daahk.org/wp-content/uploads/2021/05/congress_proceedings2021.pdf

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Psikiyatri Servisinde Takip Edilen Non-Diyabetik Hastalarda, Açlık Kan Şekeri, D Vitamini, B12 Vitamini ve Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Türkiye, 2020. 200

http://www.daahk.org

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. TÜRKİLİ, S., Alprazolam’a Bağlı Gelişen Hiçkırık Olgusu. 20. Uluslararsı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2021-05-20, 2021-05-23, ADANA, Türkiye, 2021. 50

http://daahk.org/wp-content/uploads/2021/05/congress_proceedings2021.pdf

1. AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Şizoafektif Bozukluk Tanılı Bir Hastada Tedavide Deintensifikasyonun Sağladığı Klinik Düzelme: Olgu Sunumu. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Türkiye, 2020. 50

http://www.daahk.org

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Türkili, S.; Başterzi, A., Gebeliğin Soon Trimesterindeki Kadınlarda Ruhsal Hastalıklar ve İlişkili Psikososyal Faktörler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015-11-25, 2015-11-29, ANKARA, Türkiye, 2015. 50

http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/51UPK_BILDIRILER_web.pdf

Ulusal - Özet - Poster 100

5. YÜKSEK, A.; YÜKSEK, H., NADIR BIR OLGU: PSIKIYATRIK SEMPTOMLARIN EŞLIK ETTIĞI YETIŞKIN ALEXANDER HASTALIĞI. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Türkiye, 2021. 0

http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

4. TÜRKİLİ, S.; BARIŞKAN, F.; İZLER, İ., ŞIZOFRENI TANILI HASTADA TRIKOBEZOAR VE FITOBEZOARA BAĞLI İLEUS: BIR OLGU SUNUMU. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Türkiye, 2021. 25

http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

3. TÜRKİLİ, S.; TURHAN, S., “PSİKOLOJİKTİR, GEÇER’’ DEMEDEN ÖNCE…. TPD 24. YILLIK TOPLANTISI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU, 2021-06-02, 2021-06-06, ANKARA, Türkiye, 2021. 25

http://www.turkpsikiyatri.com/DigerDosyalar/24_KES_web.pdf

2. Türkili, S., Erişkin Siklik Kusma Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Türkiye, 2020. 25

https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

1. Türkili, S., Yapay Bozukluk: Bir olgu sunumu. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Türkiye, 2020. 25

https://upk2020.virtualmagix.com/Lobby/Eposter

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Türkili, S., COVID-19 PANDEMİSİNDE ÖZEL GRUPLARDA ANKSİYETE KAYNAKLARI ve MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020-12-18, 2020-12-20, Mersin, Türkiye, 2020. 0

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/132202119434-56-UPK-Konusma-Ozetler_2021.pdf

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Nebioğlu yıldız, M.; Türkili, S. Anesteziyoloji ve COVID-19, ISBN: 978-625-401-067-5, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 4 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2020.
Türkili, S. MEME HASTALIKLARININ MULTİDİSİPLİNER YÖNETİMİ, ISBN: 978-625-7679-37-4, AKADEMİSYEN, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 14 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
AKTÜRK, B.; TÜRKİLİ, S., Psikiyatri Servisinde Takip Edilen Non-Diyabetik Hastalarda, Açlık Kan Şekeri, D Vitamini, B12 Vitamini ve Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Mersin, Türkiye, 2020.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl