Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yaraş

Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Veuygulama Merkezi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
1530-1552
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
serkanyaras@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 21:33:38
DÜZENLEME
:
2019-05-29 16:47:44
PUAN
:
5013
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
3,25 TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Akut pankreatitte ağrı ile pankreatit şiddet skorlaması arasında ilişki var mıdır? Pankreatik nekrozu öngörür mü? Danışman: Dr. Engin Altıntaş, Mersin Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

2. SPORADİK KOLOREKTAL KANSERLERDE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE Danışman: Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2005.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000-05-18 - 2005-12-08
ARŞ. GÖR. UZM. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009-07-19 - 2013-01-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1550
2018
2. Budak diler, S.; Yaraş, S. CTLA-4 (+49A/G) and NOD2/CARD15 (N852S) polymorphisms with inflammatory bowel disease in Turkish patients. CMB ASSOCİATİON, 2018, 64, 97-97. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2018.64.11.18

Publications_012.pdf

2015
1. Sezgin, O.; Altintas, E.; Ates, F.; Yaras, S.; Saritas, B.; Aydin, K. Air cholangiogram is not sufficent to detect common bile duct stones during ERCP. AVES PUBLİSHİNG CO., 2015, 25, 319-320. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tjg.2014.7526

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2014
1. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; çimen, B.; üçbilek, E.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Orekici , G. Chitotriosidase activity in different stages of hepatitis C. It may a possible tumor marker for hepatocellular carcinoma . JOURNAL OF CANCER TREATMENT AND RESEARCH, 2014, 2, 5-8. 130 + 0
doi: 10.11648/j.jctr.20140201.12

Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 20
2013
1. Tezcan, S.; ülger, M.; Aslan, G.; Yaraş, S.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Emekdaş, G.; Gürer giray, B.; Sungur, M. Mersin İlinde Hepatit C Virusu Genotip Dağılımının Belirlenmesi. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2013, 47, 332-338. 20 + 0
10.5578/mb.4063

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 480
2013
6. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Altıntaş, .; örekici temel, G.; Sezgin, O. Özofagus varis kanamasında kısa ve uzun süreli somatostatin infüzyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2013, 21, 72-74. 160 + 0
Publications_004.pdf

5. Altıntaş, E. Ribavirine bağlı anemi yüksek viral yanıtlarla ilişkili midir?. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2013, 12, 1-5. 0 + 0
Publications_010.pdf

2011
4. Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Yaraş, S.; Boztepe, B.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Nadir bir alt gastrointestinal kanama nedeni: Rektal varisler. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2011, 19, 33-34. 65 + 0
10.17940/ed.11543

Publications_005.pdf

3. Köşeci, T.; Karabulut , .; Sarıtaş, B.; Yaraş, .; Ateş, .; Altıntaş, E.; Sezgin, O. Ornidazol'e bağlı karaciğer toksisitesi: İki olgu sunumu . AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2011, 10, 122-124. 50 + 0
10.17941/agd.99526

Publications_007.pdf

2010
2. Ateş, F.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Altıntaş, E.; Sezgin, O. 2 olgu nedeniyle kronik pankreatit akut ataklarında endoskopik tedavi. ENDOSKOPİ DERGİSİ, 2010, 18, 32-34. 160 + 0
10.17940/ed.17670

Publications_006.pdf

2003
1. Sandıkçı, M.; Abaylı, B.; Gümürdülü, D.; yaraş, S.; ışıksal, F.; öksüz, M.; Koçak, F.; Ergin, M. Kriptik miller tüberküloz. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2003, 2 , 34-36. 45 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 35
2013
1. Eser, Z.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Serinsöz, E.; Sezgin, O. Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu sunumu. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2013, 12, 74-77. 35 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Yaraş, S.; Akkız, H. Klinik Gastroenteroloji veHepatoloji, ISBN: 9789755670416, MN Medikal Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1191 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 570

2. Yaraş, S., Treatment of HCV infection with direct-acting antiviral agents. Real life experiences.. APASL Single Topic Conference, 2018-09-27, 2018-09-29, İstanbul, Türkiye, . 200

1. Yaraş, S., Real world data on safety and efficacy of Ledipasvir Sofosbuvir ± RBV, Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir ± Dasabuvir ± RBV combination therapy for chronic hepatitis C. A Turkey experience.. APASL Single Topic Conference, 2018-09-27, 2018-09-29, İstanbul, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 330

3. TEZCAN ÜLGER, S.; ÖZGÜR, D.; YARAŞ, S.; ÜLGER, M.; SEZGİN, O.; ASLAN, G., Helicobacter pylori Pozitif Mide Biyopsi Örneklerinde Human Papillomavirus Varlığının Belirlenmesi. Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2018-11-04, 2018-11-08, ANTALYA, Türkiye, . 65

2. Yaras, S.; Ucbilek, E.; Yilmaz, İ.; Ozdogan, O.; Altintas, E.; Sezgin, O., The real-life experience with directly acting antivirals in chronic hepatitis C treatment: a single center experience from Turkey. Annual Conference of the Asian Pacific Assoc, 2018-03-14, 2018-03-18, New Delhi, Hindistan, 2018. 85

Scientific_Meetings_014.pdf

1. YARAŞ, S.; SEZGİN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ÖZDOĞAN, O.; ATEŞ, F., Does Sustained Viral Response Achieved with Direct Acting Antiviral Drugs Correlate with the Liver Shear Wave Elastography Changes and Liver Fibrosis in Chronic HCV Patients?. aasld 2018, 2018-01-12, 2018-01-15, , Amerika Birleşik Devletleri, . 90

Uluslararası - Özet - Poster 320

4. ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; YILMAZ, İ., THE ROLE OF INTRAVENOUS HYDRATION WITH LACTATED RINGER’xxS SOLUTION IN PREVENTINGPOST-ERCP PANCREATITIS. DDW2018, 2018-06-02, 2018-06-06, wASHİNGTON, Amerika Birleşik Devletleri, . 12

3. YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; YILMAZ, İ.; ÖZDOĞAN, O.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O., The real-life experience with directly acting antivirals in chronichepatitis C treatment: a single center experience from Turkey. APASL2018, 2018-03-14, 2018-03-18, Delhi, Hindistan, . 42

2. Altintas, E.; Mert Altıntas, Z.; Yilmaz, I.; Celik, H.; Ucbilek, E.; Yaras, S.; Ozdogan, O., The Influence of MTHFR Gene Polymorphysm on the Long Term Course in G1 Hepatitis C Patients who are achieved Sustained Viral Response with Treated with Pegylated Interferon plus Ribavirin. Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver- APASL 2018, 2018-03-14, 2018-03-18, New Delhi, Hindistan, 2018. 10

Scientific_Meetings_015.pdf

1. YARAŞ , S.; OREKİCİ TEMEL , G., Does the Blood Neurophil Lymphocyte Ratio Predict the Severity of Peptic Ulcer Bleeding? . ESGE Quality in Endoscopy Symposium, 2014-11-28, 2014-11-29, Berlin, Almanya, 2014. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. AKKUZU, M.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; YILMAZ, İ.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O., Anti HCV Pozitif Saptanıp Takip ve Tedavisiz Kalmış Hastalar: Farkındalığın Arttırılması Gerekli. 35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2018-11-21, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, . 65

Ulusal - Tam Metin - Poster 80

3. ŞEN, Ş.; AKKUZU, M.; YARAŞ, S.; SEZGİN, O.; YILMAZ, İ.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E., Karaciğer Sirozunda Portal Veni Tamamen Tıkamış Yaygın Trombüs Olgusu. 12. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Türkiye, . 25

2. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E., Koroziv madde alımlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi. 5. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ, 2019-04-12, 2019-04-13, , Türkiye, . 25

1. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E., Beslenme Yolundaki Yabancı Cisimler Klinik deneyimimizin retrospektif olarak değerlendirilmesi. 5. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ, 2019-04-12, 2019-04-13, , Türkiye, . 30

Ulusal - Özet - Sözlü 187

5. ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O.; ALTINTAŞ, E., HCV tedavisinde kullanılan doğrudan etikili antiviral ilaçların insülin direnci ve lipid parametreleri üzerine etkileri. 35. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 2018-11-21, 2018-11-25, , Türkiye, . 37

4. Yaras, S.; Sezgin, O.; Üçbilek, E.; Özdoğan, O.; Altıntaş, E.; Ateş, F., Kronik Hepatit C Hastalarında Direkt Etkili Antiviral İlaçlarla Kalıcı Viral Yanıt Fibrozise Olumlu Yansıyor mu? (Shear Wave Elastgrafiyle Erken Dönem Sonuçlarımız). 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 42

Scientific_Meetings_020.pdf

3. Kırmızıer, G.; Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Özdoğan, O.; Yılmaz, İ.; Ateş, F.; Sezgin, O., ERCP Sonrası Gelişen Pankreatitin Önlenmesinde İntravenöz Hidrasyonun Rolü. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 27

Scientific_Meetings_019.pdf

2. Yaras, S.; Üçbilek, E.; Yılmaz, İ.; Özdoğan, O.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Kronik Hepatit C Tedavisinde Doğrudan Etkili Antiviral İlaçlarla Tedavinin Etkinliği-Mersin Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği İlk Deneyimi. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 40

Scientific_Meetings_016.pdf

1. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; ÜÇBİLEK, E.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL, G., HCV Tedavisi Sırasında Ribavirine Bağlı Gelişen Anemi ile Viral Yanıt Oranları Arasında İlişki Var mıdır?. 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 40

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Poster 406

25. TEZCAN ÜLGER, S.; ÖZGÜR, D.; ÜLGER, M.; YARAŞ, S.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O.; ASLAN, G., Mersin İlinde Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Araştırılması. 2. Ulusal Viroloji Günleri, 2018-03-22, 2018-03-24, , Türkiye, . 12

24. Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Yılmaz, İ.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., İleoçekal İnvajinasyon ile Prezente Olan Non-Hodgkin Lenfoma. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17

Scientific_Meetings_021.pdf

23. Özdoğan, O.; Yaraş, S., Subileus ile başvuran nadir bir vaka: enkapsüle sklerozan peritonit. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 25

Scientific_Meetings_022.pdf

22. Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Yılmaz, İ.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., Yabancı cisim; direkt grafi yanıltıcı olabilir mi?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17

Scientific_Meetings_023.pdf

21. Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Ateş, F.; Özdoğan, O., Kronik Hepatit C’li Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında ROP-D tedavi sonuçlarımız- tek merkez deneyimi . 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 18

Scientific_Meetings_024.pdf

20. Rastgeldi, A.; Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Özdoğan, O.; Yılmaz, İ.; Ateş, F.; Sezgin, O., Kronik Hepatit B Hastalarında Tenofovir ve Entekavir’in Etkinlik ve Güvenilirliğinin İnvaziv Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 13

Scientific_Meetings_025.pdf

19. Ateş , F.; Yaraş, S.; Üçbilek, E.; Özdoğan , O.; Yılmaz, İ.; Altıntaş, E.; Sezgin , O., İnflamatuvar Barsak Hastalarında Adalimumab Deneyimimiz. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 17

Scientific_Meetings_026.pdf

18. Taş, E.; Kurt, S.; Özdoğan, O.; Yaraş , S.; Üçbilek , E.; Ateş , F.; Altıntaş, E., Hepatosellüler kanserde periferik kanda trombsit sayısı ile trombosit d-sayısı ile tümör boyutu arasında ilişki var mı?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 11

Scientific_Meetings_027.pdf

17. ALTINTAŞ, Z.; YILMAZ, İ.; ÇELİK, H.; ÜÇBİLEK, E.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ATEŞ, F., PEGİLE İNTERFERON PLUS RİBAVİRİN TEDAVİSİ İLE KALICI VİRAL YANIT GERÇEKLEŞEN G1 HEPATİT C HASTALARINDA MTHFR GEN POLİMÖRFİZMİNİN UZUN VADEDE ETKİLERİ. 34. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, 2017-12-01, 2017-12-06, , Türkiye, . 7

16. Kurt , S.; Taş , E.; Yaras, S.; Özdoğan , O.; Üçbilek , E.; Ateş , F., Akut Pankreatitte serum kalsiyum düzeyindeki günlük değişimler prognoz üzerine etkili midir?. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2017-12-01, 2017-12-06, Antalya, Türkiye, 2017. 12

Scientific_Meetings_028.pdf

15. DEMİR, M.; BALKAN, A.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E.; YARAŞ, S.; AKÇAER ÖZTÜRK, N.; KARA, B., Gerçek yaşamda genotip 1 kronik hepatit C’li hastalarda 3 D rejimin deneyimi Çok merkezli bir çalışma. 14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 2017-04-05, 2017-04-08, ANTALYA, Türkiye, . 7

14. Çapar, L.; Yaraş, S.; Koyuncu, M.; Yılmaz, İ.; Özdoğan, O.; Üçbilek, E.; Ateş, F., NASH ile İnflamasyon Temelli Belirteçler Arasında Bir İlişki Yok. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 15

Scientific_Meetings_018.pdf

13. Yılmaz, İ.; Garip, S.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Özdoğan, O.; Yaraş, S.; Sezgin, O., Spontan İyileşen Boerhaave Sendromu Olgu Sunumu. 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 6

Scientific_Meetings_017.pdf

12. YARAŞ , S.; AYDIN , M.; SARITAŞ, B.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O.; ALTINTAŞ, E., Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatosellüler Karsinom Taramasında USG’nin Etkinliği . 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya , Türkiye, 2013. 18

Scientific_Meetings_002.pdf

11. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Akut Pankreatitte Ağrı ile Pankreatit Şiddet Skorlaması Arasında İlişki Var mıdır? Pankreatik Nekrozu Öngörür mü?. 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 21

Scientific_Meetings_013.pdf

10. SARITAŞ , B.; YARAŞ , S.; AYDIN , M.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Kronik Hepatit C Tedavisinde Dipiridamol’ün Tedavi İlişkili Anemi Üzerine Etkisi. 30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, Antalya, Türkiye, 2013. 17

Scientific_Meetings_012.pdf

9. ALTINTAŞ , E.; YARAŞ, S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN, M.; SEZGİN, O.; OREKİCİ TEMEL , G., Hemodiyalize Giren Kronik Hepatit C’li Hastalarda Pegile İnterferon Uygulanma Zamanının Viral Yanıt Üzerine Etkisi. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-21, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 17

Scientific_Meetings_001.pdf

8. ALTINTAŞ , E.; YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ, B.; AYDIN, M.; SEZGİN, O.; OREKİCİ TEMEL, G., Distal Tip Ülseratif Kolitli Hastalarda proksimalde hücre proliferasyonu nasıldır? . 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 17

Scientific_Meetings_003.pdf

7. YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E.; OREKİCİ TEMEL , G., Akut Pankreatitte Sıvı Replasmanının Prognoza Etkisi. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 20

Scientific_Meetings_007.pdf

6. YARAŞ , S.; ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; AYDIN , M.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL, G., Özofagus Varis Kanaması Tedavisinde Kısa ve Uzun Süreli Somatostatin infuzyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırılması. 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, Antalya, Türkiye, 2012. 21

Scientific_Meetings_004.pdf

5. YARAŞ , S.; AYDIN, M.; SARITAŞ , B.; ÜÇBİLEK , E.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O.; ALTINTAŞ , E., Hepatosellüler Kanserde Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Neler Etkiliyor? - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Deneyimi. 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 18

Scientific_Meetings_005.pdf

4. ATEŞ, F.; SARITAŞ , B.; YARAŞ , S.; OREKİCİ TEMEL, G.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O., Demir Eksikliği Anemisinde Kolonoskopi Bulguları. Kolon Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor? . 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 16

Scientific_Meetings_009.pdf

3. ATEŞ, F.; YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; OREKİCİ TEMEL , G.; USLU, S.; ALTINTAŞ, E.; SEZGİN, O., Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin Araştırılmasında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Etkinliği Nedir? Ne Kadar Sık Uygulanıyor? . 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, Antalya, Türkiye, 2011. 17

Scientific_Meetings_008.pdf

2. ALTINTAŞ, E.; YARAŞ , S.; ÇİMEN, B.; ÜÇBİLEK, E.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; SEZGİN , O., Hepatit C’li Hastalarda Çitotriozidaz Enzim Aktivitesi;Hepatosellüler Kanser İçin Yeni Bir Belirteç mi? Ön Sonuç. . 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 16

Scientific_Meetings_010.pdf

1. YARAŞ , S.; SARITAŞ , B.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ , E.; SEZGİN , O.; OREKİCİ TEMEL , G., Periferik Kanda Nötrofil/Lenfosit Oranı Endoskopik Eroziv Özofajiti Öngörür mü? , 24-28 Kasım 2010, Antalya . 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, Antalya, Türkiye, 2010. 21

Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin İlinde Hepatit E Virusu (HEV) İnfeksiyon Sıklığı, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2634, 19882 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Kronik Hepatit C tedavisinde doğrudan etkili antiviral ajanlarla tedaviye yanıtın gerçek zamanlı kantitatif elastografik yöntemle değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-AP5-1441, 150000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

4. Helicobacter pylori Pozitif ve Negatif Bireylerde miR-155, miR-21, miR-146a ve miR-223 Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-1-TP3-1428, 24000 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. DOĞRUDAN ETKİLİ AJANLARLA HEPATİT C TEDAVİSİNDE ORTAYA ÇIKAN YAN ETKİLERLE OATP GEN POLİMORFİZMLERİ ARASINDA İLŞİKİ VAR MIDIR?, BAP, Proje No: 2016-2-AP4-1916, 20000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. GS-US-174-0149: A Phase 4, Randomized, Open-label, Active-Controlled, Superiority Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) in Combination with Peginterferon α-2a (Pegasys®) versus Standard of Care TDF Monotherapy , Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: GS-US-174-0149, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

1. IDEA Çalışması: Türkiye'de rutin klinik uygulamada Crohn Hastalığında kullanılan anti-TNF tedavileriyle iş verimliliği ve yaşam kalitesindeki iyileşme, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: ıdea, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl IH401 İç Hastalıkları Stajı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Budak diler, S.; Yaraş, S. CTLA-4 (+49A/G) and NOD2/CARD15 (N852S) polymorphisms with inflammatory bowel disease in Turkish patients. CMB ASSOCİATİON, 2018, 64, 97-97.
http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2018.64.11.18
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Yaraş, S., Real world data on safety and efficacy of Ledipasvir Sofosbuvir ± RBV, Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir ± Dasabuvir ± RBV combination therapy for chronic hepatitis C. A Turkey experience.. APASL Single Topic Conference, 2018-09-27, 2018-09-29, İstanbul, Türkiye, .
Yaraş, S., Treatment of HCV infection with direct-acting antiviral agents. Real life experiences.. APASL Single Topic Conference, 2018-09-27, 2018-09-29, İstanbul, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)