Dr. Öğr. Üyesi SERRA SÜRMELİ DÖVEN

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-12-21 15:29:18
DÜZENLEME
:
2020-07-13 12:17:03
PUAN
:
4536
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE OSMAN ÖTKEN ANADOLU LİSESİ 2000
LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2006
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
UZMAN DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 2015-04-30 - 2018-05-02
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
UZMAN DOKTOR ÇOCUK DOKTORU TARSUS DEVLET HASTANESİ 2011-10-26 - 2015-04-30
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2475
2020
5. Sürmeli Döven, S. The effect of using entertainment and communication devices before sleep on nocturnal enuresis. WİLEY, 2020, 62, 492-495. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.14112

Publications_005.pdf

2019
4. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Türsen, Ü.; Ezgü, F. Multicystic Dysplastic Kidney and Incontinentia Pigmenti. IRANİAN JOURNAL OF KİDNEY DİSEASES, 2019, 13, 67-70. 475 + 0
2018
3. Turhan, A.; Atıcı, A.; Sürmeli, S. Effects of hypothermia on lung inflammation in a rat model of meconium aspiration syndrome. FAPUNIFESP (SCİELO), 2018, 33, 483-490. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1590/s0102-865020180060000002

2. Sürmeli-Döven, S.; Delibaş, A.; Gürses, İ.; Kayacan, U.; Coşkun-Yılmaz, B.; Esen, K.; Korkmaz, E.; Özaltın, F. Hemolytic uremic syndrome and iga nephropathy in a child: coincidence or not?. THE TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2018, 60, 81-81. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.24953/turkjped.2018.01.012

2017
1. Sürmeli Döven, S. Short-cut diagnostic tool in cystinosis: Bone marrow aspiration. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2017, 59, 1178-1182. 1000 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 215
2019
3. Surmeli Doven, S.; Delibas, A.; Gurses, I.; Esen, K.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coskun Yilmaz, B.; Balli, E.; Tasdelen, B. Membranoproliferative Glomerulonephritis: The Most Common Pediatric Renal Pathology at a Tertiary Center in Turkey. AVES PUBLİSHİNG CO., 2019, 28, 263-268. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/turkjnephrol.2019.3481

2018
2. Döven, S.; Delibaş, A.; Taşkınlar, H.; Naycı, A. The impact of surgical intervention on renal function in cystinuria. FAPUNIFESP (SCİELO), 2018, 40, 256-260. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2018-0034

1. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Delibaş, A.; Sürmeli Döven, S. Rare 3 Kidney Anomaly Detected on DMSA Scintigraphy. ARC JOURNAL OF UROLOGY, 2018, 3, 19-20. 65 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 590
2021
4. DOVEN, S.; AYÇİN, G.; AYDOĞDU, A. Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Gastrointestinal Tutulumla Astım Arasındaki İlişki. KOCAELİ MEDİCAL JOURNAL, 2021, 10, 111-117. 0 + 0
Publications_011.pdf

2020
3. Sürmeli Döven, S.; Kayacan, H.; Erdoğan, S.; Delibaş, A. Nefrotik sendromlu hastalarda trombosit indekslerinin değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 200-207. 190 + 0
Publications_006.pdf

2018
2. Sürmeli Döven, S. Alport Sendromu tanısında böbrek biyopsisi ve elektron mikroskobinin önemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 32-37. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. Sürmeli Döven, S. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun dönem izleminin sonuçları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 13-23. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer 0
2020
1. DOVEN, S.; ÜNAL, S.; DEMİR, S.; BARDAK, S.; KARAHAN, F.; GÜNEŞ, A.; DELİBAŞ, A. Kronik Böbrek Hastalığı Olan Bireylerde Orak Hücreli Anemi Taşıyıcı Sıklığının Belirlenmesi. BALIKESİR MEDİCAL JOURNAL, 2020, 4, 55-59. 0 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 275
1. Apaydın, F.; Bardak, S.; Delibaş, A.; Demir, S.; Dölarslan, M.; Sürmeli Döven, S.; Esen, K.; Gürses, İ.; Özcan Kara, P.; Kıykım, A. Nefrolojide İlk Adım, ISBN: 978-605-327-624-1, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 454 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 275
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Sürmeli Döven, S.; İsakoca, M., Çocuklarda Büyüme Hormonu Tedavisinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Adana, Türkiye, 2020. 200

Scientific_Meetings_025.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 95

4. Sürmeli Döven, S., The Effect of Using Entertainment and Communication Devices on Monosymptomatic Nocturnal Enuresis . The 18th IPNA Congress, 2019-10-17, 2019-10-21, Venedik, İtalya, 2019. 50

Scientific_Meetings_018.pdf

3. Alpay, H.; Baştuğ, F.; Günay, N.; Ağbaş, A.; Tülpar, S.; Yürük Yıldırım, Z.; Gemici, A., Pediatric Urolithiasis and Nephrocalcinosis in Turkey; an Analysis of 1400 Cases. The 18th IPNA Congress, 2019-10-17, 2019-10-21, Venedik, İtalya, 2019. 0

Scientific_Meetings_019.pdf

2. Delibaş, A.; Ekim, M.; Yürük Yıldırım, Z.; Düşünsel, R.; Kara, A.; Noyan, A.; Karabay Bayazıt, A., Education Status of Pediatric Dialysis Patients in Turkey. The 51st Annual ESPN Meeting, 2018-10-03, 2018-10-06, Antalya, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_023.pdf

1. Sürmeli Döven, S.; Kayacan, H.; Erdoğan, S.; İnce, B.; Delibaş, A., Evaluation of Platelet Indices as Novel Markers for Nephrotic Syndrome. The 51st Annual ESPN Meeting, 2018-10-03, 2018-10-06, Antalya, Türkiye, 2018. 45

Scientific_Meetings_020.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 185

2. Danacı Vatansever, E.; Sürmeli Döven, S.; Er, D.; Delibaş, A., Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısıyla İzlenen ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi. 19. Çukurova Pediatri Günleri, 2021-03-19, 2021-03-20, Adana, Türkiye, 2021. 85

1. Sürmeli Döven, S., Çocuklarda hipertansiyon evresiyle D vitamini arasındaki ilişki. 18. Çukurova Pediatri Günleri, 2020-02-20, 2020-02-21, Adana, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_024.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 242

8. Sürmeli Döven, S., İzole Hafif Antenatal Hidronefroz Tanısıyla İzlenen Hastaların Kısa Süreli İzlem Sonuçları. 10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_012.pdf

7. Alpay, H.; Tülpar, S.; Baştuğ, F.; Demircin, G.; Ağbaş, A.; Gemici, A.; Gökçe, İ., Mikrolitiaziste İlaç Başlamada Acele Etmeyelim: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 5

Scientific_Meetings_014.pdf

6. Baştuğ, F.; Alpay, H.; Ağbaş, A.; Dursun, İ.; Gökçe, İ.; Yürük Yıldırım, Z.; Gemici, A., Boyutları 3-10 Mm Arasında Olan Üriner Sistem Taşlarında Medikal Tedavinin Etkinliği: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_016.pdf

5. Sürmeli Döven, S., Tekrarlayan Hiperkalsemi, Hiperkalsiüri. 17. Çukurova Pediatri Günleri, 2019-02-21, 2019-02-22, Adana, Türkiye, 2019. 50

Scientific_Meetings_017.pdf

4. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Türsen, Ü.; Bakkaloğlu Ezgü, S.; Ezgü, F., Nefronofitizis ve İnkontinensiya Pigmenti Birlikteliği. Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, 2017-11-03, 2017-11-04, İzmir, Türkiye, 2017. 45

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Bozlu, G.; Kömür, M.; Sürmeli Döven, S.; Karpuz, D.; Özgür, A.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Çocuklarda posterior reverzibl ensefalopati sendromu: Mersin Üniversitesi 10 yıllık deneyimi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 27

Scientific_Meetings_009.pdf

2. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Taşkınlar, H.; Naycı, A., Sistinüri Tanısıyla İzlenen Hastaların Uzun Dönem Renal Sonuçları. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 47

Scientific_Meetings_008.pdf

1. Delibaş, A.; Gürses, İ.; Kayacan, U.; Sürmeli Döven, S.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coşkun Yılmaz, B.; Arslanköylü, A., Immunglobulin A Nefropatisi Zemininde Gelişen Atipik HÜS Vakası. Çocuk Nefroloji Derneği 3. Olgu panayırı, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Türkiye, 2015. 17

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Özet - Poster 248

15. Karahan, F.; Sürmeli Döven, S.; Ünal, S., Atipik Seyir Gösteren Konjenital TTP Olgumuz. 45. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2019-10-30, 2019-11-02, Antalya, Türkiye, 2019. 25

Scientific_Meetings_022.pdf

14. Baştuğ, F.; Alpay, H.; Gökçe, İ.; Gemici, A.; Dursun, İ.; Yürük Yıldırım, Z.; Bulum, B., Çocuklarda Alt Pol Taşları: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_014.pdf

13. Delibaş, A.; Oran, C.; Sürmeli Döven, S.; Balcı Fidan, Ş.; Tamer, L.; Taşdelen, B., Mersin İlinde Çocuklarda Anlık İdrarda Kalsiyum ve Sitrat Düzeyi Tayini. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 16

Scientific_Meetings_013.pdf

12. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Kara, E.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Bozlu, M.; Akbay, E., Böbrek Nakli Sonrası Renal Arter Stenozu Gelişen Ve Perkütan Translüminal Anjiyoplasti İle Tedavi Edilen Bir Olgu. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 20

Scientific_Meetings_015.pdf

11. Tülpar, S.; Sürmeli Döven, S.; Yürük Yıldırım, Z.; Alpay, H.; Karabağ Yılmaz, E.; Baştuğ, F.; Çam Delebe, Ö., Nefrokalsinozis: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 13

10. Ağbaş, A.; Alpay, H.; Sürmeli Döven, S.; Sever, L.; Bakkaloğlu, S.; Baştuğ, F.; Özdemir Atikel, Y., Sistinüri Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Yıllık İzlem. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 11

Scientific_Meetings_014.pdf

9. Delibaş, A.; Çetin, N.; Sürmeli Döven, S.; Balcı Fidan, Ş.; Tamer, L.; Türkegün, M.; Ünal, S., Orak Hücreli Anemi Hastalığı Ve Taşıyıcılarında Nefropati Değerlendirilmesinde Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri. 10.Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji, 2019-05-01, 2019-05-04, Bodrum, Türkiye, 2019. 15

8. Yıldırım, N.; Sürmeli Döven, S.; Ünal, S.; Yuyucu Karabulut, Y.; Coşkun Yılmaz, B.; Esen, K.; Delibaş, A., Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile Seyreden Sistemik Lupu Eritamozus. 55. Türk Pediatri Kongresi, 2019-04-28, 2019-05-02, Girne, KKTC, 2019. 17

Scientific_Meetings_021.pdf

7. Özcan Kara, P.; Koç, Z.; Delibaş, A.; Sürmeli Döven, S., DMSA Sintigrafisinde Saptanan Nadir 3 Böbrek Anomalisi. 30. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2018-04-11, 2018-04-15, Antalya, Türkiye, 2018. 16

Scientific_Meetings_005.pdf

6. Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Arslanköylü, A.; Ezgü, F., Nadir Bir Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni: Primer Hiperokzalüri. Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, 2017-11-03, 2017-11-04, İzmir, Türkiye, 2017. 23

Scientific_Meetings_002.pdf

5. Sürmeli Döven, S., Diaçil Gliserol Kinaz Epsilon mutasyonu ile giden atipik Hemolitik Üremik Sendrom Vakası. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 2016-11-24, 2016-11-27, Antalya, Türkiye, 2016. 25

Scientific_Meetings_007.pdf

4. Teke, S.; Sürmeli Döven, S.; Delibaş, A.; Gürses, İ.; Ballı, E.; Coşkun Yılmaz, B., Alport Sendromu tanısıyla izlenen vakalar. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

Scientific_Meetings_006.pdf

3. Sürmeli Döven, S.; Atıcı, A.; Gülaşı, S.; Çelik, Y.; Okuyaz, Ç.; Makharoblidze, K.; Sarı, A., Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin Uzun Dönem İzlem Sonuçları. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2016-04-17, 2016-04-20, Antalya, Türkiye, 2016. 18

Scientific_Meetings_011.pdf

2. Delibaş, A.; Gürses, İ.; Parmaksız, G.; Sürmeli Döven, S.; Ballı, E.; Esen, K.; Ünal, S., Lupus Ön Tanısıyla Değerlendirilen Ailevi Akdeniz Ateşi Vakası. Çocuk Nefroloji Derneği 3. Olgu panayırı, 2015-12-11, 2015-12-12, Ankara, Türkiye, 2015. 10

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Turhan, A.; Sürmeli Döven, S.; Atıcı, A.; Gülaşı, S.; Muşlu, N.; Polat, A.; Sungur, M., Deneysel Olarak Mekonyum Aspirasyonu Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlarda Hipotermi Tedavisinin Etkileri. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2012-04-15, 2012-04-18, Bodrum, Türkiye, 2012. 17

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. RENAL FAILURE , [ 2016 : 1 ] . 5
2. RENAL FAILURE , [ 2018 : 1 ] . 5
3. ÇUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2020 : 1 ] . 0
1. ESPN Chronic Kidney Disease-Mineral Bone Disease and Dialysis Working Group , Üye No: 27, Türkiye, 2021-04-30-Devam ediyor.
2. European Society for Pediatric Nephrology , Üye No: 5003, Türkiye, 2017-01-01-Devam ediyor.
3. Çocuk Nefroloji Derneği , Üye No: 1110, Türkiye, 2016-11-27-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Sürmeli döven, S. The effect of using entertainment and communication devices before sleep on nocturnal enuresis. WİLEY, 2020, 62, 492-495.
http://dx.doi.org/10.1111/ped.14112
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Doven, S.; ünal, S.; Demir, S.; Bardak, S.; Karahan, F.; Güneş, A.; Delibaş, A. Kronik Böbrek Hastalığı Olan Bireylerde Orak Hücreli Anemi Taşıyıcı Sıklığının Belirlenmesi. BALIKESİR MEDİCAL JOURNAL, 2020, 4, 55-59.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Sürmeli döven, S.; Kayacan, H.; Erdoğan, S.; Delibaş, A. Nefrotik sendromlu hastalarda trombosit indekslerinin değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 13, 200-207.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Sürmeli Döven, S.; İsakoca, M., Çocuklarda Büyüme Hormonu Tedavisinin Kan Basıncı Üzerine Etkisi. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-20, Adana, Türkiye, 2020. Scientific_Meetings_025.pdf
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl