Doç.Dr. Şemsi EKEN MERİÇ
Birim
:
Fen Fakültesi / Geometri Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
14575
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
semsieken@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
semsieken@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-06-29 15:05:16
DÜZENLEME
:
2022-05-09 14:34:16
PUAN
:
20865
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 81.250
İngilizce, B, ÜDS, 81.25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA MATEMATİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Riemann Submersiyonlar İçin Chen-Tipi Eşitsizlikler Danışman: Dr. Yasemin SAĞIROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Lorentz Uzay Formlarında Yüzeyler Üzerine Danışman: Dr. Abdülkadir Ceylan ÇÖKEN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye, 2010.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012-02-09 - 2016-11-15
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-04-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERASMUS KOORDİNATÖRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2018-09-16 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-12 - 2021-09-10
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
1. EKEN MERİÇ, Ş. Some remarks on Riemannian submersions admitting an almost Yamabe soliton. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 10, 295-306. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 15000

17. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. Some Special Vector Fields on a Cosymplectic Manifold Admitting a Ricci Soliton. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, , , -. 1000 + 0
2023
16. EKEN MERİÇ, Ş. Golden Riemannian Submersions. FİLOMAT, 2023, , -. 1000 + 0
2022
15. KILIÇ, E.; EKEN MERİÇ, Ş. Some Applications of $\eta-$Ricci Solitons to Contact Riemannian Submersions. FİLOMAT, 2022, 36, 1895-1910. 1000 + 0
2021
14. Bejan, C.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Contact-Complex Riemannian Submersions. MATHEMATİCS, 2021, , -. 1000 + 0
13. EKEN MERİÇ, Ş. A β-tensor on Kaehler manifolds and its geometric characterizations. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2021, 18, -. 1000 + 0
10.1142/S0219887821501838

12. Bejan, C.; Eken Meriç, Ş.; , E. Contact-Complex Riemannian Submersions. MATHEMATİCS, 2021, 9, 1-10. 1000 + 0
11. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. SOME SPECIAL VECTOR FIELDS ON A COSYMPLECTIC MANIFOLD ADMITTING A RICCI SOLITON. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, 2021, 22, 1039-1050. 1000 + 0
10.18514/MMN.2021.3221

2020
10. Bejan, C.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Gradient Weyl-Ricci Soliton. TURKİSH JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2020, 44, 1137-1145. 1000 + 0
9. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. On Submanifold of Kenmotsu Manifold with Torqued Vector Field. HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2020, 49, 843-853. 1000 + 0
10.15672/hujms.479184

8. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. On Submanifold of Kenmotsu Manifold with Torqued Vector Field. HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2020, 49, 843-853. 1000 + 0
2019
7. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Riemannian submersions whose total manifolds admit a Ricci soliton. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2019, 16, 1950196-. 1000 + 0
10.1142/S0219887819501962

6. Bejan, C.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Legendre Curves on Generalized Paracontact Metric Manifolds. BULLETİN OF THE MALAYSİAN MATHEMATİCAL SCİENCES SOCİETY, 2019, 42, 185-199. 1000 + 0
10.1007/s40840-017-0475-y

2017
5. Eken Meric, S.; Kilic, E.; Sagiroglu, Y. Scalar curvature of Lagrangian Riemannian submersions and their harmonicity. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2017, 14, 1-16. 1000 + 0
Publications_004.pdf

4. Bejan, C.; Meriç, Ş. A characterization of the Riemann extension in terms of harmonicity. INSTİTUTE OF MATHEMATİCS, CZECH ACADEMY OF SCİENCES, 2017, 67, 197-206. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21136/CMJ.2017.0459-15

Publications_005.pdf

3. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E.; SAĞIROĞLU, Y. Scalar curvature of Lagrangian Riemannian submersions and their harmonicity. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2017, 14, 1750171-. 1000 + 0
10.1142/S0219887817501717

2. Bejan, C.; Eken Meriç, Ş. Einstein Metrics Induced by Natural Riemann Extensions. ADVANCES İN APPLİED CLİFFORD ALGEBRAS, 2017, 27, 2333-2343. 1000 + 0
Publications_010.pdf

2016
1. Bejan, C.; Eken, S. Conformality on Semi-Riemannian Manifolds. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2016, 13, 2185-2198. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00009-015-0613-4

Publications_009.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2022
2. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Riemannian Submersions Whose Total Space is Endowed with a Torse-Forming Vector Field. COMMUNİCATİONS OF THE KOREAN MATHEMATİCAL SOCİETY, 2022, 37, 1199-1207. 100 + 0
10.4134/CKMS.c210336

1. GÜLBAHAR, M.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. Chen invariants for Riemannian submersions and their applications. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCES UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1: MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2022, 71, 1007-1022. 100 + 0
10.31801/cfsuasmas.990670

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2017
1. Gülbahar, M.; Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E. SHARP INEQUALITIES INVOLVING THE RICCI CURVATURE FOR RIEMANNIAN SUBMERSIONS. KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2017, 41, 279-293. 300 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 600

6. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. SOME CHARACTERİZATİONS OF \ALPHA-COSYMPLECTİC MANİFOLDS ADMİTTİNG YAMABE SOLİTONS. PALESTINE JOURNAL OF MATHEMATICS, , , -. 100 + 0
2021
5. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. Some Characterizations of \alpha Cosymplectic Manifolds Admitting Yamabe Solitons. PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2021, 10, 234-241. 100 + 0
2019
4. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; YAŞAR, E. On generic submanifold of Sasakian manifold with concurrent vector field. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2019, 68, 1983-1994. 100 + 0
10.31801/cfsuasmas.445788

3. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. ON SUBMANIFOLDS OF RIEMANNIAN MANIFOLDS ADMITTING A RICCI SOLITON. MEMOİRS OF THE SCİENTİFİC SECTİONS OF THE ROMANİAN ACADEMY, 2019, , -. 100 + 0
2017
2. GÜLBAHAR, M.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E. SHARP INEQUALITIES INVOLVING THE RICCI CURVATUREFOR RIEMANNIAN SUBMERSIONS. KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2017, 41, 279-293. 100 + 0
1. EKEN MERİÇ, Ş.; GÜLBAHAR, M.; KILIÇ, E. Some Inequalities for Riemannian Submersions. AN. STİİNT. UNİV. AL. I. CUZA IASİ. MAT., 2017, , -. 100 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

2. Eken Meriç, S.; Kılıç, E., Some Inequalities for Ricci Solitons. ICMME-2018, 2018-06-27, 2018-06-29, Ordu, Türkiye, 2018. 200

1. Bejan, C., A Harmonic Endomorphism in a Semi-Riemannian Context. Geom. Integrability & Quantization, 2015-06-05, 2015-06-10, Varna, Bulgaristan, 2015. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 2160

17. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E., Some Characterizations of Riemannian Submersions From Ricci Solitons. DiMoGeCH, 2019-05-22, 2019-05-25, Iaşi, Romanya, . 100

16. KILIÇ, E.; EKEN MERİÇ, Ş., On CR-Submanifolds Admitting A Ricci Soliton. DiMoGeCH, 2019-05-22, 2019-05-25, Iaşi, Romanya, . 100

15. Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E., ON MAPS BETWEEN RICCI SOLITONS. Ifscom-2018, 2018-09-05, 2018-09-08, Kahramanmaraş, Türkiye, 2018. 100

14. Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E., Some Remarks on Submanifolds of Ricci Solitons. 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 2018-08-28, 2018-08-31, Kiev, Ukrayna, 2018. 100

13. Yoldaş, H.; Eken Meriç, Ş.; Yaşar, E., On Sasakian Manifolds Admitting Concurrent Vector Fields. ICMME-2018, 2018-06-27, 2018-06-29, Ordu, Türkiye, 2018. 100

12. Kılıç, E.; Eken Meriç, Ş., The Ricci Solitons with Concurrent Vector Fields. ICMME-2018, 2018-06-27, 2018-06-29, Ordu, Türkiye, 2018. 100

11. Eken Meriç, Ş.; Keleş, S.; Kılıç, E., Some inequalities for Ricci solitons. ICMME-2018, 2018-06-27, 2018-06-29, Ordu, Türkiye, 2018. 100

10. Yoldaş, H.; Eken Meriç, Ş.; Yaşar, E., On semi-invariant submanifold of Sasakian manifold with concurrent vector field. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Türkiye, 2017. 100

9. EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E.; YOLDAŞ, H.; YAŞAR, E., A note on Ricci Solitions in CR-Submanifolds with Concurrent Vector Fields. 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference (IFSCOM-2017), 2017-05-03, 2017-05-07, MERSİN, Türkiye, . 95

8. Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E.; Yoldaş, H.; Yaşar, E., A Note on Ricci Solitons in CRSubmanifoldswith Concurrent Vector Fields. IFSCOM 2017, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, 2017. 95

7. Yoldaş, H.; Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E.; Yaşar, E., Some Remarks on 3-DimensionalTrans-Sasakian Manifolds Admitting Ricci Soliton. IFSCOM 2017, 2017-05-03, 2017-05-07, Mersin, Türkiye, 2017. 85

6. YOLDAŞ, H.; EKEN MERİÇ, Ş.; KILIÇ, E.; YAŞAR, E., Some Remarks on 3-Dimensional Trans-Sasakian Manifolds Admitting Ricci Solition. 4th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference (IFSCOM), 2017-05-03, 2017-05-07, MERSİN, Türkiye, . 85

5. Bejan, C.; Eken Meriç, Ş.; Kılıç, E., Generalized Paracontact Metric Manifolds. International Workshop on Finite Type Submanifolds,, 2016-06-02, 2016-06-04, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

4. Bejan, C.; Eken, Ş., Harmonic Endomorphism in a Semi-Riemannian Context. The 12-th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications,, 2015-09-23, 2015-09-26, Ploieşti, Romanya, 2015. 0

3. Bejan, C.; Eken, Ş., Harmonicity with respect to Riemannian Extension. CAIM, 2015-09-17, 2015-09-20, Suceava, Romanya, 2015. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

2. Bejan, C.; Eken, Ş., Conformality on Semi-Riemannian Context. Seventeenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization,, 2015-06-05, 2015-06-10, Varna, Bulgaristan, 2015. 0

1. Eken, Ş.; Gülbahar, M.; Kılıç, E., Some Inequalities for Riemannian Submersions. Riemanian Geometry and Applications to Engineering and Economics, RIGA-2014, 2014-05-19, 2014-05-21, Bükreş, Romanya, 2014. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 0

5. Bejan, C.; Eken, Ş., Harmonicity in Semi-Riemannian Context. XIII. Geometri Sempozyumu, 2015-07-26, 2015-07-30, İstanbul, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Gülbahar, M.; Eken, Ş.; Kılıç, E., Chen-Ricci Inequalities on Riemannian Manifolds Admitting a Riemannian Submersion. XIII. Geometri Sempozyumu, 2015-07-26, 2015-07-30, İstanbul, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

3. Eken, Ş.; Kılıç, E., Some Inequalities for Lagrangian Submersions. XII. Geometri Sempozyumu, 2014-06-23, 2014-06-26, Bilecik, Türkiye, 2014. 0

2. Eken, Ş.; Kılıç, E.; Sağıroğlu, Y., CR-Submanifolds of Kaehler-Finsler Manifolds. XI. Geometri Sempozyumu, 2013-07-01, 2013-07-05, Ordu, Türkiye, 2013. 0

1. Eken, Ş.; Çöken, A., On Surfaces in Lorentz Space. VII. Geometri Sempozyumu, 2010-04-29, 2010-05-02, Antalya, Türkiye, 2010. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

2. RİCCİ SOLİTONLAR ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLER VE KARAKTERİZASYON TEOREMLERİ, Tübitak-1001, Proje No: 117F434, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Ricci Solitonlar Arasindaki Dönüsümler Ve Karakterizasyon Teoremleri,, Tübitak-1001, Proje No: , 147100 TL, Araştırmacı, 2020,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. COGENT MATHEMATICS , [ 2019 : 1 ] . 0
2. FACTA UNIVERSITATIS SERIES: MATHEMATICS AND INFORMATICS , [ 2019 : 1 ] . 0
3. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ALKÜ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 0
Uluslararası
1. "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi , 2015-04-01 - 2015-09-30, Iasi, Romanya.
Uluslararası 0
1. Çukurova Üniversitesi, 2017-10-25, Adana, Türkiye. 0
Ulusal 0
1. Tübitak, 2017-08-25, Trabzon, Türkiye. 0
2. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MAT105 Matematik I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Güz İMA205 Analitik Geometri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MAT421 Geometriden Seçme Konular I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 2-2-3
Güz MAT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz MAT 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAT124 Analitik Geometri II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 2-2-3
Bahar MAT124 Analitik Geometri II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 3-2-4
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 3-2-4
Bahar MAT106 Matematik II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MAT 590 Diferansiyel Geometride Seçme Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar MAT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar MAT 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 2-2-3
Güz MAT105 Matematik I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz İMA205 Analitik Geometri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz MAT 553 Diferensiyellenebilir Manifold Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz MAT 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Güz MAT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Yaz MAT106 Matematik II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Yaz MAT105 Matematik I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 3-2-4
Bahar MAT106 Matematik II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 4-0-4
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MAT124 Analitik Geometri II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 2-2-3
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 3-2-4
Bahar MAT124 Analitik Geometri II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar MAT106 Matematik II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendis 4-0-4
Bahar MAT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar MAT 590 Diferansiyel Geometride Seçme Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 2-2-3
Güz MAT123 Analitik Geometri I Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz MÖP303 Analitik Geometri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MAT423 Diferansiyel Manifoldlara Giri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Güz MAT 553 Diferensiyellenebilir Manifold Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 3-2-4
Bahar MAT464 Modular Gruplar Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 4-0-4
Bahar MÖP304 Analitik Geometri - Iı* Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Bahar MAT242 Diferansiyel Geometri Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik 3-2-4
Bahar MAT422 Geometriden Seçme Konular II Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik ( 2. Öğretim ) 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kılıç, E.; Eken meriç, . Some Applications of $\eta-$Ricci Solitons to Contact Riemannian Submersions. FİLOMAT, 2022, 36, 1895-1910.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Eken meriç, .; Kılıç, E. Riemannian Submersions Whose Total Space is Endowed with a Torse-Forming Vector Field. COMMUNİCATİONS OF THE KOREAN MATHEMATİCAL SOCİETY, 2022, 37, 1199-1207.
10.4134/CKMS.c210336
Gülbahar, M.; Eken meriç, .; Kılıç, E. Chen invariants for Riemannian submersions and their applications. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCES UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1: MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2022, 71, 1007-1022.
10.31801/cfsuasmas.990670
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Eken meriç, .; Kılıç, E. ON SUBMANIFOLDS OF RIEMANNIAN MANIFOLDS ADMITTING A RICCI SOLITON. MEMOİRS OF THE SCİENTİFİC SECTİONS OF THE ROMANİAN ACADEMY, 2019, , -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Yoldaş, H.; Eken meriç, .; Yaşar, E. SOME SPECIAL VECTOR FIELDS ON A COSYMPLECTIC MANIFOLD ADMITTING A RICCI SOLITON. MİSKOLC MATHEMATİCAL NOTES, 2021, 22, 1039-1050,
10.18514/MMN.2021.3221

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, . Some remarks on Riemannian submersions admitting an almost Yamabe soliton. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 10, 295-306,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, .; Gülbahar, M.; Kılıç, E. Some Inequalities for Riemannian Submersions. AN. STİİNT. UNİV. AL. I. CUZA IASİ. MAT., 2017, , -,
Publications_008.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Bejan, C.; Eken meriç, .; Kılıç, E. Contact-Complex Riemannian Submersions. MATHEMATİCS, 2021, , -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, .; Kılıç, E. Riemannian submersions whose total manifolds admit a Ricci soliton. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2019, 16, 1950196-,
10.1142/S0219887819501962

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Yoldaş, H.; Eken meriç, .; Yaşar, E. On generic submanifold of Sasakian manifold with concurrent vector field. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2019, 68, 1983-1994,
10.31801/cfsuasmas.445788

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gülbahar, M.; Eken meriç, .; Kılıç, E. SHARP INEQUALITIES INVOLVING THE RICCI CURVATUREFOR RIEMANNIAN SUBMERSIONS. KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2017, 41, 279-293,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bejan, C.; Eken meriç, .; Kılıç, E. Legendre Curves on Generalized Paracontact Metric Manifolds. BULLETİN OF THE MALAYSİAN MATHEMATİCAL SCİENCES SOCİETY, 2019, 42, 185-199,
10.1007/s40840-017-0475-y

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, . Some remarks on Riemannian submersions admitting an almost Yamabe soliton. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 10, 295-306,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, .; Gülbahar, M.; Kılıç, E. Some Inequalities for Riemannian Submersions. AN. STİİNT. UNİV. AL. I. CUZA IASİ. MAT., 2017, , -,
Publications_008.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Eken meriç, .; Kılıç, E. Riemannian submersions whose total manifolds admit a Ricci soliton. INTERNATİONAL JOURNAL OF GEOMETRİC METHODS İN MODERN PHYSİCS, 2019, 16, 1950196-,
10.1142/S0219887819501962

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Yoldaş, H.; Eken meriç, .; Yaşar, E. On Submanifold of Kenmotsu Manifold with Torqued Vector Field. HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2020, 49, 843-853,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yoldaş, H.; Eken meriç, .; Yaşar, E. On generic submanifold of Sasakian manifold with concurrent vector field. COMMUNİCATİONS FACULTY OF SCİENCE UNİVERSİTY OF ANKARA SERİES A1MATHEMATİCS AND STATİSTİCS, 2019, 68, 1983-1994,
10.31801/cfsuasmas.445788

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gülbahar, M.; Eken meriç, .; Kılıç, E. SHARP INEQUALITIES INVOLVING THE RICCI CURVATUREFOR RIEMANNIAN SUBMERSIONS. KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2017, 41, 279-293,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yoldaş, H.; Eken meriç, .; Yaşar, E. Some Characterizations of \alpha Cosymplectic Manifolds Admitting Yamabe Solitons. PALESTİNE JOURNAL OF MATHEMATİCS, 2021, 10, 234-241,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Bejan, C.; Eken meriç, .; Kılıç, E. Contact-Complex Riemannian Submersions. MATHEMATİCS, 2021, , -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl