Öğr.Gör. SENA KARAKUŞ

Birim
:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Psikolojik Danişmanlik Ve Rehberlik Merkezi
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-04-10 09:20:28
DÜZENLEME
:
2020-02-07 08:48:57
PUAN
:
475
YABANCI DİL
:
İngilizce, C , Diğer, 75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2017
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Yüksek Lisans Tezi

1. OTANTİKLİK VE YAŞAM DOYUMUNUN ALEKSİTİMİ İLE AÇIKLANMASINDA PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ Danışman: Dr. DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SİNEM EVİN AKBAY, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE MESLEKİ SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. YRD. DOÇ. DR. SERKAN ÜNSAL, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-04-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-25 - 2024-06-24
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-06-25 - 2024-06-24
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
4. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. Uluslararası Öğrencilerin Koronavirüs Farkındalıklarının ve Yükseköğretime Uyum Yeterliklerinin İncelenmesi. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 20, 184-195. 0 + 0
10.18026/cbayarsos.1055808

2020
3. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43. 0 + 0
10.17860/mersinefd.669825

2019
2. KARAKUŞ, S.; ERKAN, Z. Genogram Kullanımına Yönelik Çalışmaların İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 815-830. 0 + 0
10.17860/mersinefd.537764

2017
1. KARAKUŞ, S.; ÜNSAL, S. Investigation of the Relationship Between Psychological Resilience and Professional Social Support Levels of Special Education Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 831-850. 0 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
1. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2017, 4, 1-37. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2022
3. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S.; UZUN, N. The Development of "Emotional Authenticity Scale": Validity and Reliability Studies. İ-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2022, 15, -. 100 + 0
10.26634/jpsy.15.4.18833

2. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. The Mediating Role of Psychological Flexibility in Explaining Authenticity and Life Satisfaction with Alexithymia. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 285-302. 100 + 0
10.17275/per.22.16.9.1

2021
1. KARAKUŞ, İ.; KARAKUŞ, S. The Views of International University Students About Online Education. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 1-13. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.03.312

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 75
2022
1. SEZGİN, M.; BAKIR AYGAR, B.; KARAKUŞ, S.; GÜL TOPUZ, A. Investigation of differentiation in cognitive emotion regulation strategies according to emotion, experience, and COVID-19 awareness during the pandemic period. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2022, 14, 564-581. 75 + 0
10.15345/iojes.2022.02.019

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. KARAKUŞ, S.; AKBAY, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S.; Uzun, N. The Development of "Emotional Authenticity Scale": Validity and Reliability Studies. İ-MANAGER’S JOURNAL ON EDUCATİONAL PSYCHOLOGY, 2022, 15, -.
10.26634/jpsy.15.4.18833
Sezgin, M.; Bakır aygar, B.; Karakuş, S.; Gül topuz, A. Investigation of differentiation in cognitive emotion regulation strategies according to emotion, experience, and COVID-19 awareness during the pandemic period. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2022, 14, 564-581.
10.15345/iojes.2022.02.019
Karakuş, S.; Akbay, S. The Mediating Role of Psychological Flexibility in Explaining Authenticity and Life Satisfaction with Alexithymia. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 285-302.
10.17275/per.22.16.9.1
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Karakuş, .; Karakuş, S. Uluslararası Öğrencilerin Koronavirüs Farkındalıklarının ve Yükseköğretime Uyum Yeterliklerinin İncelenmesi. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 20, 184-195.
10.18026/cbayarsos.1055808
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, ISBN: 978-625-427-746-7, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 908 Sayfa, Türkçe, , , 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Karakuş, .; Karakuş, S. Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2017, 4, 1-37,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Karakuş, S.; Erkan, Z. Genogram Kullanımına Yönelik Çalışmaların İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 815-830,
10.17860/mersinefd.537764

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karakuş, .; Karakuş, S. Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2017, 4, 1-37,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Karakuş, S.; Akbay, S. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 32-43,
10.17860/mersinefd.669825

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl