Doç.Dr. SERAP AKGÜN
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4713
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
serapakgun@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
serap_akgun@yahoo.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-26 06:32:42
DÜZENLEME
:
2020-01-05 21:38:08
PUAN
:
17936
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 72


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS SOSYAL PSİKOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ UNİVERSİTY OF WOLLONGONG 1996
DOKTORA PSİKOLOJİ UNİVERSİTY OF WOLLONGONG 2001
DOÇENTLİK SOSYAL PSİKOLOJİ VE ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2011
Doktora Tezi

1. Learned Resourcefulness, Academic Stress, Academic Performance and Coping Responses Danışman: Dr. Joseph Ciarrochi, Diğer, Diğer, Psikoloji Anabilim Dalı, Wollongong, Avustralya, .

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Cinsiyet Rolüne İlişkin Kalıp-yargılara Uygun Davranıp Davranmamanın Çekiciliğe etkisi Danışman: Dr. Deniz Şahin, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1993-08-01 - 2000-08-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-08-16 - 2004-01-15
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-10-15 - 2011-10-11
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-01-15 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2014
4. Aydın, A.; Akgün, S. Ergenlikte reaktif-proaktif saldırganlık, öfke ve narsisizm ilişkisi. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2014, 29, 44-59. 1000 + 0
Publications_010.pdf

2007
3. Akgün, S.; Araz, A.; Karadağ, S. Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: ilköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözümü eğitimi ve psiko-sosyal etkileri. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2007, 22, 43-67. 1000 + 10
Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2004
2. Akgun, S. The Effects of Situation and Learned Resourcefulness on Coping Responses. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2004, 32, 441-448. 1000 + 70
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2004.32.5.441

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 14
1. Akgün, S. Bölüşümsel adalet normlarının çevresel belirleyicileri; ilişki türü ve sorumluluk yükleme.. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2004, 19, 1-14. 1000 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2016
7. Er, G.; Akgün, S. Ergenlikte reaktif ve proaktif saldırganlığın, empati ve çocuk yetiştirme stilleri ile ilişkisi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2016, 23, 211-226. 200 + 0
Publications_012.pdf

6. çırak karadağ, S.; Akgün, S. A cross-cultural comparison of Turkish and Kyrgyz students’ belief in a just world. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 4229-4229. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i3.3987

Publications_013.pdf

2015
5. Uğur, D.; Akgün, S. Bireysel ve genel adil dünya inancının depresyon ile ilişkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 6, 103-116. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1501/sbeder_0000000093

Publications_004.pdf

2014
4. Akgun, S.; Araz, A. The effects of conflict resolution education on conflict resolution skills, social competence, and aggression in Turkish elementary school students. JOURNAL OF PEACE EDUCATİON, 2014, 11, 30-45. 200 + 61
http://dx.doi.org/10.1080/17400201.2013.777898

Publications_003.pdf

2013
3. Yıldırım, N.; Akgün, S. Sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin sosyal sistemin meşruiyetine ilişkin algıları, adil dünya inançları ve sosyal baskınlık yönelimleri. . TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2013, 24, 115-128. 200 + 0
Publications_009.pdf

2010
2. Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz: Bir Çatışma Çözümü Eğitim Programı Tanıtımı. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 1-17. 200 + 0
Publications_008.pdf

2008
1. Kahraman, H.; Akgün, S. Empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerine ve sorun davranışlarına etkisi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2008, 15, 15-23. 200 + 5
Publications_007.pdf

Uluslararası - British Education Index 0
2003
1. Akgun, S.; Cıarrochı, J. Learned Resourcefulness Moderates the Relationship Between Academic Stress and Academic Performance. INFORMA UK LİMİTED, 2003, 23, 287-294. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/0144341032000060129

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2019
2. Akgün, S. Adil Dünya İnancı ve Toplumsal Sonuçları. OPUS, 2019, 14, 2227-2247. 200 + 0
http://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/49078/610173

Publications_014.pdf

1. ünal, .; Akgün, S. Yakın İlişkilerde Mizah Tarzları, Evlilik Uyumu ve Evlilik Doyumu İlişkisi. NESNE PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 7, 184-200. 200 + 0
http://www.nesnedergisi.com/arsiv.php#dergi

Publications_015.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 250
1. Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çatışma çözümü eğitim programı, ISBN: 978-605-395-305-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çatışma Çözümü Eğitim Programı, ISBN: 978-605-320-800-6, Nobel, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 540

6. Er Vargün, G.; Akgün, S., The Relationship Between Children’s Age and Sharing Behaviors: The Mediator Role Of Moral Reasoning. 19th European Conference on Developmental Psychology, 2019-08-29, 2019-09-01, Atina, Yunanistan, 2019. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

5. Akgöz Aktaş, G.; Er Vargün, G.; Akgün, S.; Aydın Acı, A., Olumlu Sosyal Davranış Gelişimi Sürecinde Duygu Sosyalleştirme, Günlük Zorluklar ve Ebeveyn Amaçları. III. Uluslararası çocuk koruma kongresi, 2018-09-30, 2019-10-03, Ordu / Ünye, Türkiye, 2018. 75

Scientific_Meetings_002.pdf

4. Er-Vargün, G.; Akgün, S., Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Saldırganlık Eğilimlerinin Ebeveyn Davranışları İle İlişkisi. II. Uluslar Arası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018-03-29, 2018-04-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://www.iceci2018.com/ozet-kitapcigi.pdf

3. Ünal, Ö.; Akgün, S., Does The Conflict Resolution Style Predict Marital Adjustment?. 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2016-02-03, 2016-02-06, Paris, Türkiye, 2016. 100

http://iassr2.org/?page_id=1112

2. Er, G.; Akgün, S., Ebeveyn şiddeti ve çocuk yetiştirme stilleri ergenin reaktif ve proaktif saldırganlığını yordar mı?. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2014-10-23, 2014-10-25, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

1. Araz, A.; Araz, A.; Akfırat, S.; Akgün, S., Narcissism, Self-Esteem, and Aggression. The 12th European Congress of Psychology, 2011-06-04, 2011-06-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 65

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Er Vargün, G.; Akgün, S., Dating Violence Among University Students. 18th European Conference on Developmental Psychology, 2017-08-29, 2017-09-01, Utrecht, Hollanda, 2017. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 650

13. Akgün, S.; Olcay, B., Kadınların Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Kolektif Eylem Niyetlerini Belirleyen Faktörler. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, , 2018-11-15, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

Scientific_Meetings_003.pdf

12. Bozkuş, O.; Akgün, S., Ahlaki Temellerin Politik Görüş Ve Dindarlık İle İlişkisi. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

Scientific_Meetings_004.pdf

11. Bozkuş, O.; Akgün, S., Farlılıkları Tolere Edememeyi Yordayan Bireysel Eğilimler. II. Sosyal Psikoloji Kongresi, 2017-11-27, 2017-11-29, Gazimağusa, KKTC, 2017. 50

Scientific_Meetings_005.pdf

10. Bozkuş, O.; Akgün, S., Dogmatizm, Yetkecilik ve Sosyal Baskınlık Yönelimi Yaşam Doyumunu Nasıl Yordar?. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016-09-05, 2016-10-07, İzmir, Türkiye, 2016. 50

http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf

9. Çoksan, S.; Akgün, S., Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-07, İzmir, Türkiye, 2016. 50

http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf

8. Ünal, Ö.; Akgün, S., Mizah Stilleri İle Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolünün Aktör Partner Etkileri Açısından İncelenmesi. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-07, İzmir, Türkiye, 2016. 50

http://www.psikoloji2016.org/gorseller/files/bildiri-kitabi.pdf

7. Aydın Acı, A.; Akgün, S., Ergenlikte Reaktif Proaktif Saldırganlık Öfke ve Narsisizm İlişkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre , 2012-04-25, 2012-04-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

6. Uğur, D.; Akgün, S., Depresyon ve Adil Dünya İnancı. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2010-04-14, 2010-04-17, Mersin, Türkiye, 2010. 50

5. Yıldırım, N.; Akgün, S., Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinin Adil Dünya İnançları, Sosyal Baskınlık Yönelimleri ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2010-04-14, 2010-04-16, Mersin, Türkiye, 2010. 50

4. Akgün, S.; Araz, A., İlköğretim Öğrencilerine Yaşadıkları Çatışmaları Yapıcı Yollarla Çözmeyi Öğretebilir miyiz?” . 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2008-09-02, 2008-09-05, İstanbul, Türkiye, 2008. 50

3. Akgün, S.; Araz, A.; Karadağ, S., İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Çatışma Çözümü Programı ve Psiko-Sosyal Etkileri. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi , 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

2. Kahraman, H.; Akgün, S., Okul Öncesi Çocuklarının Empati Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Çalışması ve Sonuçları. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, 2006-09-21, 2006-09-23, Mersin, Türkiye, 2006. 50

1. Akgün, S., İlişki Türü ve Paylaşım İlkeleri; Denklik, Eşitlik ve İhtiyaç. 12. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2002-09-11, 2002-09-13, Ankara, Türkiye, 2002. 50

Ulusal - Özet - Poster 50

2. Akgün, S.; Çırak, S., Türk ve Kırgız Üniversite Öğrencilerinde Adil Dünya İnancı. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2006-09-06, 2006-09-08, Ankara, Türkiye, 2006. 25

1. Akgün, S.; Aykın, Ç., Yaratıcı Drama Eğitimi ve Öğrenilmiş Güçlülük. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-08, Ankara, Türkiye, 2006. 25

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Akgün, S., Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: Çocuklara Barış Kültürünü Öğretmeyi Amaçlayan bir Eğitim Programının Öyküsü. II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi-Davetli konuşmacı, 2008-06-26, 2008-06-29, Ilgaz, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. İlköğretim Öğrencilerine Yaşadıkları Çatışmaları Yapıcı Yollarla Çözmeyi Öğretebilir miyiz?, TÜBİTAK, Proje No: 106K366, 15000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Üniversite -Kent İş Birliği Eylem Planı, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , EUR, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

12. Seçil Sezen, Cinsiyetler Arası Statü Farkına Sosyal Kimlik Ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramları Açısından Bir Bakış, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Hüseyin Can Gürbüz, Sosyal Baskınlık Yönelimi, Otoriteryanizm Ve Değerlerin Savaşa Yönelik Tutumlarla İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Canan Say, Grupla Özdeşim ve Politik Görüşün Bir Ürünü Olarak, Sorumluluk Yükleme, Kolektif Suçluluk ve Telafi Eğilimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Sami Çoksan, Sosyal Kimlik Özdeşimi ve İç Grup Normunun İç Grup Yanlılığı ile İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

8. Özge Ünal, Çatışma Çözme Stilleri Ve Mizah Tarzlarının Evlilik Uyumu Ve Evlilik Doyumu İle İlişkisinin Aktör-Partner Modeli İle İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

7. Gamze Er, Ergenlikte Reaktif-Proaktif Saldırganlık, Empati ve Çocuk Yetiştirme Stilleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

6. Fatma Şadan Beyazyürek Çimendağ, Yüksek ve Düşük Statülü Gruplarda İç Grup ve Dış Grup Yanlılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

5. Necip Yıldırım, Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllülerinin Adil Dünya İnançları, Sosyal Baskınlık Yönelimleri ve Sistemi Meşru Algılama Düzeyleri, Diğer, Diğer, 2010, Tamamlandı. 200

4. Düzgün Uğur, Dünyayı Adil Algılama ve Geleceğe Dair Umut/Umutsuzluk: Depresyon Tanısı Alan ve Almayan Kişilerde Adil Dünya İnancı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

3. Huriye Kahraman, Empatik Beceri Eğitiminin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Empatik Becerilerine ve Sorun Davranışlarına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2008, Tamamlandı. 200

2. Meryem Esma Dağlı, Ergenlikte Zeka Bölümü, Duygusal Zeka ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2007, Tamamlandı. 200

1. Güli Tuna, Yakın İlişkilerde Fiziksel Çekiciliğin ve Kişilik Özelliklerinin Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Gamze Er Vargün, Çocuklarda Olumlu Sosyal Davranışın Yordayıcıları Olarak Ahlaki Muhakeme, Ahlaki Duygu Ve Ebeveyn Davranışları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 1000
1. TURK PSIKOLOJI YAZILARI , YARDIMCI EDITOR, ISSN : -, E-ISSN : 1301-961, 2010-01-15 - 2013-01-15. 1000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 99
1. STUDIES IN PSYCHOLOGY - PSIKOLOJI ÇALışMALARı , [ 2019 : 1 ] . 0
2. TüRK PSIKOLOJI DERGISI , [ 2013 : 1 ] [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 2 ] [ 2016 : 2 ] [ 2019 : 1 ] . 35
3. TüRK PSIKOLOJI YAZıLARı , [ 2009 : 1 ] [ 2011 : 2 ] [ 2012 : 3 ] [ 2013 : 3 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 2 ] [ 2017 : 2 ] [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 64
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
1. Türk Psikologlar Derneği , Üye No: -, Türkiye, 2012-09-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI223 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 603 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 603 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 604 Gruplararası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 603 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 604 Gruplararası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 603 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 604 Gruplararası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ467 Experımental Socıal Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSİ 603 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 725 Önyargıların Sosyal Psikolojik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 704 Gruplar Arası İlişkiler Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1-0-1
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 703 Şiddet ve Saldırganlık Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI218 Psikoloji Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI407 Deneysel Sosyal Psikoloji I ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI408 Deneysel Sosyal Psikoloji II ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI407 Deneysel Sosyal Psikoloji I ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI408 Deneysel Sosyal Psikoloji II ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 514 Sosyal Psikolojide Kuram ve Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI407 Deneysel Sosyal Psikoloji I ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI408 Deneysel Sosyal Psikoloji II ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Bahar PSİ426 Kişilerarası Çatışma ve Barış Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI106 Araştırma Teknikleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI313 Grup Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI407 Deneysel Sosyal Psikoloji I ( Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-2-3
Güz PSI217 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI207 Araştırma Teknikleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
ünal, .; Akgün, S. Yakın İlişkilerde Mizah Tarzları, Evlilik Uyumu ve Evlilik Doyumu İlişkisi. NESNE PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2019, 7, 184-200.
http://www.nesnedergisi.com/arsiv.php#dergi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akgun, S. The Effects of Situation and Learned Resourcefulness on Coping Responses. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2004, 32, 441-448,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Akgün, S.; Araz, A.; Karadağ, S. Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: ilköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözümü eğitimi ve psiko-sosyal etkileri. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2007, 22, 43-67,
Publications_006.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akgun, S.; Araz, A. The effects of conflict resolution education on conflict resolution skills, social competence, and aggression in Turkish elementary school students. JOURNAL OF PEACE EDUCATİON, 2014, 11, 30-45,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Aydın, A.; Akgün, S. Ergenlikte reaktif-proaktif saldırganlık, öfke ve narsisizm ilişkisi. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2014, 29, 44-59,
Publications_010.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz: Bir Çatışma Çözümü Eğitim Programı Tanıtımı. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 1-17,
Publications_008.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akgun, S.; Cıarrochı, J. Learned Resourcefulness Moderates the Relationship Between Academic Stress and Academic Performance. INFORMA UK LİMİTED, 2003, 23, 287-294,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 9
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akgün, S.; Araz, A.; Karadağ, S. Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz: ilköğretim öğrencilerine yönelik bir çatışma çözümü eğitimi ve psiko-sosyal etkileri. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2007, 22, 43-67,
Publications_006.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Akgun, S.; Cıarrochı, J. Learned Resourcefulness Moderates the Relationship Between Academic Stress and Academic Performance. INFORMA UK LİMİTED, 2003, 23, 287-294,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çatışma çözümü eğitim programı, ISBN: 978-605-395-305-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akgun, S. The Effects of Situation and Learned Resourcefulness on Coping Responses. SOCİAL BEHAVİOR AND PERSONALİTY, 2004, 32, 441-448,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Uğur, D.; Akgün, S. Bireysel ve genel adil dünya inancının depresyon ile ilişkisi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 6, 103-116,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akgun, S.; Araz, A. The effects of conflict resolution education on conflict resolution skills, social competence, and aggression in Turkish elementary school students. JOURNAL OF PEACE EDUCATİON, 2014, 11, 30-45,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Aydın, A.; Akgün, S. Ergenlikte reaktif-proaktif saldırganlık, öfke ve narsisizm ilişkisi. TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2014, 29, 44-59,
Publications_010.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Kahraman, H.; Akgün, S. Empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerine ve sorun davranışlarına etkisi. ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, 2008, 15, 15-23,
Publications_007.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akgun, S.; Cıarrochı, J. Learned Resourcefulness Moderates the Relationship Between Academic Stress and Academic Performance. INFORMA UK LİMİTED, 2003, 23, 287-294,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 8
Akgün, S.; Araz, A. Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çatışma çözümü eğitim programı, ISBN: 978-605-395-305-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl