Dr. Şenel ÇOBANER
Birim
:
Rektörlük / Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
14432
E-MAIL
:
senelcobaner@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
senelcobaner@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-05-10 12:56:56
DÜZENLEME
:
2023-04-16 20:14:27
PUAN
:
2530
YABANCI DİL
:
İngilizce, C2, YÖKDİL, 70.00


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS KALİTE YÖNETİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
YÜKSEK LİSANS NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
DOKTORA NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. YENİ TİP BİZMUT TABANLI KOMPOZİT ELEKTROSERAMİKLERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Serdar YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2021.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Katkılama Ile Bizmut Tabanlı Tekli Faza Sahip Yeni Tip Katı Elektrolitlerin Pechini Yöntemiyle Üretilmesi Ve Yapılarının Analizi Danışman: Dr. Serdar YILMAZ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2022
2. Cobaner, S. Synthesis and Characterization of Gadolinium-Doped Zirconia as a Potential Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells . ENERGİES, 2022, 15, 2826-2840. 1000 + 5
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/8/2826?type=check_update&version=1

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2021
1. Cobaner, S. Electrical and structural properties of new type Er and Yb doped bismuth oxide solid electrolytes synthesized by Pechini method. JOURNAL OF ELECTROCERAMİCS, 2021, 46, 83-92. 1000 + 25
https://link.springer.com/article/10.1007/s10832-021-00248-5

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Çobaner, Ş., Dünyada Yakıt Hücreli Araç Kullanımı ve Üretilen Enerji Miktarları.. 6. Uluslararası Kapadokya Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (IMSTEC’21), 2021-11-26, 2021-11-28, Kapadokya-Nevşehir, Türkiye, 2021. 100

3. Çobaner, Ş., Nanokompozit Elektroseramiklerin Mekanokimyasal Yöntemle Üretimini Etkileyen Parametreler.. 6. Uluslararası Kapadokya Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı (IMSTEC’21), 2021-11-26, 2021-11-28, Kapadokya-Nevşehir, Türkiye, 2021. 100

2. Çobaner, Ş., ’Sol-Jel Pechini Yöntemiyle Üretilen Bizmut Tabanlı Katı Elektrolitlerin Şekillendirme Parametrelerindeki Değişimin Mikroyapıya Etkisi.. II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışma Kongresi , 2018-10-05, 2018-10-08, Ürgüp / Nevşehir, Türkiye, 2018. 100

1. Çobaner, Ş., ''Erbiyum Ve İterbiyum Katkılaması İle Bizmut Tabanlı Elektroseramiklerin Sol-Jel Pechini Yöntemiyle Üretilmesi ve Yapılarının Analizi. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışma Kongresi , 2017-09-07, 2017-09-09, Ürgüp / Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Ulusal - Yürütücü 0

1. Bizmut Tabanlı Yeni Tip Nanokompozit Elektroseramik Sisteminin Tekli Yakıt Hücre Uygulaması, Seçiniz..., Proje No: 122M874, 60000 TL, Yürütücü, 2023,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. (Yb2O3)0.02(Y2O3)0.06(ZrO2)0.92 KATI ELEKTROLİT BİLEŞİĞİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATI OKSİT YAKIT PİLİ UYGULAMASI, BAP, Proje No: 2023-1-AP3-4887, 40000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Nadir Toprak Elementlerinin 8YSZ’ye (Itriya Stabilize Zirkonya) katkılanmasıyla iletkenlik,Lüminesans ve Termolüminesans ölçümlerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2023-1-AP4-4888, 59925 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Cobaner, S. Synthesis and Characterization of Gadolinium-Doped Zirconia as a Potential Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells . ENERGİES, 2022, 15, 2826-2840.
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/8/2826?type=check_update&version=1
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Cobaner, S. Electrical and structural properties of new type Er and Yb doped bismuth oxide solid electrolytes synthesized by Pechini method. JOURNAL OF ELECTROCERAMİCS, 2021, 46, 83-92,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Cobaner, S. Synthesis and Characterization of Gadolinium-Doped Zirconia as a Potential Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells . ENERGİES, 2022, 15, 2826-2840,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl