Prof.Dr. SEVA ÖNER
Birim
:
Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
06 Şubat 1965
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sağliği Ad. 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
29047
Faks
:
+90-324-3412815
E-MAIL
:
sevaoner@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-10 09:31:11
DÜZENLEME
:
2019-12-23 12:56:37
PUAN
:
16863
YABANCI DİL
:
İngilizce, orta, ÜDS, 72.5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK HALK SAĞLIĞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK HALK SAĞLIĞI ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
PROFESÖR HALK SAĞLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Doğankent sağlık eğitim araştırma bölgesinde 15 yaş üzeri evli kadınların jinekolojik muayene bulgularının değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hakan Demirhindi, Çukurova Üniversitesi, Diğer, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA MERKEZİ(MERKAM) MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - 2014-01-01
ÇEVRE ETİK KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-01 - 2017-11-30
DÖNEM I EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-07-01 - 2015-05-30
AKADEMİK VE İDARİ BİRİM ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-12-04 - 2021-06-30
AD LİSANS EĞİTİM SORUMLUSU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-11-01 - Devam ediyor
SÜREKLİMESLEKİGELİŞİM ETKİNLİKLERİ KOMİSYON ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-01-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ.DR. DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-07-01 - 2015-04-30
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6350
2019
10. YAPICI, G.; KURT, A.; ONER, S.; ŞAŞMAZ, C.; BUĞDAYCI, R. Determination of the Home Accident Frequency and Related Factors Among the People Older than 65 Years Old Living in Mersin City Center, Turkey . SAGE OPEN, 2019, APRİL-JUNE, 1-11. 700 + 0
2014
9. Sasmaz, T.; Oner, S.; Kurt, A.; Yapici, G.; Yazici, A.; Bugdayci, R.; Sis, M. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2014, 24, 15-20. 700 + 45
http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckt051

Publications_002.pdf


Alıntılanma Sayısı: 9
2012
8. Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R.; Oner, S.; Yapici, G.; Ozdemir, O. A FIVE YEAR RETROSPECTIVE SURVEILLANCE; MONITORING AND EVALUATION FOR THE REGIONAL TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME IN MERSIN, TURKEY, 2004-2008. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2012, 20, 144-149. 550 + 0
2011
7. Turhan, E.; Inandi, T.; Ceylan, A.; Gun, I.; Oner, S. The Effects of Performance Based Supplementary Payment on Physician Practice; A Cross Sectional Questionnaire Study. HEALTHMED, 2011, 5, 837-845. 500 + 0
6. Yapici, G.; Oner, S.; Kurt, A.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Knowledge of Emergency Contraception Among Women Aged 15-49 Years in Mersin, Turkey. JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2011, 56, 204-210. 800 + 0
5. Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, C.; Kurt, A.; Bugdayci, R. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, and VDRL seroprevalence of blood donors in Mersin, Turkey. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, 41, 335-341. 900 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0906-64


Alıntılanma Sayısı: 8
4. Kurt, A.; Oner, S.; Yapici, G.; Sasmaz, T.; Bugdayci, R. Occupational Risk Factors among Primary Health Care Workers in Mersin, Turkey. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2011, 31, 1194-1203. 800 + 0
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2010-21729

2007
3. Sasmaz, T.; Kurt, A.; Ozturk, C.; Bugdayci, R.; Oner, S. Rubella seroprevalence in women in the reproductive period, Mersin, Turkey. VACCINE, 2007, 25, 912-917. 500 + 55
https://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.09.033


Alıntılanma Sayısı: 11
2005
2. Camdeviren, H.; Mendes, M.; Ozkan, M.; Toros, F.; Sasmaz, T.; Oner, S. Determination of depression risk factors in children and adolescents by regression tree methodology. ACTA MEDICA OKAYAMA, 2005, 59, 19-26. 400 + 45

Alıntılanma Sayısı: 9
2004
1. BUĞDAYCI, R.; Şaşmaz, T.; Tezcan, H.; Kurt, A.; Oner, S. A cross-sectional prevalence study of depression at various points in time after delivery in Mersin Province in Turkey. JOURNAL OF WOMENS HEALTH, 2004, 13, 63-68. 500 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1560
2020
9. ONER, S.; ADAM HASSAN, S. Somali’de Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri. MERSİN UNİVERSİTESİ TİP FAKULTESİ LOKMAN HEKİM TİP TARİHİ VE FOLKLORİK TİP DERGİSİ, 2020, 10, 7-13. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.31020/mutftd.597068

Publications_011.pdf

2019
8. ONER, S.; AKTAŞ, H.; ERDOĞAN, Ö. Mersin Üniversitesindeki ergenlerde madde kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi . MERSİN UNİV SAGLIK BİLİM DERG, 2019, 12, 515-524. 200 + 0
2018
7. ONER, S.; TOPAL, E.; BOZDAG, F. Violence, suicide behavior and related factors in adolescents in mersin university. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL AND MEDİCAL RESEARCH, 2018, 4, 437-444. 200 + 0
http://www.wjpmr.com/

Publications_008.pdf

6. Yapici, G.; Ozel, S.; Oner, S.; Harmanogulları, L. Evaluation of Mothers’ Stress in the Neonatal Intensive Care Unit. IOSR JOURNAL OF NURSİNG AND HEALTH SCİENCE (IOSR-JNHS), 2018, 7, 40-49. 150 + 0
Publications_004.pdf

2017
5. ONER, S.; HARMANOGULLARI, L.; YAPICI, G.; OZEL, S. Evaluatıon of forensıc cases admıtted to the pedıatrıc emergency servıce of a hospıtal. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, 2017, 4, 90-95. 190 + 0
Publications_006.pdf

2015
4. ONER, S. A Community-based Study in Mersin: Factors Affecting the Prevalences of Smoking and Smoking Cessation in Adults. MERİT RESEARCH JOURNAL OF MEDİCİNE AND MEDİCAL SCİENCES, 2015, 3, 368-375. 200 + 0
Publications_001.pdf

2012
3. ÖNER, S.; YAPICI, G.; KURT, A.; ŞAŞMAZ, C.; BUĞDAYCI, R. The sociodemographic factors related with the adolescent pregnancy. ASİAN PAC J REPROD, 2012, 1, 135-141. 180 + 0
2010
2. YAPICI, G.; ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; BUĞDAYCI, R.; KURT, A. Awareness of emergency contraception among university students on University of Mersin, Turkey . JOURNAL OF OBSTETRİC AND GYNAECOLOGY RESEARCH , 2010, 36, 1087-1092. 160 + 0
2008
1. ÖNER, S.; BUĞDAYCI, R.; KURT, A.; ÖZTÜRK, C.; ŞAŞMAZ, T. Tetanus Seroprevalence In Women Between The Ages Of 15 And 49, Mersin,Turkey . TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 28, 839-846. 180 + 0
Uluslararası - Diğer 40
2016
1. ÖZCEBE, L.; ÖNER, S.; BİÇER, B.; SABAN, A.; ALINOĞLU, G. GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM COUNTRY-SPECIFIC REPORT TURKEY. HTTP://WWW.ECPAT.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/10/3.-SECTT-TURKEY.PDF, 2016, 1, 1-52. 40 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 270
2017
1. ONER, S.; TANIR, F.; AKTAS, H.; OKYAY, R.; SASMAZ, T. Use of personal protective equipment and factors associated with injuries among vocational and technical high school students . NOBEL MEDİCUS, 2017, 13, 28-35. 270 + 0
Publications_007.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1620
2016
11. Öner, S.; Koçaş, F. Mersinde 18-49 yaş arası bir grup kadında sezaryen sıklığı ve etkileyen faktörler. TAF PREVENTİVE MEDİCİNE BULLETİN, 2016, 15, 401-407. 200 + 0
http://www.scopemed.org/?mno=218358

2009
10. Yapıcı, G.; Kurt, A.; Öner, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Tamam, A. Kronik kan transfüzyonu alan beta-talasemi major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. CUMHURİYET TIP DERGİSİ , 2009, 31, 45-51. 130 + 0
2008
9. ŞAŞMAZ, C.; ÖZDEMİR, Ö.; ÖNER, S.; Kurt, A. Mersin’de hastanelerin yatak kullanım oranlarının değerlendirilmesi. SAĞLIK TOPLUM DERGİSİ , 2008, 18, 64-70. 150 + 0
8. Öner, S.; YAPICI, G.; Kurt, A.; Buğdaycı, R.; ŞAŞMAZ, T.; Tezcan, H. Mersin Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerde dismenore ve premenstrüel disforik bozukluk sıklığı. SAĞLIK TOPLUM DERGİSİ , 2008, 18, 41-49. 170 + 0
2006
7. Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Toros, F.; Kurt, A.; Tezcan, H.; ÖNER, S.; Çamdeviren, H. Ergenlerde alkol içme prevelansı ve olası risk faktörleri: okul tabanlı kesitsel bir çalışma. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ , 2006, 5, 94-104. 60 + 0
6. ÖNER, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Uğurhan, F.; Tezcan, H. Sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda sigara, alkol ve madde kullanma prevalansı ve etkileyen faktörler. KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ, 2006, 16, 15-21. 170 + 0
2005
5. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; Uğurhan, F.; Tezcan, H. Mersin il merkezinde sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda istismarın boyutları ve etkileyen faktörler. SAĞLIK VE TOPLUM , 2005, 15, 41-48. 110 + 0
4. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S. Mersin ilinde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerde ruhsal tükenmişlik durumu ve etkileyen faktörler. SAĞLIK VE TOPLUM, 2005, 15, 25-32. 130 + 0
2003
3. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Şaşmaz, T.; Akbaba, M. Doğankent SEA bölgesinde 15 yaş üzeri evli kadınlarda üriner sistem enfeksiyonlarının incelenmesi. OK MEYDANI TIP DERGİSİ, 2003, 20, 19-22. 190 + 0
2002
2. Öner, H.; Tamam, L.; Levent, B.; ÖNER, S. Alkol bağımlılığı olan yatan hastalarda Eksen I ve Eksen II eştanılarının değerlendirilmesi, . KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ, 2002, 12, 14-22. 130 + 0
1. ÖNER, S.; Savaş, N.; Saltoğlu, N.; Aytaç, N.; Akbaba, M. Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon hastalıkları polikliniğine kayıtlı HBs Ag(+) hastaların sosyodemografik özellikleri . SAĞLIK VE TOPLUM DERGİSİ, 2002, 12, 31-35. 180 + 0
Ulusal - Diğer 1115
2010
16. ÖNER, S.; YAPICI, G. Adölesan Gebeliğe Bakış. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ , 2010, 8, 30-39. 100 + 0
2009
15. Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Öner, S.; Kızılok, A. Mersin ili içme kullanma suyu numunelerinin bakteriyolojik yönden değerlendirilmesi. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , 2009, 7, 23-31. 60 + 0
2008
14. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; Yapıcı, G.; Kemik, A.; Gökçe, H.; Toplar, S. Mersin il merkezinde bulunan 165 ilköğretim okulunun hijyenik donanımlarının değerlendirilmesi. . TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ , 2008, 27, 24-30. 45 + 0
13. BUĞDAYCI, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; ÖNER, S.; Yazıcıoğlu, N. Mersin ilinde 2005 yılı aşı firelerinin değerlendirilmesi. TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ , 2008, 27, 13-17. 60 + 0
2007
12. BUĞDAYCI, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Toros, F.; ÖNER, S.; Çamdeviren, H. Prevalence of smoking in secondary schools and associated factors in Mersin, Turkey: A School-Based Cross-Sectional Study.. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , 2007, 5, 64-71. 45 + 0
11. BUĞDAYCI, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S. Mersin İli’nde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler.. TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ , 2007, 26, 32-36. 65 + 0
2006
10. Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Uğurhan, F.; ÖNER, S.; KURT, A. Physical examination on the children working or living on the street in Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2006, 4, 35-40. 60 + 0
2005
9. ÖNER, S.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R.; Kurt, A. Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden çıraklarda sigara, alkol, madde kullanma prevalansı ve etkileyen risk faktörleri. YENİ SYMPOSİUM, 2005, 43, 33-37. 95 + 0
8. BUĞDAYCI, R.; Şaşmaz, T.; Türsen, Ü.; Baz, K.; KURT, A.; Köktürk, A.; Kaya, T.; ÖNER, S.; İkizoğlu, G. The prevalence of skin disorders involving head and hands at schoolchildren in Mersin province, Turkey. . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2005, 3, 26-31. 10 + 0
2004
7. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Erdoğan, Ş.; Tuncer, İ.; Akbaba, M. Gynecologic examination findings and Pap smear screening results of women in Dogankent, Turkey . TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2004, 2, 85-91. 90 + 0
6. ÖNER, S.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; Kurt, A.; Toros, F. Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK DERGİSİ , 2004, 18, 36-42. 90 + 0
5. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Erdoğan, Ş.; Tuncer, İ.; ŞAŞMAZ, T.; Sütoluk, Z.; Akbaba, M. Doğankent Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınlarda genital enfeksiyon prevalansı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 2, 138-144. 80 + 0
4. Uğurhan, F.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; KURT, A.; Tezcan, H. Socio-demographic characteristics and lives of children working or living in the streets of Mersin, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH , 2004, 2, 68-74. 55 + 0
2002
3. Sütoluk, Z.; ÖNER, S.; Şaşmaz, T.; Demirhindi, H.; Akbaba, M. Göçer tarım işçisi çocuklarında malnutrisyon prevalansının araştırılması, . TIPMED DERGİSİ, 2002, 4, 36-40. 80 + 0
2. Savaş, N.; ÖNER, S.; Saltoğlu, N.; Aytaç, N.; Akbaba, M. Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon hastalıkları polikliniğine kayıtlı HBs Ag(+) hastalarda anksiyete ve depresyon görülme sıklığı. FLORA DERGİSİ, 2002, 7, 177-184. 80 + 0
2001
1. Tamam, L.; ÖNER, S. Yaşlılık çağı depresyonları. DEMANS DERGİSİ, 2001, 1, 50-60. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Çevirme 25
1. Kurt, a.; Öner, S.; Şaşmaz, C.; Yapıcı, G. Çevre ve İnsan Sağlığı, ISBN: 978-605-84926-7-7, Trakya Üniversitesi Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 106 Sayfa, Türkçe, Edirne, Türkiye, 2016. 25
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 341
1. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; Güler, Ç. Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Hekim ve Mühendisler İçin, ISBN: 975-8624-97-0, Palme Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 50
2. Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Öner, H.; Güler, Ç. Sağlık Boyutuyla Ergonomi, Hekim ve Mühendisler İçin, ISBN: 975-8624-97-0, Palme Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 42
3. ÖNER, S. Türkiye Sağlık Raporu, ISBN: 978-975-97836-2-4, Trakya Üniversitesi Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 527 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
4. Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; GÜLER, Ç. Sağlık Boyutuyla Ergonomi Hekim ve Mühendisler İçin, ISBN: 975-8624-97-0, Palme Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2004. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 780

4. BOZDAĞ, F.; TOPAL, E.; ÖNER, S., Childhood Trauma Experiences in Mersin University Faculty of Medicine Students . The International Congress on Biological and Medical Sciences 2018, 2018-10-31, 2018-11-03, NİĞDE, Türkiye, 2018. 200

http://www.ohu.edu.tr/icbms2018/sayfa/regaccommodation

3. ÖNER, S.; TOPAL, E.; EKİNCİ, Ö., Violence, Suicide Behavior and Related Factors in Adolescents in Mersin University. International Congress on Biological and Medical Sciences 2018, 2018-10-31, 2018-11-03, Niğde, Türkiye, 2018. 200

http://www.ohu.edu.tr/icbms2018/sayfa/regaccommodation

2. ÖNER, S.; AKTAŞ, H.; ERDOĞAN, Ö., MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ERGENLERDE MADDE KULLANIMI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 2018-10-17, 2018-10-18, Girne, KKTC, 2018. 200

http://www.multicongress.net/Multicongreess_Girne/index.php

1. ÖNER, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Şaşmaz, T.; Buğdaycı, R., Socio-demographic factors related to adolescent pregnancy: A case-control study . Medical university- Pleven Faculty of Public Health jubilee scintific conferenceJournal of Biomedical Clinical Research Supplement , 2010-09-30, 2010-10-02, Pleven, Bulgaristan, 2010. 180

Uluslararası - Tam Metin - Poster 95

1. ONER, S.; HARMANOGULLARI, L.; YAPICI, G.; OZEL, S., Evaluation of Cases With Forensic Qualifications Applying to The Emergency Service In A Hospital. European Academy of Paediatrics 2017 Congress and MasterCourse (EAP 2017), 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 95

http://eapaediatrics.eu/meeting/eap-2017/

Uluslararası - Özet - Sözlü 180

3. Yapici, G.; Ozel, S.; Oner, S.; Harmanogulları, L., The evaluation of parental stress in the neonatal intensive care unit. EAP 2017 Congress and MasterCourse, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 75

https://link.springer.com/search?query=10.1007%2Fs00431-017-2979-8

2. Aydın, S.; Uysal, E.; Kaynak, C.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; Tezcan, H., Evaluation of the reasons of removal of UID in women who came for UID control. International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 2003-04-20, 2003-04-23, Ankara, Türkiye, 2003. 15

1. ÖNER, S.; Tamam, L.; Öner, H.; Özpoyraz, N.; Akbaba, M., Postpartum depression among women in Doğankent Health, Education and Research Area. International Publıc Health Congress, 2000-10-08, 2000-10-12, İstanbul, Türkiye, 2000. 90

Uluslararası - Özet - Poster 120

2. Oner, S.; Harmanogulları, L.; Yapici, G.; Ozel, S., Evaluatıon of forensıc cases admıtted to the pedıatrıc emergency servıce of a hospıtal. EAP 2017 Congress and Mastercourse, 2017-10-12, 2017-10-15, Ljubljana, Slovenya, 2017. 47

https://link.springer.com/search?query=10.1007%2Fs00431-017-2979-8

1. Şaşmaz, T.; Demirhindi, H.; ÖNER, S.; Akbaba, M., Doğankent sağlık ocağı bölgesindeki doğumların ve doğum yapan kadınların doğurganlık özelliklerinin araştırılması. I.Uluslararası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001-04-20, 2001-04-23, Antalya, Türkiye, 2001. 37

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 195

3. ŞAŞMAZ, T.; ÖZDEMİR, Ö.; ÖNER, S.; KURT, A., Mersin’de hastanelerin yatak kullanım oranlarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu,, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 75

2. BUĞDAYCI, R.; KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; YAPICI, G., Mersin ili 201-2005 yılları kanser kayıtlarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 60

1. KURT, A.; Buğdaycı, R.; Şaşmaz, T.; ÖNER, S.; YAPICI, G., Mersin kültür parkı’nın geriye dönük sağlık etki değerlendirmesi (SED) önerisi. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 60

Ulusal - Tam Metin - Poster 137

3. ÖNER, S.; Yapıcı, G., Pestisitlerin Yanlış Kullanım Sonuçları. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2012-04-06, 2012-04-07, Şanlıurfa, Türkiye, 2012. 50

2. ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R.; KURT, A.; TOROS, F., Mersin Çıraklık eğitim merkezi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004-04-19, 2004-04-21, Ankara, Türkiye, 2004. 45

1. ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; BUĞDAYCI, R.; KURT, A.; UĞURHAN, F.; Tezcan, H., Sokakta çalışan yada yaşayan çocuklarda madde kullanma prevalansı ve etkileyen faktörler.. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 2004-04-19, 2004-04-21, Ankara, Türkiye, 2004. 42

Ulusal - Tam Metin - Davetli 0

1. ÖNER, S., Türkiye'de Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Boyutları ve Koruma. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 0

http://uhsk.org/2017/

Ulusal - Özet - Sözlü 125

5. Erdoğan, Ö., Mersin merkezdeki liseli ergenlerde madde kullanımı. 6. ergen sağlığı Kongresi, 2017-03-31, 2017-04-01, Eskişehir, Türkiye, 2017. 0

http://ergensagligi2017.com/

4. ÖNER, S.; EKİNCİ, Ö.; AKTAŞ, H.; ŞAŞMAZ, T., Toplum tabanlı bir araştırma: Yetişkinlerde sigara içme ve bırakma prevalansını etkileyen faktörler . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2015-10-05, 2015-10-09, KONYA, Türkiye, 2015. 47

3. Kurt, A.; Buğdaycı, R.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; YAPICI, G.; Kemik, A.; Gökçe, H., Mersin il merkezinde ilköğretim okullarının hijyenik donanımlarının değerlendirilmesi. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 22

2. UĞURHAN, F.; şaşmaz, T.; BUĞDAYCI, R.; ÖNER, S.; Kurt, A.; Tezcan, H., Mersin’de sokakta çalışan veya yaşayan çocukların fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi. 8. pratisyen Hekimlik Kongresi, 2003-10-15, 2003-10-19, Antalya, Türkiye, 2003. 27

1. UĞURHAN, F.; BUĞDAYCI, R.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; Kurt, A.; Tezcan, H., Mersin’de sokakta çalışan veya yaşayan çocukların sosyo-demografik ve sokak yaşamına ilişkin özellikleri. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, 2003-10-09, 2003-10-11, Antalya, Türkiye, 2003. 27

Ulusal - Özet - Poster 721

42. ÖNER, S., Özel İhtiyaç sahibi mültecilerin koruma ve önleme hizmetlerine erişimi. Özel İhtiyaç sahibi mültecilerin koruma ve önleme hizmetlerine erişimi, 2019-04-17, 2019-04-17, Adana, Türkiye, 2019. 25

http://unfpa.org

41. Erdoğan, Ö., Mersin il merkezindeki liseli ergenlerde riskli davranışlar. 19. Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 0

40. Aktaş, H.; ÖNER, S., Elektromanyetik alanlar ve çocuk sağlığına etkileri. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri 2015 (EMANET2015) Sempozyumu , 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 25

39. ÖNER, S.; KOÇAŞ, F., Mersin Mezitli ilçesinde 18-49 yaş arası bir grup kadında sezaryen sıklığı ve etkileyen faktörler. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2015-10-05, 2015-10-09, KONYA, Türkiye, 2015. 25

38. ÖNER, S.; TANIR, F.; AKTAŞ, H.; OKYAY, R.; ŞAŞMAZ, T., Adana ve Mersin’de mesleki ve teknik liselerde kişisel koruyucu kullanım durumu ve etkileyen faktörler. VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi , 2015-04-16, 2015-04-17, ADANA, Türkiye, 2015. 22

37. BUĞDAYCI, R.; ULUDOĞAN, C.; GÖKÇE, H.; ŞAŞMAZ, T.; KURT, A.; ÖNER, S.; YAPICI, G., Mersin İli Toroslar İlçesi’nde Tüm İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinde Diş Çürüğü Durumu. III. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2014-09-08, 2014-09-09, Ankara, Türkiye, 2014. 5

36. ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; KURT, A.; Yapıcı, G.; Yazıcı, A.; Buğdaycı, R.; ŞİŞ, M., İnternet Bağımlılığı. II. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu , 2012-05-17, 2012-05-18, ADANA, Türkiye, 2012. 17

35. AÇIK, Y.; AÇIKGÖZ, M.; ASLAN, D.; ATÇEKEN, İ.; AKDUMAN, C.; AŞUT, Ö.; BALCI, E., Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Tütün ile Mücadele Grubu 2010-2011 Dönemi Çalışmaları . XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2011-11-25, 2011-11-27, Ankara, Türkiye, 2011. 0

34. TURHAN, E.; İNANDI, T.; CEYLAN, A.; GÜN, İ.; ÖNER, S., Performansa Dayalı Ek Ödeme Yönteminin Hekim Uygulamalarına Etkisi . 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2010-10-18, 2010-10-22, İzmir, Türkiye, 2010. 12

33. ÖNER, S.; ACIR, İ.; ATAY, E.; DİLEN, M.; ETİ, C.; GÖÇEN, Ö.; GÜNEY, N., Mersin’de Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanıcılığının Araştırılması. Birinci Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2010-05-21, 2010-05-22, Mersin, Türkiye, 2010. 16

32. KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; BUĞDAYCI, R.; ÖNER, S.; YAPICI, G., Mersin ilinde 2004-2008 yıllarındaki Verem Savaş Dispanseri Kayıtlarının Değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması . VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması , 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 15

31. KURT, A.; ÖNER, S.; YAPICI, G.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R., Mersin il merkezindeki sağlık ocağı çalışanlarının işyeri sağlık ocağı çalışanlarının işyeri sağlık risklerinin değerlendirilmesi. VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması , 2009-10-15, 2009-10-17, İzmir, Türkiye, 2009. 20

30. Yapıcı, G.; ÖNER, S.; KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R., Mersin’de 15-49 yaş kadınların Acil kontrasepsiyon konusundaki farkındalıklarının belirlenmesi. V. Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-05, 2009-10-07, Gaziantep, Türkiye, 2009. 20

29. Yapıcı, G.; ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; BUĞDAYCI, R.; Kurt, A., Mersin Üniversitesi öğrencilerinin Acil kontrasepsiyon konusundaki farkındalıklarının saptanması. V. Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-05, 2009-10-07, Gaziantep, Türkiye, 2009. 20

28. Yapıcı, G.; KURT, A.; ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R.; TAMAM, A., Β Talasemi Major ve orak hücreli anemi hastalarında görülen komplikasyonlar. XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2008-10-21, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 16

27. ÖNER, S.; Yapıcı, G.; ŞAŞMAZ, T.; KURT, A.; Buğdaycı, R., Mersin’de kan donörlerinde hepatit B, hepatit C, HIV ve VDRL seroprevalansı. XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2007-10-23, 2007-10-26, Denizli, Türkiye, 2007. 22

26. ÖNER, S.; Yapıcı, G.; Kurt, A.; Buğdaycı, R.; ŞAŞMAZ, T.; Tezcan, H., Mersin Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerde dismenore ve premenstrüel disforik bozukluk sıklığı. 4.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2007-10-16, 2007-10-19, ADANA, Türkiye, 2007. 21

25. KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R.; ÖNER, S.; YAPICI, G., Mersin merkez ve bağlı sağlık ocaklarında, sağlık insan gücünün ve bazı sağlık göstergelerinin sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu , 2007-06-07, 2007-06-08, Bursa, Türkiye, 2007. 15

24. Buğdaycı, R.; ŞAŞMAZ, T.; KURT, A.; ÖNER, S.; YAZICIOĞLU, N., Mersin’de 2005 yılı aşı firelerinin değerlendirilmesi. X. Halk Sağlığı Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-08, VAN, Türkiye, 2006. 15

23. ÖNER, S.; Buğdaycı, R.; Kurt, A.; Öztürk, C.; ŞAŞMAZ, T., Mersin’de 15-49 yaş arası kadınlarda Tetanoz seroprevalansı. 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 22

22. Kurt, A.; ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R.; ÖNER, S.; kIZILOK, A., 2004 yılı Mersin ili bakteriyolojik su numunelerinin değerlendirilmesi.. 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 15

21. ŞAŞMAZ, T.; KURT, A.; Öztürk, C.; Buğdaycı, R.; ÖNER, S., Mersin’de 15-49 yaş arası kadınlarda Kızamıkcık seroprevalansı. 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri, 2005-09-28, 2005-10-01, Ankara, Türkiye, 2005. 12

20. Kurt, A.; BUĞDAYCI, R.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; TEZCAN, H., Mersin’de orta dereceli okullarda sigara içme prevelansı ve risk faktörleri: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 15

19. KURT, A.; BUĞDAYCI, R.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; UĞURHAN, F.; Tezcan, H., Mersin’de sokakta çalışan ya da yaşayan çocuklarda istismarın boyutları ve ilişkili faktörler.. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 13

18. BUĞDAYCI, R.; KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; Tamamoğulları, N.; Galioğlu, C.; GÜLEN, A., Mersin İli’nde görev yapan hekimlerde ruhsal tükenmişlik durumu ve etkileyen faktörler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 8

17. ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; BUĞDAYCI, R.; KURT, A., Mersin Çıraklık Merkezi’ne devam eden çıraklarda sigara, alkol, madde kullanma prevelansı ve etkileyen risk faktörleri. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 23

16. ŞAŞMAZ, T.; Buğdaycı, R.; Toros, F.; KURT, A.; Tezcan, H.; ÖNER, S.; ÇAMDEVİREN, H., Orta dereceli okullarda alkol içme prevelansı ve risk faktörleri: Okul tabanlı kesitsel bir çalışma. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 7

15. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Erdoğan, Ş.; Tuncer, İ.; Akbaba, M., Doğankent Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınlarda jinekolojik muayene bulguları ve pap smear taraması. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 22

14. BUĞDAYCI, R.; KURT, A.; ŞAŞMAZ, T.; ÖNER, S.; TAMAMOĞULLARI, N.; GALİOĞLU, C.; GÜLEN, A., Mersin İli’nde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2004-11-03, 2004-11-06, Ankara, Türkiye, 2004. 8

13. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; ŞAŞMAZ, T.; Akbaba, M., Doğankent Sağlık Eğitim Araştırma bölgesinde 15 yaş üzeri evli kadınlarda üriner sistem enfeksiyonlarının incelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2003-06-04, 2003-06-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 23

12. Buğdaycı, R.; ŞAŞMAZ, T.; Tezcan, H.; KURT, A.; ÖNER, S., Postpartum depresyon mu, postpartum mutluluk mu ? Mersin İlinde 1351 kadını kapsayan kesitsel bir çalışma. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2003-06-04, 2003-06-06, İstanbul, Türkiye, 2003. 12

11. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Sütoluk, Z.; Akbaba, M., Doğankent Sağlık Ocağı bölgesinde genital enfeksiyonlar. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı, 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 23

10. Sütoluk, Z.; Savaş, N.; Demirhindi, H.; ÖNER, S.; Akbaba, M., Doğankent Sağlık Eğitim ve Araştırma bölgesindeki demografik ölçütlerin 1990-1999 yılları arası on yıllık değişimi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , 2002-09-23, 2002-09-28, Diyarbakır, Türkiye, 2002. 15

9. SAVAŞ, N.; ÖNER, S.; ÖNER, H.; TAMAM, L.; Saltoğlu, N.; AYTAÇ, N.; AKBABA, M., Ç.Ü.T.F. Balcalı hastanesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinde Izlenen Kronik B hepatitli hastalarda anksiyete ve depresyon görülme sıklığı. KLİMİK 2001, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 2001-10-15, 2001-10-19, ADANA, Türkiye, 2001. 17

8. ÖNER, S.; SAVAŞ, N.; SALTOĞLU, N.; AYTAÇ, N.; Akbaba, M., Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine kayıtlı HBs Ag(+) hastaların sosyodemografik özellikleri. 7. Halk Sağlığı Günleri , 2001-09-11, 2001-09-13, Eskişehir, Türkiye, 2001. 22

7. SÜTOLUK, Z.; ÖNER, S.; ŞAŞMAZ, T.; Demirhindi, H.; Akbaba, M., Göçer tarım işçisi çocuklarında malnutrisyon prevalansının araştırılması. İş Sağlığı İş Güvenliği Kongresi , 2001-05-11, 2001-05-12, ADANA, Türkiye, 2001. 20

6. ÖNER, S.; Demirhindi, H.; Sütoluk, Z.; ŞAŞMAZ, T.; Akbaba, M., Evli göçer tarım işçilerinde Aile Planlaması yöntem kullanım durumu araştırması. İş Sağlığı İş Güvenliği Kongresi , 2001-05-11, 2001-05-12, ADANA, Türkiye, 2001. 22

5. Yoldaşcan, E.; ÖNER, S., Adana kırsal ve yarıkırsal alanda yaşayan gebe kadınların izlem fişlerinden saptanan risk fatörleri. I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi , 2001-03-29, 2001-03-31, Ankara, Türkiye, 2001. 25

4. İNAL, A.; Taşova, Y.; Saltoğlu, N.; ÖNER, S.; DÜNDAR, İ., Tüberküloz lenfadenitli 40 olgunun değerlendirilmesi. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2000-10-08, 2000-10-13, Antalya, Türkiye, 2000. 15

3. ÖNER, S.; ÇOLAKOĞLU, S., Toplumumuzda gastroözefajial reflü (GÖR) sıklığı. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası , 2000-10-03, 2000-10-08, Antalya, Türkiye, 2000. 25

2. ASLAN, D.; Çolakoğlu, S.; ÖNER, S.; Yaman, A.; ERGÜN, Y.; SANDIKÇI, M.; AKKIZ, H., Asitle birlikte olan sirozlu hastalarda Kanser Antijeni 125. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası , 2000-10-03, 2000-10-08, Antalya, Türkiye, 2000. 15

1. Yoldaşcan, E.; ÖNER, S.; AYTAÇ, N.; Demirhindi, H.; Akbaba, M., RİA bırakan kadınların özellikleri ve bırakmayı etkileyen faktörler. I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi , 1999-04-14, 1999-04-17, Ankara, Türkiye, 1999. 20

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. ÖNER, S., Çocuk Evlilikleri. 6. Psikoloji Günleri: Öteki Biz, 2014-04-10, 2014-04-11, Mersin, Türkiye, 2014. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

5. Mersin İli 2001-2005 yılları kanser kayıtlarının değerlendirilmesi, , BAP, Proje No: BAP-TF DTB (RB) 2006-3 , 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. TURİZM ve SEYAHATTE ÇOCUKLARIN CİNSEL ve TİCARİ SÖMÜRÜSÜ, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: Defence for Children - ECPAT NETHERLANDS, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

3. Bir Fırsat Bulsam Mesleğim Olsa, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62-11- 02/077 , 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

2. Mersin’de Okul Sağlığını Geliştirme Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: xxxxxxxxxxxxxxx, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0

1. 15-49 yaş arası kadınlarda tetanoz antikor seroprevalansının araştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF DTB (RB) 2004-3, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Tıp Öğrencileri için proje yazma eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: 1059B291500178, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 50
http://tipprojeegt.mersin.edu.tr/?page_id=13

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. SAGAL ADAM HASSAN, PREMATÜRE RETİNOPATİSİ SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Özgü Ekinci ERDOĞAN, MERSİN MERKEZDEKİ LİSELİ ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR, Diğer, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 400
Supervised_ExpertiseInMedicine_Theses_001.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. 4. OKUL SAĞLIĞI SEMPOZYUMU , [ 2016 : 1 ] . 0
2. ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü Ergen Sağlığı Kongresi Bilim Kurulu, 2017-04-01, Eskişehir, Türkiye. 0
1. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı , Üye No: 2, Türkiye, 2013-07-17-Devam ediyor.
2. Çocukları Ticari Cinsel İstismardan Koruma Mücadele Ağı , Üye No: 2, Türkiye, 2011-11-09-Devam ediyor.
3. HASUDER , Üye No: 400, Türkiye, 2002-09-23-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HYL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HYL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi 2-0-2
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYL 529 Bebek, Çocuk ve Ergen Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar HYL 528 Okul Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HYL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HYL 505 Üreme Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS508 Halk Sağlığı Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl HS604 Halk Sağlığı - Pratisyen Hekim Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HYL 529 Bebek, Çocuk ve Ergen Sağlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı ( Yüksek Lisans ) 1-0-1
Güz HYL 505 ÜREME SAĞLIĞI Sağlık Bilimleri Enstitüsü HALK SAĞLIĞI 2-0-2
Güz HSG201 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( U 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH108 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz TDS237 Birinci Basamak Sağlık Hizmetl Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Anestezi 2-0-2
Güz SH111 Halk Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Güz TDS229 Sağlık Ocağı Enformasyon Sis. Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Tıbbi Dokümantasyon ve Sekrete 2-0-2
Yıl DKB101 Ders Kurulu Bloğu - 1 Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EHP110 Halk Sağlığı Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Öğ 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl